Waarom diversiteit in tech belangrijk is

Gepubliceerd: Laatst bijgewerkt:
14 redenen waarom diversiteit in tech er in 2018 nog steeds toe doet

Sommige commentatoren in Silicon Valley denken dat diversiteit in tech niet langer een probleem is. Maar hier zitten we dan in 2018. De Diversiteitsstatistieken tech-industrie tonen aan dat de industrie overwegend blank en mannelijk is.

Uw standpunten zijn misschien niet zo extreem als de Google e-mailer voor diversiteit. Toch geloof je misschien dat alles werkt zoals het hoort. Meritocratie betekent dat de beste mensen de beste posities moeten krijgen, ongeacht hun achtergrond. Heeft die aanpak niet de beste tech producten, teams, en bedrijven opgebouwd?

Het blijkt dat de gegevens dit standpunt niet ondersteunen. Diversiteit in tech is nog steeds belangrijk. Aandacht besteden aan dit feit kan tal van voordelen opleveren.

1. Diversiteit in tech-statistieken

Atlassian, de maker van coole en krachtige tools zoals Jira deed dit jaar een onderzoek naar de Stand van zaken op het gebied van diversiteit en inclusie in de Amerikaanse technologiesector. De grootste bevinding die opvalt is dat de meeste mensen in de industrie denken dat diversiteit in tech belangrijk is.

80% van de respondenten vindt dat diversiteit en inclusie belangrijk zijn voor de techindustrie.

Mensen denken dat diversiteit in tech belangrijk isBeeldbron: Stand van zaken op het gebied van diversiteit en inclusie in de Amerikaanse technologiesector

Diversiteit is geen abstract concept dat in de hele sector vaag wordt gesteund.

 • 77% van de respondenten vindt dat diversiteit en inclusie belangrijk zijn voor mijn bedrijf
 • 85% vindt dat diversiteit en inclusie belangrijk zijn voor de werknemers in mijn bedrijf
 • 71% denken dat diversiteit en inclusie belangrijk zijn voor leidinggevenden in hun bedrijf

Stack Overflow's ontwikkelaarsenquête wordt nog verfijnder. Volgens hun ontwikkelaarsenquête, 85.7% van de productmanagers vindt diversiteit in technologie belangrijk. Ook engineering managers, quality assurance developers en data scientists geloven in de waarde van diversiteit.

Wie waardeert diversiteit in tech?Beeldbron: Stack Overflow via DevSkiller

Concrete actie op het gebied van diversiteit in tech is minder gebruikelijk dan het geloof erin. Toch bleek uit de Atlassian studie dat,

 • 63% van de bedrijven in Silicon Valley heeft initiatieven voor het inhuren van diversiteit
 • 60% aandacht voor teamdiversiteit en -inclusie

Wat duidelijk is, is dat wat je positie ook is, je niet om diversiteit in tech heen kunt. Betekent dit dat de tech industrie een rooskleurig beeld schetst als het op diversiteit aankomt? Zoals blijkt, nee.

2. Silicon Valley denkt niet dat hun eigen diversiteitsinitiatieven werken

Slechts een zeer klein deel van de respondenten van de Atlassian-enquête gaf Silicon Valley een A-cijfer als het gaat om diversiteit in tech. Maar zij zijn positiever over diversiteit in tech dichter bij hun eigen ervaring. 34% denken dat diversiteitsinitiatieven werken voor hun bedrijf. Een volledige 38% denken dat deze initiatieven in hun primaire team werken. Dan blijft nog bijna tweederde van de respondenten over die denken dat de diversiteitsinitiatieven van hun team niet werken.

Diversiteit in tech: bedrijven die een A krijgenBeeldbron: Stand van zaken op het gebied van diversiteit en inclusie in de Amerikaanse technologiesector

De vraag die hierachter zit is natuurlijk of ze überhaupt wel nodig zijn. Uit de Atlassian-enquête blijkt dat minder dan de helft van de respondenten denkt dat ze geen verbetering nodig hebben voor de leeftijd (47%), geslacht (41%), en ras & etniciteit (42%). Iets meer dan de helft vond dat er geen verbetering nodig was voor seksuele geaardheid (53%).

Diversiteit in tech: geen verbeteringBeeldbron: Stand van zaken op het gebied van diversiteit en inclusie in de Amerikaanse technologiesector

Met andere woorden, de industrie denkt dat wat ze doet niet werkt. Dus waarom zou dit zijn?

3. Diversiteit in tech wordt verkeerd voorgesteld en moet worden verfijnd

Diversiteit is een complex vraagstuk dat veel energie en middelen vraagt om aan te pakken. Dit kan leiden tot een fenomeen dat Atlassian diversiteitsmoeheid noemt. Het kan moeilijk zijn om met oplossingen te komen voor diversiteit in tech wanneer de vooruitgang traag of onbestaande is. De breedte van de problemen die moeten worden aangepakt in het diversiteitsgesprek kunnen vaak te complex lijken. Ze lijken meer te zijn dan één individu kan aanpakken. Dit kan leiden tot verlamming en inactiviteit.

Een ander probleem is dat het gesprek vaak verkeerd wordt gevoerd. Veel diversiteits- en inclusieprogramma's in Silicon Valley richten zich alleen op het aannemen van mensen die aan een divers profiel voldoen. Dit kan het risico met zich meebrengen dat er een situatie ontstaat die "tokenism" wordt genoemd. Tokenism is een situatie waarin bedrijven kandidaten alleen aannemen vanwege hun persoonlijke achtergrond. Ze negeren dan uiteindelijk de professionele achtergrond van de kandidaat. Studies tonen aan dat dit in feite een negatief resultaat kan hebben voor de diversiteitskandidaten zelf. Het kan leiden tot lagere prestaties omdat de werknemers het gevoel hebben dat ze er alleen maar zijn om een diversiteitsquotum te halen.

Er is een betere manier om op organische wijze diverse kandidaten aan te trekken. Die is zich te richten op het bevorderen van diversiteit en inclusie in het hele bedrijf. Dit betekent dat je je moet richten op meer dan alleen de wervingstrechter.

Silicon Valley werknemers zeggen dat zij liever zien dat een handvol bekwame diverse kandidaten samenkomen om de koers van een bedrijf te beïnvloeden. Dat is beter dan een golf van diversiteitsaanwervingen in lage functies die de functie hebben een doelwit te raken.

Maar de complexiteit van de kwestie mag bedrijven niet ontmoedigen om te investeren in diversiteit in tech. De voordelen zijn talrijk.

4. Diversiteit leidt tot betere financiële prestaties

De studie Waarom diversiteit belangrijk is van McKinsey bleek dat diverse bedrijven beter presteren. Dit geldt voor een paar verschillende objectieve criteria. Bij een vergelijking van de financiële prestaties presteren de bedrijven met de meeste genderdiversiteit 15% gemiddeld beter. De meest etnisch diverse bedrijven presteren 35% gemiddeld beter.

Diversiteit in tech: Geslacht en etniciteitBeeldbron: Waarom diversiteit belangrijk is

Het diversiteitseffect doet zich ook voor op managementniveau. De meest etnisch diverse directieteams presteren 20% beter dan hun niet-diverse tegenhangers.

Diversiteit in technologie: etnische diversiteit van leidinggevendenBeeldbron: Waarom diversiteit belangrijk is

Dit effect is merkbaar wanneer bedrijven meer vrouwen opnemen. Volgens Credit Suissekrijgen bedrijven met één of meer vrouwen in hun raad van bestuur een 4% een betere return on investment. Dit is meer dan bedrijven zonder vrouwen in hun raad van bestuur.

Diversiteit in tech: vrouwen in de raad van bestuurBeeldbron: Genderdiversiteit en bedrijfsprestaties

De simpele waarheid is dat technologiebedrijven met een divers personeelsbestand en directieteam beter presteren op de markt. Dus waarom is dat? Nou, er zijn een paar redenen.

5. Het zoeken naar diverse kandidaten helpt u het beste talent te krijgen

Op dit moment bloeit de Amerikaanse economie en heeft de werkloosheid een recordlaagte bereikt.

Diversiteit in tech: Amerikaanse werkloosheidBeeldbron: Bureau van Arbeidsstatistieken via Google

Maar 40% van bedrijven worden geconfronteerd met een tekort aan vaardigheden. Dit is de belangrijkste reden voor vacatures in banen op instapniveau. Simpel gezegd, u moet buiten uw traditionele bronnen kijken om de beste ontwikkelaars te krijgen. Vertrouw niet alleen op verwijzingen van werknemers. Kijk in plaats daarvan naar bronnen die u misschien nog niet had overwogen. Deze kunnen zijn verenigingen voor minderheidsgroepen in technologie.

Uw concurrentie put uit dezelfde talentenpools als iedereen. U krijgt toegang tot onaangeboorde arbeidsmarkten. Zo krijgt u toegang tot de beste mensen.

Met een divers personeelsbestand komt een betere betrokkenheid.

6. Diversiteit in tech verhoogt betrokkenheid werknemers

De betrokkenheid van werknemers is een groot probleem. A Gallup Uit de peiling bleek dat slechts 13% van de werknemers zijn actief betrokken bij het werk. Maar er is eenmanagement gedrag wat het meest waarschijnlijk de betrokkenheid zal beïnvloeden. Dat is het tonen van een sterk engagement voor diversiteit.

Dus waarom is betrokkenheid belangrijk? Het investeert mensen in uw bedrijf in wat u doet. Bedrijven met de beste engagement niveaus zien:

 • 10% hogere klantcijfers
 • 17% hogere productiviteit
 • 20% hogere verkoop
 • 21% hogere winstgevendheid
 • 41% lager ziekteverzuim
 • 24% minder verloop en organisaties met een hoog verloop
 • 59% minder verloop en organisaties met een laag verloop
 • 28% minder krimp
 • 40% minder kwaliteitsproblemen

Diversiteit in tech: engagementBeeldbron: Staat van de Wereldwijde Werkplek

Met andere woorden, betrokkenheid kan een groot effect hebben op uw bedrijfsresultaat. Diversiteit is een van de beste manieren om die te verbeteren. Betrokkenheid door diversiteit helpt ook op andere manieren.

7. U kunt uw beste werknemers behouden met een diverse werkplek

Betrokkenheid kan het personeelsverloop enorm doen dalen. Het helpt ook de retentie te verbeteren. Dit geldt vooral voor mensen die niet aan het profiel van de meerderheid voldoen. Volgens de studie van Atlassian is minder dan 30% van de ondervertegenwoordigde groepen in Silicon Valley hebben vertegenwoordiging, behoud, of een gevoel erbij te horen.

Betrokkenheid is een van de belangrijkste factoren waarmee werknemers rekening houden. Dit geldt vooral bij de beslissing om al dan niet naar een nieuw bedrijf te vertrekken. Als je eenmaal een geweldige werknemer hebt, is diversiteit in je organisatie erg belangrijk. Het is een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat ze bij u blijven in plaats van ergens anders heen te gaan. Het leuke is dat de betrokkenheid die wordt verkregen door diversiteit in tech een knock on effect heeft. Het verbetert de werknemerstevredenheid

8. Uw ontwikkelaars zijn meer tevreden in een diverse omgeving

Tevredenheid van werknemers kan een groot verschil maken in betrokkenheid. Maar tevredenheid werkt niet op een lineaire schaal. Hoe divers de omgeving om je heen is, beïnvloedt je tevredenheid. Dit is vooral waar voor minderheidsgroepen.

McKinsey vond wanneer een enorme stimulans voor tevredenheid begint. Het gebeurt wanneer de collega's van de werknemer meer dan 15% van het personeelsbestand. Dit betekent dat je geen symbolische poging moet doen om te laten zien dat je een paar niet-traditionele werknemers hebt. In plaats daarvan moet diversiteit een belangrijke factor zijn op alle niveaus van de organisatie. Dit zal ertoe bijdragen dat over het algemeen de beste mensen tevreden blijven met hun baan.

Maar het punt is dat diversiteit in tech niet alleen minderheid werknemers helpt. Het helpt iedereen om het beter te doen.

9. Diverse teams leveren beter werk

Diversiteit in tech: Diverse teams leveren beter werkFoto credit: sps universeel op Unsplash

Softwareontwikkeling is een proces waarbij veel wordt samengewerkt. Beslissingen worden zelden alleen genomen. Een deel van wat iemand maakt een geweldige ontwikkelaar is hun vermogen om met een team te werken. Maar er gebeurt iets interessants met diverse teams.

Katherine Philips van de Columbia Business School gevonden dat leden van diverse teams zich beter voorbereiden op een oefening. Dit is alleen waar als ze weten dat ze met een divers team gaan werken. Een diverse groep heeft meer kans om het juiste antwoord op een probleem te geven dan een homogene groep. Door een divers team van teamgenoten te hebben, levert iedereen, ook de leden van de meerderheid, beter werk. Als het team goed werkt, bouw je een beter product.

10. Uiteenlopende teams bouwen betere producten

Diverse teams versterken de klantgerichtheid van uw bedrijf. Uw klanten komen van over de hele wereld. Ze brengen veel verschillende vooruitzichten met zich mee. Teams die de samenstelling van de klanten van een bedrijf weerspiegelen, vallen op. Dat kan zijn door geslacht, etniciteit, cultuur, seksuele geaardheid of leeftijd. Zij zijn in een veel betere positie om te begrijpen welke veranderingen moeten worden aangebracht om het product te verbeteren.

Dit is belangrijk in de technologiesector omdat bedrijven de beste producten maken als ze innovatief zijn. Diversiteit kan daar ook bij helpen.

11. Betere innovatie en productiviteit

Diverse teams, vooral in de technologiesector, werken beter. Een studie van genderdiversiteit over technische werkteams is gebleken dat diverse teams zich beter aan projectschema's houden. Zij hebben ook lagere projectkosten. Individuele werknemers hebben hogere prestatiebeoordelingen. Uiteindelijk blijken de bonussen hoger uit te vallen.

Diverse teams maken meer met minder. En een deel daarvan is te danken aan creativiteit.

12. Diversiteit maakt uw team creatiever

Er is een cognitieve bias genaamd vloeiendheid heuristiek. Mensen denken dat ideeën waar ze zich prettig bij voelen, waarachtiger, mooier, of over het algemeen beter zijn. Het tegenovergestelde is waar over dingen waar ze zich ongemakkelijk bij voelen. Deze cognitieve vooringenomenheid kan de creativiteit van uw tech team beïnvloeden. Ze geven uiteindelijk de voorkeur aan wat ze al gedaan hebben wat ze zouden kunnen doen om een probleem op te lossen. Diverse teamleden brengen nieuwe vooruitzichten.

Nieuwe mensen zullen hetzelfde probleem hebben met de vloeiendheid heuristiek. Toch zullen de normen waar zij zich comfortabel bij voelen anders zijn. Deze corrigerende actie zal leiden tot creatievere uitkomsten. Deze zijn ongelooflijk belangrijk in de omgang met software ontwikkelaars. Zij moeten immers met interessante manieren komen om problemen op te lossen.

Zoals Paul Block, CEO van de Amerikaanse zoetstoffenproducent Merisant, reageerde,

Mensen met verschillende levensstijlen en achtergronden dagen elkaar meer uit. Diversiteit creëert onenigheid, en dat heb je nodig. Zonder dat, krijg je geen diepgaand onderzoek of doorbraken.

En met betere creativiteit komt betere besluitvorming.

13. Diversiteit draagt bij tot een betere besluitvorming

Diverse teams zijn creatiever, innovatiever en werken beter samen. Dit betekent dat ze ook betere beslissingen nemen. A rapport gevonden dat een groter aandeel vrouwen in een voor het overige mannenteam in verband wordt gebracht met een hogere collectieve intelligentie. De onderzoekers definiëren dit als het vermogen van een groep om een grote verscheidenheid aan taken uit te voeren. Deze teams hadden de meeste kans om creatief te experimenteren en kennis te delen.

Wanneer bedrijven diversiteit op leiderschapsniveau invoeren, treedt volgens McKinsey een fenomeen op dat diversiteit verwerven wordt genoemd. De persoonlijke ervaring van de leider doorbreekt de insulariteit van het bedrijf. Dit maakt de organisatie meer geneigd om inclusief te handelen. Het bevordert ook een communicatieve cultuur. Het belangrijkste is dat het een omgeving creëert waarin mensen onorthodoxe standpunten kunnen uiten. Ook is de kans groter dat ze meer informatie hebben om betere beslissingen te nemen.

En dit kan helpen, want als diversiteit niet wordt overwogen, laten techbedrijven kansen liggen, zelfs op de hoogste niveaus.

14. Financiers die aandacht besteden aan diversiteit in tech krijgen toegang tot onaangeboorde mogelijkheden

A studie van Zweedse durfkapitalisten had een interessant resultaat. Gemiddeld kregen de vrouwelijke ondernemers aan wie zij geld toekenden, slechts een kwart van wat zij hadden aangevraagd. Hun mannelijke tegenhangers kregen iets meer dan de helft van wat ze vroegen.

De VC's financierden liever mannen als zij dan vrouwen. Dit is een slecht idee. Bedrijven die van 0 tot 30% vrouwelijke vertegenwoordiging in hun leiderschapsraden zien een 15% stijging van de netto-inkomsten.

De tech-industrie wordt zwaar gefinancierd met behulp van het durfkapitaalmodel. Door hun vooringenomenheid ten opzichte van de meerderheid te negeren, investeren ze niet in het beste talent. Een durfkapitalist die zijn vooringenomenheid aanvaardt, kan kansen vinden waar anderen geen toegang toe hebben.

Diversiteit is nog steeds belangrijk in tech in 2018

Diversiteit in tech is niet slechts een voorbijgaande rage. Het is nog steeds een groot probleem waar Silicon Valley mee om moet gaan. Er zijn talrijke voordelen aan het omarmen van een divers personeelsbestand. Deze variëren van de kwaliteit van het product dat u produceert tot de mensen die u kunt aantrekken. Daarnaast kan het ook gaan om het geld dat u kunt verdienen. Hoewel er geen wondermiddel is om dit zeer complexe proces op te lossen, is het belangrijk om diversiteit te overwegen. Het is een echt ding dat je veel voordelen kan geven als je er aandacht aan besteedt.

Beeldbron: Pexels

Post delen

Meer informatie over het inhuren van tech

Abonneer u op onze Learning Hub en ontvang nuttige inzichten rechtstreeks in uw inbox.

Verifieer en ontwikkel coderingsvaardigheden naadloos.

Zie DevSkiller producten in actie.

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo