WCAG 2.0

WCAG 2.0 online coding tests & interview questions

PHP
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
60 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Code leemtes

beoordeling van kennis van SQL

Keuzevragen

beoordeling van kennis van ES6, JavaScript, CSS, HTML, WCAG 2.0, Toegankelijkheid van het web

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

PHP | Categories Repository - Implementeer PDO queries die geldige resultaten over films zullen teruggeven aan gebruikers.

AngularJS
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
173 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van HTML en CSS

Programmeeropdracht

het beoordelen van vaardigheden in JavaScript, gericht op functionele programmeerfundamenten

Programmeeropdracht

beoordeling van de vaardigheden in jQuery door de ontwikkelaar te vragen een aantal jQuery-codes te debuggen

Programmeeropdracht

het beoordelen van vaardigheden in AngularJS door de ontwikkelaar te vragen om wat AngularJS code te debuggen

Code leemtes

controleer de meest essentiële vaardigheden in Git door de ontwikkelaar te vragen een paar commando's uit te voeren

Python
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
40 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

Python | Boekwinkel Inventarisatie Applicatie - Voltooi de implementatie van de CRUD functionaliteit met behulp van CBV.

Keuzevragen

beoordeling van kennis van HTML, WCAG 2.0, Toegankelijkheid van het web, CSS

[Ebook]
[Ebook]
DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo