.NET
JUNIOR

Configuratiemodule voor het banksysteem Test voor Junior .NET Ontwikkelaar | C#, .NET Core

Algemeen anciënniteitsniveau
Junior
Duur van de test
52 minuten
Evaluatie
Automatisch

Testoverzicht

De test is samengesteld uit verschillende taken. Programmeertaak, Keuzevragen en Code hiaten. Alle automatisch geëvalueerd.

Typen taken

Code leemtes

.NET | .NET Talen | C# | Casting code gap beoordeling van kennis van .NET, C#

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET, C#

Code leemtes

.NET | Static properties code gap assessing knowledge of .NET, .NET Languages, C#

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET, .NET Languages, C#

Programmeeropdracht

.NET | .NET Core | Banking System Configuration Module - Voltooi de implementatie van een van de banksysteemmodules die worden gebruikt om de configuratieparameters af te handelen. Deze taak verifieert kennis van C# klassen, interfaces, en overerving.

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET 5, C#, Erfelijkheid Klassen

Code leemtes

.NET | .NET Internals | CLI | Packages code gap assessing knowledge of .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Keuzevragen

3-keuzevragen ter beoordeling van kennis van .NET, .NET Core, Basic Common topics, C#, Logging

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET, .NET Core, Basisgemeenschappelijke onderwerpen, C#, Logging

Automatische evaluatie

We scoren automatisch meerkeuze toetsen en programmeertaken en evalueren kandidaat code op logische correctheid, tijdsefficiëntie en codekwaliteit.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo