Tech-woordenlijst - Een definitieve lijst van IT-termen

Gepubliceerd: Laatst bijgewerkt:
Woordenlijst van IT-termen voor Tech Recruiters

IT-termen zijn niet gemakkelijk als u een niet-coder bent. Toch is het belangrijk om de basis te begrijpen om bij te blijven in het moderne bedrijfsleven. Dus stap uit je comfort zone en beheers de tech taal. We hebben deze DevSkiller Tech Woordenlijst van IT termen samengesteld om het zo makkelijk mogelijk te maken.

Probeer ook- 15 moderne tech termen die je moet kennen

We hebben de belangrijkste technische IT-termen in 10 categorieën. Als u deze termen kent, vergroot u uw geloofwaardigheid bij IT-aanwerving en verbetert u uw communicatie met ontwikkelaars.

Woordenlijst van algemene IT-termen

Programmeer taal

Foto door Juanjo Jaramillo op Unsplash

A programmeertaal wordt door programmeurs gebruikt om een computer opdracht te geven een bepaalde baan. Het is normaal een reeks instructies die kunnen worden gebruikt om de gewenste output te verkrijgen van een computerapplicatie die in een bepaalde programmeertaal is geschreven.

Broncode

Als broncode is een reeks instructies en verklaringen geschreven door een programmeur met behulp van een computerprogrammeertaal. Deze code wordt later door een compiler vertaald in machinetaal (binaire code). De broncode is het enige stadium waarin een programmeur een computerprogramma kan lezen en wijzigen.

Kader

Foto door Artem Sapegin op Unsplash

Een kader is een code die reeds geschreven en dekt generieke functionaliteiten op laag(er) niveau. Programmeurs kunnen dit selectief wijzigen met extra door de gebruiker geschreven code, waardoor toepassingsspecifieke software ontstaat. Een softwareframework biedt een standaardmanier om toepassingen te bouwen en te implementeren. Het bestaat uit vele voorgedefinieerde oplossingen voor gemeenschappelijke functionaliteiten die worden gebruikt om softwaretoepassingen, producten en oplossingen op te bouwen.

Door een framework te gebruiken, hoeven ontwikkelaars niet alle functionaliteiten te schrijven van de software waar ze aan werken. Deze functionaliteiten zijn al geïmplementeerd in het framework en klaar voor gebruik met een enkele opdracht. Frameworks kunnen de productiviteit van ontwikkelaars verbeteren, evenals de kwaliteit, betrouwbaarheid en robuustheid van nieuwe software. Kennis van frameworks voor een specifieke taak is dus een van de belangrijkste vaardigheden die een ontwikkelaar kan bezitten. Voorbeeld frameworks: Bootstrap, React, Spring Framework, Rails, Symfony.

Bibliotheek

Een bibliotheek is een verzameling van voorgedefinieerde functies of routines die een programma kan gebruiken. Bibliotheken zijn bijzonder waardevol voor het opslaan van vaak gebruikte routines, omdat u ze niet expliciet hoeft te koppelen aan elk programma dat ze gebruikt. Voorbeeld bibliotheken: JQuery, Google Guava, RxJava, d3.js.

Cultuur IT-termen

Agile softwareontwikkeling

Agile software ontwikkeling beschrijft een set van waarden en beginselen voor softwareontwikkeling waarbij eisen en oplossingen evolueren door de gezamenlijke inspanning van zelforganiserende cross-functionele teams. Het is een voorstander van adaptieve planning, evolutionaire ontwikkeling, vroege levering en continue verbetering, en het moedigt snelle en flexibele reacties op verandering aan. Beschreven in Agile Manifest.

DevOps

DevOps richt zich op snelle levering van IT-diensten door de goedkeuring van agile, slanke praktijken in de context van een systeemgerichte aanpak. Het is een van de IT-termen die de nadruk legt op mensen (en cultuur) en streeft naar een betere samenwerking tussen operationele en ontwikkelingsteams.

DevOps implementaties maken gebruik van technologie - in het bijzonder automatiserings- en monitoringtools die gebruik kunnen maken van een steeds meer programmeerbare en dynamische infrastructuur vanuit een levenscyclusperspectief. De kernprincipes zijn consistent met veel van de Site Reliability Engineering (zie: SRE hieronder) principes en praktijken. Men zou DevOps kunnen zien als een veralgemening van verscheidene kernprincipes van SRE voor een bredere waaier van organisaties, beheersstructuren, en personeel. Men zou omgekeerd SRE kunnen zien als een specifieke implementatie van DevOps met enkele idiosyncratische uitbreidingen.

Lees - Hoe screen je de belangrijkste DevOps-vaardigheden

SRE (Site Reliability Engineering)

SRE is een discipline die aspecten van software engineering omvat en toepast op operaties die tot doel hebben ultra-schaalbaar en zeer betrouwbare softwaresystemen. Het moedigt productbetrouwbaarheid, verantwoordingsplicht en innovatie aan.

Rol IT-termen

Front-End Ontwikkelaar

Een front-end ontwikkelaar creëert in wezen alles wat een digitale visuele aanwezigheid heeft waarmee mensen interageren (client-side omgeving). Traditioneel is een front-end ontwikkelaar een persoon die comfortabel met zowel ontwerp als coderingmet andere woorden iemand die vertrouwd is met eenvoudige ontwerptools en een website kan maken met HTML code, stijl het met CSS, en maak het interactief met behulp van JavaScript.

Lees - Hoe front-end ontwikkelaar vaardigheden te screenen

UI ontwerper

Foto door Taras Shypka op Unsplash

A UI (Gebruikersinterface) ontwerper is iemand die ontwerpt wat de toepassing lijkt op vanuit het perspectief van de gebruiker om gebruikers in staat te stellen met de applicatie te interageren. UI ontwerpers moeten begrijpen wat de front-end ontwikkelaar van hem/haar verwacht en weten hoe ze met hem/haar moeten communiceren, en moeten ook ontwerpvaardigheden hebben. Vaak hoeft deze persoon helemaal geen programmeur te zijn.

UX ontwerper

UX of een "User Experience" ontwerper, is een persoon die helpt een betere ervaring creëren van het gebruik van de toepassing. Deze persoon vereenvoudigt het visuele gedeelte van de applicatie en brengt de functies naar voren die het meest gebruikt worden. Zijn/haar taak is om de applicatie zo gemakkelijk en nuttig mogelijk te maken voor de gebruikers om de bruikbaarheid te vergroten.

Back-End Ontwikkelaar

Een Back-end ontwikkelaar is betrokken bij het proces van het combineren van een server, een toepassing, en een database om een probleem op te lossen (server-side omgeving). Dit hele proces is stevig verankerd in logica, een netwerk van processen en query's die in luttele seconden worden opgelost om u als gebruiker een bepaalde gewenste output te geven. Het zijn anders dan front-end ontwikkelaars in die zin dat de taak van een back-end ontwikkelaar volledig vrij is van enig visueel ontwerp. In plaats daarvan berust het op logisch redeneren en software-architectuur die tot doel heeft een bepaalde output te leveren.

Lees- Wat is het gemiddelde salaris van een back-end ontwikkelaar?

Full-Stack Ontwikkelaar

Foto door Christina @ wocintechchat.com op Unsplash

A full-stack ontwikkelaar is iemand die comfortabel kan werken met zowel back-end als front-end technologieën. Een algemeen begrip van technologieën uit elk deel van het ontwikkelingsproces is noodzakelijk voor een front-end ontwikkelaar. Dit betekent uiteraard dat zij geen expert zullen zijn op een bepaald gebied. In plaats daarvan kunnen zij een beter overzicht bieden van de toepassingsmogelijkheden en het vermogen om de kloof te overbruggen tussen hoe het systeem functioneert en hoe het eruit ziet en aanvoelt voor de gebruiker.

Lees meer - Front end developer vs back end vs full stack - Wat is het verschil?

MEAN-ontwikkelaar

Een MEAN ontwikkelaar is iemand die een JavaScript software stack gebruikt voor dynamische websites bouwen en webapplicaties. MEAN stack ontwikkelaars zijn experts in het gebruik van MongoDB, Express.js, AngularJS (of Angular), en Node.js. Omdat alle componenten van MEAN stack programma's ondersteunen die zijn geschreven in JavaScript, kunnen MEAN-applicaties worden geschreven in één taal voor zowel server-side als client-side uitvoeringsomgevingen.

Systeembeheerder (SysOp, sysadmin)

Systeembeheerder is een persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud, de configuratie en de betrouwbare werking van computersystemen, meestal servers.

Programmeertaal en -technologie IT-termenlijst

Java

Bron: 1000logos

Java is een gecompileerde, objectgeoriënteerde programmeertaal, qua syntaxis vergelijkbaar met C++. Het is bedoeld om ontwikkelaars van toepassingen in staat te stellen "één keer te schrijven en overal uit te voeren", hetgeen betekent dat gecompileerde Java-code op alle platforms die Java ondersteunen kan werken zonder dat hercompilatie nodig is.

Lees - Hoe de vaardigheden van Java ontwikkelaars te screenen

C

C programmeertaal logo
Bron: Seeklogo

C is een dwingende computer programmeertaal voor algemene doeleinden die gestructureerd programmeren, lexicaal variabele bereik, en recursie ondersteunt. Wterwijl een statisch typesysteem veel onbedoelde bewerkingen voorkomt. C werd oorspronkelijk ontwikkeld door Dennis Ritchie tussen 1969 en 1973 bij Bell Labs, en werd gebruikt om het Unix-besturingssysteem te herimplementeren. Het is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest gebruikte programmeertalen van alle tijden.

C++

C++ logo
Bron: Wikimedia

C++ is een programmeertaal voor algemene doeleinden. Het heeft imperatieve, objectgeoriënteerde en generieke programmeerfuncties en het biedt faciliteiten voor low-level geheugenmanipulatie.

C#

C# logo
Bron: Microsoft

C# (C sharp) is een programmeertaal die is ontworpen voor het bouwen van een verscheidenheid van toepassingen die draaien op de .NET Framework. C# is eenvoudig, krachtig, type-veilig, en object-georiënteerd.

Zie - Coderingstests voor C en C++

Python

Bron: Python

Python is een van de meest gebruikte programmeertalen (top 3 volgens IEEE Spectrum onderzoek). Het werd voor het eerst uitgebracht in 1991 en heeft sindsdien aan populariteit gewonnen omdat het eenvoudig te leren is, maar toch krachtig bij het oplossen van problemen. De syntaxis lijkt op die van de C++-familie, maar is uitgerust met een verscheidenheid aan moderne oplossingen.

Benieuwd hoeveel een Python ontwikkelaar verdient?- Lees meer

Visual Basic .NET

is een multi-paradigma, objectgeoriënteerde programmeertaal die is geïmplementeerd op het .NET Framework. Microsoft lanceerde VB.NET in 2002 als de opvolger van zijn oorspronkelijke Visual Basic taal. Hoewel het ".NET"-gedeelte van de naam in 2005 werd geschrapt, wordt "Visual Basic [.NET]" gebruikt om te verwijzen naar alle Visual Basic-talen die sinds 2002 zijn uitgebracht, om een onderscheid te maken met het klassieke Visual Basic. Samen met Visual C# is het een van de twee belangrijkste talen die gericht zijn op het .NET-framework.

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) is een veelgebruikte open-source scripttaal voor algemene doeleinden die bijzonder geschikt is voor webontwikkeling en in HTML kan worden ingebed. PHP 

Foto door Ben Griffiths op Unsplash

JavaScript

JavaScript is een hoog-niveau, prototype-gebaseerde, niet-getypeerde, dynamische taal. Afhankelijk van de omgeving kan JavaScript geïnterpreteerd of gecompileerd. Het is een multi-paradigma programmeertaal, die objectgeoriënteerde, dwingende en functionele programmeerstijlen ondersteunt.

Lees meer: Hoe JavaScript-ontwikkelaarsvaardigheden te screenen

Perl

De programmeertaal Perl is een algemene Unix scripttaal om het verwerken van rapporten te vergemakkelijken. Het is oorspronkelijk ontwikkeld door Larry Wall in 1987. Sindsdien heeft het vele veranderingen en revisies ondergaan. Perl 6, dat begon als een herontwerp van Perl 5 in 2000, ontwikkelde zich uiteindelijk tot een aparte taal. Beide talen worden nog steeds onafhankelijk van elkaar ontwikkeld door verschillende ontwikkelteams en ze lenen veel ideeën van elkaar.

Ruby

Ruby is een dynamische, reflectieve, objectgeoriënteerde programmeertaal voor algemeen gebruik. Het is ontworpen en ontwikkeld in het midden van de jaren negentig door Yukihiro "Matz" Matsumoto in Japan. Volgens de maker is Ruby beïnvloed door Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada, en Lisp.

Swift

Bron: Wikimedia

Swift is een gecompileerde programmeertaal voor algemene doeleinden met meerdere paradigma's, ontwikkeld door Apple Inc. voor iOS, macOS, watchOS, tvOS en Linux.

R

R is een open-source programmeertaal en softwareomgeving voor statistische berekeningen en grafieken. Het wordt veel gebruikt door statistici en data miners voor het ontwikkelen van statistische software en data analyse.

Ga

Bron: Wikimedia

Ga (vaak aangeduid als Golang) is een vrije en open-source programmeertaal die door Google is gecreëerd.

Objective-C

Bron: Seeklogo

Doelstelling C is een algemene, objectgeoriënteerde programmeertaal die Smalltalk-stijl berichtgeving over de programmeertaal C. Het was de belangrijkste programmeertaal gebruikt door Apple voor OS X en iOS besturingssystemen, en hun respectieve toepassingsprogramma-interfaces (API's) Cocoa en Cocoa Touch vóór de invoering van Swift.

SQL

SQL is de meest populaire database programmeertaal. Historisch gezien is dit declaratieve programmeerparadigma een belangrijk kenmerk voor ad-hoc query's die worden uitgevoerd voor gegevensintrospectie door menselijke gebruikers rechtstreeks met SQL (in plaats van met een UI). In de moderne tijd is SQL ook ingebed in andere, meer general-purpose programmeertalen zoals Java om toegang te krijgen tot gegevens uit centrale databases.

Lees meer: Hoe SQL ontwikkelaar vaardigheden te screenen

Scala

Bron: Wikimedia

Scala is een programmeertaal voor algemene doeleinden die ondersteuning biedt voor functioneel programmeren en een sterk statisch typesysteem. Ontworpen om beknopt te zijn, zijn veel van Scala's ontwerpbeslissingen gericht op de kritiek op Java aan te pakken.

Android

Bron: Wikimedia

Android is de s werelds meest populaire besturingssysteem (het is geen programmeertaal), voornamelijk bestemd voor mobiele toestellen. De broncode is ontwikkeld door Google onder het Android Open Source Project (AOSP). Latere versies worden meestal jaarlijks uitgebracht en worden aangekondigd op de Google I/O-conferenties.

Lees: Hoe Android ontwikkelaarsvaardigheden te screenen

Database IT-termen

Database

is een verzameling informatie die wordt opgeslagen en gebruikt door de software, georganiseerd op een manier die gemakkelijk kan worden beheerd. Traditionele databanken zijn georganiseerd volgens velden, records en bestanden.

Relationele Database

is een database georganiseerd volgens het relationele model. Relaties zijn een logische verbinding tussen verschillende tabellen die tot stand komt op basis van interactie tussen deze tabellen. Alle relationele databanken gebruiken SQL (Structured Query Language) om gegevens te bewerken (invoegen, bijwerken, laden). Het lijkt op een spreadsheet. Voorbeelden: Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server.

NoSQL Databank

niet-relationele of niet-SQL-databank. In tegenstelling tot relationele databanken gebruikt deze andere vormen dan tabelgegevens, zoals key-valueverzamelingen, meerlagenstructuren, grafieken, enz. Dergelijke databanken worden gewoonlijk gekozen vanwege hun prestaties, schaalbaarheid en flexibiliteit bij het ontwerpen van schema's.

De stelling van CAP

stelt dat het voor een gedistribueerde gegevensopslag onmogelijk is om tegelijkertijd meer dan twee van de volgende drie garanties te bieden: consistentie (elke gelezen informatie krijgt de meest recente schrijfopdracht of een foutmelding), beschikbaarheid (elk verzoek krijgt een antwoord zonder foutmelding zonder de garantie dat het de meest recente schrijfopdracht bevat) en partitietolerantie (het systeem blijft werken ondanks een willekeurig aantal berichten dat door het netwerk tussen knooppunten wordt gedropt of vertraagd). Met andere woorden, de stelling van CAP stelt dat men in aanwezigheid van een netwerkpartitie moet kiezen tussen consistentie en beschikbaarheid.

ACID

is een acroniem dat bestaat uit de IT-termen Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. Het zijn een reeks eigenschappen die verband houden met de databasemotoren die garanderen dat de gegevens na voltooiing van de wijziging consistent zullen zijn.

Gebruikersinterface IT-termen

GUI/UI

of "Grafische gebruikersinterface", is het visuele gedeelte van de software of een website dat de gebruiker toelaat om te interageren met de toepassing. Telkens wanneer u een toepassing gebruikt, gebruikt u die door door de GUI te klikken.

Responsief ontwerp

is ervoor verantwoordelijk dat de interface van de applicatie goed wordt weergegeven op alle mogelijke apparaten, zoals telefoons, pc's of tablets, die we gebruiken om toegang te krijgen.

CSS

(Cascading Style Sheets) is een methode om opmaakregels aan een HTML-pagina toe te wijzen, waardoor de inhoud en de presentatie van een website van elkaar kunnen worden gescheiden. Deze scheiding geeft webontwikkelaars de mogelijkheid om het uiterlijk van een specifiek HTML-element, zoals positie, kleuren, lettertypen, enz., in een hele website onmiddellijk te veranderen.

Materiaal ontwerp

is de conceptuele ontwerpfilosofie van Google waarin wordt beschreven hoe apps eruit moeten zien en moeten werken. De filosofie omvat alles van animatie, stijl tot lay-out en geeft richtlijnen voor patronen, componenten en bruikbaarheid.

Bootstrap

is een gratis open-source front-end web framework voor het ontwerpen van websites en webapplicaties. Het maakt het zeer eenvoudig om webpagina's te maken door ontwerpers te laten kiezen uit een grote verzameling van vooraf gebouwde elementen, gedragingen en snelkoppelingen. Het doel is om ontwerp te verenigen en zowel niet-technische als technische ontwerpers in staat te stellen de kwaliteit van hun ontwerp te verbeteren.

Testen van IT-termen

Unit testen

is een softwareontwikkelingsproces waarbij de kleinste testbare onderdelen van een toepassing (eenheden genaamd) afzonderlijk en onafhankelijk worden gecontroleerd om na te gaan of zij slagen. De meest populaire bibliotheken zijn: JUnit, Mocha, NUnit, RSpec.

Integratie testen

Integratietests zijn een niveau van softwaretests waarbij afzonderlijke eenheden worden gecombineerd en als groep worden getest. Deze tests worden uitgevoerd om defecten in de interface en in de interacties tussen geïntegreerde componenten of systemen aan het licht te brengen. Integratietests vinden plaats na de unit tests en vóór de validatietests.

Acceptatietesten

Acceptatietests zijn een niveau van softwaretests waarbij een systeem wordt getest op aanvaardbaarheid. Het doel van deze test is te evalueren of het systeem voldoet aan de bedrijfsvereisten, de gebruikersbehoeften en de bedrijfsprocessen. Acceptatietesten bepalen of een systeem voldoet aan de acceptatiecriteria en om de gebruiker, klanten of andere geautoriseerde entiteit in staat te stellen te bepalen of het systeem al dan niet wordt geaccepteerd. Lees meer: Software Testing Fundamentals

Prestatie testen

Prestatietests zijn een vorm van softwaretests waarbij wordt nagegaan hoe een systeem presteert in termen van reactievermogen en stabiliteit onder een bepaalde werkbelasting (meestal onder stress). Lees meer: Software Testing Fundamentals

Ontwikkelingsinstrumenten en -processen IT-termen

Versiecontrolesysteem

is het beheer van wijzigingen in documenten, computerprogramma's, grote websites en andere informatieverzamelingen. Wijzigingen worden meestal aangeduid met een nummer of lettercode, die "revisienummer", "revisieniveau" of gewoon "revisie" wordt genoemd. Een eerste set bestanden is bijvoorbeeld "revisie 1". Wanneer de eerste wijziging wordt aangebracht, is de resulterende set "revisie 2", enzovoort. Elke revisie is gekoppeld aan een tijdstempel en de persoon die de wijziging heeft aangebracht. Revisies kunnen vergeleken worden, teruggezet worden, en bij sommige bestandstypen samengevoegd worden.

Subversion (svn)

is een ander populair open source versiebeheersysteem. In tegenstelling tot Git, alle ontwikkelaars gebruiken één gecentraliseerde repository. Lees meer: Versiebeheer met Subversion

Git

Git is een gratis open source gedistribueerd versiebeheersysteem voor het bijhouden van wijzigingen in computerbestanden en het coördineren van het werk aan die bestanden onder meerdere mensen. Het wordt vooral gebruikt voor broncodebeheer in softwareontwikkeling, maar het kan worden gebruikt om wijzigingen in elke verzameling bestanden bij te houden.

Vastleggen

In versiebeheersystemen is een commit een opgeslagen wijziging in de broncode. Commits zijn meestal toegevoegde/verwijderde bestanden of directories, gewijzigde bestandsinhoud, etc.

Stam-gebaseerde ontwikkeling

is de praktijk van het samenvoegen van alle werkkopieën van ontwikkelaars naar een gedeelde hoofdlijn, meerdere keren per dag. Lees meer: TrunkBasedDevelopment

GitHub

GitHub is een populaire Git hosting service. Het wordt meestal gebruikt voor code. Naast Git biedt het verschillende samenwerkingsfuncties, belangrijke IT-termen zoals bug tracking, feature requests, taakbeheer en wiki's.

Bron: Roman Synkevych op Unsplash

GitLab

Bron: Wikimedia

GitLab.com is een Git repository hosting die wiki's en issue tracking functionaliteit biedt. Het is een open-source project ontwikkeld door GitLab Inc.

Bitbucket

Bitbucket.org is een Git en Mercurial repository hosting service die eigendom is van Atlassian. Net als zijn tegenhangers biedt het verschillende samenwerkingsmogelijkheden zoals issue tracking en wiki's.

IDE

IDE (Integrated Development Environment) is een code-editorprogramma dat programmeurs moet helpen bij het schrijven, uitvoeren en debuggen van code. Voorbeelden van IDE's zijn Eclipse, IntelliJ IDEAVisual Studio, PHP Storm

Gereedschap bouwen

Build tools worden gebruikt om door de ontwikkelaar geschreven programmeercode om te zetten in binaire code die door een computer uitvoerbaar is en kan worden uitgevoerd. Het beheert gewoonlijk externe afhankelijkheden (bibliotheken of frameworks) die in het project worden gebruikt. Voorbeelden: Gradle, Maven, Rake, MSBuild, Phing.

Automatiseringsserver (zoals Jenkins, Bamboo, TeamCity)

Een automatiseringsserver helpt bij het automatiseren van het niet-menselijke deel van het softwareontwikkelingsproces met continue integratie en het vergemakkelijken van de technische aspecten van continue levering.

Continue Integratie

Continue integratie - een uitbreiding van de Trunk Based Development praktijk - waarbij elke integratie wordt geverifieerd door geautomatiseerde tools en getest om snelle feedback te geven en fouten zo snel mogelijk op te sporen. Lees meer: Martin Fowler

Continue levering

is een software engineering aanpak waarbij teams software in korte cycli produceren, zodat het op elk moment betrouwbaar kan worden vrijgegeven. Dit betekent dat het deployment-pakket continu (bv. één keer per dag) wordt voorbereid en automatisch wordt getest, en klaar is voor verzending naar productie.

Voortdurende Deployment

Continuous deployment is gelijkaardig aan continuous delivery maar eindigt met het uitrollen van het pakket naar productie in plaats van enkel klaar om uitgerold te worden.

Inzet

betekent het pushen van een nieuwe software pakket versie naar zijn doelomgeving.

Eigenschap

is een onderscheidend kenmerk van een software-item (b.v. prestaties, draagbaarheid of functionaliteit).

Vrijgave

het beschikbaar stellen van het versiepakket (functies) aan eindgebruikers.

Uitrol pijplijn

definieert de opeenvolging van stappen die moeten worden doorlopen voordat een toepassing in productie wordt genomen. Door de implementatie-levenscyclus op te delen in fasen, krijgt men steeds meer vertrouwen, meestal ten koste van extra tijd. Vroege fasen brengen de meeste problemen aan het licht, wat snellere feedback oplevert, terwijl latere fasen langzamer en grondiger onderzoek bieden. Fasen kunnen bestaan uit bouwen, implementeren, testen, archiveren, enz. Lees meer: Martin Fowler

Ticket / Probleem / Incident

is een lopend rapport over een bepaald probleem, de status ervan, en andere relevante gegevens binnen een issuetracking-systeem. Ze worden gewoonlijk gemaakt in een helpdesk of call center omgeving en hebben bijna altijd een uniek referentienummer, ook bekend als een zaak, kwestie, of oproeplogboek nummer. Dit nummer wordt gebruikt om de gebruiker of het helpdeskpersoneel in staat te stellen snel het probleem of verzoek van de gebruiker op te sporen, aan te vullen of de status ervan mee te delen.

Architectuur IT-termen

Architectuur

Architectuur is een term die wordt toegepast op zowel het proces als het resultaat van het uitdenken en specificeren van de algemene structuur, de logische componenten, en de logische onderlinge relaties van een computer, het besturingssysteem en het netwerk. Lees meer: WhatIs.com

API

(Application Programming Interface) is een geheel van definities, protocollen, schema's, hulpmiddelen en praktijken om met de toepassing te communiceren. Voor ontwikkelaars is API wat de grafische gebruikersinterface is voor gebruikers. Het stelt ontwikkelaars (en uiteindelijk andere toepassingen) in staat om te communiceren met toepassingen.

REST

Bron : Restfulapi.net

REST (Representational State Transfer) is een reeks richtlijnen voor het bouwen van webdiensten die interoperabiliteit bieden tussen computers op afstand. Het is gericht op bronnen en basisoperaties (zoals bewerken, lezen en toevoegen) die daarmee verband houden. Ze worden gewoonlijk gebruikt om publieke API's bloot te leggen.

SOAP

Simple Object Access Protocol is een manier om gestructureerde informatie uit te wisselen tussen computers. Vergeleken met REST is het formeler, minder flexibel, en vereist het een schemadefinitie (WSDL).

