Zjistěte, jak může řešení pro hodnocení technických dovedností zlepšit vaši firmu.

7 výhod technického screeningového řešení

Autor: Dale Cullen

Bílé čmárané podtržení
Počmáraná šipka

1. Snížení manuální práce

S nástroji, jako je DevSkiller TalentScore, testování a hodnocení dovedností uchazeče probíhá automaticky. Ušetříte tak zaměstnancům spoustu práce.

2. Stanovení referenční míry úspěšnosti

Nástroje pro technickou kontrolu hodnotí uchazeče objektivně, takže mohou také poskytnout referenční úroveň, na kterou se mohou uchazeči zaměřit.

Šipka

Přečtěte si - KPI, jejichž zlepšení můžete očekávat díky technickému řešení pro screening

3. Technický screeningový nástroj může zlepšit vaše zkušenosti s kandidáty

Čtěte dál

Šipka

Urychlení procesu přijímání zaměstnanců 

Poskytování přesné zpětné vazby

Vyzývání uchazečů pomocí příkladů z praxe

Zlepšete své zkušenosti s kandidáty tím, že:

Čas, který by náboráři obvykle strávili prověřováním kandidátů, mohou věnovat rychlému procházení nejlepších kandidátů a zkrátit tak dobu potřebnou k jejich přijetí.

4. Zlepšit dobu potřebnou k náboru

Bílé čmárané podtržení

5 otázek, které je třeba si položit při výběru řešení pro technické hodnocení

STAŽENÍ ZDARMA

5. 

Šipka

6. Lepší předvídatelnost výkonu

Uchazeči budou hodnoceni na základě úkolů podobných skutečné práci, kterou budou na dané pozici vykonávat.

7. 

Přesná zpětná vazba

Přesně určete oblasti, ve kterých kandidát vyniká nebo ne. Nabídněte přesnou zpětnou vazbu, jak se může zlepšit.

Bílé čmárané podtržení

Podívejte se na celý článek DevSkiller:  5 otázek, které je třeba si položit při výběru řešení pro technické hodnocení

Chcete se dozvědět více o technologických screeningových nástrojích?