HTML
JUNIOR

Orders Analyzer + Basis DIV styling Test voor Junior Front End Developer | JavaScript

Algemeen anciënniteitsniveau
Junior
Duur van de test
63 minuten
Evaluatie
Automatisch
Geteste vaardigheden:

Testoverzicht

Test wordt gecombineerd uit verschillende taken. Programmeertaken en gaten in de code. Allemaal automatisch geëvalueerd.

Typen taken

Code leemtes

HTML | Tabellen Syntaxis code hiaat in het beoordelen van kennis van HTML

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: HTML

Code leemtes

HTML | Links Syntax code gap beoordeling van kennis van HTML

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: HTML

Code leemtes

HTML | Gebruik van de attributen code gap beoordeling van kennis van HTML

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: HTML

Programmeeropdracht

CSS | Basis DIV styling - Bewerk **CSS** stylesheet gebruikmakend van basis CSS regels en eigenschappen. Let op: deze taak kan alleen worden uitgevoerd in de in-browser IDE

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: CSS

Code leemtes

CSS | Achtergrond eigenschap code gat beoordelen van kennis van CSS

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: CSS

Programmeeropdracht

JavaScript | Orders Analyzer | Zoek de totale bestelde hoeveelheid van een product voor elke weekdag - Implementeer OrdersAnalyzer#averageDailySales methode die een map zal teruggeven met een naam van een dag van de week als sleutel en een som van de bestelde hoeveelheid voor een gegeven product id als waarde.

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: JavaScript

Automatische evaluatie

We scoren automatisch meerkeuze toetsen en programmeertaken en evalueren kandidaat code op logische correctheid, tijdsefficiëntie en codekwaliteit.

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo