.NET
JUNIOR

Commentaar Uitdaging Test voor Junior .NET Ontwikkelaar | C#, .NET Core

Algemeen anciënniteitsniveau
Junior
Duur van de test
51 minuten
Evaluatie
Automatisch

Testoverzicht

De test is samengesteld uit verschillende taken. Programmeertaak, Keuzevragen en Code hiaten. Alle automatisch geëvalueerd.

Typen taken

Code leemtes

.NET | .NET Core, .NET Internals | CLI | Compilation code gap assessing knowledge of .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Code leemtes

.NET | .NET Core | Logging Extensions in .NET Core code gap assessing knowledge of .NET Core, Basic Common topics, C#, Logging

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET Core, Basic Common topics, C#, Logging

Code leemtes

.NET | .NET Internals | CLI | Packages code gap assessing knowledge of .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET Core, .NET Internals, dotnet CLI

Programmeeropdracht

.NET | .NET Core | Comments Uitdaging - Implementeer een Index actie voor posts controller zodat posts op de juiste manier kunnen worden weergegeven in de Posts/Index view in .Net Core.

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET, .NET 5, .NET Core, C#

Keuzevragen

3-keuzevragen ter beoordeling van kennis van .NET, .NET Core, Basic Common topics, C#, Logging

Niveau: Easy

Geteste vaardigheden: .NET, .NET Core, Basisgemeenschappelijke onderwerpen, C#, Logging

Automatische evaluatie

We scoren automatisch meerkeuze toetsen en programmeertaken en evalueren kandidaat code op logische correctheid, tijdsefficiëntie en codekwaliteit.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo