Dovednosti vývojářů v jazycích C a C++

Vydáno: Poslední aktualizace:
C a C++: otázky k pohovorům pro softwarové inženýry

Vývojáři v jazycích C a C++ nemají takový ohlas jako vývojáři v jiných jazycích. Nejsou tak všudypřítomní jako vývojáři JavaScriptu. Nejsou tak dobře propojeni s horkými tématy, jako je datová věda, jako vývojáři v Pythonu. Nepoužívají tak perspektivní technologii jako vývojáři Kotlinu. Ale na rozdíl od technologií, o kterých se píše v novinových titulcích, jsou jazyky C a C++ i nadále pracovními koňmi mnoha základních systémů i oblastí, jako jsou vestavěné technologie a hry. V důsledku toho je po vývojářích v jazycích C a C++ stále velká poptávka. Otázkou tedy je, jak prověřit dovednosti vývojářů v jazycích C a C++?

C i C++ jsou na světě již dlouho, takže se o nich můžete hodně naučit. Existují různé verze, technologie a zdroje, které byly pro tyto technologické balíčky vytvořeny. Při pohovorech na jazyky C a C++ musíte používat specifické otázky, protože ty, které se používají pro jazyky jako Java, se prostě nehodí. Existují koncepty, se kterými se mimo jazyk C v C++ prostě nesetkáte. Kromě toho potřebujete správnou technickou obrazovku, abyste zjistili, zda má někdo dovednosti v jazyce C nebo C++. Ale nebojte se, tento příspěvek vám poskytne 411 informací o všem, co potřebujete vědět o prověřování a najímání vývojářů v jazycích C a C++.

V této příručce najdete:

Seznam dovedností vývojářů v jazyce c++1. Co je C a co je C++?

V první řadě je třeba si uvědomit, že C a C++ není totéž. Jak si jistě dokážete představit, jazyk C je na světě o něco déle než C++. Jazyk C byl představen v roce 1972 a koncem tohoto desetiletí se stal de facto standardem. První verze C++ se objevila až v roce 1984. Ale opět stačilo 10 let, aby se uchytil. Počátkem 90. let si C++ získal velkou popularitu.

1.1 Jaký je rozdíl mezi jazyky C a C++?

Za prvé, jazyk C je procedurální jazyk. Na druhou stranu je C++ jazyk s více paradigmaty. Vyniká v procedurálním i objektově orientovaném programování. Kromě toho je díky novým vlastnostem praktickou volbou pro funkcionální programování. Ve většině reálných případů budou programy v jazyce C++ v té či oné míře využívat všechna dostupná programovací paradigmata. Ve skutečnosti se často setkáte s tím, žell tři paradigmata smíšená dohromady.

Programovací paradigmata nejsou jediným rozdílem mezi nimi. Jazyk C je poměrně blízko strojové úrovni a někdy se mu říká "přenosný assembler". Naproti tomu jazyk C++ má blíže k jazykům vyšší úrovně, jako je Java, C# a D (i když si stále zachovává některé nízkoúrovňové funkce jazyka C).

1.2 Co je na jazycích C a C++ podobného?

Kromě těchto rozdílů je jistě pravda, že existují určité podobnosti. Syntaxe, kterou oba tyto jazyky používají, se často nazývá "syntax rodiny C". Vzhledem k tomu, že jazyk C byl tak populární, skutečně zjistíte, že gramatika a syntaxe jazyka C je základem pro řadu programovacích jazyků, jako je Java, C#, C++, D, Objective-C, JavaScript a mnoho dalších.

K čemu se používají jazyky C a C++?2. K čemu se používají jazyky C a C++?

2.1 K čemu se používá C?

Protože jsou tak blízko strojové úrovni, používají se jazyky C a C++ především pro aplikace, kde je rychlost zpracování a ruční ladění důležitější než čas inženýrské práce. Patří sem programování na nízké úrovni (BIOS), vestavěné programování (zařízení), systémové programování (operační systémy) a programování zaměřené na výkon (např. herní enginy, GPU/vědecké výpočty, kryptografie).

Skutečným přínosem jazyků C a C++ je možnost programátora říci, co se stane s programem na nejnižší úrovni, která je nejblíže strojové úrovni. Na jedné straně to dává programům C a C++ neuvěřitelný výkon. Nevýhodou je, že je zde mnohem menší prostor pro chybu, aby byl kód správný, protože jim chybí funkce správy paměti jako jazykům vyšší úrovně. V praxi to znamená, že napsat funkční kód v jazycích C a C++ může trvat mnohem déle než ve vyšších programovacích jazycích, jako je Java nebo Python.

Protože je jazyk C tak blízko strojové úrovni, je v podstatě jazykem světa programování. Většina ostatních programovacích jazyků je vytvořena pomocí jazyka C a většina softwaru vystavuje své funkce v jazyce C. Téměř všechny ostatní jazyky jsou schopny volat funkce jazyka C.

Na základní úrovni je jazyk C poměrně snadné se naučit. Jeho syntaxe a gramatika jsou poměrně jednoduché na naučení základů, ale obtížné na zvládnutí. Na rozdíl od jiných jazyků postrádá jazyk C nástroje, které by zvedly břemeno náročné práce, které by se vývojář za normálních okolností rád vyhnul.

2.2 K čemu se používá jazyk C++?

Jazyk C++ byl částečně vyvinut k řešení některých nízkoúrovňových problémů jazyka C při zachování stylu programování v jazyce C. To bohužel znamenalo, že křivka učení jazyka C++ je neuvěřitelně strmá a že se jedná o jazyk, který je mnohem přívětivější pro experty. To může ještě více ztížit používání cizí kódové základny. Na pomoc přicházejí nové verze jazyka C++, které umožňují bezpečnou a snadnou podmnožinu cizí kódové základny. Stále však záleží na týmu programátorů, aby se vyvarovali používání nebezpečných konstrukcí a prosazovali pravidla.

C++ bývalo rozšířením jazyka C, ale to už od roku 1998 neplatí. Nyní je to do značné míry samostatný jazyk. Většina kódu v jazyce C se zkompiluje v jazyce C++, aniž by se změnil, ale ani jeden z nich není striktní podmnožinou toho druhého. Přesto se rozdíl mezi nimi stále zvětšuje s tím, jak jsou vydávány nové standardy.

2.3 Jaký je rozdíl mezi jazyky C a C++?

Jazyk C++ umožňuje zkompilovat většinu konstrukcí a kódu jazyka C jako kód jazyka C++ a zároveň umožňuje používat více programovacích nástrojů, jako jsou šablony, RAII (Resource Acquisition Is Initialization), třídy, lambda výrazy, větší a výkonnější standardní knihovna a silnější typový systém.

Zároveň má jazyk C některé nástroje, které C++ postrádá. Patří mezi ně určené inicializátory a pole proměnné délky (VLA). Obecné pravidlo říká, že pokud je přítomno prostředí C++, pak si můžete být stoprocentně jisti, že je přítomno i prostředí C. Opak nemusí být nutně pravdou.

Co by měl náborář IT vědět o jazycích C a C++?3. Co by měl IT náborář vědět o jazycích C a C++?

C se už dlouho nezměnilo. Poslední dvě revize, C11 a C18, byly poměrně malé a nepřinesly velké změny. Ani budoucí C21 se nezdá být nijak převratná.

Na druhou stranu C++ začíná dělat pokroky poté, co se mu v posledních deseti letech příliš nedařilo. Od C++ 11 je nyní každé tři roky vydávána revize, přičemž se předpokládá, že C++ 20 přijde včas.

Téměř všechny dostupné knihovny mají rozhraní API nebo vazbu na jazyk C, i když jsou napsány v jiném jazyce. Pro všechny tyto knihovny lze použít jazyk C++. Existují také některé knihovny pouze v jazyce C++, například Boost, Qt a POCO.

3.1 Jaké nástroje a techniky by měl vývojář v jazyce C nebo C++ znát?

Pro vývojáře v jazyce C je pravděpodobně nejdůležitější mít přehled o aritmetice ukazatelů a o tom, co je nedefinované chování. Kromě toho by měl vývojář jazyka C umět používat ladicí nástroje, jako jsou Address/Memory/UndefinedBehavior Sanitizer, Valgrind, debuggery (např. GDB) a nástroje pro statickou analýzu kódu.

Vývojář C++ by měl rozumět všem nástrojům jazyka C a knihovnám Boost a Qt natolik dobře, aby je mohl používat.

Kromě toho, když se podíváme na zkušenosti vývojářů, komerční a open source projekty vypovídají nejvíce o tom, čeho jsou schopni.

Ověření dovedností v jazycích C a C++Jak ověřit dovednosti vývojářů v jazycích C a C++ ve fázi výběru?

Technické pohovory jsou nákladné a časově náročné pro vás i vaše kandidáty. Nechcete přece dělat pohovory s každým, kdo se přihlásí. Místo toho je důležité prověřit kandidáty tak, aby se do fáze pohovoru dostali pouze ti, kteří mají technické dovednosti potřebné pro danou práci.

DOPORUČENÁ ČETBA: Kompletní údaje o platech vývojářů C++

4. Screening vývojáře v jazyce C nebo C++ na základě jeho životopisu

Životopis je prvním místem, kde můžete hledat informace o tom, co váš kandidát umí. Pro náboráře, který není technického zaměření, může být často obtížné začít právě tímto místem, protože se často jedná o vysoce technické informace. Abychom vám pomohli, sestavili jsme seznam věcí, na které je třeba se v životopise vývojáře v jazycích C a C++ zaměřit.

Slovníček jazyka C a C++4.1 Slovníček jazyka C a C++ pro technické pracovníky

Knihovny C Standardní knihovna jazyka C

 • Knihovna popsaná ve standardním dokumentu jazyka C, dodávaná s každým kompilátorem.

Další, méně rozšířené, ale stále oblíbené knihovny:

GTK

 • Knihovna pro vytváření grafických uživatelských rozhraní

Káhira

 • Grafická knihovna 2d

ALSA

 • Knihovna pro rozhraní s pokročilou zvukovou architekturou systému Linux

BLAS

 • Základní podprogramy lineární algebry. Tato knihovna slouží k efektivním operacím s vektory a maticemi.

GMP

 • GNU Multi Precision. Knihovna umožňující aritmetické operace s čísly s libovolnou přesností.

cURL

 • Knihovna pro víceprotokolový přenos souborů. Nejčastěji se používá pro komunikaci HTTP

OpenSSL

 • Komerční a velmi oblíbená knihovna pro podporu kryptografie.
Knihovny C++ Standardní knihovna jazyka C++

 • Knihovna popsaná ve standardním dokumentu C++, dodávaná s každým kompilátorem.

Zvyšte

 • Jedna z nejoblíbenějších knihoven pro C++, sada několika desítek nespojitých knihoven, které lze volně používat v programech v C++.

Qt

 • Grafické uživatelské rozhraní pro jazyk C++

STL

 • Kontroverzní zkratka, která obvykle znamená C++ Standard Library, ale je chápána jako Standardní knihovna šablon, jako by části, které nejsou součástí šablony, nebyly její součástí.

Další, méně rozšířené, ale stále oblíbené knihovny:

Vlastní

 • Knihovna šablon C++ pro lineární algebru (matice, vektory, numerické řešiče a související algoritmy)

GSL

 • Pokyny Podpora implementace knihoven, doporučená Bjarne Stroustrupem, Herbem Sutterem a spol. v dokumentu C++ Core Guidelines.

Loki

 • návrhové vzory

Folly

 • Sada komponent jazyka C++11 rozšiřující standardní knihovnu. Navrženo s ohledem na efektivitu a praktičnost. Vyvinula společnost Facebook

Abseil

 • Kolekce knihoven jazyka C++ rozšiřující standardní knihovnu. Vytvořila společnost Google

POCO

 • Sada knihoven podporujících protokol HTTP, síťové připojení, šifrování a podporu souborů zip.

WxWidgets

 • Knihovna umožňující vytvářet aplikace grafického uživatelského rozhraní nezávislé na systému

OpenCV

 • Knihovna počítačového vidění navržená pro výpočetní efektivitu se zaměřením na aplikace v reálném čase.

OpenMP

 • Méně knihovna a více specifikace pro překladače, jak rozšířit jazyk C++, aby umožňoval jednoduchý a dobře navržený paralelismus.

IntelTBB

 • Knihovna šablon pro paralelizmus úloh. Navrženo společností Intel
Kompilátor Nástroj, který se používá k vytvoření spustitelného souboru (aplikace) ze zdrojového kódu v jazyce C/C++, nejoblíbenější:

 • GCC - GNU Compiler Collection
 • MinGW GCC - verze GCC pro Windows
 • Clang - Překladač projektu LLVM
 • MSVC (poněkud nesprávně nazývaný také MSVS nebo Visual Studio) - překladač společnosti Microsoft
 • ICC - překladač společnosti Intel
Ladicí program Nástroj pro vyhledávání chyb v běžících programech

 • Valgrind
 • GDB
 • LLDB
 • WinDBG
Přístrojové vybavení kódu Jedná se o rozšíření překladače, které vytváří verzi aplikace zaměřenou na hledání chyb namísto výkonu.

 • Adresa/paměť/nedefinované chování Sanitizer
Statická analýza Analýza zdrojového kódu z hlediska chyb. Existuje komerční software, který dokáže tímto způsobem najít některé třídy chyb.

 • CppCheck
 • Clang
 • Statická analýza kódu Klocwork
 • PC-Lint
 • Coverity
 • PVS-Studio

4.2 Nejčastější názvy technologií C a C++, které se používají zaměnitelně

 • Standardní knihovna C++ a STL se někdy používají zaměnitelně, ale ne správně.

4.3 Různé verze jazyků C a C++

Verze jazyka C

Verze jazyka C jsou označeny rokem vydání (např. C89 je C z roku 1989). Neexistují žádné meziverze (např. C06), ale některé mohou odkazovat na verze před C89.

Nejoblíbenější revize jsou:

 • C89
 • C95
 • C99
 • C11
 • C18
 • C21 (dosud nezveřejněno),
 • ANSI C

Verze jazyka C++

Verze jazyka C++ jsou označeny stejně jako verze jazyka C rokem vydání.

Nejoblíbenější revize jsou:

 • C++84 - nejedná se o skutečnou revizi, ale někdy se používá pro definici předstandardního jazyka C++.
 • C++98
 • C++03
 • C++11
 • C++14
 • C++17
 • C++20 (dosud nezveřejněno)

Kromě toho si můžete prohlédnout názvy, které verze dostaly během svého vývoje.

 • C++0x (připravovaný název pro C++11, který měl být dodán před rokem 2010).
 • C++1y (název pro C++14 v přípravě)
 • C++1z (název pro C++17 v přípravě)
 • C++2a (připravovaný název pro C++20?)

4.4 Jak blízko k sobě mají příslušné verze technologií C a C++

 • C11/C18 - téměř stejné
 • C++98/C++03 - téměř stejné
 • C++11/C++14 - drobné změny
 • C++14/C++17 - drobné změny (ale dost na to, aby byl rozdíl mezi C++11/C++17 významný)

4.5 Které verze jsou zcela odlišné?

 • C++03/C++11 - největší změna v historii C++
 • C++11/C++17 - postupná změna v průběhu revizí
 • C89/C99 - zásadní změny z hlediska typové bezpečnosti a podpory staršího problémového kódu.

4.6 Jak důležitý je certifikát C a C++ pro posouzení dovedností uchazeče v oblasti kódování?

Neexistují žádné uznávané certifikace C/C++. Proto je lepší je v životopise ignorovat, protože vám nic neřeknou o úrovni dovedností kandidáta.

4.7 Další věci, na které je třeba si dát pozor v životopise vývojáře v jazyce C nebo C++

Zjistěte, zda kandidát:

 • Uvádí verzi jazyka, kterou použili.
 • Pracoval na typickém projektu C++
 • účast na velkých projektech, které se zabývají jedinečnými a přísnými požadavky.

Pokud jsou navíc uvedeny následující skutečnosti, lze při technických pohovorech hodnotit kandidáta na základě jeho veřejně viditelné historie:

 • Vystoupení na konferencích
 • Účast na konferencích
 • Psaní článků do technických časopisů
 • Psaní technického blogu
 • Přispívání do OSS
 • Přispívání na stránky s odpověďmi (např. Stack Overflow)

Otázky k telefonním pohovorům v jazycích C a C++ - seznam dovedností vývojářů v jazyce c++5. Otázky na pohovor v jazycích C a C++, které můžete položit během telefonického/video technického pohovoru

Spoléhat se výhradně na životopis může být poměrně obtížné. Koneckonců je důležité zpochybnit to, co uchazeč tvrdí, abychom zjistili, zda dané dovednosti skutečně má, nebo je pouze uvádí. Telefonický rozhovor sice nenahradí řádný test kódování, ale může vám pomoci pochopit, jak kandidát přemýšlí a jak postupuje při řešení problémů.

5.1 Otázky týkající se zkušeností uchazeče

Q1: (C/C++) Jaká byla omezení vašich předchozích projektů?

Proč byste se měli ptát na otázku 1: Uchazeč by měl být schopen podělit se o své zkušenosti s daným odvětvím. Například v embedded programování je obtížné používat dynamickou paměť a u her je velmi důležité zajistit, aby všechny výpočty byly dokončeny do doby vykreslení jednoho snímku.

Q2: (C/C++) Pro jaké systémy jste programoval?

Proč byste se měli ptát na otázku Q2: Programování pro Embedded/Desktop a Linux/Windows/OSX se v některých ohledech výrazně liší.

Q3: (C/C++) Kódovali jste podle nějakých konkrétních standardů?

Proč byste se měli zeptat na 3. otázku: Uchazeč vám může sdělit, zda má zkušenosti se systémem MISRA apod.

5.2 Otázky týkající se znalostí a názorů uchazeče

Q1: (C++) Jaké jsou hlavní rozdíly mezi jazyky C++ a C?

Proč byste se měli ptát na otázku Q2: Tato otázka umožní uchazeči ukázat, jak rozumí jazykům a zda považuje jazyk C++ za malý doplněk jazyka C, nebo za samostatný jazyk s odlišnými způsoby použití.

Q2: (C) Co je to aritmetika ukazatelů?

Proč byste se měli ptát na otázku Q2: Tato otázka je většinou určena pro jazyk C. Kandidát v ní může vyjádřit své porozumění základnímu způsobu, jakým jazyk C pracuje s pamětí.

Q3: (C++)Co je to aritmetika ukazatelů?

Proč byste se měli zeptat na 3. otázku: Tato otázka umožní uchazeči vyjádřit své porozumění základnímu způsobu, jakým se v jazyce C pracuje s pamětí. Pozor: u jazyka C++ tato otázka předpokládá, že ve své kódové základně používáte nebezpečné a zastaralé vzory.

Q4: (C++, základní úroveň) Jaký je rozdíl mezi třídou a objektem?

Proč byste se měli zeptat na čtvrtou otázku: Zjistit, zda uchazeč rozumí základům jazyka C++.

Q5: (C++) Co je to lambda výraz?

Proč byste se měli ptát na otázku 5: Zjistit, zda uchazeč zná pokroky, které C++ udělal od C++03 (lambda výrazy byly zavedeny v C++11), a zda jim rozumí.

Q6: (C/C++) Co jsou to zámky, jaké problémy řeší a jaké jsou s nimi potenciální problémy?

Proč byste se měli ptát na otázku č. 6: Uchazeč tak prokáže, že rozumí zámkům, závodním podmínkám, deadlockům a livelockům.

Q7: (C/C++, expert) Co je to těkavéa jak to souvisí s otázkou o zámcích a synchronizaci?

Proč byste se měli zeptat na otázku Q7: Uchazeč by měl být schopen říci, že těkavé se používá pouze pro přístup k hardwaru, nikoli pro synchronizaci.

Q8: (C++) Jak byste vytvořili dynamické pole?

Proč byste se měli ptát na otázku č. 8: To ukáže, zda uchazeč použije dobrý přístup, jako např. std::vector, nebo zastaralé a nebezpečné nový.

Q9: (C++) Co je RAII? Mají ho i jiné jazyky?

Proč byste se měli zeptat na Q9: To ukáže, zda uchazeč zná tento základní idiom jazyka C++ a zda rozumí jeho významu. Bonusové body za popis podobných volitelných funkcí v jiných jazycích, jako např. s() v jazyce Python nebo pomocí v C#.

Q10: (C++) Lze vyhodit z destruktoru?

Proč byste se měli zeptat Q10: Kandidát se zde bude moci věnovat podrobnostem. Podstata je: můžete, ale je to špatná praxe a od C++11 je to ve výchozím nastavení zakázáno, protože destruktory jsou pak implicitně nothrow.

Q11: (C++) Lze dědit konstruktor?

Proč byste se měli ptát na otázku č. 11: Kandidát může odpovědět na to, že to bylo možné od verze C++11, na drobnou změnu způsobu fungování v C++14 a na důsledky této změny.

Q12: (C++) Můžete mít virtuální konstruktor?

Proč byste se měli ptát na otázku 12: Krátká odpověď je ne, ale kandidát může prokázat své rychlé myšlení tím, že zmíní tovární a prototypové vzory.

Q13: (C++) Co je to rozhraní?

Proč byste se měli ptát na otázku 13: To je trochu záludná otázka, protože jazyk C++ nemá rozhraní. Má však abstraktní třídy a kandidát o nich má mluvit.

Q14: (C++, expert) Můžete mít implementaci čistě virtuální funkce?

Proč byste se měli ptát na otázku 14: Odpověď zní ano, ale použitelnost je omezená.

Q15: (C++, expert) Můžete mít virtuální šablonovou funkci a proč?

Proč byste se měli ptát na otázku č. 15: Kandidát bude schopen prokázat, že rozumí rozdílu mezi časem kompilace a časem běhu, jakož i implementačním detailům, jako je např. vtables.

Q16: (C++, expert) Jak byste implementovali std::is_same?

Proč byste se měli ptát na otázku 16: Kandidát bude schopen prokázat své znalosti metaprogramování implementací tohoto triviálního příkladu.

Q17: (C/C++) Jaká je vaše oblíbená změna (nebo řada změn) v jazyce C?nn/C++nn?

Proč byste se měli ptát na otázku 17: Ukázat, zda uchazeč drží krok se změnami v jazyce (jazycích) a zda si je vědom mírně odlišných kódovacích idiomů v různých verzích jazyka.

Q18: (C++) Jaké jsou rozdíly mezi jazyky C++98 a C++11?

Proč byste se měli ptát na otázku 18: Jazyk C++11 znamenal zásadní posun v jazyce C++, jeho paradigmatech a vzorech. Kandidát bude schopen prokázat své znalosti o této významné změně.

Q19: (C/C++) Jak byste zjistili a opravili chybu poškození paměti?

Proč byste se měli ptát na otázku 19: Ukázat myšlenkový proces, znalosti a nástroje užitečné v tomto úsilí.

Q20: (C/C++) Máte zkušenosti s používáním vlastních alokátorů?

Proč byste se měli ptát na otázku č. 20: Uchazeč se bude moci podělit o své zkušenosti s vlastními alokátory.

Q21: (C/C++) V životopise máte framework/knihovnu X, popište své zkušenosti s ním. Bylo jeho použití dobrou volbou? Existuje alternativa, kterou jste preferovali nebo byste preferovali nyní?

Proč byste se měli zeptat na Q21: Jedná se o otevřenou otázku, která náborovému pracovníkovi umožní zjistit, zda má uchazeč široký přehled o daných oblastech, zná alternativy a chápe kompromisy, které jsou s výběrem jednoho či druhého řešení spojeny.

Q22: (C/C++) Který systém sestavování preferujete a proč? Jaký je ve srovnání s konkurencí?

Proč byste se měli ptát na otázku č. 22: Tím uchazeč prokáže své znalosti o systémech sestavení.

5.3 Otázky týkající se chování měli byste se ptát, abyste pochopili, jak se kandidát choval v minulosti.

Q1: Jaký je váš největší programátorský úspěch? Proč se to stalo? Jak ho můžete zopakovat?

Proč byste se měli ptát na otázku 1: Tato otázka umožní uchazeči představit příběh úspěchu a ukáže personalistovi, zda má uchazeč větší zájem o vyřešení problému, nebo o získání pochvaly.

Q2: Jaký byl váš největší programátorský neúspěch? Proč k němu došlo? Jak se můžete vyhnout jeho opakování v budoucnu?

Proč byste se měli ptát na otázku Q2: Tato otázka umožní uchazeči představit potenciálně znepokojivý příběh a ukáže personalistovi, zda je uchazeč otevřený. Navíc ukáže, zda má větší zájem problém vyřešit, nebo přesunout vinu jinam.

Q3: (pro starší uchazeče) Chtěli byste být mentorem mladšího vývojáře? Proč? Jak byste to udělali? Máte nějaké zkušenosti s mentorováním jiných lidí?

Proč byste se měli zeptat na 3. otázku: Náborový pracovník tak může posoudit zájem uchazeče o sdílení znalostí a jeho potřebné měkké dovednosti.

Technická prověrka vývojářských dovedností v jazycích C a C++6. Technická kontrola vývojářských dovedností v jazyce C nebo C++ pomocí online testu kódování.

U vývojářů v jazycích C a C++ je třeba mít naprosto jasno v tom, že je nezbytné, aby měli dokonalé kódovací dovednosti. Jazyk C neumožňuje žádnou rezervu a jazyk C++ neumožňuje o mnoho více chyb. Jistě, prověrka životopisu a telefonický screening vám mohou pomoci některé kandidáty vyřadit. Nicméně poslední věc, kterou byste chtěli udělat, je pozvat kandidáta na technický pohovor, abyste zjistili, že nikdy neměl kódovací dovednosti, které potřebujete.

6.1 Který online test z programování v jazyce C nebo C++ byste si měli vybrat?

Při hledání správného Online test programování v jazyce C nebo C++ měli byste se ujistit, že splňují následující kritéria.

 • Odrážejí skutečnou práci
 • Nezaberou kandidátům příliš mnoho času, maximálně jednu až dvě hodiny.
 • Mohou být odesílány automaticky a mohou být vzaty kamkoli.
 • Kromě toho, že kontrolují, zda řešení funguje, kontrolují také kvalitu kódu a to, jak dobře funguje v okrajových případech.
 • Jsou co nejblíže přirozenému programovacímu prostředí a umožňují uchazeči přístup k takovým zdrojům, které by běžně používal v práci.
 • Umožňují uchazeči používat všechny knihovny, frameworky a další nástroje, které běžně používá.
 • jsou na odpovídající úrovni, která odpovídá schopnostem uchazeče.

7. Online testy DevSkiller pro vývojáře v jazycích C a C++ připravené k použití

Testy kódování DevSkiller využívají náš RealLifeTestingTM metodiku, která bude odrážet skutečné kódovací prostředí, v němž váš kandidát pracuje. Testy DevSkiller vyžadují, aby uchazeči sestavili aplikace nebo funkce, a nikoli aby používali nejasné algoritmy. Jsou hodnoceny zcela automaticky a lze je absolvovat odkudkoli na světě. Zároveň má kandidát přístup ke všem zdrojům, které by běžně používal, včetně knihoven, frameworků, StackOverflow a dokonce i Google.

Společnosti používají DevSkiller k testování kandidátů pomocí vlastní kódové základny odkudkoli na světě. Pro usnadnění nabízí DevSkiller také řadu předpřipravených testů kódování v jazycích C a C++, jako jsou například tyto:

C++
STŘEDNÍ
Testované dovednosti
Doba trvání
55 maximálně minut.
Hodnocení
Automatické
Přehled testů

Otázky s výběrem odpovědí

hodnocení znalostí C++

Úloha programování - Úroveň: - Střední úroveň

C++ | Kódování délky běhu - implementace kódování délky běhu pro textové řetězce ASCII.

Sdílet příspěvek

Další informace o najímání zaměstnanců v oblasti technologií

Přihlaste se k odběru našeho vzdělávacího centra a dostávejte užitečné informace přímo do své e-mailové schránky.

Bezproblémové ověřování a rozvíjení dovedností v oblasti kódování.

Podívejte se na produkty DevSkiller v akci.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore