.NET
JUNIOR

Verkeersvolume registratie API Test voor Junior .NET Developer | C#, .NET Core, Logisch Denken

Algemeen anciënniteitsniveau
Junior
Duur van de test
71 minuten
Evaluatie
Automatisch

Testoverzicht

De test is samengesteld uit verschillende taken. Programmeertaak, Keuzevragen en Code hiaten. Alle automatisch geëvalueerd.

Typen taken

Code leemtes

.NET | .NET Core, .NET Internals | CLI | Compilation code gap beoordelen van kennis van .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Code leemtes

.NET | .NET Internals | CLI | Packages code gap beoordelen van kennis van .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Code leemtes

.NET | Gevorderde gemeenschappelijke onderwerpen | .NET Internals | Unit tests code gap beoordelen van kennis van .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Programmeeropdracht

.NET | .NET Core , Microservices | Verkeersvolumeregistratie API - Voltooiing van de implementatie van twee microservices die data verzamelen van sensoren. Vereiste functionaliteit moet worden geïmplementeerd in de juiste service en andere services (subscribers) moeten worden geïnformeerd over nieuwe data.

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET 5, .NET Core, Entity Framework, Microservices, RESTful API, Web Services

Keuzevragen

1 keuze vragen ter beoordeling van de kennis van Logisch denken

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: Logisch denken

Keuzevragen

2-keuzevragen ter beoordeling van de kennis van logisch denken

Niveau: Medium

Geteste vaardigheden: Logisch denken

Automatische evaluatie

We scoren automatisch meerkeuze toetsen en programmeertaken en evalueren kandidaat code op logische correctheid, tijdsefficiëntie en codekwaliteit.

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo