Logo DevSkiller

Zpráva o nejlepších IT dovednostech 2020: Poptávka a trendy v náboru

Download PDF

Úvod

Trh s IT dovednostmi je stále jedním z nejžhavějších trhů práce na světě, přičemž Úřad pro výzkum a vývoj (Bureau of Statistiky práce předpovídají Zvýšení 25.6% v příštích 10 letech jen v USA..

Je zřejmé, že pro účinnou konkurenci v této stále konkurenčnější oblasti je nutné, náboráři a personalisté potřebují podrobné údaje o IT dovednosti vývojářů pro každou pozici, kterou chtějí obsadit.

Naším hlavním posláním je poskytnout osobám s rozhodovací pravomocí v oblasti náboru pracovníků v technických oborech nástroje a informace, které potřebují k přijímání nejlepších zaměstnanců.. V rámci našeho závazku vůči odvětví již druhým rokem zveřejňujeme souhrnné údaje z naší platformy. Letošní výsledky můžete porovnat s výsledky v našem Zpráva za rok 2019.

Při čtení zprávy zjistíte, že některé oblasti se příliš nezměnily, jako například dovednosti v oblasti IT, které firmy vyhledávají. V jiných oblastech došlo od minulého roku k velkým výkyvům, například v postavení USA jako mezinárodního trhu práce s IT dovednostmi. Aby bylo možné změřit aktuální zákaznickou základnu, obsahuje letošní zpráva rozsáhlejší soubor dat od 213 782 testů kódování zaslány vývojářům ve 143 zemích od společností ze 49 zemí.

Letošní zpráva se zabývá také novými tématy, jako jsou nejoblíbenější technologie v technologických balíčcích a zda náboráři používají nástroje pro řešení nevědomé zaujatosti při náboru, a to vše s cílem poskytnout vám správné informace při náboru vývojářů.

Jakub Kubrynski
Generální ředitel společnosti DevSkiller

I. Nábor zaměstnanců a technické dovednosti
01 JavaScript je nejoblíbenější IT dovedností, ze které jsou vývojáři testováni (40%)
02 72% firem hledá vývojáře JavaScriptu
03 Většina vývojářů získá hodnocení IT dovedností v JavaScriptu bez ohledu na jejich hlavní zaměření.
04 React, Spring, ASP.NET, MySQL, HTML, analýza dat a Laravel jsou nejoblíbenějšími technologiemi v příslušných technologických balíčcích.
05 Uchazeči čekají na test kódování v průměru 2,27 dne.
06 Testy kódování odeslané ve středu mají nejrychlejší odezvu
07 Méně zkušení techničtí náboráři věnují více času svému rozvoji.
08 Náboráři pomalu zavádějí technologie snižující předsudky
II. Geografie náboru IT dovedností
09 USA nabírají více technických pracovníků v zahraničí, zatímco Spojené království a Německo méně.
10 USA přijímají čtvrtinu všech zahraničních vývojářů.
11 Spojené státy jsou největším mezinárodním náborářem, ale pro zahraniční nábor jsou až čtvrtým největším pracovním trhem.
12 Lotyšští vývojáři dosáhli v testech kódování nejvyššího skóre (54,65%).
13 Italské společnosti mají nejvíce kandidátů (57.14%)
14 Nejvýběrovější jsou společnosti z Izraele
15 Firmy rozesílají testy kódování širšímu okruhu uchazečů než v loňském roce.
16 93% vývojářů na celém světě dokončilo test kódování, který jim byl zaslán pro účely náboru, což je nárůst oproti 91,9% v loňském roce.
Metodika

Nábor technických pracovníků a poznatky o dovednostech v oblasti IT

JavaScript je nejoblíbenější IT dovedností, ze které jsou vývojáři testováni (40%)


JavaScript je nejžádanější IT dovedností roku 2020. To jen dokazuje, jak důležitý se stal front-end pro vývoj softwaru. Po JavaScript je na prvním místě v SQL, první pětku uzavírají Java, HTML/CSS a .NET/C#..

5 NEJLEPŠÍCH JAZYKŮ TESTOVANÝCH NA DEVSKILLER (NA ZÁKLADĚ POZVÁNEK K TESTOVÁNÍ)

5 NEJLEPŠÍCH JAZYKŮ TESTOVANÝCH NA DEVSKILLER (NA ZÁKLADĚ POZVÁNEK K TESTOVÁNÍ)

Proč procenta nedávají dohromady 100%?

Jedná se o zajímavý krok, protože Java a JavaScript si od loňského roku vyměnil místo. To jen dokazuje, že i když jsou velké týmy back-endů stále důležité, převažuje potřeba vývojáři pro práci na webových aplikacích zastínila potřebu vytvářet rozsáhlé back-endové systémy. Tento závěr je v souladu s Stack Overflow Průzkum mezi vývojáři 2019, podle níž je JavaScript nejoblíbenějším jazykem mezi profesionálními vývojáři.

Dalším zajímavým výsledkem je, že obecně jsou všechny tyto IT dovednosti využívány v mnohem vyšším procentu testů než v loňském roce. Více se o tom píše v části 3, ale obecně to ukazuje, že méně firem hledá vysoce specializované IT dovednosti. Místo toho stále více hledají vývojáře, kteří by mohli mít nějaké dovednosti mimo zvolený technologický stack. Např, test JavaScriptu bude pravděpodobně zahrnovat také SQL a Javu..

72% firem hledá vývojáře JavaScriptu


V roce 2019, 72% firem hledalo vývojáře JavaScriptu. To znamená, že potřeby podniků zůstaly v uplynulém roce stabilní. I když došlo k malým změnám v celkové popularitě některých technologických stacků, prvních pět si udrželo své pozice z minulého roku. JavaScript přidal několik procent firem, které testují vývojáře v tomto technologickém zásobníku. SQL přidalo 1% společností a vzrostlo na 58%, zatímco Java poskočila o 5% na 53%. HTML/CSS zůstalo na 46%, zatímco .NET/C# ztratilo 5% a kleslo na 36%..

To jasně ukazuje, že JavaScript zůstává zásadní dovedností v oblasti front-endu IT, což je trend, který se projevuje i v komunitě open-source, kde JavaScript zaujímá první místo v žebříčku GitHubu. Stav osmiúhelníku. Na druhou stranu SQL zůstává hlavní databázovou dovedností v oblasti IT. Mezi Jávou a .NET/C# je vidět určitý přetlak. Vzhledem k tomu, že se tyto dva technologické stacky používají k řešení podobných problémů, zdá se, že se společnosti okrajově přiklánějí k Javě a odklánějí se od .NET. Přesto zůstávají mezi velkým počtem společností velmi oblíbené.

5 NEJČASTĚJŠÍCH JAZYKŮ, VE KTERÝCH FIRMY NEJVÍCE HLEDAJÍ TECHNICKÉ DOVEDNOSTI

5 NEJČASTĚJŠÍCH JAZYKŮ, VE KTERÝCH FIRMY NEJVÍCE HLEDAJÍ TECHNICKÉ DOVEDNOSTI

Proč procenta nedávají dohromady 100%?

Většina vývojářů získá hodnocení IT dovedností v JavaScriptu bez ohledu na jejich hlavní zaměření.


JavaScript zatím upevnil svou vládu ve všech kategoriích, a tak není divu, že nejčastěji testovaným jazykem s jinými technologiemi je samozřejmě JavaScript.

Podívali jsme se na osm nejoblíbenějších jazyků letos společně testovali a zjistili, že oproti loňskému roku došlo k poměrně velkým změnám.

JavaScript+CSS se umístily na prvním místě a loňská nejlepší kombinace Java+SQL se umístila na třetím místě. Kromě toho se objevují další různé kombinace back-endových a front-endových technologií, například Java+JavaScript, .NET+JavaScript a SQL+JavaScript. Další společný trend, který jsme zaznamenali v loňském roce, je stále přítomen. Jedná se o kombinaci front-endových i back-endových technologií s SQL, kdy jsou Java, JavaScript, .NET, CSS a PHP kombinovány s SQL.

Z těchto zjištění vyplývá, že pokud jde o vývoj celého balíku, kombinace požadovaných IT dovedností je stále častěji JavaScript na front-endu spolu s SQL jako doplněk technologického balíku na straně serveru.

8 NEJLEPŠÍCH TESTOVANÝCH JAZYKŮ DOHROMADY

8 NEJLEPŠÍCH TESTOVANÝCH JAZYKŮ DOHROMADY

Jazyky jsou často testovány s jinými technologiemi v jejich prostředí.


Jedním z hlavních principů RealLifeTestingTM je, že vývojáři by měli být testováni nejen z jazyků, které budou používat, ale také ze schopnosti porozumět nástrojům a prostředkům technologického zásobníku, s nimiž budou muset pracovat. Protože jsou naše testy vytvářeny s ohledem na technologický stack, můžeme zjistit, jaké jsou nejoblíbenější dovednosti, zdroje a technologie IT v nejoblíbenějších technologických stacích.

Nejoblíbenější technologické balíčky, které testujeme

IT dovednosti: JavaScript
JavaScript
Testovací katalog kódování Java
Java
dot NET kódování testovací katalog
.NET/C#
Test kódování MySQL catlog
SQL
html css kódování testovací katalog
CSS
IT dovednosti: Python
Python
php kódování testovací katalog
PHP
Katalog testů kódování React

React je v čele zásobníku JavaScriptu díky 33% testů

Nikoho to nepřekvapuje, Reagovat je nejoblíbenějším zdrojem v zásobníku technologií JavaScriptu. React se již několik let drží na vrcholu žebříčku náborů na serveru Hacker News, takže je logické, že třetina všech vývojářů JavaScriptu bude testována na tomto zdroji. ES6 je těsně na druhém místě s čtvrtinou všech testovaných vývojářů JavaScriptu, kteří jej používají. Angular2+ je na třetím místě. Možným důvodem, proč je Angular tak nízko v žebříčku, je to, že zatímco AngularJS je na odchodu, v komunitě Angularu je Angular 2+ stále populárnější. Na čtvrtém místě je Node.js, který umožňuje vývojářům používat JavaScript na straně serveru. První pětku uzavírá Vue.js.

Dovednosti: Spring

Pružina se používá v 47% testů Java

V technologickém zásobníku Java, Spring je ještě populárnější než React v JavaScriptu. V těsném závěsu za ním je JPA, který je součástí zhruba 29% testů kódování Javy. Na třetím místě je Spring Boot se 16%. Populární nástroje pro sestavování aplikací v Javě, Maven a Gradle, jsou na čtvrtém místě se 13%, respektive na pátém místě s 8%.

dot NET kódování testovací katalog

ASP.NET je nejoblíbenější technologie .NET/C#, která se používá v. 55% testů!

ASP.NET, populární framework pro webové aplikace, je nejpoužívanější technologií v technologickém balíku .NET. Postavení ASP.NET ukazuje, jak je web důležitý. vývoj naTechnický stack .NET/C#. Architektura MVC a Entity Framework jsou použity ve 42%, resp. 28% testech. Na čtvrtém místě je .NET Core, open-source přenositelná verze .NET, která si získává stále větší oblibu. První pětku uzavírá SQL Server, serverová technologie .NET.

Test kódování MySQL catlog

MySQL vede v zásobníku SQL s 37.3% testů

V oblasti databází je poměrně vyrovnaný. MySQL se používá v téměř 40% testů SQL, zatímco SQL Server se používá přibližně ve třetině testů.PostgreSQL se používá v přibližně 10%, což je přibližně stejně jako u Oracle. HSQLDB je na pátém místě s 8%. Tato poslední položka znamená, že náboráři testují obecné znalosti SQL, které nesouvisejí s konkrétním serverem.

html css kódování testovací katalog

CSS a HTML jsou společně s HTML testovány v 63% testů

Opět není překvapivé, že jazyk HTML je v technologickém balíčku CSS velmi důležitý, protože CSS a HTML jsou úzce propojeny. Asi nejzajímavější je skutečnost, že HTML je stále testováno jako samostatná entita. To dokazuje, že ačkoli se jej lze snadno naučit, jeho zvládnutí vyžaduje odborné dovednosti. Poté se zhruba ve čtvrtině všech testů CSS používá standard přístupnosti WCAG 2.0. Ačkoli se nejedná o technologii, přístupnost je stále důležitějším hlediskem při vývoji webových stránek. HTML5, verze HTML více zaměřená na média, je na 18%, zatímco rámec CSS Less a alternativní jazyk pro tvorbu stylů Sass jsou na 4., resp. 5. místě.

IT dovednosti: Python

Analýza dat se používá v 30% testů Pythonu

Datová věda je hlavní aplikací pro Python takže není překvapivé, že Data Analýza je nejběžnější dovedností v oblasti IT v tomto zásobníku.. Další hlavní využití jazyka Python jako technologie pro vývoj webových aplikací na straně serveru je druhé nejoblíbenější s Django se objevuje zhruba v každém pátém testu kódování. NumPy, Pytools a Pandas jsou na třetím, čtvrtém a pátém místě.

php kódování testovací katalog

PHP není ovládáno jedním zdrojem, Laravel je používán pouze v případě 28.3% testů

V zásobníku PHP, Laravel je nejsilnějším zdrojem. Zajímavé je, že v tomto zásobníku není tolik ohromujících technologií - Doctrine, CodeIgniter, Symphony a PDO se používají jen v relativně malých procentech všech testů PHP.

Kandidáti čekají v průměru 2.27 dnů na složení testu kódování


Průměrná doba, kterou uchazeč čeká mezi obdržením pozvánky na kódovací test a jeho absolvováním, je následující. 2,27 dneTo je méně než 2,88 dne v roce 2018.. Pokles času naznačuje, že uchazeči berou testy kódování jako součást přijímacího procesu vážněji. Místo aby kandidáti na vývojáře testy kódování odkládali, přistupují k nim aktivněji. Částečně by to mohla být snaha uchazečů zkrátit náborový proces a podat více nabídek najednou.

Testy kódování odeslané ve středu mají nejrychlejší odezvu


Testy kódování odeslané ve středu získávají nejrychlejší odpovědi. To je výrazný obrat oproti loňskému roku, kdy testy kódování rozesílané ve středu měly nejpomalejší odezvu. Co však vidíme v oddíle 5, je zkrácení průměrné doby potřebné k odeslání vyplněného testu kódování. Z toho můžeme usuzovat, že uchazeči nejčastěji vyplňují testy ve stejnou dobu v týdnu (tj. v pátek večer), ale jednají s nimi rychleji.

PRŮMĚRNÁ ČEKACÍ DOBA V HODINÁCH PODLE DNE V TÝDNU, KDY JE POZVÁNKA ODESLÁNA.

IT dovednosti: PRŮMĚRNÁ ČEKACÍ DOBA V HODINÁCH PODLE DNE V TÝDNU, KDY JE POZVÁNKA ODESLÁNA.

Méně zkušení techničtí náboráři věnují více času svému rozvoji.


Certifikace Devskiller's Tech Recruitment se ukázalo, že o kurz projevilo zájem ještě více náborářů než v loňském roce a že se ho zúčastnilo zhruba dvojnásobné množství lidí. Zajímavým výsledkem však je, že techničtí náboráři potřebují více času na absolvování kurzu a získání lesklého odznaku LinkedIn.

DOBA VE DNECH, KTEROU NÁBORÁŘI POTŘEBUJÍ K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU PRO NÁBOR TECHNIKŮ V ZÁVISLOSTI NA POČTU POKUSŮ, KTERÉ MUSÍ ABSOLVOVAT.

IT dovednosti: DOBA VE DNECH, KTEROU NÁBORÁŘI POTŘEBUJÍ K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU PRO NÁBOR TECHNIKŮ V ZÁVISLOSTI NA POČTU POKUSŮ, KTERÉ MUSÍ ABSOLVOVAT.

POČET POKUSŮ, KTERÉ NÁBORÁŘI POTŘEBUJÍ K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU PRO NÁBOR TECHNIKŮ.

IT dovednosti: POČET POKUSŮ, KTERÉ NÁBORÁŘI POTŘEBUJÍ K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU PRO NÁBOR PRACOVNÍKŮ V OBLASTI TECHNOLOGIÍ

Více než polovina lidí, kteří absolvují kurz, jej nyní absolvuje na dva pokusy, zatímco v loňském roce to bylo na jeden pokus. Učiní tak za delší dobu, téměř 60 dní. Ve skutečnosti je průměrná doba, po kterou náboráři absolvují kurz na dva pokusy, přibližně o týden delší než doba, kterou potřebují ti, kteří kurz absolvují na tři pokusy. Z toho vyplývá, že když náboráři neprojdou kurzem napoprvé, místo toho, aby test psali znovu a znovu, věnují čas tomu, aby se s materiálem seznámili znovu.

Náboráři pomalu zavádějí technologie snižující předsudky


Předpojatost personalistů je v technologiích důležitým problémem, protože kandidáti z netradičního prostředí jsou často vyřazováni z nevědomých důvodů. Zajímavé je, že podle našich údajů většina náborářů v oblasti technologií stále nevyužívá nástroje, které lze k eliminaci této předpojatosti použít.

Funkce Devskiller pro anonymizaci zpráv o kandidátech pro manažery náboru byla použita pouze v 6% vygenerovaných zpráv.

6% hlášení jsou anonymizovaná

To znamená, že většina náborářů v oblasti technologií přichází o obrovskou příležitost objektivně zhodnotit uchazeče na základě jejich IT dovedností, aniž by brali v úvahu nepodstatné osobní údaje. To je jedna z metrik, kterou bychom rádi viděli v příštím roce ve zprávě zvýšenou, protože bude přínosem pro zaměstnavatele, kandidáty i celé odvětví.

Geografie náboru IT dovedností

USA nabírají více technických pracovníků v zahraničí, zatímco Spojené království a Německo méně.


Mezinárodní najímání pracovníků v oblasti technologií je stále žhavým trendem pro společnosti po celém světě. V mnoha zemích hledají firmy technologické talenty dále za hranicemi než v loňském roce.

V USA, Francii a na Novém Zélandu se zvýšil podíl zahraničních technických pracovníků. V dalších zemích, které se potýkají s možným zpomalením ekonomiky a politickou nejistotou, jako je Velká Británie a Německo, se míra mezinárodního náboru technických pracovníků snížila.

PROCENTNÍ PODÍL MEZINÁRODNÍCH TECHNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH

2020/9 Zástupce
2020/9

USA rekrutují čtvrtina všech zahraničních kandidátů na vývojáře


USA a Polsko stále zůstávají dvěma hlavními tahouny v oblasti najímání technických pracovníků v zahraničí, ale jejich celkový podíl se oproti loňskému roku snížil, protože jsme rozšířili náš záběr na společnosti ve více zemích.

Velká Británie, která byla dříve třetím největším tahounem mezinárodního náboru v oblasti technologií, klesla na šesté místo. Důvodem je pravděpodobně nejistota v jejich přístupu k mezinárodní pracovní síle způsobená brexitem. Místo nich se na třetí místo vyšvihla Saúdská Arábie, pravděpodobně na základě nového zaměření na technologie v této zemi.

PROCENTO VŠECH ZAHRANIČNÍCH KANDIDÁTŮ TESTOVANÝCH NA NAŠÍ PLATFORMĚ.

IT dovednosti: PROCENTO VŠECH ZAHRANIČNÍCH KANDIDÁTŮ TESTOVANÝCH NA NAŠÍ PLATFORMĚ

Spojené státy jsou největším mezinárodním náborářem, ale jsou pouze 4. největší trh práce pro nábor v zahraničí


V naší loňské zprávě jsme zjistili, že některé země, jako například USA, najímají velké množství technických pracovníků zvenčí a zároveň jsou hlavními zdroji pracovních sil pro jiné země. Letos vidíme, že se tato pozice výrazně mění. USA jsou i nadále největším náborářem zahraničních talentů na světě., ale již není druhým největším zdrojem talentů. To svědčí méně o žádanosti amerických vývojářů a více o rostoucí žádanosti jiných zemí mimo USA. Indie, Brazílie a Egypt se stávají stále větším zdrojem zahraničních kandidátů, přičemž USA jsou nyní na čtvrtém místě.

Když se podíváte na země, ze kterých USA nabírají nejvíce pracovníků, zjistíte, že na prvních třech místech jsou podle očekávání Indie, Brazílie a Egypt, následované Mexikem a Argentinou. Vidíme, že Brazílie a Egypt se stávají hlavními zdroji outsourcovaných talentů. Navíc je zřejmé, že blízkost Brazílie, Mexika a Argentiny k časovému pásmu činí vývojáře sídlící v těchto zemích pro americké společnosti atraktivnějšími.

Vedle efektivního rozdělování IT dovedností mezi vyspělé ekonomiky roste význam zemí zaměřených na outsourcing.

Kliknutím na zemi se dozvíte, odkud se rekrutuje na mezinárodní úrovni a kdo najímá místní vývojáře.

11/2020 Zástupce
11/2020

Lotyšští vývojáři dosáhli nejvyššího skóre (54.65%) na kódování testů


Nejvyššího skóre v testech kódování dosáhli lotyšští vývojáři, kteří v průměru získali 54,65%, těsně následováni vývojáři z Nizozemska a Itálie.

12/2020 Zástupce
12/2020

Proč není Čína na mapě?

ZEMĚ, JEJICHŽ VÝVOJÁŘI DOSÁHLI NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ V TESTECH KÓDOVÁNÍ.

IT dovednosti: ZEMĚ, JEJICHŽ VÝVOJÁŘI DOSÁHLI NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ V TESTECH KÓDOVÁNÍ

To je sice skvělý výsledek, který vypovídá o dovednostech a kvalitě lotyšských vývojářů, ale zároveň naznačuje, že náboráři přistupují ke kódovacím testům odlišně. Místo toho, aby se náboráři snažili udělat testy kódování neuvěřitelně obtížné, používají testy kódování, které lépe odrážejí úroveň IT dovedností potřebných pro danou pracovní pozici. Výsledkem je, že vývojáři v nich dosahují vyšších výsledků.

Nejvíce bodů mají italské společnosti (57.14%)


Průměrné skóre kandidátů testovaných italskými společnostmi je 57,14%.

Tyto výsledky podporují stejnou tezi o obtížnosti testu, kterou jsme zmínili v části 12. Italské společnosti upravují testy tak, aby více odrážely úroveň dovedností potřebných pro danou práci, místo aby vývojářům zadávaly příliš náročné testy. Zároveň jim relativní bohatství země a malý počet talentů umožňuje vyhledávat nejlepší vývojáře z celého světa.

ZEMĚ, JEJICHŽ SPOLEČNOSTI ZÍSKALY NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ.

13/2020 Zástupce
13/2020

Proč není Čína na mapě?

Nejvýběrovější jsou společnosti z Izraele


Jak jsme zjistili v oddílech 12 a 13, společnosti nyní více zaměřují své testy na úroveň dovedností na pozicích, na které přijímají zaměstnance. Zároveň se stávají mnohem selektivnějšími. Nejvýběrovější jsou letos izraelské společnosti, které přijímají k posouzení pouze 12.26% testovaných vývojářů..

To je ve srovnání s téměř 20% singapurskými společnostmi, které byly v loňském roce nejvybíravější.. Lucemburské společnosti, které přitahují uchazeče s nejvyšším počtem bodů, jsou druhé nejvybíravější. Přijímají ke zvážení pouze 16% svých uchazečů.

Z toho vyplývá, že testy, které jsou zaměřeny na vhodnější úroveň, přitahují mnohem více uchazečů. Možnost testovat širší spektrum uchazečů dává společnostem možnost mnohem větší selektivity při výběru uchazečů, které přijmou do výběrového řízení.

PROCENTO UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH NÁBOROVÝM PRACOVNÍKEM PODLE ZEMĚ.

IT dovednosti: PROCENTO UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH NÁBORÁŘEM PODLE ZEMĚ

Firmy rozesílají testy kódování širšímu okruhu uchazečů než v loňském roce.


Jako testy kódování v zásobníku pomocí RealLifeTestingTM metodika je stále více oceňována, vidíme, že náboráři je posílají širšímu okruhu kandidátů. V některých zemích se téměř každý kandidát zúčastní zaslaného testu, ale celková míra účasti na testech se oproti roku 2019 snížila.

Důvodem tohoto snížení počtu uchazečů, kteří se podrobují testům kódování, je skutečnost, že náboráři stále častěji přesouvají a automatizují technickou prověrku na začátek náborového procesu v oblasti techniky. Zatímco v loňském roce jsme byli svědky toho, že náboráři před kódovacím testem prováděli telefonický screening nebo screening životopisu, v letošním roce si je stále více náborářů natolik jistých výsledky testu DevSkiller, že jej zařazují mezi první interakce s kandidáty.

ZEMĚ S NEJVYŠŠÍ MÍROU VYUŽITÍ

IT dovednosti: ZEMĚ S NEJVYŠŠÍ MÍROU DOKONČENÍ

Vzhledem k tomu, že uchazeči jsou v této fázi méně zainteresovaní, je logické, že jim zaslaný kódovací test vyplní méně uchazečů. V důsledku toho jsme zaznamenali pokles ze 73% kandidátů, kteří si test nechali poslat, na pouhých 41%, kteří si je nechali poslat.

Přesto je v některých zemích, jako je Estonsko, stále velmi vysoký podíl uchazečů, kteří se zúčastní zaslaných testů.

93% vývojářů na celém světě dokončilo test kódování zaslány pro účely náboru, což je nárůst oproti 91,9% v loňském roce.


To znamená, že když jsou vývojáři vyzváni ke smysluplným testům kódování v zásobníku, jsou ochotni věnovat čas potřebný k dokončení úkolu. K testům kódování v zásobníku, jako jsou ty, které najdete na webu DevSkiller, již vývojáři nepřistupují se stejnou nedůvěrou jako k algoritmickým testům v minulosti.

PROCENTO VÝVOJÁŘŮ, KTEŘÍ DOKONČÍ TEST KÓDOVÁNÍ.

15/2020 Zástupce
15/2020

Celých 93% kandidátů na vývojáře dokončilo test kódování, který začali, ve srovnání s 91,9% v loňském roce. Existují však určité rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Nejnižší míra byla u Madagaskaru (76%), což je pravděpodobně dáno spíše stavem tamní internetové infrastruktury než nelibostí místních vývojářů, že se těchto testů účastní.

Pro srovnání, 97% nebo více kandidátů z Ekvádoru, Bulharska, Ázerbájdžánu, Ghany, Kazachstánu, Ugandy, Jordánska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Lotyšska, Nizozemska, Irska, Běloruska a Severní Makedonie dokončilo testy, které začali.

Metodika, kterou jsme použili pro tuto studiiData, která jsme použili pro tuto studii, pocházejí z 365denního přehledu uživatelů naší platformy v období od 1. prosince 2018 do 1. prosince 2019. Poznatky vycházejí z 213 782 testů, které prostřednictvím platformy DevSkiller absolvovali kandidáti ve 143 zemích. Všechny zde uvedené údaje jsou obecné souhrnné demografické informace. Nejsou spojeny s žádnými konkrétními informacemi týkajícími se určitých kandidátů nebo společností.

*V oddílech 1 a 2 se procentní podíly nesčítají do 100%. Proč tomu tak je?

Oddíl 1 Test DevSkiller může zahrnovat více technologií. Například můžete mít test v Javě a test v Javě+SQL. V tomto příkladu 100% testů testuje Javu a 50% testů testuje SQL. Stejně tak procenta v grafu se týkají toho, kdy je technologie testována v některém testu.

Oddíl 2 Podobně jako v části 1 může společnost testovat vývojáře ve více technologiích. Pro lepší názornost se podívejme na skupinu dvou společností. První společnost vyšle test v jazyce JavaScript+CSS. Druhá společnost vyšle test PHP+JavaScript. V této skupině 100% společností testuje JavaScript, 50% testuje CSS a 50% testuje PHP. Procento v grafu se vztahuje k tomu, kdy je daná technologie použita v jakémkoli testu dané společnosti.


*Proč není v oddílech 12 a 13 na mapách Čína?

Nemáme mnoho údajů o pevninské Číně, takže jsme sice do interaktivní mapy zahrnuli země, které posílají pozvánky vývojářům z pevninské Číny, ale v částech 12 a 13 jsme Čínu a další země, kde jsme měli malý vzorek, z našich map vyřadili.

Máte nějaké dotazy nebo
připomínky ke zprávě?

Rádi si je poslechneme. Můžete nás kontaktovat
nás e-mailem research@devskiller.com.

Logo DevSkiller

Považujete tuto zprávu za přínosnou?

Sdílejte ji se svými přáteli a kolegy.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore