Medarbejderomsætning i Tech 

Af Dale Cullen

Medarbejderomsætningen (afgangsprocenten) i teknologibranchen er højere end i de fleste brancher

Pile

Ifølge LinkedIn havde teknologibranchen i 2021 en omsætningshastighed på...

12.9%

Sammenlignet med et gennemsnit på 10,6% i job generelt 

Det er mere effektivt og omkostningseffektivt at fastholde medarbejdere af høj kvalitet end at finde, rekruttere og ansætte en ny medarbejder

"

Årsager til en høj afgangsprocent i teknologisektoren....

1. Søgning efter højere kompensation (71%)

2. Søger bedre arbejdsvilkår (47%)

3. Søger mere ansvar (32%)

4. Søger flere kreative muligheder (26%).

Pile

Få mere at vide om afgangsprocenten inden for teknologi...

Der er så stor efterspørgsel efter tekniske stillinger, at de ansatte ved, at de kan sige op og finde noget bedre. De ansatte har magten. 

Pile

1

2

Pile

Brug teknologiske screeningsværktøjer til at vurdere færdigheder før ansættelse for at sikre, at du ansætter de rigtige medarbejdere 

Omskoling/opkvalificering af nuværende medarbejdere til nye roller

Hvordan kan man forhindre høje afgangsprocenter inden for teknologi?

3

4

Pile

Hvordan kan man forhindre høje afgangsprocenter inden for teknologi?

Fremme en sund balance mellem arbejde og privatliv. Organiser regelmæssige sociale arrangementer på arbejdspladsen. 

Brug et digitalt kompetencekort til at identificere områder, der skal forbedres, og tilskynde medarbejderne til at lære nye færdigheder

Få mere at vide om forvaltning af digitale færdigheder for at omskole medarbejdere og forbedre din fastholdelsesgrad