DevSkiller Runtime Info

Programmering af opgavemiljøer

Tilgængelige programmeringsopgave-miljøer
Projekttype Kørtidsversion Runtime-komponenter
navn version
.NET Core med dotnet Standard .NET Core SDK 2.2.105
.NET Core-køretider Microsoft.AspNetCore.All 2.2.3
Microsoft.AspNetCore.App 2.2.3
Microsoft.NETCore.App 2.2.3
.NET Core 3 SDK .NET Core SDK 3.1.413
.NET Core-køretider Microsoft.AspNetCore.App 3.1.19
Microsoft.NETCore.App 3.1.19
.NET 6 SDK .NET Core SDK 6.0.403
.NET Core-køretider Microsoft.AspNetCore.App 6.0.11
Microsoft.NETCore.App 6.0.11
.NET 5 SDK .NET Core SDK 5.0.401
.NET Core-køretider Microsoft.AspNetCore.App 5.0.10
Microsoft.NETCore.App 5.0.10
.NET med MSBuild Standard .NET 4.8
NuGet 5.11.0
Målrettede pakker 4.0, 4.5.2, 4.6.2, 4.7.2, 4.8
APEX Standard Apex 7.74.1-32db2396ed
Android med Gradle Standard Java 1.8.0_262
Android SDK-værktøjer 26.1.1
Android 13 (API 32) Java 11.0.16
Android SDK-platform 33
Android 12 (API 31) Java 11.0.11
Android SDK-platform 31
Android 11 (API 30) Java 11.0.11
Android SDK-platform 30
Bash Standard Bash 4.3.43(1)-udgivelse
ShellCheck 0.4.5
Flagermus 0.4.0
C/C++ med CMake GCC 11 GCC 11.1.0-1ubuntu1~21.04)
CMake 3.18.4
Google Test 1.10.0.20201025-1.1
Boost 1.74.0.3ubuntu5
GCC 10 GCC 10.2.0-13ubuntu1)
CMake 3.16.3
Google Test 1.10.0-3
Boost 1.71.0.0.0ubuntu4
Standard GCC 8.3.0-6ubuntu1)
CMake 3.13.4
Google Test 1.8.1-3
Boost 1.67.0-13
Chefkok Standard Ruby 2.5.0-p0
Bundler 2.0.1
Flutter Flutter 3.0.X Flutter 3.0.3
Dart 2.17.5
Flutter 2.8.X Flutter 2.8.1
Dart 2.15.1
Flutter 2.5.X Flutter 2.5.3
Dart 2.14.4
Flutter 2.2.X Flutter 2.2.3
Dart 2.13.4
Flutter 1.20.X Flutter 1.20.4
Dart 2.9.2
Go 1.17 1.17.2
Standard 1.13.4
Glide v0.13.3
dep v0.5.4
JavaScript med NPM NodeJS 18.x NodeJS v18.2.0
npm 8.9.0
Chrom 101.0.4951.64
NodeJS 16.x NodeJS v16.13.0
npm 8.1.0
Chrom 90.0.4430.212
NodeJS 14.x NodeJS v14.18.1
npm 6.14.8
Google Chrome 94.0.4606.81
PhantomJS 2.1.1
NodeJS 12.x NodeJS v12.13.1
npm 6.13.1
Google Chrome 78.0.3904.108
PhantomJS 2.1.1
NodeJS 10.x NodeJS v10.14.1
npm 6.7.0
Google Chrome 73.0.3683.86
PhantomJS 2.1.1
Java med Gradle Java 17 Java 17.0.3
Google Chrome 103.0.5060.134
Java 11 Java 11.0.2
Java 8 Java 1.8.0_191
Java med Maven Java 17 Java 17.0.2
Maven 3.8.5
Google Chrome 103.0.5060.134
Java 11 Java 11.0.8
Maven 3.6.3
Java 8 Java 1.8.0_201
Maven 3.6.0
PHP med Composer eller Phing PHP8 PHP 8.1.4
Komponist 2.2.7
Phing 2.17.2
Chrom 93.0.4577.82
PHP7 PHP 7.4.26
Komponist 1.10.19
Phing 2.16.3
Google Chrome 96.0.4664.45
PhantomJS 2.1.1
PHP5 PHP 5.6.40
Komponist 1.8.5
Phing 2.16.1
Google Chrome 74.0.3729.157
PhantomJS 2.1.1
Dukke Standard Ruby 2.5.0-p0
Bundler 2.0.1
Python med setup.py Python 3.11.X Python 3 3.11.0
pip 22.3
Python 3.9.X Python 3 3.9.12
pip 22.0.4
Python 3.8.X Python 3 3.8.13
pip 22.0.4
Standard Python 3 3.6.9
pip 9.0.1
setuptools 39.0.1
Ruby med Rake Ruby 3.1 Ruby 3.1.2-p20
Rive 13.0.6
Bundler 2.3.14
Ruby 2.7 Ruby 2.7.3-p183
Rive 13.0.1
Bundler 2.1.4
Ruby 2.6 Ruby 2.6.4-p104
Rive 12.3.2
Bundler 2.1.4
Ruby 2.5 Ruby 2.5.0-p0
Rive 12.3.0
Bundler 1.17.1
Ruby 2.3 Ruby 2.3.3-p222
Rive 10.4.2
Bundler 1.17.1
SOQL Standard Soql 7.82.0-3d0c527ac6
Scala med SBT Standard Java 1.8.0_262
sbt 1.3.13
TERRAFORM Terraform 0.13 Terraform 0.13.5
iOS med Xcode Standard Xcode 13.1

Eksterne komponenter

Tilgængelige eksterne komponenter
Navn Version
Cassandra 3.0.9
Couchbase 6.6.0-7909
Elasticsearch 7.8.0
Ganache 2.13.2
HSQLDB 2.4.1
Kafka 2.1.1
Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU5) 14.0.3023.8
MongoDB 4.2.0
MySQL 8.0.17
Oracle XE 11.2.0
PostgreSQL 11.5
RabbitMQ 3.8.9
Redis 5.0.5

Sikkerhedscertificeringer og overholdelse. Vi sørger for, at dine data er sikre og beskyttede.

DevSkiller-logo TalentBoost-logo TalentScore-logo