DevSkiller TalentBoost logoDevSkiller TalentScore logoDevSkiller logoTalentBoost logoTalentScore logo

CleanCode

CleanCode online coding tests & interview questions

Java
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
36 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Java

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

Java | Spring Boot | Discount microservice - Implementeer microservice met behulp van Spring Boot functies.

Lente Veiligheid
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
66 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Java, CleanCode

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

Spring Security - Beveilig methoden om alleen de auteur van een artikel toe te staan een artikel met zijn naam te maken en te lezen, met behulp van methode annotaties.

Java
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
44 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Java, CleanCode, Lente, Slaapstand, JPA

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

Java | Movies Analyzer | Find top watchlisted movies among friends - Implement a method that will return an array of top four movie titles, that have been most watchlisted by friends of a given user.

Lente Veiligheid
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
66 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Java, CleanCode

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

Spring Security - Beveilig ArtikelService zodat deze alleen artikelen retourneert in locale die gelijk zijn aan de huidige gebruikte.

Java
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
66 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Java, CleanCode

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

Java | Logs Analyzer | Count matching log file entries - Complete a method which counts the lines within a ZIP file matching search strings.

Java
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
48 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Java: General Terminology, General Knowledge, DriverManager, Input Variablesen String Handling

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

Java | Race Coordinator - Implement methods in Leg class, and implement methods in Race class following javadoc and unit tests.

Java
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
45 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Java standard API

Programmeeropdracht

Flights manager application, candidate needs to implement two business methods for finding flights and reserving a seat which requires basic knowledge about Java