.NET
MIDDEN

Anonimisator Test voor Midden .NET Ontwikkelaar

Algemeen anciënniteitsniveau
Midden
Duur van de test
43 minuten
Evaluatie
Automatisch

Testoverzicht

De test is samengesteld uit verschillende taken. Programmeertaak, Keuzevragen en Code hiaten. Alle automatisch geëvalueerd.

Typen taken

Code leemtes

.NET | Basic Common topics | C# basics - display code gap ter beoordeling van de kennis van .NET, Basic Common topics, C# basics

Niveau: Medium

Geteste vaardigheden: .NET, Gemeenschappelijke basisonderwerpen, C# basisbeginselen

Programmeeropdracht

NET | NET Framework | Anonymizer - Implementeer een paar anonimiseringsmethodes, waarschijnlijk met behulp van reguliere expressies.

Niveau: Medium

Geteste vaardigheden: .NET, .NET Framework, C#, Reguliere Expressies

Code leemtes

.NET | Advanced memory management | Object - disposing code gap assessing knowledge of .NET, .NET memory management

Niveau: Medium

Geteste vaardigheden: .NET, .NET memory management

Code leemtes

.NET | Advanced debugging | Display additional debugging information code gap assessing knowledge of .NET, .NET debugging, Advanced debugging

Niveau: Medium

Geteste vaardigheden: .NET, .NET debugging, Advanced debugging

Keuzevragen

3-keuzevragen ter beoordeling van kennis van .NET, C#

Niveau: Medium

Geteste vaardigheden: .NET, C#

Automatische evaluatie

We scoren automatisch meerkeuze toetsen en programmeertaken en evalueren kandidaat code op logische correctheid, tijdsefficiëntie en codekwaliteit.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo