Sådan skaber du en effektiv talentstyringsstrategi for IT

Udgivet: Sidst opdateret:
Talentstyringsstrategi

I henhold til LinkedIn's rapport om globale talenttendenser 2020, 38% af talentspecialisterne nævner løbende uddannelse af medarbejdere som et af de fem områder, der kræver forbedringer. Løbende investeringer i læring og udvikling er blot et af de mange elementer, som enhver effektiv talentstyringsstrategi bør omfatte.

I den følgende artikel vil vi gennemgå, hvad talentstyring er, diskutere nogle talentstyringsteknikker og give et par eksempler på, hvordan forskellige organisationer griber denne proces an.

Hvad er talentstyring?

Talentstyring er en kontinuerlig, strategisk proces, der drejer sig om alle faser af medarbejdernes livscyklus, fra tiltrækning og rekruttering til ansættelsesophør. Det er værd at bemærke, at "talent management" henviser til alle ansatte, ikke kun de bedst præsterende eller dem med stort potentiale, som nogle måske fejlagtigt antager.

For at kunne forvalte talenter effektivt skal organisationer have en talentstrategi på plads.

Talentstyringsstrategier

Kilde: Unsplash

Hvad er en talentstyringsstrategi?

En talentstyringsstrategi er en samling af handlinger og planer, som du iværksætter for at forbedre den måde, din organisation forvalter interne talenter på.

Hvis du undrer dig over, hvorfor det er vigtigt at have en talentstyringsstrategi, er her nogle af de vigtigste fordele:

  • det vil hjælpe dig med at fokusere din ansættelse på de bedst egnede kandidater,
  • det vil øge dine medarbejderes tilfredshed og engagement,
  • kan du skabe de rigtige karriereveje for dine nuværende medarbejdere og fastholde dem i længere tid,
  • det vil hjælpe dig med at sikre, at du ikke har nogen mangler i kvalifikationer i dit team.

Nu hvor vi ved, hvordan talentstyring og talentstrategi er defineret, kan vi se nærmere på nogle af de vigtigste talentstyringsaktiviteter.

Talentstyring - en trin-for-trin-guide

Nedenfor er en liste over de anbefalede trin, du bør følge, når du opbygger dine rammer for talentstyring.

Forstå dine organisatoriske mål

Før du arbejder på dit program for medarbejderengagement eller karriereudvikling, er det helt afgørende, at du kender din organisations mål. Det siger sig selv, at din talentstyringsstrategi skal afspejle og understøtte virksomhedens langsigtede mål. Planlæg derfor et møde med dine C-suite ledere og teamledere, og aftal, hvor I alle gerne vil se jeres organisation i de kommende år.

Hvis din virksomhed f.eks. ønsker at blive førende på markedet inden for maskinlæring, skal du sikre, at dit team har de nødvendige færdigheder. Det betyder, at du skal prioritere alle aktiviteter vedrørende talentudvikling, ansættelse og karriereveje i overensstemmelse hermed.

Få intern opbakning fra ledelsen

Medarbejderne ser ganske enkelt op til ledelsen. Hvis de ser, at deres direkte ledere og chefer på C-niveau bekymrer sig om talentstyring, vil de også selv føle sig mere motiverede.

Kilde: Unsplash

På den anden side er der intet, der vil hindre dit HR-teams talentudviklingsindsats mere end ledere, der er løsrevet fra karriereudviklingsinitiativer. De har brug for at forstå, hvorfor du overhovedet investerer tid og ressourcer i det.

Udarbejd en opgørelse over it-kompetencer

Når virksomhedens mål er klart opstillet, er det tid til at identificere dit teams nuværende færdigheder. For at skabe karriereveje, der understøtter din virksomhed og dine medarbejderes karrieremål, skal du foretage en kompetencevurdering på team- og medarbejderniveau. For at få mest muligt ud af denne proces anbefaler vi, at du bruger et værktøj til kompetencestyring som f.eks. TalentBoost.

Kilde: TalentBoost

Her er de to trin, du skal tage for at oprette din opgørelse over færdigheder:

Trin 1: Tilrettelæg 1:1-møder med dine it-medarbejdere

Under mødet kan du spørge dine medarbejdere om deres langsigtede karrieremål. Bed dem også om at evaluere deres bløde kompetencer (f.eks. for at mærke, om de er "ledermateriale"), og drøft ideer til udvikling af karriereveje. Skriv dine indsigter ned for hver enkelt medarbejder.

Trin 2: Kør arbejdsprøvekodningstest

Kodningsprøver er en god måde at vurdere dine medarbejderes tekniske færdigheder objektivt på. Brug en løsning som TalentScore, som har automatiseret scoring og giver dig mulighed for at evaluere dit teams nuværende kompetencer på en uvildig måde. Hvis en af dine iOS-udviklere f.eks. under jeres 1:1-møde afslørede, at han/hun har et mellemliggende kendskab til React Native, vil en TalentScore-test kunne verificere, om det er sandt.

Kilde: TalentBoost

Beslut, hvordan du udfylder kvalifikationsmangler

Brug resultaterne fra opgørelsen af færdighederne til at beslutte, hvordan du vil udfylde dine færdighedsmangler: internt eller eksternt, dvs. gennem rekruttering. Hvis du opdager en medarbejder, der viser et godt læringspotentiale, og du mener, at vedkommende måske hurtigt kan tilegne sig nye kompetencer, kan du beslutte at lade vedkommende gennemgå en uddannelse. Men bare fordi en person har potentiale til at tilegne sig de færdigheder, du har brug for, betyder det ikke, at vedkommende har den rette indstilling eller vilje til at gøre det.

Derfor er det værd at have regelmæssige samtaler med medarbejderne om deres fremtidige karriereplaner.

Hvis du ikke kan udfylde hullerne internt på grund af mangel på de rette kandidater, eller hvis du tror, at det vil tage for lang tid at uddanne dem, kan du altid søge efter talent eksternt. Uanset hvilken vej du vælger, er det nødvendigt at overveje begge muligheder. Ved at udfylde kvalifikationshuller internt, hvor det er muligt, sparer du en masse tid og penge på uddannelse og rekruttering. Især fordi omkostningerne ved at træffe en forkert ansættelsesbeslutning kan være ret høje og nå op til $32,000.

Evaluér din uddannelse

Hvis du har besluttet at give nogle af dine medarbejdere en uddannelse for at udfylde eksisterende kvalifikationshuller, anbefales det, at du gennemfører en evaluering af uddannelsen. Kontroller, om uddannelsen gav de forventede resultater - fik medarbejderne de ønskede færdigheder? Igen kan du bruge test til vurdering af færdigheder til at kontrollere det.

Lad os f.eks. antage, at din Python-udvikler har gennemgået en uddannelse for at lære Ruby. Du kan bruge TalentScore til at vurdere, hvordan deres knowhow ændrede sig efter at have gennemgået uddannelsen. Er forskellen i deres evner betydelig eller knap nok mærkbar? Du kan også sammenligne deres score med andre medarbejdere, der har deltaget i samme kursus, for at få en mere objektiv mening om uddannelsens effektivitet.

Nu hvor vi har diskuteret de vigtigste områder, som du bør medtage i din skabelon til talentstyringsstrategi, er det tid til at hente inspiration fra et par store virksomheder.

Eksempler på talentstyringsstrategier

University of California

University of California er verdens førende offentlige forskningsuniversitetssystem, der omfatter 10 campusser med over 273.000 studerende og næsten 23.000 fakultetsmedlemmer. De er et godt eksempel på en talentstyringsstrategi.

Hver en del af deres rammer for talentstyring har en mission og strategiske temaer, herunder programmer og strategier for sociale ydelser, kompensationsprogrammer og -strategi, fastholdelse af medarbejdere og meget mere. Universitetets talentstyringsstrategi understøtter fuldt ud de organisatoriske mål, f.eks. at bruge kompensation som et konkurrencedygtigt værktøj til at skabe organisatoriske resultater.

Danone i Kina

Danone er en verdensledende fødevarevirksomhed, der blev grundlagt i Barcelona og har hovedsæde i Paris. Deres kinesiske afdeling har indført et talentstyringsprogram, kaldet Bo Le. Takket være det har de været i stand til at ændre deres HR-struktur og opretholde konsistens i tiltrækning, udvikling og fastholdelse af de unge kinesiske borgere i Kina med henblik på potentiel beskæftigelse.


Kilde: Danone Kina

Det primære formål med programmet var at øge antallet af potentielle kandidater i deres talentpulje. Initiativet har vist sig at være meget effektivt. Det lod brandet:

  • Tiltrække de bedste talenter og fastholde deres nuværende medarbejdere,
  • Indførelse af en proces, der gav mulighed for en kontinuerlig og samarbejdsorienteret tilgang af talent,
  • Tilpas programmet, så det kan lanceres på andre asiatiske markeder.

Loews-hoteller

Loews Hotels er en amerikansk luksusvirksomhed, der ejer og administrerer 28 hoteller i USA og Canada.


Kilde: Loews-hoteller

Loews er meget gennemsigtig, når det kommer til deres strategi for talentudvikling. Hele holdet er fokuseret på at nå de samme mål, og for at lykkes følger de forskellige moduler som medarbejderpræstationer og udvikling. Deres tilgang ser ud til at virke, da de er gået fra en 5. til en 2. plads med hensyn til medarbejdertilfredshed.

Resumé

For at støtte din organisationens langsigtede forretningsmål, er det helt afgørende, at du implementerer en talentstyringsstrategi. Det giver dig bl.a. mulighed for at øge personalefastholdelsen, forbedre medarbejdertilfredsheden og engagementet, optimere dine rekrutteringsomkostninger og skabe personlige karriereveje.

Men hvis du vil sikre dig, at din strategi for talentudvikling er effektiv, skal du identificere og udfylde eventuelle kvalifikationshuller i dit team. Det er her DevSkillers TalentBoost og TalentScore kommer ind i billedet som din integrerede talentstyringsløsning.

Brug TalentScore til objektivt og automatisk at vurdere dit teams tekniske færdigheder. Brug derefter dine resultater til at oprette et kompetencekort i TalentBoost. Resultatet er, at du får et overblik over, hvad dit nuværende team kan, hvilke færdigheder de hurtigt kan tilegne sig, og hvilke kompetencer du skal udfylde ved at ansætte eksterne medarbejdere.

Lyder det interessant? Kontakt os eller anmode om en demo!

Billede: Pexels

Del indlæg

Få mere at vide om ansættelse af teknologiske medarbejdere

Tilmeld dig vores Learning Hub for at få nyttig viden direkte i din indbakke.

Kontroller og udvikl kodningsevner uden problemer.

Se DevSkiller-produkterne i aktion.

Sikkerhedscertificeringer og overholdelse. Vi sørger for, at dine data er sikre og beskyttede.

DevSkiller-logo TalentBoost-logo TalentScore-logo