Monolith

is een architectuurstijl die gebaseerd is op het draaien op een enkele toepassingslaag die de neiging heeft om alle functionaliteiten die de architectuur nodig heeft te bundelen. Eenvoudig gezegd betekent het dat alles uit één stuk is samengesteld. Monolithische software is ontworpen om op zichzelf te staan; componenten van het programma zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar in plaats van losjes gekoppeld zoals het geval is bij modulaire softwareprogramma's. Bovendien moet, als een programmaonderdeel moet worden bijgewerkt, de hele toepassing worden herschreven, terwijl bij modulaire toepassingen elke afzonderlijke module (zoals een microservice) kan worden gewijzigd zonder dat dit gevolgen heeft voor andere delen van het programma. Lees meer: WhatIs.com

Gedistribueerd systeem

is een model waarin componenten die zich op computers in een netwerk bevinden, met elkaar communiceren en hun acties coördineren door berichten door te geven, waarbij zij voor de gebruikers overkomen als één enkel samenhangend systeem. De componenten werken met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Drie belangrijke kenmerken van gedistribueerde systemen zijn: gelijktijdigheid van componenten, het ontbreken van een globale klok, en het onafhankelijk falen van componenten.

Dienstgerichte architectuur (SOA)

SOA is een stijl van software-ontwerp die gebaseerd is op discrete software-componenten (services) die gezamenlijk de functionaliteiten van een grotere software-architectuur leveren. Een service is een discrete eenheid van functionaliteit die op afstand kan worden benaderd en waarop onafhankelijk kan worden gereageerd en die kan worden bijgewerkt, zoals het online opvragen van een creditcardafschrift. In deze benadering worden diensten aan andere componenten geleverd door toepassingscomponenten, via een communicatieprotocol over een netwerk.

De basisprincipes van een servicegeoriënteerde architectuur zijn onafhankelijk van verkopers, producten en technologieën. Service-georiënteerde architectuur is voornamelijk gebruikt en gericht op grote ondernemingen.

Microservices

Microservices zijn een variant van de architectuurstijl service-oriented architecture (SOA). Het idee achter microservices is dat sommige soorten applicaties gemakkelijker te bouwen en te onderhouden zijn wanneer ze worden opgesplitst in kleinere, samenstelbare stukken die samenwerken. Elk onderdeel is autonoom, wordt afzonderlijk ontwikkeld en de toepassing is dan gewoon de som van de samenstellende onderdelen. Dit in tegenstelling tot een traditionele, "monolithische" applicatie die in één stuk is ontwikkeld.

De Microservices-stijl wordt tegenwoordig door veel organisaties (zoals Netflix, Uber en Facebook) gebruikt als een game-changer om een hoge mate van wendbaarheid, snelheid van levering en schaal te bereiken. Lees meer: Martin Fowler

CRUD

CRUD is eigenlijk een acroniem van Create, Read, Update, Delete. Het beschrijft een type van toepassingen gericht op eenvoudige bewerking van gegevens zonder enige rijke zakelijke operaties. In de volksmond ook wel "database viewers" genoemd.

Infrastructuur IT-termen

Infrastructuur

verwijst naar het geheel van hardware, software, netwerkbronnen en diensten die vereist zijn voor het bestaan, de werking en het beheer van een IT-omgeving van een onderneming. Het stelt een organisatie in staat IT-oplossingen en diensten te leveren aan haar werknemers, partners en/of klanten en is gewoonlijk intern in een organisatie en wordt ingezet binnen eigen faciliteiten.

Cloud dienst

Een clouddienst is een dienst die via het internet op aanvraag beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers vanaf de servers van een aanbieder van cloud computing (bijv. Microsoft Azure of Amazon Web Services), in tegenstelling tot een dienst die wordt geleverd vanaf fysieke servers op locatie.

Software als een dienst (SaaS)

SaaS, soms ook "on-demand software" genoemd, is een model voor het in licentie geven en leveren van software waarbij software op abonnementsbasis in licentie wordt gegeven en centraal wordt gehost. Het is de meest bekende vorm van cloud-dienstverlening voor consumenten. SaaS-aanbieders stellen de toepassing ter beschikking van gebruikers via het internet, meestal een browsergebaseerde interface. Klanten kunnen dan van de software genieten zonder zich zorgen te hoeven maken over ontwikkeling, onderhoud, ondersteuning, updates of back-ups.

Het nadeel is echter dat uw software-ervaring volledig afhankelijk is van de SaaS-aanbieder, die verantwoordelijk is voor stabiliteit, rapportage, facturering en beveiliging. Bekende voorbeelden van sommige diensten van SaaS-bedrijven zijn Gmail, Dropbox, Salesforce, en Netflix.

Platform als dienst (PaaS)

PaaS is een categorie van cloud computing-diensten die op een lager niveau functioneert dan SaaS en typisch een platform biedt waarop software kan worden ontwikkeld en ingezet. PaaS-leveranciers abstraheren veel van het werk van het omgaan met servers en bieden klanten een omgeving waarin het besturingssysteem en de serversoftware, evenals de onderliggende serverhardware en netwerkinfrastructuur, worden verzorgd. Dit laat gebruikers vrij om zich te concentreren op de zakelijke kant van schaalbaarheid, en de applicatieontwikkeling van hun product of dienst. Het stelt klanten in staat om applicaties te ontwikkelen, te draaien en te beheren zonder de complexiteit van het bouwen en onderhouden van de infrastructuur die gewoonlijk gepaard gaat met het ontwikkelen en lanceren van een app.

PaaS maakt het ontwikkelen, testen en implementeren van applicaties snel, eenvoudig en kosteneffectief. Enkele voorbeelden van PaaS zijn Pivotal Cloud Foundry en Heroku.

Infrastructuur als dienst (IaaS)

IaaS is het meest basale cloud-dienstenmodel dat computerinfrastructuur - IT-termen zoals virtuele machines en andere middelen - als dienst aan abonnees aanbiedt. Het is een lager niveau vergeleken met PaaS. Doorgaans levert IaaS hardware, opslag, servers en datacenterruimte of netwerkcomponenten. U kunt snel op- en afschalen naargelang de vraag en u betaalt alleen voor wat u gebruikt. Dit maakt IaaS zeer geschikt voor werklasten die tijdelijk of experimenteel zijn of onverwacht veranderen. IaaS-voorbeelden: Amazon Web Services en zijn EC2.

Automatisering

IT-automatisering is het koppelen van ongelijksoortige systemen en software op zodanige wijze dat ze zelfwerkend of zelfregulerend worden. Lees meer: TechTarget.com

Infrastructuur als code (IaC)

IaC (programmeerbare infrastructuur) betekent het schrijven van code (dat kan gebeuren met behulp van een taal op hoog niveau of een andere beschrijvende taal) om configuraties te beheren en de provisionering van infrastructuur te automatiseren, naast de implementaties. IaC gaat niet alleen over het schrijven van scripts, het gaat ook over het gebruik van geteste en bewezen softwareontwikkelingspraktijken die al worden gebruikt bij de ontwikkeling van toepassingen, bv. versiecontrole, testen, kleine implementaties, gebruik van ontwerppatronen, enz. Kortom, dit betekent dat je code schrijft om je server te provisioneren en te beheren, naast het automatiseren van processen. Het is een benadering van het beheer van IT-infrastructuur voor het tijdperk van cloud, microservices en continuous delivery. Lees meer: ThoughtWorks

Containers

bestaan uit een volledige runtime-omgeving: een applicatie, plus al zijn afhankelijkheden, bibliotheken, en andere binaries, en configuratiebestanden die nodig zijn om het te draaien, gebundeld in één pakket. Containers zijn een oplossing voor het probleem hoe software betrouwbaar kan draaien wanneer deze van de ene computeromgeving naar de andere wordt verplaatst. Dit kan zijn van de laptop van een ontwikkelaar naar een testomgeving, van een staging-omgeving naar productie, en misschien van een fysieke machine in een datacenter naar een virtuele machine in een private of publieke cloud. Lees meer: CIO

Besturingssysteem

is systeemsoftware die computerhardware beheert en software hulpbronnen en biedt gemeenschappelijke diensten voor computerprogramma's. Alle computerprogramma's, met uitzondering van firmware, hebben een besturingssysteem nodig om te kunnen functioneren. Voorbeelden: Microsoft Windows, macOS, Linux.

Shell

is een interface die de gebruiker in staat stelt tot interactie met een computer. Het biedt een gebruikersinterface voor toegang tot de diensten van een besturingssysteem. In het algemeen maken shells van besturingssystemen gebruik van een commandoregelinterface (CLI) of een grafische gebruikersinterface (GUI), afhankelijk van de rol van een computer en de specifieke bediening. De naam komt van het feit dat shells lagen zijn rond de kernel van het besturingssysteem.

Metrisch

meting van een bepaald kenmerk van de prestaties of de doeltreffendheid van een programma.

Log

is een verslag van wat er is gebeurd. Doorgaans helpt het bij het diagnosticeren van problemen of het verkrijgen van bepaalde inzichten over wat er gaande is in de levenscyclus van een applicatie.

Post delen

Meer informatie over het inhuren van tech

Abonneer u op onze Learning Hub en ontvang nuttige inzichten rechtstreeks in uw inbox.

Verifieer en ontwikkel coderingsvaardigheden naadloos.

Zie DevSkiller producten in actie.

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo