CTO Rollen en Verantwoordelijkheden

Gepubliceerd: Laatst bijgewerkt:
CTO Rollen en Verantwoordelijkheden Blog

Technologie is de motor van het moderne bedrijfsleven. En toch is de Chief Technology Officer een van de meest ongedefinieerde posities onder C-level management, waardoor het belangrijk is om te identificeren CTO rollen en verantwoordelijkheden.

Een ervaren CTO is vaak het orakel van de technologie binnen hun organisatie. Zij brengen vooruitstrevende ideeën naar het bedrijf en vinden geavanceerde tech oplossingen.

Om de perfecte specialist in te huren, moeten recruiters de CTO rollen en verantwoordelijkheden volledig begrijpen.

Wat is een CTO?

De CTO positie en verantwoordelijkheden wordt beschouwd als een van de vaagste C-level rollen als de CTO rollen en verantwoordelijkheden zijn afhankelijk van een aantal factoren. Deze omvatten startup gebied, zakelijke verwerking stijl, het aantal in-house en uitbestede werknemers, en nog veel meer.

Academische uitgevers Taylor and Francis de rol van een Chief Technology Officer als volgt omschrijven:

"Een functie op uitvoerend niveau in een bedrijf of andere entiteit waarvan de werkzaamheden gericht zijn op wetenschappelijke en technologische vraagstukken binnen een organisatie."

Dat is een prima definitie, maar laten we eens wat dieper graven in de wereld van CTO rollen en verantwoordelijkheden.

Een CTO is gewoonlijk de persoon die verantwoordelijk is voor de technologische behoeften van de organisatie, alsook voor haar onderzoek en ontwikkeling (O&O). Soms ook bekend als een Chief Technical Officer, deze persoon grondig onderzoekt de behoeften op korte en lange termijn van een organisatie. Zij keuren vervolgens investeringen goed die de organisatie moeten helpen haar doelstellingen te bereiken.

Een CTO rapporteert gewoonlijk rechtstreeks aan de Chief Executive Officer (CEO) van het bedrijf.

CTO rollen en verantwoordelijkhedenFoto credit: Shutterstock

Wat doet een CTO?

De belangrijkste taak van een Chief Technology Officer is om een bedrijf in staat te stellen zijn financiële en marketingdoelstellingen te bereiken met behulp van een innovatieve tech-aanpak. Hiermee bedoel ik een CTO zal kennis van bestaande en opkomende technologie combineren om een bedrijf te voorzien van de best mogelijke oplossingen voor de toekomst.

Of dat bedrijf nieuw is opgericht, of een gevestigde corporate entiteit is een belangrijke factor in waar een CTO verantwoordelijk voor is. Houd in gedachten dat er geen uniforme standaard is voor de rol en verantwoordelijkheden van een CTO.

Zij kunnen voor twee hoofddoelen worden ingehuurd - om zorg te dragen voor interne bedrijfsprocessen of om innovatieve producten te ontwikkelen.

Wat zijn CTO rollen en verantwoordelijkhedenFoto credit: Medium

CTO verantwoordelijkheden

Typisch, zal de rol van een CTO afhangen van het bedrijf zelf, met inbegrip van functies die zij hebben gedekt en wat hun industrie vereist. We hebben een aanpasbare lijst samengesteld die u kunt gebruiken voor een CTO functiebeschrijving.

 • Formuleren een visie op het gebruik van technologie binnen de onderneming
 • Schets bedrijfsdoelstellingen en tijdschema's voor onderzoek en ontwikkeling
 • Ontwikkelen technische aspecten van de strategie van de onderneming met het oog op de afstemming op haar bedrijfsdoelstellingen
 • Zorg voor dat de technologische middelen voldoen aan de korte- en langetermijnbehoeften van de onderneming
 • Verifieer alle technologische praktijken voldoen aan regelgevingsnormen en naleving
 • Identificeer en innovatieve technologieën toe te passen die een concurrentievoordeel opleveren
 • Beheer grote teams, grote gegevens, en de levenscyclus van het product
 • Help afdelingen technologie rendabel te gebruiken en op te treden als mentor voor teamleden
 • Toezicht houden op systeeminfrastructuur om functionaliteit en efficiëntie te waarborgen
 • Bouw kwaliteitsborging en gegevensbeschermingsprocessen
 • Monitor KPI's en IT-budgetten om de technologische prestaties te beoordelen
 • Hoofdletter op basis van de feedback van belanghebbenden advies uit te brengen over noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen
 • Communiceer tech-strategie aan partners en investeerders
 • Handhaven een consumentgerichte visie, centraal bij het op de markt brengen van IT-projecten
 • Maak uitvoerende beslissingen ten behoeve van de technologische eisen van de onderneming

De vaardigheden die een CTO nodig heeft

Niet elke Chief Technology Officer zal over dezelfde vaardigheden beschikken. Een gebrek aan ervaring in de rol is soms onvermijdelijk. We hebben de top vaardigheden om op te letten voor in de CTO rol.

Technische domeinkennis - In de tech wereld, eerdere ervaring en sterke kennis van de industrie is van vitaal belang. Soms kan een CTO leren langs de weg, in tech, het is een beetje ingewikkelder. Een CTO die voortdurend op de hoogte blijft van de nieuwste trends is een goede gok.

Strategie - Een doeltreffende CTO kan doorgaans putten uit ervaring en een pad naar succes uitstippelen door een digitale strategie uit te stippelen.

Product management - Technologie en product gaan vaak hand in hand in de tech-ruimte. Een top CTO moet de levenscyclus van een product begrijpen en weten hoe nieuwe producten moeten worden gebouwd en bestaande producten moeten worden onderhouden.

Business tech savvy - Een CTO met een gevoel voor business prowess is altijd een voordeel om te helpen met eindgebruiker-eisen. Voor veel bedrijven kan dit de rol van een CTO omvatten - CRM en ERP implementatie en ondersteuning van internationale teams met technische kwesties.

Mensen- en onderhandelingsvaardigheden en mentorschap - Om hun afdelingen effectief te laten draaien, moet de CTO de sterke en zwakke punten van hun werknemers kennen en weten hoe ze het beste uit hen kunnen halen. Het vermogen om mensen te inspireren en hen ervan te overtuigen dat uw visie realistisch is hebben beide hun voordelen. Een goede CTO moet iemand zijn die het waard is om naar op te kijken.

Engineering - De CTO moet een technische achtergrond hebben. Besteedt de CTO zijn tijd aan het produceren van software of platforms? In sommige bedrijven, het technische aspect is een groot deel van de rol. Na verloop van tijd kan dit afnemen en soms is de CTO helemaal niet nodig om te coderen.

Gegevensbeveiliging en naleving - Moet uw CTO de gegevens van de organisatie optimaliseren en beheren? In andere industrieën hebben beveiliging en compliance meestal een veel hogere prioriteit. Inzicht in bedrijfsrisico's en -normen kan pijnlijk zijn, maar uiterst waardevolle kennis.

De vaardigheden en verantwoordelijkheden die een CTO nodig heeftFoto credit: Cleveroad

Hoe CTO rollen en verantwoordelijkheden veranderen met de groei van het bedrijf

Zoals je misschien hebt opgepikt, moeten de rol en verantwoordelijkheden van de CTO flexibel zijn zelfs werkend voor één bedrijf. Hoe groter het bedrijf, hoe meer managementniveaus er zijn tussen een CTO en werknemers die praktische tech-gerelateerde taken uitvoeren.

Als een kleine startup CTO goed werkt, kan het bedrijf snel groeien en zal de rol van CTO aanzienlijk veranderen.

Aangezien de rol van een CTO verandert naargelang de fase van de levenscyclus van dat bedrijf, zullen we kort uiteenzetten hoe de verantwoordelijkheden van een CTO kunnen veranderen.

Voorzaaifase

Wanneer een idee voor een bedrijf is opgebloeid, treedt de CTO op als een praktische ingenieur, die de technische haalbaarheid van het business plan valideert. De CTO (in dit stadium) is soms een mede-oprichter en moet bereid zijn om de digitale productarchitectuur te bouwen, vaak zonder hulp van derden.

Gegevensbeveiliging, QA-beheer en implementatievraagstukken vallen ook onder hun verantwoordelijkheid.

Startup

Bij de oprichting van een bedrijf is de CTO sterk betrokken bij talentacquisitie en de onboarding, training en management. Hun expertise in het veld is van cruciaal belang om talent te identificeren op dit moment zonder een ervaren HR-afdeling.

Hun verantwoordelijkheden hier omvatten het bedenken van een tech stack, het geven van budget suggesties, en in het algemeen proberen om hun digitale product te verbeteren. De rol hier evolueert meer naar een tech-visionair, HR specialist, en teamleider in tegenstelling tot een volwaardige ontwikkelaar.

Groeifase

Wanneer de levenscyclus van een bedrijf aan het consolideren is, kunnen de taken van een CTO inhouden dat hij toezicht houdt op verschillende ontwikkelingsteams terwijl hij het proces en de vooruitgang evalueert. Het beheer van de algemene visie van het software product is de CTO's belangrijkste drijfveer en taken zoals coderen of QA worden nu behandeld door andere leden van het team.

De CTO is altijd alert op nieuwe trends in technologie en blijft de leidende productarchitect en systeembeheerder.

Uitbreidingsfase

Op dit punt is de CTO een senior executive die verschillende niveaus verwijderd is van de hands-on taakuitvoering. Zij zijn het gezicht van de tech-afdeling in de publieke sfeer en vertegenwoordigen het bedrijf op conferenties en andere professionele evenementen.

Zij moeten ervaring hebben met het omgaan met grote of meerdere afdelingen en met het onderzoeken en implementeren van geavanceerde technologie.

Hoe CTO rollen en verantwoordelijkheden veranderen met de groei van het bedrijfFoto credit: Keshav Infotech

De vier gezichten van CTO's

Een rapport van het wereldwijde cloud services bedrijf Access Alto heeft onthuld de vier verschillende types van Chief Technology Officer. Het loont de moeite om het verschil tussen de gezichten te begrijpen en of uw behoefte van een technisch of operationeel natuur.

De infrastructuurcommandant

In veel bedrijven is de CTO belast met het beheer van de IT-infrastructuur binnen hun organisatie. Hier omvat de rol:

 • Toezicht op de gegevens, de beveiliging, het onderhoud en het netwerk van een bedrijf
 • Implementeren van de technische strategie van het bedrijf en beheren van de algemene technologische routekaart van het bedrijf

Gevestigde bedrijven zijn vaak op zoek naar deze tak van CTO, zeer zelden startups.

Visionair in technologie

Veel tech bedrijven, vooral binnen de startup wereld gebruiken de CTO rol om te conceptualiseren hoe technologie moet worden gebruikt binnen het bedrijf. Hier, omvat de rol:

 • Het bepalen van de technische strategie van de onderneming om haar in staat te stellen haar doelstellingen te bereiken
 • Op zoek gaan naar de huidige en toekomstige technologie die het succes van de onderneming zal aandrijven

Deze persoon is waarschijnlijk al sinds de oprichting bij het bedrijf in dienst.

Klant Kampioen

Er zijn bedrijven waar de CTO opereert als het kanaal tussen klanten en het bedrijf zelf. Hier omvat de rol:

 • Verantwoordelijk zijn voor de betrekkingen met de klant, de doelmarkt begrijpen en de oplevering van IT-projecten dienovereenkomstig beïnvloeden
 • Drijft technologie aan om uitmuntendheid voor de klant te leveren in UI en UX

De Klant Kampioen is gebruikelijk binnen tech bedrijven met een software focus.

Grote Denker

De Big Thinker is een CTO die ernaar streeft om de grenzen op te rekken van hoe technologie wordt gebruikt binnen het bedrijf. Ze zijn vaak ambitieus en gedurfd. Hier, de rol omvat:

 • Een leidende rol spelen bij het bepalen van de bedrijfsstrategie, de manier waarop technologie wordt gebruikt en het aansturen van de algemene technologische infrastructuur
 • Bedenkt bedrijfsmodellen, draagt bij tot nieuwe technologie en analyseert doelmarkten

In deze functie wordt de Big Thinker vrij ondersteund om zo ambitieus mogelijk te denken.

Wat voor CTO zoekt u?

Na het ontmoeten van de verschillende gezichten die bestaan voor CTO rollen, is het uw taak om uiteindelijk te identificeren wat voor soort CTO u specifiek nodig heeft voor uw bedrijf. Afhankelijk van de industrie, de grootte van de organisatie, en de leeftijd van het bedrijf, komen de behoeften van bedrijven over het algemeen neer op naar twee functies van Chief Technology Officer:

De technisch leider is een bekwame professional met diepgaande expertise in programmeren, cloud-gebaseerde configuratie, ontwerp, en andere gerelateerde disciplines. Ze schrijven zelf code en controleren de code die door andere ontwikkelaars is geschreven. Dit soort CTO wordt vaak geassocieerd met tech startups.

Wat voor soort CTO zoekt u? De rol van een CTOFoto credit: Cleveroad

De operationeel manager is verantwoordelijk voor het toezicht op het engineering team. CTO's zijn hier ontwikkelaars van hoog niveau met sterke programmeervaardigheden. Echter, puur ontwikkeling-gerelateerde taken zijn niet hun primaire verantwoordelijkheid. Operationele CTO's zijn meer gericht op het vormgeven van technologische strategie en het beheren van engineering inspanningen dan op coderen. Dit soort CTO wordt over het algemeen geassocieerd met meer gevestigde bedrijven.

Laatste woorden

Zoals gezegd zijn de taken en verantwoordelijkheden van een CTO niet in een paar regels te vatten.

Het dilemma is dat de CTO een positie is die ergens tussen technische uitvoering, operationeel management, en uitvoerende vertegenwoordiging valt. De allerbeste CTO heeft enige ervaring met al deze.

Voor het succes van zowel technologische startups als wereldwijde stabiele softwarebedrijven, is de rol van een Chief Technology Officer essentieel. De CTO leidt alle tech-gerelateerde zaken en controleert alle gerelateerde processen gericht op het oplossen van de software product uitdagingen van het bedrijf.

Hoewel niet elk bedrijf een CTO nodig heeft, kan deze rol op zijn minst zorgen voor een afstemming tussen de strategie van een product of dienst en de technologie strategie van een bedrijf. Na een beetje onderzoek, zul je leren dat veel van de moderne CTO's zelf voormalige ontwikkelaars en projectmanagers waren.

Image credit: Austin Distel op Unsplash

Post delen

Meer informatie over het inhuren van tech

Abonneer u op onze Learning Hub en ontvang nuttige inzichten rechtstreeks in uw inbox.

Verifieer en ontwikkel coderingsvaardigheden naadloos.

Zie DevSkiller producten in actie.

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo