Otázky: 12 Čas: 3 minuty

Připravenost na technickou kontrolu
Hodnocení

Optimalizace procesu náboru je v dnešní době, kdy je nedostatek talentovaných pracovníků v oblasti technologií, nezbytností. Proveďte toto krátké hodnocení přínosů technického screeningu a zjistěte, zda vám automatizace pomůže zlepšit výsledky náboru.

TAKE ASSESSMENT

Jak zajistíte, aby váš náborový proces rostl tak rychle, jak to vaše společnost vyžaduje?

Automatizovaný nástroj pro screening náboru vývojářů může být neocenitelným zdrojem, který můžete implementovat do svých náborových procesů.

Některé společnosti jsou stále příliš malé na to, aby mohly využívat výhody automatizace, protože jednoduše nezaměstnávají tolik vývojářů, aby se jim tento nástroj vyplatil.

Pro jiné společnosti může být automatizovaný nástroj pro screening vývojářů rozdílem mezi skromným a příkladným růstem.

Jak hodnocení probíhá?

Chcete-li zjistit, zda by pro vaši společnost mohlo být zavedení automatizovaného nástroje pro screening přínosné, musíte nejprve posoudit svůj současný proces přijímání zaměstnanců do technických profesí. Toto pětiminutové hodnocení vám poskytne skóre, které odráží úroveň, na které je pro vaši společnost přínosné zavedení řešení pro technický screening.

Měření je klíčem k pokroku. Projděte tímto hodnocením připravenosti na technické výběrové řízení a zjistěte, jak automatizace změní váš proces náboru technických pracovníků k lepšímu.

TAKE ASSESSMENT

Zjistěte, zda je vaše společnost připravena na automatický screeningový nástroj.
absolvováním našeho hodnocení technické připravenosti

Logo TalentBoost Logo TalentScore