Best candidate selection tips for tech recruitment

Best candidate selection tips for tech recruitment

Autor: Dale Cullen

1. Clearly define the job description

Šipka

2.  Define core skills 

4. Be realistic 

3. Describe the project & team 

1. Specify the technologies

2. Refine your selection process

Šipka

You need an efficient selection process to avoid candidate drop-off

"80% of job applicants drop out during the recruitment process"

This is a MUST to keep the best candidates interested.

3. Cut down your lengthy recruitment process

3. Cut down your lengthy recruitment process

Šipka

"96% uchazečů se uchází o práci ve společnosti, o které vědí, že je bude informovat během procesu podávání žádosti a pohovoru." -  Glassdoor

Šipka

Receiving pravidelné aktualizace je spolehlivý způsob, jak si udržet nejlepší kandidáty.

Počmáraná šipka

3.1 - Explain the length of your recruitment process

Your process needs to efficient enough, to make fast hiring decisions.

Počmáraná šipka

3.2 Speed up your hiring process

“A fast and effective means of testing a developer’s cognitive ability, general mental ability, and most importantly, their practical coding skills.”—  DevSkiller 

Šipka

3.3 Automated employment assessments

3.3 Automated employment assessments

4. Fast track top candidates

4. Fast track top candidates

The quickest way to screen candidates is through automated assessments. You can identify immediately who from your talent pool are the ones to fast-track.

Šipka

5.Have great employer branding

5.Have great employer branding

 Employee branding is key. Hiring managers need to sell the company to the candidate. Make sure they know the benefits that come with the role.

Šipka