Hvad er karrierevejledning? Definition, eksempler og fordele

Udgivet:
karrierevejledning

Arbejdsmarkedet har ændret sig permanent til fordel for arbejdstageren. Det er ikke længere nok at skabe et fantastisk arbejdsmiljø. Hvis du vil sikre dig de bedste talenter og øge fastholdelsen af medarbejdere, skal du sætte medarbejderen i førersædet. Den bedste måde at gøre dette på er ved at skabe skræddersyede karriereveje, der afspejler medarbejdernes karrieremål og stemmer overens med virksomhedens forretningsmål. Denne artikel vil dække alt det, du har brug for at vide om, hvad karrierevejledning er, dens fordele og eksempler.

Hvad er karrierevejledning?

Karrieresporet er en unik udviklingsvej for medarbejderne, der skitserer deres progression i virksomheden.

Det er en køreplan for medarbejdernes kort- og langsigtede faglige mål. Når du skaber karriereveje, skal du skræddersy dem til medarbejdernes historie, færdigheder, viden og erfaring. Dette vil have en positiv indvirkning på medarbejderen og motivere dem til at anvende sig selv i virksomheden. Husk, at jo mere detaljeret karrierevejen er, jo bedre.

Et karrierevejledende program behøver ikke altid at være vertikalt. Det er nemlig ikke alle medarbejdere, der ønsker at stige op ad virksomhedens stige og komme ind i lederroller. Nogle medarbejdere vil være glade for at arbejde for forskellige afdelinger uden en grundlæggende ændring af deres nuværende rolle.

Billedkilde

Hvad er betydningen af en karrierevejledning?

Gennemførelse af karriereveje er afgørende for:

- medarbejdernes vækst,

- udvikling,

- og den generelle tilfredshed.

En klart defineret karrierevej hjælper medarbejderne med at forstå deres karrieremuligheder inden for organisationen. Som følge heraf har medarbejderne ikke grund til at søge muligheder andre steder og er motiveret til fortsat at lære og vokse i virksomheden.

De 4 fordele ved karrieresporing

At skabe en effektiv karrierevejledningsproces vil kræve en indsats fra HR-fagfolk, deres tid og ressourcer. Men hvis man investerer i karrierevejledning, vil man hurtigt opnå følgende fordele:

Fastholdelse af medarbejdere

Rekrutteringsprocessen er dyr; annoncering af stillingen, samtaler og screening af kandidater er blot nogle af de omkostninger, som en arbejdsgiver må afholde. Medarbejdernes produktivitet lider også under det, og værdifuld viden går tabt. Når man lægger det hele sammen, kan omkostningerne ved at udskifte en medarbejder løbe op i endnu dobbelt så dyrt af den ansattes årsløn.

Ved at fastholde eksisterende medarbejdere gennem klart definerede karriereveje (både omskoling og opkvalificering) kan du spare penge på lang sigt.

Medarbejdernes engagement

En engageret medarbejder er afgørende for virksomhedens succes. Virksomheder med et højt medarbejderengagement er f.eks. 21% mere rentabel. Øget medarbejderengagement i en organisation vil styrke moralen, reducere fraværet, og øge produktiviteten. Fordelene bliver bare ved med at komme ind!

Ved at tilbyde medarbejderne skræddersyede karrieremål og detaljeret karrierekortlægning viser virksomheden dem, at den tager deres karriereudvikling alvorligt, hvilket øger engagementet og den generelle medarbejdertilfredshed.

Medarbejderudvikling

En engageret medarbejder vil vise vilje til at lære mere om virksomheden og få færdigheder ud over sin nuværende rolle. Ved at skabe udviklingsmuligheder for medarbejderne motiveres de til at overgå organisationens standarder, reducere rekrutteringsomkostningerne og forbedre arbejdspladsens præstationer.

Som følge af denne tendens skifter flere virksomheder fokus på opkvalificering og omskoling af deres medarbejdere ved at skabe et opmuntrende arbejdsmiljø, der fremmer indlæring af nye færdigheder og færdighedssæt.

Planlægning af succession

Ved successionsplanlægning forstås den karriereproces, hvor lederroller overdrages til en medarbejder eller en gruppe af medarbejdere. En sådan progression hjælper virksomhederne med at sikre en gnidningsløs overgang, når nøglemedarbejdere går på pension eller forlader virksomheden.

Forfremmelse internt sikrer medarbejderne professionel udvikling ved at hjælpe dem med at udvikle nye færdigheder og bedre at forstå virksomheden.

Billedkilde

Vurdering af organisatoriske behov

For at karrierevejledning kan give de bedste resultater, skal organisationer klart definere de mål, de ønsker at opnå. De fælles mål for indførelsen af karrierevejledning er følgende:

 • Øge medarbejdernes engagement
 • Forbedre fastholdelse af medarbejdere
 • Øge den interne mobilitet
 • Forfremmelse internt
 • afhjælpe kvalifikationsmangler
 • Efterfølgeplaner
 • Mangfoldighed i ledelsen

Lederne skal vurdere organisationens behov, tilpasse karriereforløbet til vækstplanerne og tilpasse det til medarbejdernes karriereudvikling.

Her er de vigtigste faktorer, der er værd at overveje:

 • Har din virksomhed planer om at vokse i de næste 5-10 år?
 • Er det din plan at udvide til nye områder?
 • Vil du indføre nye teknologier, der kræver særlige færdigheder?

Glem ikke, at brancherne skifter og transformeres digitalt. Når du planlægger din karriere, skal du overveje, at i 2030 vil mere end 1 milliard mennesker vil skulle omskole sig for at forblive beskæftigelsesegnet. At skabe et langsigtet karriereforløbsprogram.

Opbygning af en vellykket plan for karriereforløb

Moderne medarbejdere opfatter at det er langt mere givende at forfølge en karriere end at fokusere udelukkende på et job. Folk er ikke længere engageret i deres job, men i deres karriere. Alle søger efter måder at vokse og udvikle sig professionelt på.

En god arbejdsgiver vil tage sig tid til at skabe karriereudviklingsmuligheder for sine medarbejdere og afstemme dem med virksomhedens mål. Her er 5 nøgler til at skabe en vellykket karrierevej for dine medarbejdere:

Formål

Begynd med at forstå nye og eksisterende medarbejderes formål. Gennemfør interviews eller udsend undersøgelser, hvor du stiller dine medarbejdere følgende spørgsmål:

 • Hvad brænder de for?
 • Hvad motiverer dem?
 • Hvorfor valgte de den karrierevej, de valgte?

Vision

Tag dig tid til at finde ud af hver enkelt medarbejders visioner for fremtiden. Stil dine medarbejdere følgende spørgsmål:

 • Hvor ser de sig selv i virksomheden?
 • Hvor ser du dig selv inden for de næste 5 eller 10 år?

Sidstnævnte spørgsmål vil være med til at afgøre, om medarbejderen er interesseret i vertikal eller horisontal karriereudvikling.

Sæt karrieremål

Når du forstår, hvilke karriereveje medarbejderne ser for sig selv, kan du tilpasse dem til virksomhedens overordnede strategi og opstille klare karrieremål. Brug SMART-teknikken for at sikre, at målene klart og realistisk skitserer karriereudviklingen for den enkelte medarbejder.

 • Specifik
 • Mletlæselig
 • Attainable
 • Realistisk
 • Time-bound

Start med kortlægning af færdigheder

Kortlægning af færdigheder er den detaljerede proces, hvor medarbejderne måler og registrerer deres færdigheder i en dedikeret software til forvaltning af færdigheder. Kortlægningen bruges senere til at identificere de kompetencegab, der skal lukkes for at nå virksomhedens mål. Når kvalifikationsmanglerne er identificeret, kan virksomhederne udarbejde en plan, der afstemmer deres mål med medarbejdernes mål. Det er her, at personaleafdelingen udstikker stillinger i organisationen, der matcher de enkelte medarbejderes interesser og færdigheder.

Hver stilling bør udvælges omhyggeligt og afspejle medarbejdernes karrieremål og visioner. Den skal give medarbejderen mulighed for udvikling og udnytte deres viden og erfaring.

