Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger regulerer den måde, hvorpå Devskiller Inc. indsamler, bruger, vedligeholder og videregiver oplysninger indsamlet fra brugere (hver især en "Bruger") på webstedet devskiller.com ("Websted") i forbindelse med en brancheundersøgelse ("Undersøgelse").

1. PERSONLIGE OPLYSNINGER

1.1. Personoplysninger, som brugerne afgiver inden for rammerne af webstedet, behandles af Devskiller Inc., som dataansvarlig i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (i det følgende benævnt "GDPR"). Du kan kontakte den dataansvarlige ved hjælp af kontaktkanaler, der forklares yderligere i dette dokument.

1.2. Omfanget af de behandlede data omfatter e-mail-adresse, brugerens navn og alle yderligere data, som brugeren har oplyst. Derudover logger vi brugerens computer IP adresse.

1.3. Dine personoplysninger vil blive behandlet til følgende formål:

(a) levering og afregning af tjenester ved hjælp af elektroniske midler, som beskrevet i oplysningsnotatet om undersøgelsen, baseret på Devskiller Inc.'s legitime interesse,

(b) Devskiller Inc's salgsfremmende eller markedsføringsmæssige foranstaltninger - kun hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til et sådant formål.

1.4. Dine personoplysninger vil blive behandlet i den periode, hvor undersøgelsen finder sted, og i en periode på to måneder efter undersøgelsen. Oplysningerne slettes efter udløbet af den nævnte periode.

1.5. Dine personoplysninger kan overføres med henblik på behandling til (modtagere af personoplysninger): Devskiller Inc. regnskabsselskab, udbyderen af hosting til webstedet, virksomheden, der leverer teknisk support til webstedet, virksomheden, der leverer postliste, virksomheden, der leverer undersøgelsessoftware. De personoplysninger, der indsamles af Devskiller Inc, kan også videregives til: kompetente statslige myndigheder på deres anmodning på grundlag af relevante lovbestemmelser eller andre personer og enheder - i de tilfælde, der er foreskrevet i lovbestemmelserne. Devskiller Inc kan kun videregive brugerens personlige oplysninger til andre enheder efter forudgående samtykke fra brugeren.

1.7. Brugernes personoplysninger vil ikke blive behandlet i form af profilering.

1.8. Du har ret til: at fjerne de indsamlede personoplysninger om dig, at begrænse behandlingen af oplysninger. Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du også ret til at modtage dine oplysninger i en struktureret form eller til at få dine oplysninger overført til den pågældende dataansvarlige. Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, hvis du finder, at dine oplysninger behandles i strid med loven, og til at søge retsmidler ved en domstol mod tilsynsmyndigheden som den enhed, der har begået overtrædelsen.

1.10. Overførsel af personoplysninger til tredjelande vil ske i overensstemmelse med GDPR.

1.11. Vi kan indsamle personlige identificerbare oplysninger fra brugere på forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, når brugere besøger vores websted, svarer på en undersøgelse, udfylder en formular og i forbindelse med andre aktiviteter, tjenester, funktioner eller ressourcer, som vi stiller til rådighed på vores websted. Brugere kan blive bedt om, som det er relevant, navn, e-mail-adresse. Brugere kan dog besøge vores websted anonymt. Vi indsamler kun personlige identifikationsoplysninger fra brugere, hvis de frivilligt giver os sådanne oplysninger. Brugere kan altid nægte at give personlige identifikationsoplysninger, bortset fra at det kan forhindre dem i at deltage i visse aktiviteter på webstedet.

2. IKKE-PERSONLIGE IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER

2.1. Vi kan indsamle ikke-personlige identificerbare oplysninger om brugere, når de interagerer med vores websted. Ikke-personlige identificerbare oplysninger kan omfatte browserens navn, computertypen og tekniske oplysninger om Brugernes måde at forbinde sig til vores Websted på, f.eks. operativsystem og de anvendte internetudbydere og andre lignende oplysninger.

3. INFORMATIONSSIKKERHED

3.1. Devskiller Inc. anvender desuden alle nødvendige tekniske foranstaltninger som specificeret i artikel 25, 30, 32-34, 35-39 i GDPR, der giver øget beskyttelse og sikkerhed i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

3.2. Brugen af webstedet foregår i en sikker https-forbindelse. Kommunikationen mellem en Brugerens enhed og serverne er kodet ved hjælp af SSL-protokollen.

4. BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED

4.1. Devskiller Inc overholder EU-U.S. Privacy Shield Framework og Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som fastsat af det amerikanske handelsministerium med hensyn til indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger, der overføres fra EU og Schweiz til USA. (Din organisations navn) har over for handelsministeriet certificeret, at den overholder Privacy Shield-principperne. Hvis der er en konflikt mellem vilkårene i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og Privacy Shield-principperne, er det Privacy Shield-principperne, der gælder. Hvis du vil vide mere om Privacy Shield-programmet og se vores certificering, kan du besøge https://www.privacyshield.gov/.

4.2. I overensstemmelse med Privacy Shield-principperne forpligter Devskiller Inc sig til at løse klager over vores indsamling eller brug af dine personlige oplysninger. Personer fra EU og Schweiz med forespørgsler eller klager vedrørende vores Privacy Shield-politik skal først kontakte Devskiller Inc på:
Lindleya 16, Warszawa, Polen +44 20 3876 6444; hello@Devskiller.com

Beboere i andre lande kan kontakte os på:
DevSkiller Inc, 244 Fifth Avenue, Suite 1233, New York, New York 10001; hello@Devskiller.com.
Devskiller Inc. har endvidere forpligtet sig til at samarbejde med det panel, der er oprettet af EU's databeskyttelsesmyndigheder (DPA'er) med hensyn til uløste Privacy Shield-klager vedrørende personaledata, der er overført fra EU i forbindelse med ansættelsesforholdet.

4.3. Med hensyn til personoplysninger, der modtages eller overføres i henhold til Privacy Shield Framework, er Devskiller underlagt undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser fra den amerikanske Federal Trade Commission. I visse situationer kan Devskiller være forpligtet til at videregive personoplysninger som svar på lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde krav om national sikkerhed eller retshåndhævelse.

4.4. Under visse betingelser, der er beskrevet mere detaljeret på Privacy Shield-webstedet, kan du påberåbe dig bindende voldgift, når andre procedurer til bilæggelse af tvister er udtømt.

4.5. Devskiller overholder også Privacy Shield-principperne for alle videregående overførsler af personoplysninger fra EU og Schweiz, herunder bestemmelserne om ansvar for videregående overførsel.

5. WEBBROWSER-COOKIES

Vores websted kan bruge "cookies" for at forbedre brugeroplevelsen. Brugerens webbrowser placerer cookies på hans/hendes harddisk til registreringsformål og nogle gange for at spore oplysninger om ham/hende. Brugeren kan vælge at indstille sin webbrowser til at afvise cookies eller til at advare ham/hende, når der sendes cookies. Hvis brugeren gør det, skal han/hun være opmærksom på, at visse dele af webstedet muligvis ikke fungerer korrekt.

6. HVORDAN BRUGER VI INDSAMLEDE COOKIEOPLYSNINGER

6.1. Devskiller Inc kan indsamle og bruge brugernes personlige oplysninger til følgende formål:

- at forbedre kundeservicen. De oplysninger, du giver os, hjælper os med at reagere mere effektivt på dine anmodninger om kundeservice og supportbehov.

- til at forbedre vores websted.

6.2. Vi kan bruge den feedback, du giver os, til at forbedre vores produkter og tjenester, til at køre kampagner, konkurrencer, undersøgelser eller andre funktioner på webstedet, til at sende brugere oplysninger, som de har accepteret at modtage om emner, som vi mener vil være af interesse for dem, til at sende periodiske e-mails efter deres forudgående samtykke.

6.3. Vi kan bruge e-mailadressen til at besvare deres henvendelser, spørgsmål og/eller andre anmodninger.

6.4. Cookie-filer bruges til følgende formål:

a) tilpasning af indholdet af Webstedets sider til Brugerens præferencer og optimering af brugen af siderne; især gør sådanne filer det muligt at genkende Webstedsbrugerens enhed og korrekt vise webstedet tilpasset hans/hendes individuelle behov;

b) udarbejdelse af statistikker, der hjælper med at forstå, hvordan brugerne af webstedet bruger webstederne, hvilket gør det muligt at forbedre deres struktur og indhold;

c) udarbejdelse af en liste over modtagere og visning af reklamer tilpasset deres behov og interesser.

6.5. På webstedet anvendes to grundlæggende typer cookies: sessions- og permanente cookies. Sessionscookies er midlertidige filer, der gemmes på brugerens enhed, indtil brugeren logger ud, forlader et websted eller lukker softwaren (browseren) ned. Permanente cookies gemmes på brugerens enhed i et tidsrum, der er foreskrevet i parametrene for cookiefilerne, eller indtil de fjernes af brugeren efter dennes samtykke.

6.6. På webstedet anvendes følgende typer cookies:

a) vigtige cookies, der gør det muligt at bruge de tjenester, der er tilgængelige på webstedet, f.eks. autentificeringscookies, der bruges til tjenester, der kræver autentificering på webstedet;

b) cookies, der er designet til at sørge for sikkerhed, f.eks. bruges til at opdage misbrug i forbindelse med autentificering på webstedet;

c) performance-cookies, der gør det muligt at indsamle oplysninger om den måde, som Webstedets sider bruges på;

d) funktionelle cookies, der gør det muligt at huske brugerens indstillinger og tilpasse brugerens grænseflade, f.eks. med hensyn til et valgt sprog eller den region, hvor brugeren befinder sig, skriftstørrelse, sidelayout osv;

e) reklamecookies, som oprettes af tredjepartsvirksomheder (f.eks. AdRoll). De gør det muligt at levere reklameindhold til brugere, mens de besøger andre websteder, som passer bedre til deres interesser, for så vidt brugeren giver sit samtykke til dette via indstillingerne i sin browser.

7. KONTAKTER OS

7.1. Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, denne hjemmesides praksis eller din omgang med denne hjemmeside, bedes du kontakte os på:

Devskiller Inc, https://Devskiller Inc;

DevSkiller Inc, 244 Fifth Avenue, Suite 1233, New York, New York 10001.

EU-borgere kan også kontakte vores repræsentant ved hjælp af kontaktoplysningerne fra s. 8.2.

Dette dokument blev senest opdateret den 28.07.2020

Sikkerhedscertificeringer og overholdelse. Vi sørger for, at dine data er sikre og beskyttede.

DevSkiller-logo TalentBoost-logo TalentScore-logo