[INFOGRAPHIC: 2018 GDPR-implicaties voor aanwerving - bereid je voor!

Gepubliceerd: Laatst bijgewerkt:
GDPR-aanwerving

Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven die persoonsgegevens van EU-ingezetenen verzamelen, zich conformeren aan de GDPR (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gevolgen van de GDPR 2018 voor de aanwerving zijn velerlei en houden in dat personen meer controle krijgen over hun persoonsgegevens en dat de gegevensbeschermingsomgeving wordt vereenvoudigd.

HR- en aanwervingsdeskundigen zijn sterk afhankelijk van persoonsgegevens die zij verzamelen en opslaan. In feite zijn beslissingen die tijdens het hele wervingsproces worden genomen, gebaseerd op persoonlijke gegevens zoals opleiding of beroepservaring. Bovendien legt de EU GDPR de last van de naleving bij de organisatie die de gegevens verzamelt en/of opslaat. Daarom ligt het in hun handen om voor naleving te zorgen voordat de deadline aanbreekt.

We hebben gegevens verzameld over het effect van de GDPR 2018 op werving en selectie en deze gepresenteerd in een handige infographic die u hieronder kunt vinden. Laten we aan de slag gaan!

Gevolgen GDPR voor aanwerving: wat u moet weten

GDPR gevolgen voor aanwerving in 2018De GDPR is wereldwijd van toepassing op entiteiten waar ook ter wereld die gegevens van EU-burgers beheren of verwerken, met inbegrip van niet-EU-bedrijven die persoonsgegevens van personen in de EU verwerken.

De GDPR beïnvloedt het aanwervingsproces op een aantal manieren. Dit omvat:

  • kandidaten meer rechten geven, waaronder het recht om te worden vergeten (uit dossiers gewist), het recht om een kopie van hun dossiers te krijgen en het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken
  • een ruimere behandeling van persoonsgegevens, wat betekent dat het bestand van persoonsgegevens nu dieper is en namen, locaties en biometrische gegevens omvat, alsook gedragspatronen en seksuele geaardheid
  • het beleid inzake gegevensverwerking transparant maken, met een duidelijke en beknopte taal om verwarring te voorkomen
  • Het verzamelen van persoonlijke gegevens van kandidaten is alleen toegestaan als u rechtmatig geïnteresseerd bent in hun sollicitatie
  • Het elimineren van elke methode van standaard toestemming, zoals vooraf aangevinkte vakjes. Alle in het kader van het aanwervingsproces verkregen gegevens zijn ondubbelzinnig en uit vrije wil verstrekt

Met het oog op de naleving van de GDPR-wervingsvoorschriften moeten alle mechanismen voor het verzamelen en opslaan van gegevens worden herzien en aangepast om aan de nieuwe vereisten te voldoen.

Sancties voor niet-naleving GDPR-aanwerving

U moet de juiste middelen inzetten om inbreuken op te sporen en te melden die het gevolg zijn van niet-naleving van de GDPR-regels voor aanwerving. Let op: alle inbreuken op gegevens moeten binnen 72 uur worden gemeld. Volgens de verordening"Inbreuk in verband met persoonsgegevens": een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot verstrekte, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Niet-kennisgeving

Niet-naleving van technische en organisatorische eisen (bv. mededelingen over inbreuken, effectbeoordelingen) kan leiden tot boetes van maximaal 10 000 000 euro of 21 TB van de wereldwijde jaaromzet (de hoogste van de twee bedragen geldt).

Ernstige inbreuken

Niet-naleving van de kernbeginselen van gegevensverwerking, met inbegrip van de voorwaarden voor toestemming, inbreuk, doorgifte van gegevens aan andere organisaties die niet het juiste niveau van gegevensbescherming waarborgen, kan leiden tot boetes tot 20.000.000 euro of 41 TBT van de jaarlijkse wereldwijde omzet (de hoogste van de twee bedragen geldt).

Er staat veel op het spel en 25 mei 2018 komt snel dichterbij. Is uw organisatie klaar voor de GDPR?

Plet op: wij zijn geen advocatenkantoor en de informatie in dit bericht en deze infografiek dient uitsluitend te worden beschouwd als algemene informatie. Het is niet bedoeld als juridisch advies.

Zoals gewoonlijk is hier een lijst van bronnen die we hebben gebruikt bij het maken van de infografiek.

Bronnen:

EUR-Lex

DevSkiller

Post delen

Meer informatie over het inhuren van tech

Abonneer u op onze Learning Hub en ontvang nuttige inzichten rechtstreeks in uw inbox.

Verifieer en ontwikkel coderingsvaardigheden naadloos.

Zie DevSkiller producten in actie.

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo