Spring - Afhankelijkheidsinjectie

Spring – Dependency Injection online coding tests & interview questions

Java
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
42 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Java, Lente, Spring - Afhankelijkheidsinjectie

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

Java | Spring Boot, MongoDB, REST API | Blog app - Voeg een commentaar functie toe aan een eenvoudige Spring Boot REST blog applicatie.

Java
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
42 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuze Vragen

Verifieer de kennis van Lente: Context, Afhankelijkheid injectie, contexthiërarchieen constructor-gebaseerde injectie

Keuze Vragen

Verifieer de kennis van Java: Opdrachtprompt, Singletonsen Gelijktijdige kaarten

Programmeeropdracht

Implementeer alle methoden in de ItemRepository klasse

Spring framework
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
56 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuze Vragen

Verifieer de kennis van Lente: constructor-gebaseerde injectie, contexthiërarchieen Context, Dependency Injection

Keuze Vragen

Verifieer de kennis van Java: Collecties, Gelijktijdige kaartenen File Handling

Programmeeropdracht

Implement the ParserService#parseString method in a Lente toepassing

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo