Slim

Slim online coderingstests & interviewvragen

PHP
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
72 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuze Vragen

Verifieer de kennis van PHP: Code debuggen, Gebruik van array_combine, Array auto-indexeren, Het weglaten van een afsluitende tag, Oproepen van 'call_user_func'., Verkrijgen van PHP configuratie waarden

Programmeeropdracht

Implementeer de kernfunctionaliteit van LoggingMiddleware door gebruik te maken van PSR-3 LoggerInterface, de kernfunctionaliteit van FirewallMiddleware door gebruik te maken van de Firewall klasse, en controleer of een gegeven IP binnen de gedefinieerde IP-bereiken valt in Firewall en IPRange klassen

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo