Woordenlijst van IT-termen voor Tech Recruiters

Gepubliceerd: Laatst bijgewerkt:
Woordenlijst van IT-termen voor Tech Recruiters

Tech taal en IT termen zijn niet gemakkelijk als je een niet-coder bent. Toch, om in staat te zijn om ontwikkelaars te werven en effectief met hen te communiceren, tech recruiters hebben geen andere keuze dan de IT-termen die verband houden met hun dagelijkse werk te begrijpen. Dus stap uit je comfort zone en beheers de tech taal. We hebben deze DevSkiller Tech Woordenlijst van IT termen samengesteld om het zo makkelijk mogelijk te maken. Deze woordenlijst is onderdeel van onze uitgebreide bibliotheek van HR-middelen.

We hebben alle belangrijkste IT-technische termen in rekrutering verzameld en ze samengebracht in een gemakkelijk verteerbare, rekruteringsvriendelijke lijst, verdeeld in 10 categorieën. Door deze termen te leren en te gebruiken, vergroot u uw geloofwaardigheid in het IT-wervingsproces en verbetert u uw communicatie met ontwikkelaars.

Algemene IT-termen

Programmeer taal

is een taal die door programmeurs wordt gebruikt om een computer opdracht te geven een bepaalde taak uit te voeren. Het is gewoonlijk een reeks instructies die kunnen worden gebruikt om de gewenste output te bereiken van een computerapplicatie die in een bepaalde programmeertaal is geschreven.

Broncode

is een reeks instructies en verklaringen die door een programmeur in een computerprogrammeertaal zijn geschreven. Deze code wordt later door een compiler vertaald in machinetaal (binaire code). De broncode is het enige stadium waarin een programmeur een computerprogramma kan lezen en wijzigen. Lees meer: Wikipedia

Kader

is code die reeds geschreven is en generieke functies op laag(er) niveau omvat. Programmeurs kunnen deze selectief wijzigen met extra door de gebruiker geschreven code, waardoor applicatiespecifieke software ontstaat. Een software framework biedt een standaard manier om applicaties te bouwen en te implementeren. Het bestaat uit vele voorgedefinieerde oplossingen voor gemeenschappelijke functionaliteiten die worden gebruikt om softwaretoepassingen, producten en oplossingen op te bouwen. Door gebruik te maken van een framework hoeven ontwikkelaars niet alle functionaliteiten te schrijven van de software waar ze aan werken. Deze functionaliteiten zijn al geïmplementeerd in het framework en klaar voor gebruik met een enkele opdracht. Frameworks kunnen de productiviteit van ontwikkelaars verbeteren, evenals de kwaliteit, betrouwbaarheid en robuustheid van nieuwe software. Kennis van frameworks voor een specifieke taak is dus een van de belangrijkste vaardigheden die een ontwikkelaar kan bezitten. Voorbeeld frameworks: Bootstrap, React, Spring Framework, Rails, Symfony. Lees meer: Wikipedia

Bibliotheek

is een verzameling van voorgedefinieerde functies of routines die een programma kan gebruiken. Bibliotheken zijn bijzonder waardevol voor het opslaan van vaak gebruikte routines, omdat u ze niet expliciet hoeft te koppelen aan elk programma dat ze gebruikt. Voorbeeld bibliotheken: JQuery, Google Guava, RxJava, d3.js.

Cultuur IT-termen

Agile softwareontwikkeling

beschrijft een reeks waarden en principes voor softwareontwikkeling waaronder eisen en oplossingen evolueren door de gezamenlijke inspanning van zelforganiserende cross-functionele teams. Het pleit voor adaptieve planning, evolutionaire ontwikkeling, vroege oplevering, en continue verbetering, en het moedigt een snelle en flexibele reactie op verandering aan. Beschreven in Agile Manifest. Lees meer: Wikipedia

DevOps

vertegenwoordigt een verandering in de IT-cultuur gericht op snelle IT-dienstverlening door de aanneming van agile, slanke praktijken in de context van een systeemgerichte aanpak. DevOps is een van de IT-termen die de nadruk legt op mensen (en cultuur) en streeft naar verbetering van de samenwerking tussen operationele en ontwikkelingsteams. DevOps implementaties maken gebruik van technologie - in het bijzonder automatisering en monitoring tools die gebruik kunnen maken van een steeds meer programmeerbare en dynamische infrastructuur vanuit een levenscyclus perspectief. De kernprincipes van DevOps zijn consistent met veel van de principes en praktijken van Site Reliability Engineering (zie: SRE). Men zou DevOps kunnen zien als een veralgemening van verscheidene kernprincipes van SRE voor een bredere waaier van organisaties, beheersstructuren, en personeel. Men zou omgekeerd SRE kunnen zien als een specifieke implementatie van DevOps met enkele idiosyncratische uitbreidingen. Lees meer: Gartner, O'Reilly Media

SRE (Site Reliability Engineering)

is een discipline die aspecten van software engineering omvat en toepast op operaties die tot doel hebben uiterst schaalbare en uiterst betrouwbare softwaresystemen te creëren. Het moedigt productbetrouwbaarheid, verantwoordelijkheid en innovatie aan. Lees meer: Google

Rol IT-termen

Front-End Ontwikkelaar

creëert in wezen alles wat een digitale visuele aanwezigheid heeft waarmee mensen interageren (client-side omgeving). Traditioneel is een front-end ontwikkelaar iemand die vertrouwd is met zowel ontwerp als codering; met andere woorden iemand die vertrouwd is met eenvoudige ontwerptools en in staat is een website te maken met behulp van HTML code, stijl het met CSS, en maak het interactief met behulp van JavaScript.

UI ontwerper

of "Gebruikers Interface" designer, is degene die ontwerpt hoe de applicatie eruit ziet vanuit het perspectief van de gebruiker om gebruikers in staat te stellen om te gaan met de applicatie. UI ontwerpers moeten begrijpen wat de front-end ontwikkelaar van hem/haar verwacht en weten hoe ze met hem/haar moeten communiceren, maar ook ontwerpvaardigheden hebben. Vaak hoeft deze persoon helemaal geen programmeur te zijn.

UX ontwerper

of "User Experience" Designer is een persoon die helpt om een betere gebruikservaring van de applicatie te creëren. Deze persoon vereenvoudigt het visuele deel van de applicatie en brengt de functies naar voren die het meest gebruikt worden. Zijn/haar taak is om de applicatie zo gemakkelijk en nuttig mogelijk te maken voor de gebruikers om de bruikbaarheid te vergroten.

Back-End Ontwikkelaar

is betrokken bij het proces van het combineren van een server, een applicatie en een database om een probleem op te lossen (server-side omgeving). Dit hele proces is stevig verankerd in logica, een netwerk van processen en query's die in fractie van een seconde worden opgelost om u als gebruiker een bepaalde gewenste output te geven. Ze verschillen van front-end ontwikkelaars in die zin dat de taak van een back-end ontwikkelaar volledig vrij is van enig visueel ontwerp. In plaats daarvan berust het op logisch redeneren en software-architectuur die erop gericht is een bepaalde output te leveren.

[emaillocker id="115882″]

Full-Stack Ontwikkelaar

is iemand die comfortabel kan werken met zowel back-end als front-end technologieën. Een algemeen begrip van technologieën uit elk deel van het ontwikkelingsproces is noodzakelijk voor een front-end ontwikkelaar. Dit betekent natuurlijk dat zij geen expert zullen zijn op een bepaald gebied. In plaats daarvan kunnen ze een beter overzicht bieden van de toepassingsmogelijkheden en het vermogen om de kloof te overbruggen tussen hoe het systeem functioneert en hoe het eruit ziet en aanvoelt voor de gebruiker.

MEAN-ontwikkelaar

is een ontwikkelaar die een JavaScript-softwarestack gebruikt voor het bouwen van dynamische websites en webapplicaties. MEAN stack ontwikkelaars zijn experts in het gebruik van MongoDB, Express.js, AngularJS (of Angular), en Node.js. Omdat alle componenten van de MEAN-stack programma's ondersteunen die in JavaScript zijn geschreven, kunnen MEAN-toepassingen in één taal worden geschreven voor zowel server-side als client-side uitvoeringsomgevingen.

Systeembeheerder (SysOp, sysadmin)

is een persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud, de configuratie en de betrouwbare werking van computersystemen, meestal servers. Lees meer: Wikipedia

Programmeertaal en -technologie IT-termenlijst

Java

is een gecompileerde, objectgeoriënteerde programmeertaal die qua syntaxis lijkt op C++. Het is bedoeld om applicatie-ontwikkelaars "write once, run anywhere" te laten gebruiken, wat betekent dat gecompileerde Java-code op alle platforms die Java ondersteunen kan draaien zonder dat hercompilatie nodig is. Lees meer: DevSkiller

C

is een dwingende computer programmeertaal voor algemene doeleinden, die gestructureerd programmeren, lexicale variabele reikwijdte en recursie ondersteunt, terwijl een statisch typesysteem veel onbedoelde bewerkingen voorkomt. C werd oorspronkelijk ontwikkeld door Dennis Ritchie tussen 1969 en 1973 bij Bell Labs, en werd gebruikt om het Unix-besturingssysteem te herimplementeren. Sindsdien is het een van de meest gebruikte programmeertalen aller tijden geworden. Lees meer: Wikipedia

C++

(uitgesproken als cee plus plus /ˈsiː plʌs plʌs/) is een programmeertaal voor algemene doeleinden. Het heeft imperatieve, objectgeoriënteerde en generieke programmeerfuncties en het biedt faciliteiten voor low-level geheugenmanipulatie. Lees meer: Wikipedia

C#

(uitgesproken als "C sharp"), een van de IT-termen die een minder voor de hand liggende uitspraak heeft, is een programmeertaal die is ontworpen voor het bouwen van een verscheidenheid aan toepassingen die op het .NET Framework draaien. C# is eenvoudig, krachtig, type-veilig en object-georiënteerd. Lees meer: Wikipedia

Python

is een van de meest gebruikte programmeertalen (top 3 volgens IEEE Spectrum onderzoek). Het werd voor het eerst uitgebracht in 1991 en heeft sindsdien aan populariteit gewonnen omdat het eenvoudig te leren is, maar toch krachtig in het oplossen van problemen. De syntaxis is vergelijkbaar met die van C++, maar is uitgerust met een verscheidenheid aan moderne oplossingen. Lees meer DevSkiller

Visual Basic .NET

is een multi-paradigma, objectgeoriënteerde programmeertaal die is geïmplementeerd op het .NET Framework. Microsoft lanceerde VB.NET in 2002 als de opvolger van zijn oorspronkelijke Visual Basic taal. Hoewel het ".NET"-gedeelte van de naam in 2005 werd geschrapt, wordt "Visual Basic [.NET]" gebruikt om te verwijzen naar alle Visual Basic-talen die sinds 2002 zijn uitgebracht, om een onderscheid te maken met het klassieke Visual Basic. Samen met Visual C# is het een van de twee belangrijkste talen die gericht zijn op het .NET framework. Lees meer: Wikipedia

PHP

(recursief acroniem voor PHP: Hypertext Preprocessor) is een veelgebruikte open source scripttaal voor algemeen gebruik die vooral geschikt is voor webontwikkeling en in HTML kan worden ingebed. PHP Lees meer: Wikipedia

JavaScript

(ook bekend als JS) is een hoog-niveau, prototype-gebaseerde, niet-getypeerde, dynamische taal. Afhankelijk van de omgeving kan JavaScript worden geïnterpreteerd of gecompileerd. Het is een multi-paradigma programmeertaal, die objectgeoriënteerde, dwingende en functionele programmeerstijlen ondersteunt. Lees meer: DevSkiller

Perl

werd oorspronkelijk ontwikkeld door Larry Wall in 1987 als een Unix scripttaal voor algemene doeleinden om het verwerken van rapporten gemakkelijker te maken. Sindsdien heeft het vele veranderingen en revisies ondergaan. Perl 6, dat begon als een herontwerp van Perl 5 in 2000, ontwikkelde zich uiteindelijk tot een aparte taal. Beide talen worden nog steeds onafhankelijk van elkaar ontwikkeld door verschillende ontwikkelteams en ze lenen veel ideeën van elkaar. Lees meer: Wikipedia

Ruby

is een dynamische, reflectieve, objectgeoriënteerde programmeertaal voor algemeen gebruik. Het is ontworpen en ontwikkeld in het midden van de jaren negentig door Yukihiro "Matz" Matsumoto in Japan. Volgens de maker is Ruby beïnvloed door Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada, en Lisp. Lees meer: Wikipedia

Swift

is een gecompileerde programmeertaal voor algemene doeleinden met meerdere paradigma's, ontwikkeld door Apple Inc. voor iOS, macOS, watchOS, tvOS en Linux. Lees meer: Wikipedia

R

is een open source programmeertaal en softwareomgeving voor statistische berekeningen en grafische toepassingen. Het wordt veel gebruikt door statistici en data miners voor het ontwikkelen van statistische software en data analyse. Lees meer: Wikipedia

Ga

(vaak aangeduid als golang) is een vrije en open source programmeertaal gemaakt bij Google. Lees meer: Wikipedia

Objective-C

is een objectgeoriënteerde programmeertaal voor algemene doeleinden die Smalltalk-achtige berichtgeving toevoegt aan de programmeertaal C. Het was de belangrijkste programmeertaal die door Apple werd gebruikt voor de OS X en iOS besturingssystemen, en hun respectieve applicatieprogrammeringsinterfaces (API's) Cocoa en Cocoa Touch vóór de invoering van Swift. Lees meer: Wikipedia

SQL

is de meest populaire database programmeertaal. Historisch gezien is dit declaratieve programmeerparadigma een belangrijk kenmerk geweest voor ad-hoc query's die voor gegevensintrospectie worden uitgevoerd door menselijke gebruikers rechtstreeks met SQL (in plaats van met een UI). In de moderne tijd is SQL ook ingebed in andere, meer algemeen toepasbare programmeertalen zoals Java om toegang te krijgen tot gegevens uit centrale databases. Lees meer: DevSkiller

Scala

is een programmeertaal voor algemene doeleinden die ondersteuning biedt voor functioneel programmeren en een sterk statisch typesysteem. Ontworpen om beknopt te zijn, zijn veel van Scala's ontwerpbeslissingen gericht op het aanpakken van kritiek op Java. Lees meer: Wikipedia

Android

is 's werelds populairste besturingssysteem (het is geen programmeertaal), voornamelijk gewijd aan mobiele apparaten. De broncode is ontwikkeld door Google onder het Android Open Source Project (AOSP). Latere versies worden meestal jaarlijks uitgebracht en worden aangekondigd tijdens Google I/O conferenties. Lees meer: DevSkiller

Database IT-termen

Database

is een verzameling informatie die wordt opgeslagen en gebruikt door de software, georganiseerd op een manier die gemakkelijk kan worden beheerd. Traditionele databanken zijn georganiseerd volgens velden, records en bestanden.

Relationele Database

is een database georganiseerd volgens het relationele model. Relaties zijn een logische verbinding tussen verschillende tabellen die tot stand komt op basis van interactie tussen deze tabellen. Alle relationele databanken gebruiken SQL (Structured Query Language) om gegevens te bewerken (invoegen, bijwerken, laden). Het lijkt op een spreadsheet. Voorbeelden: Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server. Lees meer: Wikipedia

NoSQL Databank

niet-relationele of niet-SQL-databank. In tegenstelling tot relationele databanken gebruikt deze andere vormen dan tabelgegevens, zoals key-valueverzamelingen, meerlagenstructuren, grafieken, enz. Dergelijke databanken worden gewoonlijk gekozen vanwege hun prestaties, schaalbaarheid en flexibiliteit bij het ontwerpen van schema's.

De stelling van CAP

stelt dat het voor een gedistribueerde gegevensopslag onmogelijk is om tegelijkertijd meer dan twee van de volgende drie garanties te bieden: consistentie (elke gelezen informatie krijgt de meest recente schrijfopdracht of een foutmelding), beschikbaarheid (elk verzoek krijgt een antwoord zonder foutmelding zonder de garantie dat het de meest recente schrijfopdracht bevat) en partitietolerantie (het systeem blijft werken ondanks een willekeurig aantal berichten dat door het netwerk tussen knooppunten wordt gedropt of vertraagd). Met andere woorden, de stelling van CAP stelt dat men in aanwezigheid van een netwerkpartitie moet kiezen tussen consistentie en beschikbaarheid. Lees meer: Wikipedia

ACID

is een acroniem dat bestaat uit de IT-termen Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. Het zijn een reeks eigenschappen die verband houden met de databasemotoren die garanderen dat de gegevens na voltooiing van de wijziging consistent zullen zijn. Lees meer: Wikipedia

Gebruikersinterface IT-termen

GUI/UI

of "Grafische gebruikersinterface", is het visuele gedeelte van de software of een website dat de gebruiker toelaat om te interageren met de toepassing. Telkens wanneer u een toepassing gebruikt, gebruikt u die door door de GUI te klikken.

Responsief ontwerp

is ervoor verantwoordelijk dat de interface van de applicatie goed wordt weergegeven op alle mogelijke apparaten, zoals telefoons, pc's of tablets, die we gebruiken om toegang te krijgen.

CSS

(Cascading Style Sheets) is een methode om opmaakregels aan een HTML-pagina toe te wijzen, waardoor de inhoud en de presentatie van een website van elkaar kunnen worden gescheiden. Deze scheiding geeft webontwikkelaars de mogelijkheid om het uiterlijk van een specifiek HTML-element, zoals positie, kleuren, lettertypen, enz., in een hele website onmiddellijk te wijzigen. Lees meer: Wikipedia

Materiaal ontwerp

is de conceptuele ontwerpfilosofie van Google waarin wordt beschreven hoe apps eruit moeten zien en moeten werken. De filosofie omvat alles van animatie, stijl tot lay-out en geeft richtlijnen voor patronen, componenten en bruikbaarheid. Lees meer: Wikipedia

Bootstrap

is een gratis open-source front-end web framework voor het ontwerpen van websites en webapplicaties. Het maakt het zeer eenvoudig om webpagina's te maken door ontwerpers te laten kiezen uit een grote verzameling van vooraf gebouwde elementen, gedragingen en snelkoppelingen. Het doel is om ontwerp te verenigen en zowel niet-technische als technische ontwerpers in staat te stellen de kwaliteit van hun ontwerp te verbeteren. Lees meer: Wikipedia

Testen van IT-termen

Unit testen

is een softwareontwikkelingsproces waarbij de kleinste testbare onderdelen van een toepassing (eenheden genaamd) afzonderlijk en onafhankelijk worden gecontroleerd om na te gaan of zij slagen. De meest populaire bibliotheken zijn: JUnit, Mocha, NUnit, RSpec.

Integratie testen

zijn een niveau van softwaretests waarbij afzonderlijke eenheden worden gecombineerd en als groep worden getest. Deze tests worden uitgevoerd om defecten in de interface en in de interacties tussen geïntegreerde componenten of systemen aan het licht te brengen. Het vindt plaats na unit testen en voor validatie testen. Lees meer: Wikipedia

Acceptatietesten

zijn een niveau van softwaretesten waarbij een systeem op aanvaardbaarheid wordt getest. Het doel van deze test is te beoordelen of het systeem voldoet aan de bedrijfsvereisten, de gebruikersbehoeften en de bedrijfsprocessen. Acceptatietesten bepalen of een systeem voldoet aan de acceptatiecriteria en om de gebruiker, klanten of andere geautoriseerde entiteit in staat te stellen te bepalen of het systeem al dan niet wordt geaccepteerd. Lees meer: Software Testing Fundamentals

Prestatie testen

zijn een soort softwaretests waarbij wordt nagegaan hoe een systeem presteert op het vlak van reactievermogen en stabiliteit onder een bepaalde werkbelasting (meestal onder stress). Lees meer: Software Testing Fundamentals

Ontwikkelingsinstrumenten en -processen IT-termen

Versiecontrolesysteem

is het beheer van wijzigingen in documenten, computerprogramma's, grote websites en andere informatieverzamelingen. Wijzigingen worden meestal aangeduid met een nummer of lettercode, die "revisienummer", "revisieniveau" of gewoon "revisie" wordt genoemd. Een eerste set bestanden is bijvoorbeeld "revisie 1". Wanneer de eerste wijziging wordt aangebracht, is de resulterende set "revisie 2", enzovoort. Elke revisie is gekoppeld aan een tijdstempel en de persoon die de wijziging heeft aangebracht. Revisies kunnen worden vergeleken, hersteld en met sommige bestandstypen, samengevoegd. Lees meer: Wikipedia

Subversion (svn)

is een ander populair open source versiebeheersysteem. In tegenstelling tot Git, alle ontwikkelaars gebruiken één gecentraliseerde repository. Lees meer: Versiebeheer met Subversion

Git

is een gratis open source gedistribueerd versiebeheersysteem voor het bijhouden van wijzigingen in computerbestanden en het coördineren van het werk aan die bestanden onder meerdere mensen. Het wordt vooral gebruikt voor broncodebeheer in softwareontwikkeling, maar het kan worden gebruikt om wijzigingen in een willekeurige set bestanden bij te houden. Lees meer: Wikipedia

Vastleggen

In versiebeheersystemen is een commit een opgeslagen wijziging in de broncode. Commits zijn meestal toegevoegde/verwijderde bestanden of directories, gewijzigde bestandsinhoud, enz. Lees meer: Wikipedia

Stam-gebaseerde ontwikkeling

is de praktijk van het samenvoegen van alle werkkopieën van ontwikkelaars naar een gedeelde hoofdlijn, meerdere keren per dag. Lees meer: TrunkBasedDevelopment

GitHub

is een populaire Git hosting service. Het wordt meestal gebruikt voor code. Naast Git biedt het verschillende samenwerkingsfuncties, belangrijke IT-termen zoals bug tracking, feature requests, taakbeheer en wiki's. Website: GitHub.com. Lees meer: Wikipedia

GitLab

is net als GitHub een Git repository hosting die wiki's en issue tracking functionaliteit biedt. Het is een open source project ontwikkeld door GitLab Inc. Website: GitLab.com. Lees meer: Wikipedia

Bitbucket

is een Git en Mercurial repository hosting service die eigendom is van Atlassian. Net als zijn tegenhangers, biedt het verschillende samenwerkingsmogelijkheden zoals issue tracking en wiki's. Lees meer: Bitbucket.org

IDE

of "Geïntegreerde Ontwikkelingsomgeving" is een programma voor het bewerken van code, ontworpen om programmeurs te helpen bij het schrijven, uitvoeren en debuggen van code. Voorbeelden: Eclipse, IntelliJ IDEA, Visual Studio, PHP Storm, enz.

Gereedschap bouwen

worden gebruikt om door de ontwikkelaar geschreven programmeercode om te zetten in binaire code die door een computer uitvoerbaar is en kan worden uitgevoerd. Het beheert gewoonlijk externe afhankelijkheden (bibliotheken of frameworks) die in het project worden gebruikt. Voorbeelden: Gradle, Maven, Rake, MSBuild, Phing.

Automatiseringsserver (zoals Jenkins, Bamboo, TeamCity)

helpt het niet-menselijke deel van het softwareontwikkelingsproces te automatiseren met continue integratie en het vergemakkelijken van de technische aspecten van continue levering. Lees meer: Wikipedia

Continue Integratie

uitbreiding van de Trunk Based Development praktijk, waarbij elke integratie wordt geverifieerd door geautomatiseerde tools en getest om snelle feedback te geven en fouten zo snel mogelijk op te sporen. Lees meer: Martin Fowler

Continue levering

is een software engineering aanpak waarbij teams software in korte cycli produceren, zodat het op elk moment betrouwbaar kan worden vrijgegeven. Dit betekent dat het deploymentpakket continu (bijv. één keer per dag) wordt voorbereid en automatisch wordt getest, zodat het klaar is voor verzending naar productie. Lees meer: Wikipedia

Voortdurende Deployment

is vergelijkbaar met Continuous Delivery, maar eindigt met het uitrollen van het pakket naar productie in plaats van alleen klaar om uitgerold te worden.

Inzet

betekent het pushen van een nieuwe software pakket versie naar zijn doelomgeving.

Eigenschap

is een onderscheidende eigenschap van een software-item (b.v. prestatie, draagbaarheid, of functionaliteit). Lees meer: Wikipedia

Vrijgave

het beschikbaar stellen van het versiepakket (functies) aan eindgebruikers.

Uitrol pijplijn

definieert de opeenvolging van stappen die moeten worden doorlopen voordat een toepassing in productie wordt genomen. Door de implementatie-levenscyclus op te delen in fasen, krijgt men steeds meer vertrouwen, meestal ten koste van extra tijd. Vroege fasen brengen de meeste problemen aan het licht, wat snellere feedback oplevert, terwijl latere fasen langzamer en grondiger onderzoek bieden. Fasen kunnen bestaan uit bouwen, implementeren, testen, archiveren, enz. Lees meer: Martin Fowler

Ticket / Probleem / Incident

is een lopend rapport over een bepaald probleem, de status ervan, en andere relevante gegevens binnen een issuetracking-systeem. Ze worden gewoonlijk gemaakt in een helpdesk- of callcenteromgeving en hebben bijna altijd een uniek referentienummer, ook bekend als een zaak, kwestie, of oproeplogboek nummer. Dit nummer wordt gebruikt om de gebruiker of het helpdeskpersoneel in staat te stellen snel het probleem of verzoek van de gebruiker op te sporen, aan te vullen of de status ervan mee te delen. Lees meer: Wikipedia

Architectuur IT-termen

Architectuur

in de informatietechnologie (met name computers en meer recentelijk netwerken) is architectuur een term die wordt toegepast op zowel het proces als het resultaat van het uitdenken en specificeren van de algemene structuur, de logische componenten en de logische onderlinge relaties van een computer, het besturingssysteem en het netwerk. Lees meer: WhatIs.com

API

(Application Programming Interface) is een geheel van definities, protocollen, schema's, hulpmiddelen en praktijken om met de toepassing te communiceren. Voor ontwikkelaars is API wat de grafische gebruikersinterface is voor gebruikers. Het stelt ontwikkelaars (en uiteindelijk andere applicaties) in staat om te communiceren met applicaties. Lees meer: Wikipedia

REST

(Representational State Transfer) is een reeks richtlijnen voor het bouwen van webdiensten die interoperabiliteit bieden tussen computers op afstand. Het is gericht op bronnen en basisoperaties (zoals bewerken, lezen en toevoegen) die daarmee verband houden. Ze worden vaak gebruikt om publieke API's bloot te stellen. Lees meer: Wikipedia

SOAP

Simple Object Access Protocol is een manier om gestructureerde informatie uit te wisselen tussen computers. Vergeleken met REST is het formeler, minder flexibel, en vereist het een schemadefinitie (WSDL). Lees meer: Wikipedia

