Bedste spørgsmål til interview med seniorudvikler

Udgivet: Sidst opdateret:
Spørgsmål fra udviklere

Det er ikke altid lige indlysende at vide, hvilke spørgsmål du skal stille til en seniorudvikler under en samtale for at få mest muligt at vide om en webudvikler under rekrutteringen. Du skal vurdere tekniske færdigheder, teknisk viden og med seniorudviklere også ledelseskompetencer. Så her er nogle retningslinjer for, hvordan du finder den rette seniorudvikler til din virksomhed.

Vil du kende forskellen mellem softwareudviklere og softwareingeniører?

Hvad laver en seniorudvikler?

Det er i sagens natur et komplekst projekt at lave, teste og vedligeholde al software. Som følge heraf skal alle medlemmer af udviklingsteam har en vigtigbidrag til at yde. Dette gælder især for en seniorudvikler.

De skal være i stand til at skrive god kode og demonstrere viden om softwarearkitektur. De skal også påtage sig en lang række ansvarsområder, som alle kan have afgørende betydning for din virksomheds succes.

Det er mere problematisk at fastslå anciennitet i den teknologiske verden end blot at se på antallet af års erfaring. Mange udviklere, der identificerer sig som seniorer, har fem eller flere års professionel kodningserfaring bag sig. Når det er sagt, er det ikke alle seniorudviklere, der har fem års professionel udvikling bag sig.

Dette er, hvad Glassdoor havde at sige om ansættelse af senior softwareudviklere,

"Senior softwareingeniører er det mest erfarne medlem af et softwareteam og har normalt det største ansvar og den største autoritet i teamet. Derfor vil samtalerne være udformet med henblik på at finde kandidater, der har ekspertviden om området og mange års erfaring som softwareingeniør. Forvent at blive stillet svære tekniske spørgsmål og at give eksempler på tidligere projekter, som du har arbejdet på."

Glassdoor

Seniorudviklere vs. juniorudviklere?

Der er flere faktorer, der adskiller junior- og seniorudviklere fra hinanden. De fleste seniorudviklere har en meget en bredere vifte af omfattende opgaver ud over deres normale softwareudviklingsarbejde. De vil sandsynligvis være ansvarlige for at lede et team af udviklere eller for at lede et antal udviklerteams.

I den ene ende af spektret af ledelse/ledelse kan ledelsesformen være mere i stil med en Scrum Master. I den anden ende af spektret arbejder den ledende udvikler måske med organisatoriske spørgsmål eller fokuserer måske på aktiviteter, der har at gøre med at holde virksomheden rentabel. En god seniorudvikler vil være i stand til at håndtere alle former for udfordringer, som ville sætte junior- eller mellemniveauudvikleres evner på en hård prøve.

Hvordan man interviewer seniorudviklere (med interviewspørgsmål) - lead software engineer interviewspørgsmålKilde: Unsplash

Hvad skal man lede efter hos senior softwareudviklere?

I en jobannonce for en senior softwareudvikler forventes det sandsynligvis, at kandidaterne allerede har udviklet software af høj kvalitet, som er tilpasset brugernes behov og forretningsmål.

Den rette senior softwareingeniør skal derfor have praktisk erfaring med softwareudvikling og agile metodologier samt detaljeret kendskab til en eller flere teknologier.

En ledende udvikler skal også have erfaring med mindst nogle af følgende: Javascript, JSON, XML, REST, NoSQL-database(MongoDB, MVC rammer, Design Patterns, JQuery.

Derudover kan en senior softwareudvikler forventes at:

 • arbejde selvstændigt med lidt tilsyn
 • have fremragende organisatoriske og problemløsende færdigheder
 • have et analytisk sind og en evne til at løse problemer
 • tage lederskab i forbindelse med operationelle og tekniske projekter
 • demonstrere evnen til at skabe og vedligeholde relevante processer
 • være i stand til at samarbejde med den øverste ledelse om at definere softwarekrav
 • Håndtering af projektets tidslinjer og prioriteter
 • Omdanne forretningskrav til tekniske specifikationer
 • Identificere, prioritere og udføre opgaver i softwareudviklingslivscyklussen
 • Samarbejde med interne teams og leverandører om at rette og forbedre produkter

Det handler dog ikke kun om tekniske færdigheder og viden, men også om kommunikationsevner er af afgørende betydning. En del af jobbet som seniorudvikler indebærer, at man skal have de bløde færdigheder til at kunne omsætte nye systemer til praksis og kommunikere dem effektivt. Seniorudviklere skal være i stand til at bidrage til møder og besidde evnen til at føre en idé eller nogle gange komplekse koncepter frem på en måde, der er klar og kortfattet for ikke-tekniske medarbejdere.

Det er vigtigt for en seniorudvikler at kunne kommunikere klart og tydeligt, men det samme gælder evnen til at se på det store billede. Der vil være tidspunkter, hvor man selv som teamleder er nødt til at gå på kompromis for at overvinde visse udfordringer. At have evnen til at lytte til andre teammedlemmers meninger og være i stand til at acceptere konstruktiv feedback er det, der gør en person til en bedre udvikler. Det er ikke dårligt at bede om hjælp, selv som senior. Det viser, at du har tillid til udtalelserne fra de udviklere på mellemniveau eller juniorer, der arbejder sammen med dig. Spørg dine kandidater om eksempler på, hvornår de har bedt om andres feedback for at undgå udfordringer og gå videre med et projekt.

Spørgsmål til interview med seniorudvikler - spørgsmål til interview med lead software engineerKilde: Unsplash

Sådan forbereder du dig seniorudvikler spørgsmål til interview

Før du planlægger dit interview med en seniorudvikler, er det fornuftigt at gennemgå de proces du følger, når du interviewer almindelige softwareudviklere. Du skal beslutte, om din standardtilgang til jobsamtalen er den rigtige, eller om du skal tilpasse den. Er dine standardspørgsmål eller -opgaver stadig relevante? Eller er du nødt til at erstatte visse spørgsmål eller opgaver med mere passende?

Her er nogle ting, du skal huske på:

 • Sørg for, at seniorudviklere bliver interviewet af en person, der er lige så avanceret som de selv er
 • Vi anbefaler ikke algoritmetests, så hvis du beslutter dig for at bede seniorer om at tage en kodningstest, skal du sikre dig, at testen giver mulighed for mere kreative løsninger eller involverer avanceret fejlfinding, som kun en seniorudvikler kan udføre.
 • Overvej parvise programmeringsinterviews for at få en fornemmelse af, hvordan det er at arbejde med denne person, og bed dem om at tale om deres tilgang og forklare, hvorfor de har truffet visse valg.
 • Hvordan har de det med at være mentor for mindre erfarne udviklere? De yngre udviklere er ofte tiltrukket af virksomheder, der letter læring, f.eks. fra mentorer. Ser din kandidat sig selv som en mentor? Har de nogensinde gjort det før?

Hvis du ikke allerede har gjort det, er dette en god mulighed for at samarbejde med dit udviklerteam om at oprette et dokument, der beskriver "jobtrappen", et dokument, der klart forklarer forskellene mellem f.eks. junior-, mellem- og seniorniveau.

Sådan strukturerer du samtaler med seniorudviklere

Husk, at denne samtale har til formål at identificere kandidater, der har ekspertviden om de krævede områder og har de krævede års erfaring som softwareudvikler. Derfor kan kandidaterne forvente at blive stillet nogle svære spørgsmål om de tekniske områder, som de har fremhævet i deres CV, f.eks. frameworks, biblioteker og tidligere projekter.

Sådan strukturerer du et interview med en seniorudvikler

Kilde: Twitter

Brug naturlige færdighedstests, når du interviewer ledende ingeniører

 • Bed ikke seniorudviklere om at gennemføre en test for at forklare en simpel algoritme eller datastruktur - de fleste kandidater til seniorjobs har ikke beskæftiget sig med sådanne ting i årevis.
 • Hold dig fra whiteboard-testning.
 • Bed kandidaterne om at fremlægge nogle få arbejdsprøver
 • Bed kandidaten om at bygge videre på eksisterende kode

I stedet for at bede kandidaterne om at tage en kodningstest som i et kodningsinterview ville det være bedre at spørge en potentiel seniorudvikler om, hvordan han/hun ville forbedre eksisterende kode.

Dette kan opnås med en DevSkiller parvis programmeringstest . Se, hvordan din kandidat griber problemer an og løser dem, herunder hvordan han/hun prioriterer, hvilke problemer der skal løses. Se desuden, hvordan din kandidat bruger interne ressourcer som f.eks. frameworks og biblioteker, og se, hvornår han/hun vælger at skrive sin egen kode.

Koordinere med dit udviklingsteam

Du skal kunne koordinere godt med det udviklingsteam, som du ansætter for.

 • Organiser et panel, der repræsenterer udviklingsteamet og din virksomhed på en retfærdig og præcis måde
 • Forsøg at begrænse panelet til højst fem personer ad gangen, så du ikke overvælder kandidaterne.

Ud over at have den rette tekniske baggrund skal en seniorudvikler også have projekt- og teamledelseskompetencer. Her er du på udkig efter kandidater, der har det godt med at træffe vanskelige beslutninger og kan uddelegere opgaver effektivt og effektivt til deres teammedlemmer.

Spørgsmål til interview med seniorudvikler - spørgsmål til interview med lead software engineerKilde: Pexels

Eksempler på spørgsmål til seniorudviklerinterview

Spørgsmål baseret på tekniske færdigheder, som du kan stille en seniorudvikler

Du skal bede dit udviklerteam om rådgivning når det drejer sig om at stille spørgsmål om tekniske færdigheder under en samtale. Det er derfor, at der ofte er en adfærdsmæssig samtale og en separat teknisk samtale. Her er nogle eksempler på spørgsmål til seniorudviklerinterviews:

 • Skriver du stadig kode? Elsker du det?
 • Hvad er fordele og ulemper ved cloud-systemer?
 • Hvilke sikkerhedsproblemer ville du have i forbindelse med en fintech-applikation? Og hvordan ville du løse dem?
 • Hvilke teknologier, programmeringssprog og rammer ville du bruge, hvis du skulle udvikle et projekt fra bunden på kun en måned?
 • Du har lige fået ansvaret for et projekt med ældre kode, som er svært at vedligeholde - hvad vil du forbedre for at gøre projektet lettere at vedligeholde på lang sigt?

Husk også at skræddersy interviewspørgsmål, der passer til din virksomheds specifikke teknologier. Så du kan f.eks. stille en senior Java-udvikler et specifikt skræddersyet Java-interviewspørgsmål. Spørg ligeledes Android udviklere om de teknologier, de ville bruge til at skabe en ny Android-app. Hvis din virksomhed bruger en bestemt programmering sproger det godt at vide, at din seniorprogrammørkandidat har erfaring på dette område.

Rollespecifikke spørgsmål til interview med senioringeniører

 • Hvor regelmæssigt planlægger du møder med dine teammedlemmer?
 • Hvilke målinger bruger du til at overvåge dit teams resultater?
 • Hvad er fordelene og fordelene ved at arbejde i et agilt miljø?
 • Hvilke tests er vigtigst, før du implementerer et nyt system eller en ny funktion?
 • Hvilke værktøjer og teknikker bruger du, når du gennemgår en andens kode?

Operationelle og situationsbestemte spørgsmål

 • Hvordan ville du forholde dig til en yngre udvikler på dit team, som blev ved med at sætte spørgsmålstegn ved dine beslutninger?
 • Hvordan vil du motivere uengagerede medarbejdere?
 • Hvordan ville du håndtere uenighed om systemkrav mellem ledende medarbejdere?
 • Hvilket råd ville du give et nyt teammedlem? Hvad er den bedste måde at tage en nyansat medarbejder med på?
 • Hvordan ville du forhandle et større budget til dit team?
 • Foretrækker du at give feedback til hele teamet eller til enkeltpersoner?
 • Hvordan dokumenterer du dit programmeringsarbejde?

Adfærdsmæssige interviewspørgsmål til en seniorudvikler

Adfærdsspørgsmål kan være en nyttig måde at teste, hvordan en kandidat reagerer på bestemte situationer.

 • Hvad ville du gøre for at sælge nye idéer til ledelsen? Hvis din leder f.eks. beder dig om at vælge mellem to teknologier, hvordan ville du så gøre det? Dette spørgsmål tester, hvor godt kandidaten præsenterer en business case for at bruge en bestemt type teknologi, og hvilke risici og værdier han/hun overvejer, når han/hun træffer beslutningen.
 • Har du nogensinde identificeret et potentielt forretningsproblem og derefter proaktivt implementeret en løsning?
 • Hvordan holder du dig opdateret på nye teknologier inden for full-stack webudvikling?
 • Hvad er din største professionelle succes indtil videre? Hvorfor?
 • Fortæl mig om tre gange i din professionelle karriere, hvor du har fejlet.
 • Hvad var det sidste teamprojekt, du arbejdede på? Hvad arbejdede du på? Hvordan ville du i bakspejlet prioritere disse opgaver med henblik på et bedre samarbejde? Med disse spørgsmål finder du ud af, om kandidaten var en holdspiller og samarbejdede godt med andre. Du finder også ud af, hvordan de prioriterer opgaver, og hvor godt de tænker igennem (og derefter forklarer), hvad de ville gøre anderledes i fremtiden.
 • Hvad ville hjælpe dig til at blive en bedre leder?

Spørgsmål til interview med seniorudviklerKilde: Unsplash

Konklusion

Den vigtigste pointe i denne artikel er, at seniorudviklere er mere end bare programmører. Afhængigt af hvordan din virksomhed er opbygget, kan en seniorudvikler også fokusere på at lede et team af udviklere eller endda på at sælge dit produkts vision eksternt. Så det er afgørende for dig at drøfte de nøjagtige krav til det team, du rekrutterer til.

Derefter er du velkommen til at tilpasse dig til den samling af spørgsmål, som vi har stillet til rådighed ovenfor. Husk, at du leder efter kandidater, der ikke kun har relevant erfaring, men også fremragende kommunikationsevner og evnen til at tilpasse sig hurtigt til skiftende omstændigheder.

Du vil måske også kunne lide:

45 adfærdsmæssige spørgsmål til brug under ikke-tekniske interviews med udviklere

Situationen i den tekniske ansættelsesbranche

Forskelle mellem junior-, mellem- og seniorudviklere

Sådan screener du Node js udviklerens færdigheder

Kilde til det fremhævede billede: Foto: Foto af Procreator UX Design StudioUnsplash

Del indlæg

Få mere at vide om ansættelse af teknologiske medarbejdere

Tilmeld dig vores Learning Hub for at få nyttig viden direkte i din indbakke.

Kontroller og udvikl kodningsevner uden problemer.

Se DevSkiller-produkterne i aktion.

Sikkerhedscertificeringer og overholdelse. Vi sørger for, at dine data er sikre og beskyttede.

DevSkiller-logo TalentBoost-logo TalentScore-logo