Slank

Slim online kodningstests og interviewspørgsmål

PHP
MIDDLE
Testede færdigheder
Varighed
72 minutter max.
Evaluering
Automatisk
Testoversigt

Valgfrie spørgsmål

Kontrollere kendskab til PHP: Fejlfinding af kode, Anvendelse af array_combine, Automatisk indeksering af arrays, Udeladelse af et lukningstag, Kaldelse af "call_user_func, Hent PHP-konfigurationsværdier

Programmeringsopgave

Implementer kernefunktionaliteten i LoggingMiddleware ved hjælp af PSR-3 LoggerInterface, kernefunktionaliteten i FirewallMiddleware ved hjælp af Firewall-klassen, og kontroller, om en given IP er i de definerede IP-range i Firewall- og IPRange-klasserne.

Sikkerhedscertificeringer og overholdelse. Vi sørger for, at dine data er sikre og beskyttede.

DevSkiller-logo TalentBoost-logo TalentScore-logo