Java
JUNIOR

Websocket-server Test for Junior Full Stack-udvikler | JavaScript, Node.JS, Java

Samlet anciennitetsniveau
Junior
Testens varighed
68 minutter
Evaluering
Automatisk
Testede færdigheder:

Testoversigt

Testen er kombineret fra forskellige opgaver. Programmeringsopgaver og valgfrie spørgsmål. Alle evalueres automatisk.

Opgavetyper

Programmeringsopgave

Java | Find dubletter - Implementer findDuplicates-metoden, der returnerer en ny liste med dubletter, som er dubletter, der er forekommet N gange.

Niveau: Nem

Testede færdigheder: Java

Programmeringsopgave

JavaScript | Node.js | Websocket server - Complete the server.js file in order to finish the WebSocket server.

Niveau: Nem

Testede færdigheder: JavaScript, Node.JS

Spørgsmål efter valg

6 spørgsmål med 6 valgmuligheder, der vurderer kendskabet til ES6, Java, JavaScript og Typescript

Niveau: Nem

Testede færdigheder: ES6, Java, JavaScript, Typescript

Automatisk evaluering

Vi scorer automatisk multi-choice-tests og programmeringsopgaver og evaluerer kandidater kode for logisk korrekthed, tidseffektivitet og kodekvalitet.

DevSkiller-logo TalentBoost-logo TalentScore-logo