Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů upravuje způsob, jakým Devskiller Inc. shromažďuje, používá, uchovává a zveřejňuje informace získané od uživatelů (dále jen "Uživatel") webu devskiller.com ("Stránka") v souvislosti s průmyslovým průzkumem ("Průzkum").

1. OSOBNÍ ÚDAJE

1.1. Osobní údaje poskytnuté uživateli v rámci stránek zpracovávají Devskiller Inc., jako správce údajů, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "GDPR"). Správce údajů můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních kanálů vysvětlených dále v tomto dokumentu.

1.2. Rozsah zpracovávaných údajů zahrnuje e-mailovou adresu, jméno uživatele a všechny další údaje poskytnuté uživatelem. Kromě toho zaznamenáváme IP adresu počítače Uživatele.

1.3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:

(a) poskytování a vyúčtování služeb elektronickými prostředky, jak je popsáno v informačním listu průzkumu, na základě oprávněného zájmu společnosti Devskiller Inc.,

(b) propagační nebo marketingové akce společnosti Devskiller Inc - pouze v případě, že jste k tomu poskytli výslovný souhlas.

1.4. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu průzkumu a po dobu dvou měsíců po jeho skončení. Po uplynutí uvedeného období budou údaje vymazány.

1.5. Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování (příjemcům osobních údajů): Devskiller Inc., poskytovateli hostingu pro Stránky, společnosti zajišťující technickou podporu pro Stránky, společnosti zajišťující mailing list, společnosti zajišťující software pro průzkum. Osobní údaje shromážděné společností Devskiller Inc mohou být rovněž zpřístupněny: příslušným státním orgánům na jejich žádost na základě příslušných ustanovení zákona nebo jiným osobám a subjektům - v případech stanovených v ustanoveních zákona. Společnost Devskiller Inc může osobní údaje uživatele zpřístupnit jiným subjektům pouze na základě předchozího souhlasu uživatele.

1.7. Osobní údaje uživatelů nebudou zpracovávány formou profilování.

1.8. Máte právo: odstranit shromážděné osobní údaje, které se vás týkají, omezit zpracování údajů. V případě, že je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte také právo na to, abyste své údaje obdrželi ve strukturované podobě nebo aby byly vaše údaje předány danému správci. Pokud zjistíte, že jsou vaše údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu a domáhat se u soudu nápravy vůči dozorovému úřadu jako subjektu, který se porušení dopustil.

1.10. Předávání osobních údajů do třetích zemí bude probíhat v souladu s GDPR.

1.11. Osobní údaje můžeme od uživatelů shromažďovat různými způsoby, mimo jiné když uživatelé navštíví naše stránky, odpoví na dotazník, vyplní formulář a v souvislosti s dalšími aktivitami, službami, funkcemi nebo zdroji, které na našich stránkách zpřístupňujeme. Uživatelé mohou být případně požádáni o jméno, e-mailovou adresu. Uživatelé však mohou naše stránky navštívit anonymně. Osobní identifikační údaje budeme od Uživatelů shromažďovat pouze v případě, že nám je dobrovolně poskytnou. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů s tím, že jim to může zabránit v účasti na některých činnostech souvisejících se Stránkami.

2. INFORMACE, KTERÉ NELZE IDENTIFIKOVAT JAKO OSOBNÍ

2.1. Můžeme shromažďovat neosobní informace o Uživatelích, kdykoli komunikují s našimi stránkami. Neosobní informace mohou zahrnovat název prohlížeče, typ počítače a technické informace o způsobu připojení Uživatelů k našim Stránkám, jako je operační systém a využívaní poskytovatelé internetových služeb a další podobné informace.

3. ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ

3.1. Společnost Devskiller Inc navíc uplatňuje veškerá nezbytná technická opatření uvedená v článcích 25, 30, 32-34, 35-39 GDPR, která zajišťují zvýšenou ochranu a bezpečnost zpracování vašich osobních údajů.

3.2. Používání Stránek probíhá v zabezpečeném připojení https. Komunikace mezi zařízením uživatele a servery je kódována pomocí protokolu SSL.

4. PRIVACY SHIELD

4.1. Společnost Devskiller Inc dodržuje rámec štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA a rámec štítu na ochranu soukromí mezi Švýcarskem a USA, jak je stanovilo Ministerstvo obchodu USA, pokud jde o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů předávaných z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států. (Název vaší organizace) potvrdila Ministerstvu obchodu, že dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí. Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a zásadami štítu na ochranu soukromí, platí zásady štítu na ochranu soukromí. Chcete-li se dozvědět více o programu Štít soukromí a prohlédnout si naši certifikaci, navštivte prosím stránku https://www.privacyshield.gov/.

4.2. V souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí se společnost Devskiller Inc zavazuje řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Osoby z EU a Švýcarska, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad štítu na ochranu soukromí, by měly nejprve kontaktovat společnost Devskiller Inc na adrese:
Lindleya 16, Varšava, Polsko +44 20 3876 6444; hello@Devskiller.com

Obyvatelé jiných zemí nás mohou kontaktovat na adrese:
DevSkiller Inc, 244 Fifth Avenue, Suite 1233, New York, New York 10001; hello@Devskiller.com.
Společnost Devskiller Inc se dále zavázala spolupracovat s komisí zřízenou orgány EU pro ochranu údajů (DPA), pokud jde o nevyřešené stížnosti týkající se údajů o lidských zdrojích předávaných z EU v souvislosti s pracovním poměrem.

4.3. Pokud jde o osobní údaje přijaté nebo předané podle rámce štítu na ochranu soukromí, podléhá společnost Devskiller vyšetřovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise USA. V určitých situacích může být společnost Devskiller požádána o zpřístupnění osobních údajů v reakci na zákonné žádosti veřejných orgánů, včetně splnění požadavků národní bezpečnosti nebo prosazování práva.

4.4. Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webových stránkách Štítu na ochranu soukromí, můžete využít závazné rozhodčí řízení, pokud byly vyčerpány jiné postupy řešení sporů.

4.5. Společnost Devskiller rovněž dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí pro všechna další předávání osobních údajů z EU a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další předávání.

5. SOUBORY COOKIE WEBOVÉHO PROHLÍŽEČE

Naše stránky mohou používat soubory "cookies" pro zlepšení uživatelského komfortu. Uživatelův webový prohlížeč ukládá soubory cookie na jeho pevný disk za účelem uchovávání záznamů a někdy i za účelem sledování informací o něm. Uživatel si může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, nebo aby ho upozorňoval na odesílání souborů cookie. Pokud tak Uživatel učiní, vezměte na vědomí, že některé části Stránek nemusí fungovat správně.

6. JAK POUŽÍVÁME SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE O SOUBORECH COOKIE

6.1. Společnost Devskiller Inc může shromažďovat a používat osobní údaje uživatelů pro následující účely:

- zlepšit služby zákazníkům. Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznické služby a potřeby podpory.

- ke zlepšení našich stránek.

6.2. Zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, můžeme použít ke zlepšení našich produktů a služeb, k propagaci, soutěži, průzkumu nebo jiné funkci webu, k zasílání informací o tématech, o kterých si myslíme, že je budou zajímat, a k zasílání pravidelných e-mailů po předchozím souhlasu uživatelů.

6.3. E-mailovou adresu můžeme použít k odpovědi na jejich dotazy, otázky a/nebo jiné žádosti.

6.4. Soubory cookie se používají k následujícím účelům:

a) přizpůsobení obsahu stránek webu preferencím uživatele a optimalizace používání stránek; tyto soubory umožňují zejména rozpoznat zařízení uživatele webu a správně zobrazit stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

b) příprava statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé stránek používají stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

c) příprava seznamu příjemců a zobrazování reklamy přizpůsobené jejich potřebám a zájmům.

6.5. V rámci stránek se používají dva základní typy souborů cookie: relační a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory uložené v zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění stránky nebo vypnutí softwaru (prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou v zařízení Uživatele uloženy po dobu předepsanou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než je Uživatel se svým souhlasem odstraní.

6.6. Na Stránkách se používají následující typy souborů cookie:

a) nezbytné soubory cookie umožňující používání služeb dostupných na Stránkách, např. ověřovací soubory cookie používané pro služby vyžadující ověření na Stránkách;

b) soubory cookie určené k zajištění bezpečnosti, např. sloužící k odhalení zneužití v rámci ověřování na Stránkách;

c) výkonnostní soubory cookie umožňující shromažďovat informace o způsobu používání stránek webu;

d) funkční soubory cookie, které umožňují zapamatovat si nastavení uživatele a přizpůsobit uživatelské rozhraní, např. z hlediska zvoleného jazyka nebo regionu, kde se uživatel nachází, velikosti písma, rozvržení stránky atd.;

e) reklamní soubory cookie, které vytvářejí společnosti třetích stran (například AdRoll). Umožňují poskytovat Uživatelům při návštěvě jiných webových stránek reklamní obsah, který více odpovídá jejich zájmům, pokud s tím Uživatel souhlasí prostřednictvím nastavení svého prohlížeče.

7. KONTAKTUJTE NÁS

7.1. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, postupů na těchto stránkách nebo vašeho jednání s těmito stránkami, kontaktujte nás prosím na adrese:

Devskiller Inc, https://Devskiller Inc.;

DevSkiller Inc, 244 Fifth Avenue, Suite 1233, New York, New York 10001.

Obyvatelé EU se mohou obrátit na našeho zástupce také prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na str. 8.2.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 28.07.2020

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore