Spring - Dependency Injection

Spring – Dependency Injection online coding tests & interview questions

Java
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
42 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Java, Lente, Spring - Dependency Injection

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

Java | Spring Boot, MongoDB, REST API | Blog app - Add a comments feature to a simple Spring Boot REST blog application.

Java
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
42 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuze Vragen

Verifieer de kennis van Lente: Context, Afhankelijkheid injectie, context hierarchyen constructor-based injection

Keuze Vragen

Verifieer de kennis van Java: Command Prompt, Singletonsen Concurrent Maps

Programmeeropdracht

Implement all methods in the ItemRepository class

Spring framework
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
56 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuze Vragen

Verifieer de kennis van Lente: constructor-based injection, context hierarchyen Context, Dependency Injection

Keuze Vragen

Verifieer de kennis van Java: Collecties, Concurrent Mapsen File Handling

Programmeeropdracht

Implement the ParserService#parseString method in a Lente toepassing

[Ebook]
[Ebook]
DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo