DevSkiller TalentBoost logoDevSkiller TalentScore logoDevSkiller logoTalentBoost logoTalentScore logo

C# interview questions and online tests

The expert team at DevSkiller prepares C# interview questions and online tests aimed at hiring junior, middle, and senior-level C# developers.

DevSkiller C# interview questions and online tests are powered by RealLifeTesting™. The RealLifeTesting™ methodology is unique in that it tests candidates’ skills through real-world challenges rather than algorithmic problems. Recruiting your next C# developer can become a whole lot easier with DevSkiller C# interview questions and online tests.

Bestreken technologieën:

Programmeertaal: C#

C# frameworks and libraries: .NET, ASP.NET, MVC, Entity Framework, WCF, LINQ and others

Bouw gereedschap: MSBuild

.NET
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
70 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

NET | C# | Population Statistical Data Analyzer - De kandidaat moet de implementatie van 4 methodes afwerken: twee die data opgeslagen als JSON parsen en een correcte boomstructuur voorbereiden; de andere twee die een boomstructuur doorzoeken en de juiste informatie volgens criteria teruggeven.

Selenium
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
33 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Code leemtes

beoordeling van kennis van NUnit, QA

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

QA | Selenium, C# | Gegevens ophalen uit elementen - Implementeer de methoden die tekst ophalen uit een element of de waarde van een attribuut.

.NET
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
73 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, .NET Core, Basis Gemeenschappelijke onderwerpen, C#, Loggen, Parallel programmeren, Visual Basic .NET

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

.NET | .NET Core, Microservices | Traffic volume report api - Voltooi de implementatie van een rapporten 'microservice die moet abonneren op gegevens geregistreerd door gespecialiseerde microservices. De data moet worden opgeslagen in de lokale database. In de toekomst zal de data gebruikt worden om rapporten voor klanten te genereren.

.NET
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
106 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Code leemtes

beoordeling van kennis van ASP.NET, C#, Veiligheidsbeginselen, .NET Core, Basis Gemeenschappelijke onderwerpen, Entity Framework Kern, Loggen

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

.NET | .NET Core | Company Web Page - Voltooi de implementatie van een webpagina.

De pagina kan in het Engels of Spaans worden weergegeven, afhankelijk van de cultuur van de gebruiker.

Een gebruiker moet kennis hebben van de gelokaliseerde gegevensannotatie, de gelokaliseerde bronnen en de actiefilters.

C#
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
160 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.NET | MT101 Swift message parser and validator - Implementeer een parser en een validator voor gegevens die Swift MT101 berichten bevatten.

C#
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
64 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, Basis Gemeenschappelijke onderwerpen, Visual Basic .NET

Code leemtes

beoordeling van kennis van .NET, Basis Gemeenschappelijke onderwerpen, C#, Visual Basic

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

.NET | Visual Basic | Sanction List Service - Voltooi de implementatie van een service die scant en zoekt naar transacties die woorden bevatten van een sanctielijst. Deze taak verifieert de basiskennis van VB.NET zoals interfaces, klassen, uitzonderingen.

.NET
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
156 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, Geavanceerd geheugenbeheer .NET, C#, Grondbeginselen van het geheugen, Heap en stack, Geheugentoewijzing, .NET Core, Basis Gemeenschappelijke onderwerpen, Loggen

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.NET | .NET Core | MT101 Swift message parser and validator - Implementeer een parser en een validator voor gegevens die Swift MT101 berichten bevatten.

.NET
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
180 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

.NET | Tools voor aangepaste kaart met POI - Implementeer de tools voor het zoeken naar POI's (op de kaart) en bereken een optimale tour route vanuit de favoriete punten van de gebruiker. Daarnaast, voltooi de implementatie van een zelf-hosted WCF service die deze functionaliteit moet leveren.

.NET
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
80 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#, EntityFramework, ASP.NET, ASP.NET MVC, MVC

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

.Net | ASP.Net | Bookstore Inventory - Implementeer een aantal methodes om de boekhandel inventaris te beheren.

C#
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
75 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

NET | C# | Threads | Bank gateway voor boekingstransacties in Centraal Boekhoudsysteem - Implementeer de IBookingGateway interface (maak een eigen class in een apart bestand in hetBookingGatewayService project en implementeer deze) en voltooi de implementatie van de BookingGatewayFactory class, die objecten van IBookingGateway moet maken.

.NET
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
50 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#, EntityFramework

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.Net | Entity Framework | Bank Application Client DB Module - De test verifieert EF vaardigheden zoals: nieuwe data opslaan, object tracking en lazy loading beheren.

.NET
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
115 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.Net | .Net Core | Movie Repository - Implementeer ontbrekende repository methoden voor films asp.net app. Taak vereist kennis van sqlserver query taal en gebruik van directe verbinding met database zonder ORM.

C#
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
309 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

.Net | .Net Core | Back end Alone - Implementeer .NET Core MVC Model Binder en een eenvoudig grafiekalgoritme om verzoeken met een sjiek formaat te ondersteunen. Deze taak bestaat uit twee doelstellingen. De eerste is om model binder te implementeren die het inkomende verzoek op de juiste manier in een objectieve structuur parseert. Het tweede doel is om deze structuur (grafiek) te sorteren voor verdere verwerking.

.NET
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
50 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

.NET | C# | Bank interface voor Internet Bankieren Systeem - Implementeer een CreateTransfer methode die de juiste data moet controleren en opslaan, en een SearchTransfer methode die moet filteren en de juiste informatie moet teruggeven.

ASP.NET
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
72 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#, EntityFramework, Entity Framework 6, ASP.NET, ASP.NET MVC, MVC

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.NET | Reserveringen App | Implementeer validatieregels - Implementeer validatieregels die gebruikt worden bij het toevoegen van een nieuwe reservering.

.Net
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
115 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, MVC

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.Net | SQLite | Movie Repository - Implementeer ontbrekende repository methoden voor films ASP.NET app. Taak vereist kennis van sqlserver query taal en gebruik van directe verbinding met database zonder ORM.

.Net
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
35 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, MVC

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

.Net | ASP.Net MVC | Comments Uitdaging - Implementeer een Index actie voor posts controller zodat posts op de juiste manier kunnen worden weergegeven in de Posts/Index view.

Csharp
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
25 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

.NET | GetWordFromText and Reverse - Implementeer twee methoden: één moet een specifiek woord teruggeven en de tweede moet een omgekeerde string teruggeven van een doorgegeven invoerwaarde.

ASP.NET
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
120 maximaal minuten.
Evaluatie
Handmatig
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Code review taak - Niveau: Medium

.NET - CollectionWrapper code review

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.NET | Reservations App | Implementeer query methoden - Implementeer twee methoden in ReservationsService - GetByDay en GetHallsFreeHoursByDay.

ASP.NET
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
95 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van .NET, C#

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

.NET | Reservations App | Implementeer query methoden - Implementeer twee methoden in ReservationsService - GetByDay en GetHallsFreeHoursByDay.

Recommended roles for our C# interview questions and online tests

 • C# Developer
 • Web Ontwikkelaar
 • Junior C# Developer
 • Senior C# Developer
 • C# Programmer
 • .NET Developer Back-End Developer
 • C# .NET Developer
 • C# Web Developer
 • Full Stack .NET Ontwikkelaar
 • .NET Software Ontwikkelaar
 • .NET Programmer
 • ASP.NET Ontwikkelaar

How our C# interview questions work

DevSkiller C# interview questions and online tests implement the RealLifeTesting™ methodology to challenge candidates to answer questions and solve problems, similar to those they have to deal with in the real world. The old days of developers reciting coding patterns were not efficient enough at deciphering who were the most qualified developers, RealLifeTesting™is the solution.

Within the initial screening stages of recruitment, recruiters can distinguish the exact strengths of a candidate. They can assess coding skills, critical thinking and how candidates handle time-management.

DevSkiller C# interview questions and online tests can provide your business with objective insight into exactly how well each of developer candidates will perform in the role.

Belangrijkste kenmerken

 • Gain in-depth insight into candidates’ coding ability
 • Online tests accessible from anywhere in the world
 • Implementing RealLifeTesting™ offering candidates a greater user experience: use of their own IDE and clone to GIT, run unit tests, and access Stack Overflow/Github/Google for research.
 • Robust tools to prevent plagiarism and ensure test accuracy
 • Observe candidates’ undertaking of tests in real time
 • Save time with non-technical automated results
 • A C# coding test can assess any level of experience

Skills covered in our C# interview questions and online tests

 • C#
 • .NET
 • JSON
 • NUnit
 • QA
 • Selenium
 • Test
 • .NET 5
 • .NET Core
 • Basis Gemeenschappelijke onderwerpen
 • Entiteitskader
 • Loggen
 • Microservices
 • Parallel programmeren
 • RESTful Web Service
 • Visual Basic .NET
 • Actie filters
 • Entity Framework Kern
 • HTTP-koppen
 • Gelokaliseerde gegevensannotatie
 • Gelokaliseerde middelen
 • Loggen
 • Veiligheidsbeginselen
 • Gebruikerscultuur
 • Configuratie webpagina
 • Interfaces
 • Reguliere Expressies
 • RESTful API
 • Visual Basic
 • Geavanceerd geheugenbeheer
 • Grondbeginselen van het geheugen
 • Heap en stack
 • Interfaces
 • BST-bomen
 • WCF
 • Klassen
 • Draad

What to look for in a C# developer

Developed by Microsoft in 2000 to combine the computing ability of C++ with the simplicity of Visual Basic, C# is a programming language based on C++ and similar to Java. Found in almost all Microsoft products, it is used mainly for developing desktop applications. When recruiting for a C# developer there are several important factors to address.

Your C# developer candidate will need to possess knowledge of C# unit testing frameworks like; nUnit, SpecFlow, MSTest and xUnit. Your candidate should also know how to use C# building tools such as TFS, TeamCity, Jenkins, Cruise Control .NET and Azure DevOps (old TFS).

DevSkiller’s C# interview questions and online tests are the perfect asset to your business’s recruitment strategy. Our screening tool tests candidates online, and automatically generated reports present the results in a simple and easy to follow way. Which means you don’t have to be an expert in C#, to be able to hire the perfect candidate for the role.

Build your own custom C# interview questions and online tests

Perhaps you want to take our C# interview questions and online tests to the next level and customize them to get more out of them? No problem.

The DevSkiller task wizard lets you build custom tests using your own codebase. You can select languages other than C# if required and choose the exact skills and technologies you want to test. With our customized C# interview questions and online tests you set the difficulty-level and duration of each test, all while being able to observe candidates in real-time. Finding your next C# developer has never been simpler.

Like the look of our C# interview questions and online tests but need proof?

If you’re still not 100% convinced by our screening tool, don’t worry. It’s sensible to want some assurances before you part with your company’s finances. Check out the following case study from one of our past clients and see what we did for them:

DB1

DB1 is a software development company. They develop robust and reliable solutions for medium and large companies.

When it came to DB1’s recruitment process, the company had 5 stages, one of them being a technical challenge. Candidates had 5 days to complete the challenge and the company needed the assistance of a developer to assess the results. Often the candidates would become disengaged with the challenges or need reminding to complete the tests on time. Thanks to the implementation of DevSkiller testing, DB1 saw instant improvement in their recruitment process.

With DevSkiller the entire technical test stage of recruitment for DB1 decreased, from around 5 – 10 days, to between 3 – 7 days with DevSkiller. Also, not only did the customer experience improve, but because our system offers automatically generated test results, there is now no need for an additional developer to be brought in for the assessment of tests.

DB1 quickened up their whole technical screening process. They are also much more confident that the candidates they select to proceed, are the right ones for the role.

 "DevSkiller verminderde de tijd voor de technische testfase en verminderde onze afhankelijkheid van andere gebieden. Het was sneller om kandidaten goed te keuren voor de volgende fase omdat we een automatische score hadden. Nu is het revisieproces sneller, meestal hebben we direct resultaten en scores die ons helpen beslissen welke kandidaat wordt goedgekeurd voor de volgende fase van het selectieproces. Onze kandidaten zeggen dat het een geweldig platform is en dat het echt hun kennis test."

Nathalia G.R. Da Silva– Employer Branding & Tech Recruiter at DB1 Group

Vaak gestelde vragen

Hoe lang duurt het om DevSkiller op te zetten?

DevSkiller is designed to quicken up your recruitment process, so it is quick and simple to set-up. Really all that is required is for you to create your account with us. Once registered, there are hundreds of predefined C# tests at your disposal.

Testing is carried out online so all you need to do is send out a test invite and your candidates can get started working on their C# interview questions and online tests. We offer a wide selection of junior, middle, and senior-level C# online tests and you can limit how long each test will last.

Wat vinden kandidaten van DevSkiller tests?

We receive regular feedback that candidates enjoy working on DevSkiller’s variety of online tests. For most, having a chance to finally prove their skills in a fair setting is refreshing and they appreciate that opportunity. Many developers often get asked to recite coding patterns and algorithms. Outdated challenges that don’t accurately reflect the work they do. By implementing RealLifeTesting into our C# interview questions and online tests, DevSkiller can get much closer to the real thing.

Candidates love that at DevSkiller we use conventions that are normal to developers, like unit testing, and cloning to GIT from a personal IDE. Once they are given a DevSkiller test, candidates appreciate that our approach is different to what they might have encountered before and that they are finally being given the chance to prove their skills in a fair setting.

Wat doe je tegen plagiaat?

You need to be able to trust the results of our tests so we do everything in our power to eliminate the chance of any plagiarism. A number of anti-plagiarism tools are implemented including checking the candidate’s entered code and looking at the way each question is answered. The answers are automatically cross-referenced with every answer received in our system, if there is a match we can categorically confirm that the candidate cheated and they can be eliminated from the assessment.

We can also use screen recording to check if the candidate is looking at a different screen when undertaking a test. As well as to implement a range of social listening tools, check the candidate’s IP address and use live pair notifications. This combination of tools means plagiarism will not go undetected.