Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým společnost DevSkiller.com shromažďuje, používá, uchovává a zveřejňuje informace získané od uživatelů (dále jen "Uživatel") https://devskiller.com ("Stránka"). Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na Stránky a všechny produkty a služby nabízené společností DevSkiller.

Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte naše stránky. Vaše další používání Stránek po zveřejnění změn těchto Zásad ochrany osobních údajů bude považováno za váš souhlas s těmito změnami.

OSOBNÍ ÚDAJE

1.1. Osobní údaje poskytnuté Uživateli v rámci Stránek zpracovává společnost DevSkiller S.A. se sídlem ve Varšavě na ul. Lindleya 16, 02-013 Varšava, KRS: 0000927603 ("DevSkiller") správce osobních údajů v souladu s podmínkami stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "GDPR"). Společnost DevSkiller můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese legal@devskiller.com.

1.2. Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného správcem údajů v záležitostech týkajících se osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím e-mailu: gdpr@devskiller.com.

1.3. Účel a rozsah zpracování údajů je definován rozsahem oprávnění a údajů doplněných a zaslaných prostřednictvím správného formuláře.

1.4. Osobní identifikační údaje můžeme od uživatelů shromažďovat různými způsoby, mimo jiné když uživatelé navštíví naše stránky, odpoví na průzkum nebo naše e-maily, vyplní formulář a v souvislosti s dalšími aktivitami, službami, funkcemi nebo zdroji, které na našich stránkách zpřístupňujeme. Uživatelé mohou být případně požádáni o jméno, e-mailovou adresu. Uživatelé však mohou naše stránky navštěvovat anonymně. Osobní identifikační údaje budeme od Uživatelů shromažďovat pouze v případě, že nám je dobrovolně poskytnou. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů, s výjimkou toho, že jim to může zabránit v účasti na některých činnostech souvisejících se Stránkami.

1.5. Jako správce údajů zpracováváme osobní údaje pro následující účely a v následujícím rozsahu:

1.5.1. Účel zpracování: poskytování služeb na základě Podmínek služby.

Právní základ: b) čl. 6 odst. 1 GDPR (uzavření, plnění a ukončení smlouvy)

Doba zpracování osobních údajů: doba trvání uzavřené smlouvy

Rozsah zpracovávaných údajů: E-mail uživatele, jméno, příjmení, firemní e-mail, název společnosti, pracovní pozice, telefonní číslo, IP adresa, číslo kreditní karty, platnost kreditní karty, fakturační adresa.

1.5.2. Účel zpracování: účast na webináři

Právní základ: bod a čl. 6 odst. 1 GDPR (souhlas se zpracováním osobních údajů)

Doba zpracování osobních údajů: 12 měsíců od data webináře, ne déle než do odvolání souhlasu.

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo

1.5.3. Účel zpracování: propagační a marketingové aktivity, včetně zasílání marketingových a obchodních informací v elektronické podobě.

Právní základ: písm. f čl. 6 odst. 1 GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce - marketing vlastních služeb) - ve vztahu k osobám, s nimiž byla uzavřena smlouva, nebo písm. a čl. 6 odst. 1 GDPR (souhlas se zpracováním osobních údajů) - ve vztahu k osobám, s nimiž nebyla uzavřena smlouva.

Doba zpracování osobních údajů: doba trvání uzavřené smlouvy - ve vztahu k osobám, s nimiž byla smlouva uzavřena, nebo do odvolání souhlasu - ve vztahu k osobám, s nimiž smlouva uzavřena nebyla.

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo

1.5.4. Účel zpracování: zasílání vzdělávacích materiálů, včetně ebooků

Právní základ: písm. f čl. 6 odst. 1 GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce - marketing vlastních služeb) - ve vztahu k osobám, s nimiž byla uzavřena smlouva, nebo písm. a čl. 6 odst. 1 GDPR (souhlas se zpracováním osobních údajů) - ve vztahu k osobám, s nimiž nebyla uzavřena smlouva.

Doba zpracování osobních údajů: doba trvání uzavřené smlouvy - ve vztahu k osobám, s nimiž byla smlouva uzavřena, nebo do odvolání souhlasu - ve vztahu k osobám, s nimiž smlouva uzavřena nebyla.

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, název společnosti, pracovní pozice.

1.5.5. Účel zpracování: plnění právních povinností souvisejících s poskytováním služby.

Právní základ: c) čl. 6 odst. 1 GDPR (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - plnění daňových povinností).

Doba zpracování osobních údajů: údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem, včetně doby uchovávání daňových dokladů a promlčení daňových pohledávek.

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, název společnosti, daňové identifikační číslo, finanční údaje související s plněním zakázky.

1.5.6. Účel zpracování: uplatňování nároků nebo obhajoba nároků souvisejících s poskytováním služeb.

Právní základ: f čl. 6 odst. 1 GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce - zajištění možnosti uplatnění nároků).

Doba zpracování osobních údajů: promlčecí lhůta pro nároky - ve vztahu k osobám, s nimiž byla uzavřena smlouva.

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, firma, jméno, příjmení, název firmy, daňové identifikační číslo, finanční údaje související s plněním zakázky.

1.5.7. Účel zpracování: odpovídat na dotazy a/nebo jiné požadavky uživatele.

Právní základ: písm. f čl. 6 odst. 1 GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce) nebo písm. b čl. 6 odst. 1 GDPR (plnění smlouvy) nebo písm. a čl. 6 odst. 1 GDPR - váš souhlas vyjádřený zasláním zprávy.

Doba zpracování osobních údajů: promlčecí lhůta nároků - ve vztahu k osobám, s nimiž byla smlouva uzavřena, nebo do odvolání souhlasu - ve vztahu k osobám, s nimiž smlouva uzavřena nebyla.

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, e-mail, další dobrovolně poskytnuté údaje.

1.6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytné k využívání služeb poskytovaných společností DevSkiller, k přijímání vzdělávacích materiálů, marketingových a obchodních informací.

1.7. Osobní údaje uživatelů stránek budou zpracovávány formou profilování na základě počtu relací na stránkách uživatelů, aktivit na webových stránkách: vstup na podstránky, klikání na funkční tlačítka, účast na webinářích, událostech, konzumace marketingových materiálů, údajů poskytnutých ve formulářích a během konverzace se společností DevSkiller, míry otevření a míry kliknutí. Výsledkem profilování bude vytvoření personalizovaných marketingových aktivit a obsahu, vytvoření analýzy a prognózy prodeje. Uživatel může vznést námitku proti profilování prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@devskiller.com.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

2.1. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

2.1.1. právo na přístup k osobním údajům, včetně práva získat kopii těchto údajů,

2.1.2. právo požadovat opravu (revizi) osobních údajů. - pokud jsou údaje nesprávné nebo neúplné.

2.1.3. právo požadovat výmaz osobních údajů (tzv. "právo být zapomenut"),

2.1.4. právo požadovat omezení zpracování osobních údajů,

2.1.5. právo na přenos osobních údajů,

2.1.6. právo podat stížnost u dozorového úřadu,

2.1.7. právo odvolat souhlas se zpracováním údajů, pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu.

NEOSOBNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

3.1. Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o Uživatelích, kdykoli komunikují s našimi Stránkami. Neosobní identifikační údaje mohou zahrnovat název prohlížeče, typ počítače a technické informace o způsobu připojení Uživatelů k našim Stránkám, jako je operační systém a využívaní poskytovatelé internetových služeb a další podobné informace.

JAK CHRÁNÍME VAŠE INFORMACE

4.1. Společnost DevSkiller používá vhodné postupy shromažďování, ukládání a zpracování údajů a bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a údajů uložených na našich stránkách.

4.2. Společnost DevSkiller na svých stránkách uplatňuje veškerá nezbytná technická opatření uvedená v článcích 25, 30, 32-34, 35-39 GDPR, která zajišťují zvýšenou ochranu a bezpečnost zpracování vašich osobních údajů.

4.3. Používání stránek probíhá v zabezpečeném připojení https. Komunikace mezi zařízením uživatele a servery je kódována pomocí protokolu SSL. V případě přihlašování prostřednictvím externích platforem: google.com, linkedin.com, a je předepsána úroveň zabezpečení. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy a https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

COOKIES

5.1. Naše stránky mohou používat soubory "cookies" pro zlepšení uživatelského komfortu. Uživatelův webový prohlížeč ukládá soubory cookie na jeho pevný disk za účelem uchovávání záznamů a někdy i za účelem sledování informací o něm. Uživatel si může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, nebo aby ho upozorňoval na odesílání souborů cookie. Pokud tak Uživatel učiní, vezměte na vědomí, že některé části Stránek nemusí fungovat správně.

5.2. Soubory cookie se používají k následujícím účelům:

5.2.1. přizpůsobení obsahu stránek webu preferencím uživatele a optimalizace používání stránek; tyto soubory umožňují zejména rozpoznat zařízení uživatele webu a správně zobrazit stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

5.2.2. příprava statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé stránek používají stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

5.2.3. příprava seznamu příjemců a zobrazování reklamy přizpůsobené jejich potřebám a zájmům.

5.3. Na Stránkách se používají dva základní typy souborů cookie: relační a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory uložené v zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění stránky nebo vypnutí softwaru (prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou v zařízení Uživatele uloženy po dobu předepsanou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než je Uživatel se svým souhlasem odstraní.

5.4. Na Stránkách se používají následující typy souborů cookie:

5.4.1. nezbytné soubory cookie umožňující používání služeb dostupných na Stránkách, např. ověřovací soubory cookie používané pro služby vyžadující ověření na Stránkách;

5.4.2. soubory cookie určené k zajištění bezpečnosti, např. sloužící k odhalení zneužití v rámci ověřování na Stránkách;

5.4.3. výkonnostní soubory cookie umožňující shromažďovat informace o způsobu používání stránek webu;

5.4.4. funkční soubory cookie, které umožňují zapamatovat si nastavení uživatele a přizpůsobit uživatelské rozhraní, např. z hlediska zvoleného jazyka nebo regionu, kde se uživatel nachází, velikosti písma, rozvržení stránky atd.;

5.4.5. reklamní cookie. Umožňují poskytovat uživatelům při návštěvě jiných webových stránek reklamní obsah, který více odpovídá jejich zájmům, pokud s tím uživatel souhlasí prostřednictvím nastavení svého prohlížeče.

5.5. Používáme soubory cookie třetích stran (například AdRoll, Pardot, Facebook, Google). Soubory cookie třetích stran se používají pro účely sledování návštěvnosti našich webových stránek, shromažďování anonymních údajů, souhrnných statistik, které nám umožňují pochopit, jak uživatelé používají naše webové stránky, a umožňují nám neustále zlepšovat naše služby, kontrolovat, jak často se uživatelům zobrazuje vybraný obsah, kontrolovat, jak často uživatelé volí danou službu; provádět personalizované marketingové aktivity

5.6. V mnoha případech software určený k prohlížení stránek (prohlížeč) umožňuje ukládání souborů cookie do zařízení uživatele, pokud uživatel takovou možnost zvolí v nastavení prohlížeče. Uživatelé stránek mohou nastavení týkající se souborů cookie kdykoli změnit. Takové nastavení lze změnit zejména tak, že se v nastavení prohlížeče zablokuje automatická podpora souborů cookie nebo se pro každý případ oznámí jejich uložení do zařízení Uživatele stránek. Podrobné informace o možnostech a způsobech podpory souborů cookie jsou k dispozici v nastavení softwaru (prohlížeče).

5.7. Soubory cookie umístěné na zařízení uživatele stránek mohou být také používány inzerenty a partnery spolupracujícími s provozovatelem stránek na základě předchozího souhlasu uživatele uděleného v nastavení prohlížeče. Uživatel může ukládání cookies třetích stran ve svém zařízení zakázat v souladu s pokyny výrobce prohlížeče.

5.8. Nepovolení souborů cookie třetích stran a souborů cookie jiných než souborů cookie relace nemusí způsobit, že Stránky nebudou pro Uživatele částečně nebo zcela dostupné.

PŘÍJEMCI DAT

6.1. Osobní identifikační údaje uživatelů neprodáváme, neobchodujeme s nimi ani je nepronajímáme jiným osobám, pokud k tomu uživatel nedá výslovný souhlas. Obecné, souhrnné demografické informace, které nejsou spojeny s žádnými osobními identifikačními údaji návštěvníků a Uživatelů, můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými přidruženými společnostmi a inzerenty pro výše uvedené účely.

6.2. Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování (příjemcům osobních údajů): Společnost DevSkiller poskytuje hosting pro Stránky, společnost poskytující technickou podporu, poskytovatel právních služeb, poskytovatel platebních služeb, poskytovatel marketingových služeb, společnost poskytující CRM systém. Osobní údaje shromážděné společností DevSkiller mohou být rovněž zpřístupněny: příslušným státním orgánům na jejich žádost na základě příslušných ustanovení zákona nebo jiným osobám a subjektům - v případech stanovených v ustanoveních zákona. Subjekt, který zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě Smlouvy o předání, bude zpracovávat osobní údaje Uživatelů od data účinnosti GDPR prostřednictvím jiného subjektu pouze na základě předchozího souhlasu společnosti DevSkiller.

6.3. Osobní údaje je možné předat do třetí země v situaci, kdy některý ze subjektů uvedených v článku 6.2. zpracovává údaje ve třetí zemi, a to pouze v souladu s GDPR (pokud jsou splněny právní požadavky, tj. Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany, za použití smluvních doložek schválených Evropskou komisí nebo v případě, že jsou k dispozici vhodné záruky).

6.4. Společnost DevSkiller může osobní údaje uživatele poskytnout jiným subjektům, než je uvedeno v článku 6.2, pouze na základě předchozího souhlasu uživatele.

ZMĚNY TÉTO OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Společnost DevSkiller může tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat podle svého uvážení. V takovém případě změníme datum v dolní části této stránky. Doporučujeme Uživatelům, aby tuto stránku často kontrolovali, zda nedošlo ke změnám, a zůstali tak informováni o tom, jak pomáháme chránit osobní údaje, které shromažďujeme. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů a seznámit se s jejich změnami.

KONTAKTUJTE NÁS

8.1. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, postupů na těchto stránkách nebo vašeho jednání s těmito stránkami, kontaktujte nás prosím na adrese:
DevSkiller.comhttps://devskiller.com Lindleya 16, Varšava, Polsko
+44 20 3876 6444, gdpr@devskiller.com

Tento dokument byl naposledy aktualizován 11. ledna 2022.

Bezpečnostní certifikace a shoda s předpisy. Zajistíme, aby vaše data byla v bezpečí.

Logo DevSkiller Logo TalentBoost Logo TalentScore