Introducere mentorer

Karrierementorer er til gensidig gavn. Ved at oprette en karrierementorordning i din organisation viser du, at du er engageret i medarbejdernes karriereudvikling. Et mentorprogram vil især have genklang hos medarbejdere på begynderniveau, som måske søger vejledning i karriereudvikling.

Karrierementorer kan også uddanne medarbejdere i deres roller og skabe en kultur med progression internt i virksomheden. Med klare udviklingsveje vil medarbejderne føle sig motiveret til fortsat at udvikle sig professionelt, og som arbejdsgiver sikrer du din virksomhed, hvis højere ansatte fratræder eller går på pension.

Mentorer kan nemt identificeres af virksomheder, der bruger software til kortlægning og forvaltning af kompetencer. Når du ser på virksomhedskortet, kan du se, hvor mange personer der har en given kompetence og i hvilket omfang.

Hvad er et eksempel på en karrierevej?

Karrieresporet bør afspejle organisationens planer og medarbejdernes udvikling. Der er således ikke noget rigtigt eller forkert svar. Som tidligere forklaret kan karriereforløb være horisontale eller vertikale. Den bør understøtte ekspansion, vækst og/eller lette digital transformation. Men for at hjælpe dig med at forstå det bedre har vi udarbejdet 2 eksempler på karriereveje.

En vertikal karrierevej for softwareudvikler

Billedkilde

En softwareudvikler på begynderniveau kan vælge at avancere inden for en it-virksomhed og blive senior softwareudvikler. Derefter kan han/hun f.eks. blive udnævnt til teknisk chef eller computerarkitekt.

I dette eksempel på karriereveje bliver det tydeligt, at medarbejderen søger en stilling med opadgående eller vertikal karriereudvikling, og at virksomheden søger medarbejdere, som den kan forfremme internt. Medarbejderen forstår således vækstmulighederne, og progressionen i virksomheden er i overensstemmelse med deres langsigtede planer, hvilket øger den samlede medarbejder- og jobtilfredshed.

En horisontal karrierevejledning

I en horisontal karrierevej kan en salgsrepræsentant gå over i en marketingfunktion for at få en bredere forståelse af virksomhedens tjenester.

I dette eksempel bevæger medarbejderens karrierevej sig ikke op ad den traditionelle karrierestige, men giver medarbejderen mulighed for at opnå en bredere vidensbase og et helt nyt sæt tekniske færdigheder. Denne form for udvikling er ideel for medarbejdere, som ikke ser sig selv i lederstillinger, men som snarere motiveres af at få ny viden og nye færdigheder.

Hvis horisontale og vertikale karriereveje skal være vellykkede, skal de være i overensstemmelse med virksomhedens strategi og afspejle den enkelte medarbejders professionelle mål.

Hvordan kan DevSkiller hjælpe?

Som du kan se, er karriereveje skadelige for organisationens fremtidige vækst og den generelle medarbejdertilfredshed. Det er imidlertid en tidskrævende opgave, som vil holde HR-fagfolk beskæftiget.

DevSkiller's Career Pathing Tool giver dig alle de nødvendige værktøjer til hurtigt og problemfrit at identificere muligheder inden for din organisation. Du skal ikke blot tilpasse dine medarbejderes karriereudvikling til virksomhedens bredere mål, men også give dem frihed til at vælge, hvilken karrierevej de vil tage.

Afsluttende bemærkninger

Det er ikke længere nok at skabe et fantastisk arbejdsmiljø for at tiltrække de bedste talenter. Virksomhederne skal vise deres medarbejdere og potentielle kandidater, at de er engageret i deres faglige udvikling. Hvis man skaber karriereveje, der klart beskriver karrieremuligheder inden for virksomheden, vil det have en positiv indvirkning på fastholdelsesgraden og den generelle medarbejdertilfredshed.

Billedkilde

Del indlæg

Få mere at vide om ansættelse af teknologiske medarbejdere

Tilmeld dig vores Learning Hub for at få nyttig viden direkte i din indbakke.

Kontroller og udvikl kodningsevner uden problemer.

Se DevSkiller-produkterne i aktion.

Sikkerhedscertificeringer og overholdelse. Vi sørger for, at dine data er sikre og beskyttede.

DevSkiller-logo TalentBoost-logo TalentScore-logo