Monolith

is een architectuurstijl die gebaseerd is op het draaien op een enkele toepassingslaag die de neiging heeft om alle functionaliteiten die de architectuur nodig heeft te bundelen. Eenvoudig gezegd betekent het dat alles uit één stuk is samengesteld. Monolithische software is ontworpen om op zichzelf te staan; componenten van het programma zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar in plaats van losjes gekoppeld zoals het geval is bij modulaire softwareprogramma's. Bovendien moet, als een programmaonderdeel moet worden bijgewerkt, de hele toepassing worden herschreven, terwijl bij modulaire toepassingen elke afzonderlijke module (zoals een microservice) kan worden gewijzigd zonder dat dit gevolgen heeft voor andere delen van het programma. Lees meer: WhatIs.com

Gedistribueerd systeem

is een model waarin componenten die zich op computers in een netwerk bevinden, communiceren en hun acties coördineren door berichten door te geven, waarbij zij voor de gebruikers overkomen als één enkel samenhangend systeem. De componenten werken met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Drie belangrijke kenmerken van gedistribueerde systemen zijn: gelijktijdigheid van componenten, het ontbreken van een globale klok, en het onafhankelijk falen van componenten. Lees meer: Wikipedia

Dienstgerichte architectuur (SOA)

is een stijl van softwareontwerp die gebaseerd is op discrete softwarecomponenten (diensten) die gezamenlijk de functionaliteiten van een grotere softwarearchitectuur leveren. Een dienst is een discrete eenheid van functionaliteit die op afstand kan worden benaderd en waarop onafhankelijk kan worden gereageerd en die kan worden bijgewerkt, zoals het online opvragen van een creditcardafschrift. In deze benadering worden diensten aan andere componenten geleverd door toepassingscomponenten, via een communicatieprotocol over een netwerk. De basisprincipes van een servicegeoriënteerde architectuur zijn onafhankelijk van verkopers, producten en technologieën. Service-georiënteerde architectuur is voornamelijk gebruikt en gericht op een grote onderneming schaal. Lees meer: Wikipedia

Microservices

zijn een variant van de architectuurstijl SOA (service-oriented architecture). Het idee achter microservices is dat sommige soorten toepassingen gemakkelijker te bouwen en te onderhouden zijn wanneer ze worden opgesplitst in kleinere, samenstelbare stukken die samenwerken. Elk onderdeel is autonoom, wordt afzonderlijk ontwikkeld, en de toepassing is dan gewoon de som van de samenstellende onderdelen. Dit in tegenstelling tot een traditionele, "monolithische" applicatie die in één stuk is ontwikkeld. De Microservices-stijl wordt tegenwoordig door veel organisaties (zoals Netflix, Uber en Facebook) gebruikt als een game changer om een hoge mate van wendbaarheid, snelheid van levering en schaal te bereiken. Lees meer: Martin Fowler

CRUD

acroniem van Create, Read, Update, Delete. Het beschrijft een type van toepassingen die gericht zijn op eenvoudige gegevensbewerking zonder rijke zakelijke bewerkingen. In de volksmond ook wel "database viewers" genoemd. Lees meer: Wikipedia

Infrastructuur IT-termen

Infrastructuur

verwijst naar het geheel van hardware, software, netwerkbronnen en diensten die vereist zijn voor het bestaan, de werking en het beheer van een IT-omgeving van een onderneming. Het stelt een organisatie in staat IT-oplossingen en diensten te leveren aan haar werknemers, partners en/of klanten en is gewoonlijk intern in een organisatie en wordt ingezet binnen eigen faciliteiten.

Cloud dienst

is elke dienst die via het internet op aanvraag beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers vanaf de servers van een aanbieder van cloud computing (bv. Microsoft Azure of Amazon Web Services), in tegenstelling tot een dienst die wordt geleverd vanaf fysieke servers op het bedrijfsterrein.

Software als een dienst (SaaS)

soms ook "software op aanvraag" genoemd, is een model voor het in licentie geven en leveren van software waarbij software op abonnementsbasis in licentie wordt gegeven en centraal wordt gehost. SaaS is de meest bekende vorm van cloud-dienstverlening voor consumenten. SaaS-aanbieders stellen de toepassing ter beschikking van gebruikers via het internet, meestal een browsergebaseerde interface. SaaS-klanten kunnen van de software genieten zonder zich zorgen te hoeven maken over ontwikkeling, onderhoud, ondersteuning, updates of back-ups. Het nadeel is echter dat uw software-ervaring volledig afhankelijk is van de SaaS-aanbieder, die verantwoordelijk is voor stabiliteit, rapportage, facturering en beveiliging. SaaS-voorbeelden: Gmail, Dropbox, Salesforce, of Netflix. Lees meer: Wikipedia

Platform als dienst (PaaS)

is een categorie van cloud computing-diensten. PaaS functioneert op een lager niveau dan SaaS en biedt meestal een platform waarop software kan worden ontwikkeld en ingezet. PaaS-aanbieders abstraheren veel van het werk van het omgaan met servers en bieden klanten een omgeving waarin het besturingssysteem en de serversoftware, alsmede de onderliggende serverhardware en netwerkinfrastructuur worden verzorgd, zodat gebruikers zich kunnen richten op de zakelijke kant van schaalbaarheid en de applicatieontwikkeling van hun product of dienst. Het stelt klanten in staat om applicaties te ontwikkelen, te draaien en te beheren zonder de complexiteit van het bouwen en onderhouden van de infrastructuur die typisch is voor het ontwikkelen en lanceren van een app. PaaS maakt de ontwikkeling, het testen en de implementatie van applicaties snel, eenvoudig en kosteneffectief. PaaS-voorbeelden: Pivotal Cloud Foundry, Heroku. Lees meer: Wikipedia

Infrastructuur als dienst (IaaS)

is het meest basale cloud-dienstenmodel dat computerinfrastructuur - IT-termen zoals virtuele machines en andere middelen - als een dienst aan abonnees aanbiedt. Het is een lager niveau vergeleken met PaaS. Doorgaans biedt IaaS hardware, opslag, servers en datacenterruimte of netwerkcomponenten. U kunt snel op- en afschalen naargelang de vraag en u betaalt alleen voor wat u gebruikt. Dit maakt IaaS zeer geschikt voor werklasten die tijdelijk of experimenteel zijn of onverwacht veranderen. IaaS-voorbeelden: Amazon Web Services en zijn EC2. Lees meer: Wikipedia

Automatisering

IT-automatisering is het koppelen van ongelijksoortige systemen en software op zodanige wijze dat ze zelfwerkend of zelfregulerend worden. Lees meer: TechTarget.com

Infrastructuur als code (IaC)

ook wel programmeerbare infrastructuur genoemd, betekent het schrijven van code (dat kan gebeuren met behulp van een taal op hoog niveau of een andere beschrijvende taal) om configuraties te beheren en de levering van infrastructuur te automatiseren, naast implementaties. IaC gaat niet alleen over het schrijven van scripts, het gaat ook over het gebruik van beproefde softwareontwikkelingspraktijken die al worden gebruikt bij de ontwikkeling van toepassingen, bv. versiecontrole, testen, kleine implementaties, gebruik van ontwerppatronen, enz. Kortom, dit betekent dat je code schrijft om je server te provisioneren en te beheren, naast het automatiseren van processen. Het is een benadering van het beheer van IT-infrastructuur voor het tijdperk van cloud, microservices en continuous delivery. Lees meer: ThoughtWorks

Containers

bestaan uit een volledige runtime-omgeving: een applicatie, plus al zijn afhankelijkheden, bibliotheken, en andere binaries, en configuratiebestanden die nodig zijn om het te draaien, gebundeld in één pakket. Containers zijn een oplossing voor het probleem hoe software betrouwbaar kan draaien wanneer deze van de ene computeromgeving naar de andere wordt verplaatst. Dit kan zijn van de laptop van een ontwikkelaar naar een testomgeving, van een staging-omgeving naar productie, en misschien van een fysieke machine in een datacenter naar een virtuele machine in een private of publieke cloud. Lees meer: CIO

Besturingssysteem

is systeemsoftware die computerhardware beheert en software hulpbronnen en biedt gemeenschappelijke diensten voor computerprogramma's. Alle computerprogramma's, met uitzondering van firmware, hebben een besturingssysteem nodig om te kunnen functioneren. Voorbeelden: Microsoft Windows, macOS, Linux. Lees meer: Wikipedia

Shell

is een interface die de gebruiker in staat stelt tot interactie met een computer. Het biedt een gebruikersinterface voor toegang tot de diensten van een besturingssysteem. In het algemeen maken shells van besturingssystemen gebruik van een commandoregelinterface (CLI) of een grafische gebruikersinterface (GUI), afhankelijk van de rol van een computer en de specifieke bediening. De naam komt van het feit dat shells lagen zijn rond de kernel van het besturingssysteem. Lees meer: Wikipedia

Metrisch

meting van een bepaald kenmerk van de prestaties of de doeltreffendheid van een programma.

Log

is een verslag van wat er is gebeurd. Doorgaans helpt het bij het diagnosticeren van problemen of het verkrijgen van bepaalde inzichten over wat er gaande is in de levenscyclus van een applicatie.

[/emaillocker]

Post delen

Meer informatie over het inhuren van tech

Abonneer u op onze Learning Hub en ontvang nuttige inzichten rechtstreeks in uw inbox.

Verifieer en ontwikkel coderingsvaardigheden naadloos.

Zie DevSkiller producten in actie.

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo