DevSkiller TalentBoost logoDevSkiller TalentScore logoDevSkiller logoTalentBoost logoTalentScore logo

.NET and C# online tests

DevSkiller .NET and C# online tests were prepared by our subject-matter experts in order to check C# developer skills for different positions. Our C# online tests are perfect for technical screening and online coding interviews.

DevSkiller .NET and C# online tests are powered by RealLifeTesting™ methodology which allows you to identify developers with the required skill set.

Bestreken technologieën:

Programmeertaal: C#

C# frameworks and libraries: .NET, ASP.NET, MVC, Entity Framework, WCF, LINQ and others

Bouw gereedschap: MSBuild

.NET
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
70 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

NET | C# | Population Statistical Data Analyzer - De kandidaat moet de implementatie van 4 methodes afwerken: twee die data opgeslagen als JSON parsen en een correcte boomstructuur voorbereiden; de andere twee die een boomstructuur doorzoeken en de juiste informatie volgens criteria teruggeven.

Selenium
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
33 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Code leemtes

beoordeling van kennis van NUnit, QA

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

QA | Selenium, C# | Gegevens ophalen uit elementen - Implementeer de methoden die tekst ophalen uit een element of de waarde van een attribuut.

.NET
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
73 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, .NET Core, Basis Gemeenschappelijke onderwerpen, C#, Loggen, Parallel programmeren, Visual Basic .NET

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

.NET | .NET Core, Microservices | Traffic volume report api - Voltooi de implementatie van een rapporten 'microservice die moet abonneren op gegevens geregistreerd door gespecialiseerde microservices. De data moet worden opgeslagen in de lokale database. In de toekomst zal de data gebruikt worden om rapporten voor klanten te genereren.

Swift
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
77 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Swift, iOS

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

iOS | Swift | NSA Cipher Tool - Los de 3 cryptografische puzzels op om de gedroomde positie als programmeur bij de NSA te krijgen.

.NET
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
106 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Code leemtes

beoordeling van kennis van ASP.NET, C#, Veiligheidsbeginselen, .NET Core, Basis Gemeenschappelijke onderwerpen, Entity Framework Kern, Loggen

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

.NET | .NET Core | Company Web Page - Voltooi de implementatie van een webpagina.

De pagina kan in het Engels of Spaans worden weergegeven, afhankelijk van de cultuur van de gebruiker.

Een gebruiker moet kennis hebben van de gelokaliseerde gegevensannotatie, de gelokaliseerde bronnen en de actiefilters.

C#
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
160 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.NET | MT101 Swift message parser and validator - Implementeer een parser en een validator voor gegevens die Swift MT101 berichten bevatten.

C#
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
64 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, Basis Gemeenschappelijke onderwerpen, Visual Basic .NET

Code leemtes

beoordeling van kennis van .NET, Basis Gemeenschappelijke onderwerpen, C#, Visual Basic

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

.NET | Visual Basic | Sanction List Service - Voltooi de implementatie van een service die scant en zoekt naar transacties die woorden bevatten van een sanctielijst. Deze taak verifieert de basiskennis van VB.NET zoals interfaces, klassen, uitzonderingen.

.NET
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
156 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, Geavanceerd geheugenbeheer .NET, C#, Grondbeginselen van het geheugen, Heap en stack, Geheugentoewijzing, .NET Core, Basis Gemeenschappelijke onderwerpen, Loggen

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.NET | .NET Core | MT101 Swift message parser and validator - Implementeer een parser en een validator voor gegevens die Swift MT101 berichten bevatten.

.NET Core
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
90 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

Implementeer de interface IBookingGateway (maak een eigen klasse in een apart bestand in het projectBookingGatewayService en implementeer deze) en voltooi de implementatie van de klasse BookingGatewayFactory, die objecten van IBookingGateway moet maken.

.NET
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
180 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

.NET | Tools voor aangepaste kaart met POI - Implementeer de tools voor het zoeken naar POI's (op de kaart) en bereken een optimale tour route vanuit de favoriete punten van de gebruiker. Daarnaast, voltooi de implementatie van een zelf-hosted WCF service die deze functionaliteit moet leveren.

.NET
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
80 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#, EntityFramework, ASP.NET, ASP.NET MVC, MVC

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

.Net | ASP.Net | Bookstore Inventory - Implementeer een aantal methodes om de boekhandel inventaris te beheren.

C#
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
75 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

NET | C# | Threads | Bank gateway voor boekingstransacties in Centraal Boekhoudsysteem - Implementeer de IBookingGateway interface (maak een eigen class in een apart bestand in hetBookingGatewayService project en implementeer deze) en voltooi de implementatie van de BookingGatewayFactory class, die objecten van IBookingGateway moet maken.

.NET
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
50 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#, EntityFramework

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.Net | Entity Framework | Bank Application Client DB Module - De test verifieert EF vaardigheden zoals: nieuwe data opslaan, object tracking en lazy loading beheren.

.NET
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
115 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.Net | .Net Core | Movie Repository - Implementeer ontbrekende repository methoden voor films asp.net app. Taak vereist kennis van sqlserver query taal en gebruik van directe verbinding met database zonder ORM.

C#
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
309 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

.Net | .Net Core | Back end Alone - Implementeer .NET Core MVC Model Binder en een eenvoudig grafiekalgoritme om verzoeken met een sjiek formaat te ondersteunen. Deze taak bestaat uit twee doelstellingen. De eerste is om model binder te implementeren die het inkomende verzoek op de juiste manier in een objectieve structuur parseert. Het tweede doel is om deze structuur (grafiek) te sorteren voor verdere verwerking.

.NET
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
50 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

.NET | C# | Bank interface voor Internet Bankieren Systeem - Implementeer een CreateTransfer methode die de juiste data moet controleren en opslaan, en een SearchTransfer methode die moet filteren en de juiste informatie moet teruggeven.

ASP.NET
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
72 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#, EntityFramework, Entity Framework 6, ASP.NET, ASP.NET MVC, MVC

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.NET | Reserveringen App | Implementeer validatieregels - Implementeer validatieregels die gebruikt worden bij het toevoegen van een nieuwe reservering.

.Net
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
115 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, MVC

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.Net | SQLite | Movie Repository - Implementeer ontbrekende repository methoden voor films ASP.NET app. Taak vereist kennis van sqlserver query taal en gebruik van directe verbinding met database zonder ORM.

.Net
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
35 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, MVC

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

.Net | ASP.Net MVC | Comments Uitdaging - Implementeer een Index actie voor posts controller zodat posts op de juiste manier kunnen worden weergegeven in de Posts/Index view.

Csharp
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
25 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

.NET | GetWordFromText and Reverse - Implementeer twee methoden: één moet een specifiek woord teruggeven en de tweede moet een omgekeerde string teruggeven van een doorgegeven invoerwaarde.

The right C# online tests to screen .NET and C# developers

Recommended roles for .NET and C# online tests

 • .NET Ontwikkelaar
 • Back-End Ontwikkelaar
 • C# Developer
 • C# .NET Developer
 • Web Ontwikkelaar
 • C# Web Developer
 • Senior .NET Developer
 • Junior .NET Ontwikkelaar
 • Full Stack .NET Ontwikkelaar
 • .NET Software Ontwikkelaar
 • .NET Programmer
 • Junior C# Developer
 • Senior C# Developer
 • C# Programmer
 • ASP.NET Ontwikkelaar

How a .NET and C# online test works

Our .NET and C# test online use coding tests powered by the RealLifeTesting™ methodology. In these tests, the candidate is asked to build or add new features to an application using the languages and components of the .NET framework. Instead of having a separate C# online test and ASP.NET online test, our test lets developers use frameworks and libraries to show off their coding skills, business logic, problem-solving skills, and ability to meet deadlines.

Belangrijkste kenmerken

 • Real software development instead of academic problems
 • Full-stack testing means candidates can use the libraries and tolls of the .NET framework
 • These tests can be taken by candidates anytime, anywhere
 • A natural work environment where the candidate can develop software, use their own IDE, clone to GIT, access Stack Overflow/Github/Google for research, and run unit tests means a better candidates experience
 • Robust plagiarism controls verify the accuracy of your candidate’s skills
 • Tests are evaluated automatically, producing a report that non-technical recruiters can understand.
 • Tests for junior, middle, and senior developers

What to look for in a .NET and C# developer

.NET is an extensive software development framework developed by Microsoft. It provides a controlled environment where software can be developed installed and executed across the web, desktop, and mobile. Originally developed just for the windows environment, .NET Core now allows .NET application do be developed across platforms. C# is an

C# is one of the primary languages used by .NET but it is not enough to only be able to use the language. An effective .NET developer needs to be familiar with and be able to use key features of the framework like ASP.NET, MVC, Entity Framework, WCF, LINQ, and other resources. They should also be familiar with .NET build tools like MSBuild.

Skills covered in our .NET and C# coding tests

 •  .NET Framework and .NET Core
 • ASP.NET MVC, WEB API, or ASP.NET Web forms web applications
 • Programming web applications with requisite knowledge of the way HTTP/HTTPS protocols work
 • Asynchronous programming and solving multithreading synchronization problems
 • Using and understanding Entity Framework both with in-memory providers and real databases
 • Communication through REST API, Windows Communication Forms
 • Simple algorithmic problems that programmers encounter every day
 • Implementing design patterns applied to real problems
 • Taking C# to its limit to achieve truly objective programming
 • Tasks divided into easy, medium, and hard problems
 • Dealing with problems from real verticals like banking, retail, blogs, parsers, among others
 • Programming microservices
 • Understanding concepts of cryptography and the ability to apply them in real applications
 • Accessing database through ADO.NET and using stored procedures in .NET.
 • Using and understanding common libraries like Automapper or approaches like dependency injection.
 • Fundamental concepts like exceptions handling, regular expressions, text processing, LINQ, and performance issues

Don’t see the test you want?

Do you want to give a .NET and C# online test using your own codebase? No problem. Our task wizard allows you to build your own coding test using your own resources. You can send your test to candidates anywhere in the world and see how they perform doing the task of your choosing. Finding your next .NET and C# developer is easy with a .NET and C# test online.

Want proof that our .NET/C# online tests work?

It can sometimes be difficult to know how effective something can be if you’ve never tried it. After all, our DevSkiller C# online tests are different from traditional algorithmic tests. Instead of taking our word for it, have a look at what some of our past customers have to say:

Jonatan Rugarn - CEO, Oprichter, Recruiter bij Lingonberry Talent Acquisition, Engineering Manager bij Avinode Group

"De duur van het wervingsproces is niet veranderd, maar we besteden minder tijd en moeite per kandidaat. Ook verspillen we geen tijd aan de verkeerde kandidaten."

Patrycja Kiljańska - Talent acquisition specialist bij Spartez

"We hebben een interne oplossing met veel onderhoud vervangen door DevSkiller. Ons proces ziet er hetzelfde uit, maar het product geeft ons betere prestaties. De resultaten zijn ook veel gemakkelijker te beoordelen."

Michael Gerwig - Engineering manager bij Ada Health

"DevSkiller heeft ons geholpen om kostbare on-site tijd te besparen voor sollicitanten die waarschijnlijk al geschikt zijn. We besparen 3 uur per kandidaat - dat was de tijd die we voorheen met sollicitanten aan een technische taak besteedden."

Vaak gestelde vragen

How are .NET/C# online tests evaluated?

One of the main advantages of DevSkiller testing is that our .NET/C# online tests are evaluated automatically, as soon as the candidate is finished, or their time has run out.

Candidates are assessed on several contributing factors. Whether or not the solution they came up with would run (an essential factor in all software development). How their solution would perform in edge cases and the content and quality of their code. Successful candidates are those who can demonstrate their critical thinking skills and manage their time effectively, to be able to progress.

The result for our .NET/C# online tests are compiled into clear, easy to follow reports, that non-technical professionals can understand.

How do candidates take a .NET/C# online test?

To avoid hours of in-house testing, Devskiller’s .NET/C# online tests are accessed remotely and can be taken from anywhere in the world. All the recruiter has to do is send the candidate a test invite. If you prefer, recruiters can even monitor test progress in real-time so it is just like being in the same room.

The test invites can be made available for a specified amount of time so the recruiter is not kept waiting. The candidates can then start the test whenever is convenient for them within that time.

When it comes to the test itself, candidates have the option of using DevSkiller’s state of the art in-browser IDE or they can complete the project on their favorite IDE and then clone the project to GIT. During the C# online tests, if they desire to test their work as they go along, then candidates can run unit tests to make sure their solutions work the way they are supposed to.

What’s the duration of .NET/C# online tests?

The duration of our C# online tests is flexible and is really the decision of the recruiter.  Each C# test comes loaded with default settings, including a default duration, but these can be easily adjusted. It is even possible to set time limits for individual questions within a test if required.

What do candidates think of DevSkiller .NET/C# online tests?

Developers’ reactions to our .NET/C# online tests are by and large, very positive. The vast majority of candidates seem to relish having the chance to prove their software development skills. On the odd occasion, a developer’s reaction is not as we would expect, we find this is usually just an initial reaction to having to take the tests. Many developers have grown wary of developer testing because in the past they have been subjected to boring algorithm tests that don’t reflect the actual development work they do. Once they see our C# online tests and that our approach to developer testing is different, then they are usually very keen to show what they can do.

Developers appreciate the fact that our C# online tests allow them to use normal coding tools and conventions like unit testing, and cloning to GIT from a personal IDE. DevSkiller testing is more accurate to the work developers are used to performing, and they appreciate the chance to prove their skills.