Informace o běhu programu DevSkiller

Prostředí programovacích úloh

Dostupná prostředí programovacích úloh
Typ projektu Runtime verze Součásti runtime
název verze
.NET Core s dotnetem Výchozí SDK .NET Core 2.2.105
Běhové prostředí .NET Core Microsoft.AspNetCore.All 2.2.3
Microsoft.AspNetCore.App 2.2.3
Microsoft.NETCore.App 2.2.3
SDK pro jádro .NET 3 SDK .NET Core 3.1.413
Běhové prostředí .NET Core Microsoft.AspNetCore.App 3.1.19
Microsoft.NETCore.App 3.1.19
.NET 6 SDK SDK .NET Core 6.0.403
Běhové prostředí .NET Core Microsoft.AspNetCore.App 6.0.11
Microsoft.NETCore.App 6.0.11
.NET 5 SDK SDK .NET Core 5.0.401
Běhové prostředí .NET Core Microsoft.AspNetCore.App 5.0.10
Microsoft.NETCore.App 5.0.10
.NET s MSBuild Výchozí .NET 4.8
NuGet 5.11.0
Balíčky pro cílení 4.0, 4.5.2, 4.6.2, 4.7.2, 4.8
APEX Výchozí Apex 7.190.2
Android s Gradle Výchozí Java 1.8.0_262
Nástroje Android SDK 26.1.1
Android 13 (API 32) Java 11.0.16
Platforma Android SDK 33
Android 12 (API 31) Java 11.0.11
Platforma Android SDK 31
Android 11 (API 30) Java 11.0.11
Platforma Android SDK 30
Bash Výchozí Bash 4.3.43(1)-release
ShellCheck 0.4.5
Netopýři 0.4.0
C/C++ s CMake GCC 11 GCC 11.1.0-1ubuntu1~21.04)
CMake 3.18.4
Test Google 1.10.0.20201025-1.1
Zvyšte 1.74.0.3ubuntu5
GCC 10 GCC 10.2.0-13ubuntu1)
CMake 3.16.3
Test Google 1.10.0-3
Zvyšte 1.71.0.0ubuntu4
Výchozí GCC 8.3.0-6ubuntu1)
CMake 3.13.4
Test Google 1.8.1-3
Zvyšte 1.67.0-13
Šéfkuchař Výchozí Ruby 2.5.0-p0
Bundler 2.0.1
Flutter Flutter 3.0.X Flutter 3.0.3
Šipky 2.17.5
Flutter 2.8.X Flutter 2.8.1
Šipky 2.15.1
Flutter 2.5.X Flutter 2.5.3
Šipky 2.14.4
Flutter 2.2.X Flutter 2.2.3
Šipky 2.13.4
Flutter 1.20.X Flutter 1.20.4
Šipky 2.9.2
Přejít na Přejít na verzi 1.17 Přejít na 1.17.2
Výchozí Přejít na 1.13.4
Glide v0.13.3
dep v0.5.4
JavaScript s NPM NodeJS 18.x NodeJS v18.13.0
npm 8.19.3
Chrom 109.0.5414.74
NodeJS 16.x NodeJS v16.13.0
npm 8.1.0
Chrom 90.0.4430.212
NodeJS 14.x NodeJS v14.18.1
npm 6.14.8
Google Chrome 94.0.4606.81
PhantomJS 2.1.1
NodeJS 12.x NodeJS v12.13.1
npm 6.13.1
Google Chrome 78.0.3904.108
PhantomJS 2.1.1
NodeJS 10.x NodeJS v10.14.1
npm 6.7.0
Google Chrome 73.0.3683.86
PhantomJS 2.1.1
Java s Gradle Java 17 Java 17.0.3
Google Chrome 103.0.5060.134
Java 11 Java 11.0.2
Java 8 Java 1.8.0_191
Java s Mavenem Java 17 Java 17.0.2
Maven 3.8.5
Google Chrome 103.0.5060.134
Java 11 Java 11.0.8
Maven 3.6.3
Java 8 Java 1.8.0_201
Maven 3.6.0
PHP s Composerem nebo Phingem PHP8 PHP 8.1.4
Skladatel 2.2.7
Phing 2.17.2
Chrom 93.0.4577.82
PHP7 PHP 7.4.26
Skladatel 1.10.19
Phing 2.16.3
Google Chrome 96.0.4664.45
PhantomJS 2.1.1
PHP5 PHP 5.6.40
Skladatel 1.8.5
Phing 2.16.1
Google Chrome 74.0.3729.157
PhantomJS 2.1.1
Loutka Výchozí Ruby 2.5.0-p0
Bundler 2.0.1
Python s příkazem setup.py Python 3.11.X Python 3 3.11.0
pip 22.3
Python 3.9.X Python 3 3.9.12
pip 22.0.4
Python 3.8.X Python 3 3.8.13
pip 22.0.4
Výchozí Python 3 3.6.9
pip 9.0.1
setuptools 39.0.1
R R 4.2.x R 4.2.2
Rubín s hráběmi Ruby 3.1 Ruby 3.1.2-p20
Hrábě 13.0.6
Bundler 2.3.14
Ruby 2.7 Ruby 2.7.3-p183
Hrábě 13.0.1
Bundler 2.1.4
Ruby 2.6 Ruby 2.6.4-p104
Hrábě 12.3.2
Bundler 2.1.4
Ruby 2.5 Ruby 2.5.0-p0
Hrábě 12.3.0
Bundler 1.17.1
Ruby 2.3 Ruby 2.3.3-p222
Hrábě 10.4.2
Bundler 1.17.1
SOQL Výchozí Soql 7.190.2
Scala s SBT Výchozí Java 1.8.0_262
sbt 1.3.13
TERRAFORM Terraform 0.13 Terraform 0.13.5
iOS s Xcode Výchozí Xcode 13.1

Externí komponenty

Dostupné externí komponenty
Název Verze
Cassandra 3.0.9
Couchbase 6.6.0-7909
Elasticsearch 7.8.0
Ganache 2.13.2
HSQLDB 2.4.1
Kafka 2.1.1
Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU5) 14.0.3023.8
MongoDB 4.2.0
MySQL 8.0.17
Oracle XE 11.2.0
PostgreSQL 11.5
RabbitMQ 3.8.9
Redis 5.0.5

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore