45 adfærdsmæssige spørgsmål til brug under ikke-tekniske interviews med udviklere

Udgivet: Sidst opdateret:
adfærdsspørgsmål: spørgsmål til interview med softwareingeniører

Du har kun op til 1 time til at lære din kandidat at kende under samtalen. Ikke meget tid, vel? Du ønsker sandsynligvis at ansætte programmører, der er fleksible, som hurtigt tilpasser sig i et miljø i hurtig forandring og frem for alt klarer sig godt under stramme tidsfrister. Derfor er det afgørende at vurdere de bløde færdigheder ved siden af programmeringsfærdighederne, da de i høj grad kan have indflydelse på de opnåede resultater. Hvordan vurderer man programmører på den rigtige måde? Hvilke spørgsmål skal du bruge til interview med udviklere?

En måde at gøre det på er at bruge adfærdsmæssige interviewteknikker, ofte kaldet ikke-tekniske interviewspørgsmål. Den bruges ofte af rekrutteringsfolk til at evaluere en kandidats tidligere erfaringer og adfærd for at afgøre hans eller hendes potentiale. Adfærdsbaserede spørgsmål siges at afsløre mere dybdegående oplysninger om den måde, en kandidat tænker og føler på, og hvilken type erfaring kandidaten har fra tidligere job. Man mener, at tidligere præstationer kan være en god indikator for fremtidig adfærd.

Som Katharine Hansen siger, at "adfærdsinterviews siges at være 55 procent forudsigende for fremtidig adfærd på arbejdspladsen, mens traditionelle interview kun er 10 procent forudsigende".

For at give dig en hjælpende hånd har vi samlet en liste over 45 spørgsmål fra udviklere, som du kan bruge i dine interviews.

Ok, jeg vil gerne bruge adfærdsmæssige interviewspørgsmål. Hvad er det næste?

Som rekrutteringsansvarlig skal du først identificere de ønskede færdigheder og adfærdsmønstre og derefter strukturere åbne spørgsmål og udsagn for at få detaljerede svar i overensstemmelse hermed. Du bør også udarbejde en basisprofil af ønsket adfærd, som anses for nødvendig for at udføre jobbet med succes. På den måde kan du evaluere kandidaterne i forhold til en idealprofil og se, hvordan de passer ind i din organisation.

Hvordan strukturerer man adfærdsspørgsmål?

Den måde, vi formulerer interviewspørgsmål til udviklere på, er afgørende. Hvis du stiller spørgsmålet på en tvetydig måde, skal du ikke blive overrasket over, at du ikke vil kunne drage værdifulde konklusioner.

Adfærdsbaserede interviewspørgsmål starter som regel med en af følgende sætninger:

  • Fortæl mig om et tidspunkt, hvor du...
  • Beskriv en situation, hvor du har...
  • Giv mig et eksempel på et tidspunkt, hvor du
  • Tænk på et eksempel, hvor du har...
  • Fortæl mig, hvordan du har grebet en situation an, hvor...

Ved at stille sådanne spørgsmål bør du kunne få en beskrivelse af en situation eller opgave, handling og resultat. Husk at behandle disse spørgsmål som et udgangspunkt for samtalen. Som Karl Sakas i 4 fejl i forbindelse med adfærdsspørgsmål, som du skal undgå, når du interviewer udviklere offentliggjort på Stack Overflow Careers påpeger: "Sørg også for at stille opfølgende spørgsmål - ellers spilder du en mulighed for at grave ind i en kandidats tankegang." Så ensk opfølgende spørgsmål, da de vil give dig mulighed for at få flere detaljer at vide og vurdere sammenhængen i kandidatens svar.

Nedenfor finder du 45 adfærdsmæssige spørgsmål til evaluering af de mest almindelige egenskaber under ikke-tekniske samtaler.

Handlingsorienterede/selvmotiverende adfærdsmæssige interviewspørgsmål

1. Beskriv en situation, hvor du har gjort meget mere, end der blev forventet af dig, for at få projektet gennemført. Blev din indsats anerkendt? Af hvem og hvordan? Hvordan fik det dig til at føle dig?

2. Fortæl mig om et tidspunkt, hvor du har taget ejerskab over et projekt. Hvorfor gjorde du det? Hvad var resultatet af, at du tog udfordringen op? Hvad kunne der være sket, hvis du ikke havde taget ejerskab?

3. Tænk på et tilfælde, hvor du har fået en projektidé, som primært blev gennemført på grund af din indsats. Hvad handlede det om? Hvad var resultatet? Hvad var din rolle?

4. Beskriv et tidspunkt, hvor du kom med et forslag til at forbedre noget i det projekt, du arbejdede på.

5. Giv mig et eksempel på et projekt eller initiativ, som du har startet på egen hånd. Det kan være et ikke-erhvervsmæssigt projekt. Hvad fik dig til at gå i gang?

Evne til at tilpasse sig adfærdsmæssige interviewspørgsmål

6. Beskriv en situation, hvor du har mødt en stor forhindring for at gennemføre et projekt. Hvordan håndterede du den? Hvilke skridt tog du?

7. Fortæl mig om en gang, hvor du har skullet arbejde på flere projekter på én gang. Hvordan håndterede du det?

8. Beskriv en situation, hvor du har oplevet en væsentlig projektændring, som du ikke havde forventet. Hvad var det? Hvordan påvirkede det dig, og hvordan tilpassede du dig til denne ændring? Hvordan forblev du produktiv gennem projektet?

9. Beskriv en situation, hvor du har været nødt til at tilpasse dig til ændringer, som du ikke havde kontrol over. Hvordan gjorde du det?

Kommunikationsevner adfærdsmæssige interviewspørgsmål

10. Jeg ville være interesseret i at høre om en misforståelse, du havde med din chef. Hvordan løste du den? Hvad var årsagen til det? Hvordan håndterede du den situation?

11. Fortæl mig om et tilfælde, hvor du har været nødt til at formidle en rigtig dårlig nyhed til din chef eller dine teammedlemmer. Hvordan håndterede du det? Hvad var resultatet?

12. Giv et eksempel på et tidspunkt, hvor du ikke var enig med andre programmører. Stod du op for noget, som du mente var rigtigt?

13. Fortæl mig om en gang, hvor du har skullet præsentere et komplekst programmeringsproblem for en person, der ikke forstod teknisk jargon. Hvordan sikrede du dig, at den anden person forstod dig?

14. Beskriv en situation, hvor du følte, at du ikke havde kommunikeret godt nok. Hvad gjorde du? Hvordan håndterede du det?

15. Fortæl mig om en situation, hvor du har været nødt til at sige din mening og være selvsikker for at få et punkt igennem, som var vigtigt for dig.

Konflikthåndtering adfærdsmæssige interviewspørgsmål

16. Fortæl mig om et tidspunkt, hvor du har været uenig med en anden programmør. Hvordan håndterede du situationen? Var du i stand til at nå frem til en gensidigt fordelagtig løsning på konflikten? Hvis ikke, hvorfor var du og din kollega ikke i stand til at nå frem til en løsning til gensidig fordel for begge parter? Hvis du dengang vidste, hvad du ved nu, hvad ville du så have gjort anderledes for enten at forhindre konflikten eller løse den?

17. Fortæl mig om et tidspunkt, hvor du har måttet arbejde sammen med en vanskelig person for at nå et mål. Hvad var den største udfordring? Hvordan håndterede du den?

18. Har der været et tidspunkt på et projekt, hvor du har været uenig med nogen? Hvad gjorde du ved det?

19. Fortæl mig om en gang, hvor du har skullet håndtere konflikter i dit team. Hvordan blev konflikten løst? Hvordan håndterede du det? Hvordan ville du håndtere det nu?

Kreativitet adfærdsmæssige interviewspørgsmål

20. Giv mig et eksempel på en gang, hvor du har været nødt til at anvende en kreativ og usædvanlig tilgang til at løse et kodningsproblem. Hvordan kom du på denne idé? Hvorfor tror du, at den var usædvanlig?

Beslutningstagning adfærdsmæssige interviewspørgsmål

21. Giv mig et eksempel på et tidspunkt, hvor du stod over for en kompleks projektrelateret sag, og hvor du ikke kunne beslutte dig for den bedste måde at håndtere den på. Hvad gjorde du? Hvordan gik du til værks for at træffe beslutningen - led mig gennem din beslutningsproces? Hvis du kunne træffe beslutningen igen, ville du så ændre noget?

22. Tænk på et tilfælde, hvor du har truffet en upopulær beslutning på arbejdet. Hvordan håndterede du det?

23. Giv mig et eksempel på et projekt, der er slået helt fejl. Hvorfor tror du, at det var en fiasko? Kunne der gøres noget anderledes for at gøre det til en succes?

24. Beskriv en situation, hvor du har arbejdet ihærdigt på et projekt, men hvor det ikke har givet de ønskede resultater. Hvorfor fik du ikke de ønskede resultater? Hvad lærte du af denne oplevelse?

25. Tænk på en situation, hvor du har truffet en dårlig beslutning eller gjort noget, der bare ikke gik godt. Hvad skete der?

Målorienteret adfærdsmæssige interviewspørgsmål

26. Giv et eksempel på et vigtigt projektmål, som du har nået, og hvordan du har nået det.

27. Tænk på et tilfælde, hvor du har arbejdet på og nået flere projektmål.

28. Beskriv en situation, hvor du ikke var i stand til at nå et projektmål, som din chef havde sat. Hvordan håndterede du denne situation? Hvad var resultatet?

29. Tænk på et tilfælde, hvor du har været nødt til at stole på andre for at få hjælp til at nå et projektmål. Hvordan havde du det?

Indflydelse/overtalelse adfærdsmæssige interviewspørgsmål

30. Fortæl mig om en nylig situation på arbejdet, hvor du har været i stand til at overbevise ledelsen om at acceptere en af dine idéer.

31. Beskriv en situation, hvor du har haft svært ved at få andre til at acceptere dine idéer? Hvad var din fremgangsmåde? Hvordan virkede det? Var du i stand til at overtale nogen til at se tingene på din måde?

32. Har du nogensinde været nødt til at "sælge" en idé til dit projektteam? Hvordan gjorde du det? "Købte" de den?

Planlægning, prioritering, tidsstyring adfærdsmæssige interviewspørgsmål

33. Fortæl mig om en situation, hvor du var ansvarlig for projektplanlægning. Gik alting efter din plan? Hvis ikke, hvorfor så, og hvilke modforanstaltninger måtte du træffe?

34. Fortæl mig om en situation, hvor du var ansvarlig for projektplanlægning. Gik alting efter din plan? Hvis ikke, hvorfor så, og hvilke modforanstaltninger måtte du træffe?

Problemløsning adfærdsmæssige interviewspørgsmål

35. Fortæl mig om en situation, hvor du har begået en fejl på arbejdet. Hvad skete der præcist, og hvordan håndterede du det? Hvilke skridt tog du for at forbedre situationen?

36. Hvad er det største problem, du hidtil har stået over for i forbindelse med projekter, og hvordan har du løst det? Hvad gjorde det vanskeligt at løse problemet? Hvad var resultatet? Ville du gøre noget anderledes nu?

37. Giv mig et eksempel på et tidspunkt, hvor du har bemærket et lille problem, før det blev til et større problem. Tog du initiativ til at rette op på det? Hvilken form for forebyggende foranstaltning foretog du?

38. Fortæl mig om et vanskeligt/komplekst problem/projekt, du er stødt på. Hvordan besluttede du, hvad du skulle gøre først? Hvilke oplysninger havde du brug for? Hvilke forhindringer stod du over for? Hvilke af dem var du i stand til at overvinde? Var du nødt til at bede om hjælp?

Teamwork adfærdsmæssige interviewspørgsmål

39. Fortæl mig om et tidspunkt, hvor du har arbejdet sammen med en person, som ikke har gjort sin del af arbejdet. Hvordan håndterede du situationen? Diskuterede du din bekymring med din kollega? Med din leder? Hvis ja, hvordan reagerede din medarbejder på din bekymring? Hvad var din leders reaktion?

40. Beskriv en situation, hvor du har skullet arbejde i et team, der ikke kom godt ud af det med hinanden. Hvad skete der? Hvad gjorde du, og hvilken rolle indtog du? Hvordan udviklede situationen sig?

41. Beskriv en oplevelse på et hold, som du fandt skuffende. Hvad ville du have gjort anderledes for at undgå dette?

42. Giv mig et eksempel på at samarbejde som et teammedlem for at nå et vigtigt mål. Hvad var målet? I hvilket omfang interagerede du med andre projektmedlemmer?

43. Fortæl mig om den vanskeligste situation, du har oplevet, da du har ledet et team. Hvad skete der, og hvordan håndterede du den? Var du succesfuld? Hvad var det vigtigste, du gjorde?

Arbejde under pres adfærdsmæssige interviewspørgsmål

44. Beskriv en situation, hvor du har arbejdet effektivt under pres. Hvordan havde du det, når du arbejdede under pres? Hvad foregik der, og hvordan kom du igennem det?

45. Fortæl mig om en situation, hvor du har haft problemer med at arbejde under pres. Hvordan håndterede du den situation? Besluttede du dig for at bede om støtte? Hvordan og hvornår bad du om hjælp?

46. Giv mig et nyligt eksempel på en stressende situation på jobbet. Hvad skete der? Hvordan håndterede du den?

Kilde: Karriere Arbejdsgiver

Adfærdsmæssige spørgsmål til interview med udviklere - konklusion

Det er vigtigt at bruge de rigtige interviewspørgsmål til udviklere for at identificere dine bedste kandidater. Vi håber, at du finder denne liste nyttig!

Del indlæg

Få mere at vide om ansættelse af teknologiske medarbejdere

Tilmeld dig vores Learning Hub for at få nyttig viden direkte i din indbakke.

Kontroller og udvikl kodningsevner uden problemer.

Se DevSkiller-produkterne i aktion.

Sikkerhedscertificeringer og overholdelse. Vi sørger for, at dine data er sikre og beskyttede.

DevSkiller-logo TalentBoost-logo TalentScore-logo