MIDDEN

Lezen en filteren van gegevens Test voor Midden SAS Ontwikkelaar

Algemeen anciënniteitsniveau
Midden
Duur van de test
44 minuten
Evaluatie
Handmatig

Testoverzicht

Test is gecombineerd uit verschillende taken. Code review, Keuze vragen en Code hiaten.

Typen taken

Code leemtes

SAS | Statistiek procedures - TTest code gat beoordeling van de kennis van Analytics, SAS, statistiek, TTest

Niveau: Medium

Geteste vaardigheden: Analytics, SAS, statistiek, TTest

Code leemtes

SAS | SAS Data Step code gat beoordelen van kennis van Data Step, PROC SQL, SAS

Niveau: Medium

Geteste vaardigheden: Gegevens stap, PROC SQL, SAS

Code herziening

SAS | Lezen en filteren van data - Controleer de kwaliteit van de code die gebruik maakt van data manipulatie en macrotaal statements en voeg commentaar toe over hoe de code verbeterd kan worden. Vergeet niet om de prestaties van de code te optimaliseren en de beste SAS-praktijken te volgen.

Niveau: Medium

Geteste vaardigheden: Gegevensmanipulatie, Macro taal, SAS

Keuzevragen

5-keuzevragen ter beoordeling van kennis van Arrays, Data Step, Databases, frequentietabellen, Macrotaal, ODS, rapporten, SAS, statistiek

Niveau: Medium

Geteste vaardigheden: Arrays, Gegevensstap, Databases, frequentietabellen, Macrotaal, ODS, rapporten, SAS, statistiek

Handmatige evaluatie

We scoren automatisch meerkeuze toetsen en programmeertaken en evalueren kandidaat code op logische correctheid, tijdsefficiëntie en codekwaliteit.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo