Hoe Node.js ontwikkelaars vaardigheden te screenen

Gepubliceerd: Laatst bijgewerkt:
Node JS Ontwikkelaar salaris

In het huidige tech klimaat, is Node.js een van de populairste backend-technologieën gebruikt door ontwikkelaars. Het is cruciaal dat u de Node.js ontwikkelaar vaardigheden van uw kandidaat controleert om een hoge kwaliteit aan te nemen.

Er zijn veel redenen waarom Node.js populair is onder mensen in de industrie. Deze runtime-omgeving, soms ook gewoon 'Node' genoemd, bevordert een snelle en schaalbare softwareontwikkeling. Het maakt ook gebruik van JavaScript, de lingua franca van het World Wide Web om zijn brede functies aan te drijven. Het is geen verrassing waarom zo veel bedrijven hun best doen om te scouten naar top-tier Node.js ontwikkelaar vaardigheden.

Rapporten van Indeed geven aan dat het aantal zoekopdrachten naar Node.js gestegen door 57% ten opzichte van vorig jaar, waaruit blijkt dat de vraag ernaar toeneemt. Dit speciale stukje technologie wordt gebruikt door een groot aantal tech-giganten en multinationals, waaronder Netflix, Uber, LinkedIn, NASA, PayPal, Microsoft en Walmart.

In het artikel van vandaag zal DevSkiller de ins-en-outs van Node.js behandelen, de belangrijkste dingen waar een IT recruiter zich bewust van moet zijn en onze beste strategieën om een kwalitatieve Node.js ontwikkelaar aan te nemen.

Wat is Node.js?

Technisch gesproken, Node.js is een open-source, cross-platform, JavaScript runtime omgeving die JavaScript code uitvoert buiten een web browser.

Als we het een beetje uitsplitsen, kunnen ontwikkelaars met Node.js JavaScript gebruiken om opdrachten te schrijven voor server-side scripting (back-end scripting). In wezen betekent dit dat Node.js helpt om server-side scripts uit te voeren om dynamische webpagina-inhoud te produceren voordat de pagina naar de webbrowser van de gebruiker wordt gestuurd.

De eerste stabiele versie van Node.js (0.10.0, de eerste die in het bedrijfsleven werd gebruikt) werd uitgebracht in 2013, hoewel het project al een paar jaar eerder begon. Het doel van Ryan Dahl, de bedenker van Node.js, was om real-time websites te maken met push-mogelijkheden, "geïnspireerd door applicaties als Gmail". Met Node.js gaf hij ontwikkelaars een tool om te werken in het non-blocking, event-driven I/O-paradigma.

1.1. Waar wordt Node.js voor gebruikt en welke problemen lost het op?

Aangezien de meeste client-side toepassingen, waaronder webpagina's en webapplicaties, code gebruiken die in Javascript is geschreven, is het voordeel van ook server-side script in Javascript te schrijven enorm. En dat is waar Node.js in het spel komt.

Node.js is vooral populair vanwege het feit dat het een "JavaScript overal" paradigma, waarbij de ontwikkeling van webapplicaties wordt gegroepeerd rond een enkele programmeertaal, in plaats van verschillende talen voor server- en client-side scripts.

Deze eenmaking over de hele stack, die de taal en het gegevensformaat (JSON) omvat, stelt bedrijven in staat om de middelen van ontwikkelaars optimaal te hergebruiken.

Door Node.js te gebruiken kan een full-stack ontwikkelaar met gemak overstappen; en als gevolg daarvan is het een directe concurrent van andere populaire scripttalen en frameworks zoals Java, .NET, Python, PHP, Ruby, en C#.

Het platform faciliteert webtoepassingen met tweerichtingsverbindingen, zodat zowel de client als de server de communicatie kunnen aanvangen, waardoor zij vrij gegevens kunnen uitwisselen. Dit voordeel staat in duidelijk contrast met de typische web verzoek/antwoord paradigmawaarbij de cliënt altijd de communicatie initieert.

Node.js is een platform dat in een bepaalde behoefte voorziet. Het is zeer licht van gewicht, wat betekent dat schaalbare en goed presterende systemen kunnen worden geschreven met niet al te veel code. Node.js is echter niet ideaal voor CPU-intensieve operaties vanwege zijn single-threaded implementatie.

Node onderscheidt zich van de rest bij het bouwen van snelle, schaalbare netwerktoepassingen, omdat het een enorm aantal gelijktijdige verbindingen kan verwerken met een hoge doorvoer, wat gelijk staat aan een hoge schaalbaarheid.

1.2. Is het vergelijkbaar met andere talen of frameworks?

Node.js zal altijd zeer nauw verbonden zijn met de JavaScript-taal omdat het het server-side runtime platform ervan is. Aangezien Node.js de ECMAScript-specificatie implementeert, een wereldwijde JavaScript-standaard bedoeld om de interoperabiliteit van webpagina's in verschillende webbrowsers te verzekeren, kunnen we informeel zeggen dat Node.js is effectief Javascript.

In sommige opzichten kunnen we zeggen dat Node vergelijkbaar is met PHP, Python en Ruby (een dynamisch getypeerde scripttaal), hoewel het veel geavanceerder is in termen van functionele programmeermogelijkheden.

Er zijn verschillende andere producten op de markt die werken als prima alternatieven voor Node.js. Deze omvatten Elixir, Perl, ASP.NET, Ceylon, en Rebol.

1.3. Wat zijn de belangrijkste voordelen of kenmerken?

 • Hiermee kunnen ontwikkelaars toepassingen schalen in horizontale en verticale richtingen.
 • Is gemakkelijk te leren voor ontwikkelaars die vertrouwd zijn met JavaScript.
 • A 'full-stack JavaScript- helpt bij het schrijven van server-side toepassingen in JavaScript.
 • Maakt het gebruik van code eenvoudiger en sneller en effectiever door JavaScript te interpreteren via Google's V8 JavaScript-engine.
 • Biedt de mogelijkheid van niet-blokkerende I/O-systemen die helpt ontwikkelaars om meerdere verzoeken tegelijk te verwerken.
 • Is de thuisbasis van een levendige, community-gedreven gebruikersgroep die voortdurend bijdraagt aan de verbetering ervan.

Wat is belangrijk voor een IT Recruiter om te weten over Node.js?

Wat is belangrijk om naar te zoeken bij het inhuren van ontwikkelaars met Node.js ervaring? Naast de gebruikelijke architectuur ontwerp, logica, samenwerking en communicatie vaardigheden die je nodig hebt bij het inhuren van een ontwikkelaar, zijn er een aantal dingen die uniek zijn voor Node ontwikkelaars.

2.1. Hoe vaak verandert de tech-stack?

Aangezien Node.js draait op Javascript zul je vaak mensen horen zeggen dat, "er is elke week een nieuw JavaScript framework"maar dat heeft vooral betrekking op de front-end architectuur. De back-end is over het algemeen een stuk stabieler. Natuurlijk worden er voortdurend nieuwe tools toegevoegd; maar wat betreft de populairste add-ons die in Node.JS worden gebruikt - waaronder Express, Meteor, Hapi, NestJS, koa etc - is het meer een evolutie dan een revolutie.

Bovendien is de JavaScript-taal zelf gestaag verbeterd sinds 2015, toen ES6 (ook bekend als ES2015) werd uitgebracht. De reden hiervoor is dat vóór 2015 elke JS-versie uiterst periodiek geïntroduceerd (zoals elke 3-5 jaar), maar sinds 2015 wordt elk jaar een nieuwe versie uitgebracht. Over het algemeen heeft de tech-stack een vrij vlotte evolutie doorgemaakt.

2.2. Zijn er veel middelen/hulpmiddelen/technologieën beschikbaar?

Wat echt geweldig is aan Node.js zijn de duizenden modules die beschikbaar zijn voor elk doel, evenals de levendige gemeenschap achter het platform. Er bestaan tal van blogs, tutorials, video's, conferenties en boeken over dit onderwerp om het leven van ontwikkelaars makkelijker te maken.

Gereedschap zoals Webpack, een handige JavaScript module bundler die wordt gebruikt om front-end ontwikkeling echt te helpen vereenvoudigen Node.js. Of Mocha.js, waarmee Node ontwikkelaars zowel in-console als in de browser kunnen testen.

Meer informatie over hulpmiddelen en hulpbronnen voor Node is te vinden op sites als Smashing en Brainhub.

2.3. Met welke tools en technieken moet een Node.js ontwikkelaar vertrouwd zijn?

Er zijn twee dingen die hier onderscheiden moeten worden: de kennis van Node.js zelf en de algemene back-end programmeergerelateerde zaken. Node.js, zijnde de server-side JavaScript bestaat uit:

 • De scripttaal, en
 • Ingebouwde Node.js modules, die bestandssystemen, processen, gebeurtenissen, HTTP, enz. beheren

Deze breedte van kennis is geen grote belemmering voor front-end ontwikkelaars, die willen migreren van browserwerk naar de server.

Er zijn echter ook back-end gerelateerde concepten, die min of meer hetzelfde zijn voor alle back-end technologieën, met inbegrip van Java, .Net, PHP, Python, Ruby, Golang, en, natuurlijk, Node.js. Dergelijke onderwerpen omvatten:

 • Databases, persistentie
 • Sessiebeheer
 • Architectuur: monolieten, microservices
 • Schalen (RAM/CPU-verbruik)
 • REST-API's
 • Cloud en infrastructuur
 • en nog veel, veel meer, vaak afhankelijk van het specifieke karakter van het project.

Al met al, zijn dit de concepten die node.js ontwikkelaars moeten zijn bekend met.

De specifieke vaardigheden van Node.js ontwikkelaars zijn duidelijk niet-onderhandelbaar. Maar zonder back-end kennis zouden ontwikkelaars systemen kunnen schrijven die niet veerkrachtig, niet schaalbaar, of niet fouttolerant zijn (wat zou kunnen resulteren in systemen die goed werken voor ~50 gebruikers maar kapot gaan voor ~5000 of ~50000 gebruikers).

2.4. Wat voor soort ervaring is belangrijk om te zoeken in een Node.js ontwikkelaar?

Zonder twijfel is commerciële ervaring met Node.js de belangrijkste factor om hier rekening mee te houden. Werken aan bedrijfsgerelateerde projecten en het afleveren van stabiele software zijn de maatstaven voor het platform. Wetenschappelijke en academische ervaring voor React is bijna irrelevant.

Open-source-ervaring moet ook worden gezien als een extra voordeel, aangezien Node.js een van de meest open-source vriendelijke platforms is die er bestaan.

Hoe controleer je Node.js ontwikkelaarsvaardigheden in de screening fase?

Als je personeel zoekt voor Node.js ontwikkelaarsvaardigheden, is er meer dan één manier om een kat te villen, om het zo maar te zeggen. Adam Polak, The Software House's hoofd van Node.js, stelt dat overgang van een andere technologie kan ogenschijnlijk een levensvatbare optie zijn.

"Node.js is een relatief nieuwe technologie, dus er zijn niet veel ervaren devs die het gebruiken. Daarom moeten we ons niet alleen beperken tot huidige Node.js-gebruikers, maar ook kijken naar ervaren devs die snel kunnen overstappen. PHP-, Java- en .NET-ontwikkelaars zijn vaak bereid om nieuwe technologieën te leren."

3.1. Waarmee moet rekening worden gehouden bij het screenen van een cv?

 • Ontwikkelaars moeten bekend zijn met back-end programmeervraagstukken, patronen, problemen en oplossingen.
 • Ervaring met de ontwikkeling en verzending van op Node.js gebaseerde toepassingen.
 • Databaseontwerp en prestatieanalyse.
 • QA-gerelateerde vaardigheden (d.w.z. het ontwerpen van testscenario's en het uitvoeren van die tests).
 • Ervaring met cloudinfrastructuur, bv. hoe deploys naar AWS/Azure/GCP cloudinfrastructuur mogelijk te maken.
 • Alles wat niet de kennis over de tech stack bewijst, maar business waarde biedt, zoals: applicatie onderhoud, bug fixing, performance tuning, etc.
 • Een evenwichtige kennis tussen syntaxis (hoe code te schrijven) en back-end gerelateerde zaken (wat te schrijven).
 • Ontwikkelaars die blijk geven van inzicht in platformspecificiteit (welke problemen kunnen zich voordoen, en de juiste manieren om ze op te lossen).
 • Verwacht niet dat kandidaten uw technologiestack van voor tot achter kennen. Ga ervan uit dat als een ontwikkelaar bewezen heeft succesvol te zijn in de ene stack, hij ook op hoog niveau kan presteren in een andere tech stack.

3.2. Welke termen zijn belangrijk om te kennen in Node.js (inclusief frameworks, libraries en taalversies)?

OnthoudingenNode = Node.js JS = JavaScript. ES = ECMAScript (ECMAScript is de naam van de standaard, JavaScript is de implementatie ervan - formeel. Maar in de praktijk noemen mensen het JavaScript terwijl ze het ECMAScript (de spec) zouden moeten noemen, maar dat kan de meerderheid van de ontwikkelaars niet schelen).
JavaScript / ECMAScriptAsynchroon programmeren: events, promises, async/await, rxjs Object-georiënteerd programmeren: JS datastructuren, prototypische overerving, ES6 klassen Functioneel programmeren: hogere-orde functies, closures Dwarsverbanden: coercion (typecasting)
WebServicesHTTP protocol, WebSocket protocol HTTP: Fetch, Axios, Request, WebSockets: Socket.IO
Node.js gereedschapFrameworks: Express, Koa, Nest.js, Fastify Transpilers: Babel, TypeScript, Flow Bundlers: Webpack, Parcel, Snowpack Populaire pakketten: NVM, Chokidar
TestSoorten: unit tests, functionele tests, integratietests, E2E tests Tools (frameworks & bibliotheken): Karma, Jasmine, Selenium, Jest, Mocha, Sinon, Chai (en vele anderen) Misc: piramide van tests (veel meer unit tests dan e2e), snapshot testen, regressie testen, mocking
DatabankenSQL, MySQL, MSSQL NoSQL: MongoDB, CouchDB, en vele anderen ORMs (object-relational mappers)
OntwerpMonolieten, microservices, CQRS Design Patterns: facade, factory, builder, composite, mediator, state machine, state, chain of responsibility... en vele, vele anderen Zorgen: schaalbaarheid, monitoring, logging, deployments, continuous integration/deployment, cloud infrastructuur

3.3. Welke versies zijn totaal verschillend? Welke versies lijken op elkaar?

ES6 is ECMAScript v6 (uitgebracht in 2015), het was een grote doorbraak waar mensen betrekking op hebben, wat het nieuwe JavaScript betekent (daarvoor beschouwt men het oude JS).

Node.js versies worden voornamelijk geleverd met betere ondersteuning voor recente ECMAScript (JavaScript) versies, ze zijn incrementeel verbeterd, maar niet revolutionair.

Technische screening van Node.js ontwikkelaarsvaardigheden tijdens een telefoon/video interview

4.1. Vragen die je zou moeten stellen over een Node.js ontwikkelaar ervaring. Waarom zou je elk van die vragen stellen?

 • Bent u betrokken geweest bij het automatisch testen van uw vorige toepassingen? Wat denk je dat je goed hebt gedaan en wat zou je vandaag veranderen?
  • Testen is een essentieel onderdeel van softwareontwikkeling. Ontwikkelaars krijgen de instrumenten om te innoveren en het is aan hen of ze die efficiënt gebruiken. Met betrekking tot testen, is het belangrijk dat:
   • Tests zijn klein en worden snel uitgevoerd. Ontwikkelaars zijn minder geneigd om voortdurend tests uit te voeren, wat veel tijd kost.
   • Elke test moet expliciet één variabele controleren (tenzij het een E2E test is die, zoals de naam al zegt, end-to-end is). Als een functie kapot is, is het beter om één test te hebben die faalt in plaats van honderden tests die falen.
   • Tests mogen geen betrekking hebben op elementen die door andere tools worden gecontroleerd, enz. Gegevensstructuren kunnen worden gevalideerd door JSON schema validators, type checkers (TypeScript, Flow, ...) enz.
   • Een goede dekking door middel van testen moet ontwikkelaars vertrouwen geven in de code die ze maken (dat wil zeggen, als de tests slagen, werkt de code naar behoren). Een ontwikkelaar die geen tests heeft onderhouden voelt misschien niet de noodzaak om ze te maken en realiseert zich niet hoe gepast testen helpt op de lange termijn.
 • Heb je gewerkt met microservices en/of gedistribueerde systemen?
  • Als de producten van uw bedrijf een massale schaal aankunnen (van gebruikers, verzoeken, enz.) en een hoge beschikbaarheid vereisen, dan leidt dit vaak tot gedistribueerde systemen, waar slechts een deel van het systeem wordt geschaald. Al met al heeft een gedistribueerd systeem zijn eigen patronen en anti-patronen die veel tijd kosten om te leren. Als je je app naar de cloud moet verschepen (AWS/Azure/GCP, ...) dan zou een Node.js ontwikkelaar met gedistribueerde systemen zeer waardevol zijn.
 • Heeft u gewerkt aan real-time toepassingen? Zo ja, welke bedrijfsprocessen heeft het systeem geïmplementeerd? Wat was de moeilijkheid van het systeem, technologisch gezien?
  • Een van de belangrijkste aandachtspunten in big-business systemen is real-time data. Het implementeren van apps waarbij gegevens elke seconde veranderen brengt zijn eigenaardigheden, problemen, veelgemaakte fouten, oplossingen, patronen, en architectuur met zich mee. Als uw systeem gegevens verwerkt die vaak veranderen (bv. het volgen van postdiensten, of het verwerken van financiële gegevens, die door de aard van de financiën ook zeer dynamisch zijn) moet u deze vraag zeker stellen om te zien of de kandidaat de context begrijpt.

4.2. Vragen die je zou moeten stellen over een Node.js ontwikkelaar kennis en meningen. Waarom zou je elk van die vragen stellen?

 • Wat zijn Node.js streams, wat betekent het om gegevens te streamen - en waarom is dat belangrijk?
  • Het streamen van gegevens is een bepaalde manier om de gegevens tussen de server en de client uit te wisselen. In de meeste systemen wordt een volledig verzoek verzonden; en een overeenkomstig, volledig antwoord wordt ontvangen, maar dat is niet het geval met streams. In streams wordt het antwoord teruggestuurd in meerdere brokken (gestreamd in real-time, stukje voor stukje). Dit is uiterst belangrijk omdat het de systeemprestaties op laag niveau beïnvloedt. Vaak kan een client beginnen met het verwerken van brokken (stukjes) van het antwoord zonder het hele antwoord te hebben. Dit is moeilijker, maar het vermindert de tijd van onnodig wachten. Een ervaren node.js ontwikkelaar zou ervaring moeten hebben met het gebruik van node streams.
 • Waarom moet package-lock.json gecommit worden in het archief en wat staat er in?
  • Vrijwel elke ontwikkelaar weet dat een package.json bestand, het hoofdbestand van een node project, gecommit en bijgehouden moet worden door een versiebeheersysteem (bijv. git). Maar niet iedereen weet van package-lock.json en de plaatsing ervan in npm. Terwijl package.json expliciet alle afhankelijkheden opsomt die we direct gebruik, bevat package-lock.json de volledige boom van afhankelijkheden. Versies van alle pakketten worden expliciet vermeld en, wanneer de applicatie op een build machine wordt gebouwd, wordt rekening gehouden met die exacte versies. Waarom? Omdat als we een fout krijgen op een build machine, we de exacte versies moeten kennen om de fout te kunnen reproduceren op lokale machines. Dankzij het committen van package-lock.json naar de repo, is het eenvoudig.
 • Er is een bekend gezegde in de programmeerwereld, dat luidt: "Er zijn 2 moeilijke dingen in programmeren: 1. Dingen benoemen, en 2. Cache ongeldig maken". Kunt u uitleggen wat cache-invalidatie is en waarom het als moeilijk wordt beschouwd?
  • Caching is het onthouden van berekeningen voor later, zodat we, wanneer dezelfde vraag opnieuw wordt gesteld, al het juiste antwoord hebben. Cache-invalidatie is wanneer we weten dat de basis voor de berekening is veranderd en het onthouden resultaat dus fout is. Omdat het betrekking heeft op de oude basis, weten we dat dit stukje cache-informatie moet worden gewist (ongeldig gemaakt). In grote systemen, waar de prijs van een order van meerdere factoren kan afhangen, veranderen sommige daarvan wel en andere niet. Het is moeilijk om een bepaald pad niet te missen (een verandering moet gevolgd worden door een cache invalidatie) of om het niet te gretig te doen. In de meeste systemen moet het ongeldig maken van de cache expliciet worden geprogrammeerd.

4.3. Gedragsvragen die je zou moeten vragen aan een Node.js ontwikkelaar. Waarom zou je elk van die vragen stellen?

 • Stel je voor dat je bij een ontwikkelaarsteam komt dat een stabiel product onderhoudt, maar nogal slecht geschreven is. Het afleveren van nieuwe functies en het verbeteren van de bedrijfswaarde kost meer tijd dan verwacht. Hoe zou je het team proberen te helpen als je bij hen komt?
  • Wat hier belangrijk is, is hoe de kandidaat probeert te helpen. Of de kandidaat ernaar streeft uit te leggen hoe iets op de juiste manier moet worden gedaan (bv. als een leraar, en wat er al gedaan is fout was) of eerder probeert te luisteren naar de teamgenoten waarom zij op zo'n manier hebben gepresteerd en hen tegemoet komt waar zij zijn. In principe is een technisch expert die beslissingen afdwingt door zijn eigen kennis op te eisen, geen goede teamspeler.
 • Bent u ooit in een situatie terechtgekomen waarin u zich ervan bewust was dat u een bug had geïntroduceerd die later het productiesysteem deed crashen (het hele platform of een enkele functionaliteit)? Zo ja, wat heeft u ervan geleerd?
  • Tot op zekere hoogte controleert deze vraag de eerlijkheid. Junior ontwikkelaars hebben misschien nog geen kans gehad om een ernstige bug vrij te geven, maar senior ontwikkelaars zeker wel. De perfecte programmeur bestaat niet, dat wil zeggen, iemand die nul fouten heeft gemaakt. Dus de vraag dringt zich op of de gevolgen van een fout pijnlijk waren voor de kandidaat. Bovendien is leren van fouten uiterst belangrijk op lange termijn, omdat ontwikkelaars gewoonten moeten opbouwen die de mogelijkheid om bugs te introduceren uitsluiten. Vooral als het gaat om back-end applicaties. We kunnen de volgende keer immers niet beter zijn als we niet analyseren waarom we ons nu in een kritieke situatie bevinden.
 • Wat beschouw je als je grootste prestatie?
  • Deze vraag is opzettelijk open gelaten, omdat de ontwikkelaar zo kan kiezen uit verschillende gebieden, zoals het leveren van zakelijke waarde, het uitstralen van teamwerk en samenwerking, en technische expertise. Het is dus interessant om te zien wat de kandidaat belangrijk voor hem vindt. In feite zou een evenwicht tussen alle 3 het meest gewaardeerd worden. U zou met recht sceptisch kunnen zijn over een kandidaat als hij of zij alleen waarde hecht aan technische expertise, aangezien dit is wat u later mag verwachten als u voor uw bedrijf werkt.

Technische screening van Node.js ontwikkelaarsvaardigheden met behulp van een online codeertest

Het inhuren van een goede Node.js ontwikkelaar kan een aanzienlijke uitdaging zijn, vooral als u al het vuile werk zelf doet. Voor projecten die een lange termijn commitment en budget vereisen, heeft u een software ontwikkelingsbedrijf nodig met een solide wervingsproces.

5.1. Welke online test voor Node.js ontwikkelaar vaardigheden moet je kiezen?

Bij het zoeken naar de juiste Node.js ontwikkelaar vaardigheidstest moet u ervoor zorgen dat het aan de volgende criteria voldoet:

 • De test weerspiegelt de kwaliteit van het verrichte professionele werk
 • De duur is niet te lang, maximaal één à twee uur
 • De test kan automatisch worden verstuurd en is ongecompliceerd van aard
 • De moeilijkheidsgraad past bij de capaciteiten van de kandidaat
 • De test gaat verder dan controleren of de oplossing werkt - hij controleert de kwaliteit van de code en hoe goed die werkt in randgevallen
 • Het staat zo dicht mogelijk bij de natuurlijke programmeeromgeving en geeft de kandidaat toegang tot relevante bronnen
 • Het geeft de kandidaat de kans om alle bibliotheken, frameworks en andere tools te gebruiken die hij regelmatig tegenkomt

5.2. DevSkiller kant-en-klare online Node.js ontwikkelaar vaardigheidstesten

DevSkiller codeertests maken gebruik van onze RealLifeTesting™ methodologie om de werkelijke codeeromgeving waarin uw kandidaat werkt te weerspiegelen. In plaats van obscure algoritmen te gebruiken, vragen DevSkiller-tests kandidaten om applicaties of functies te bouwen. Ze worden volledig automatisch beoordeeld en kunnen overal ter wereld worden afgelegd. Tegelijkertijd heeft de kandidaat toegang tot alle bronnen die hij normaal zou gebruiken, inclusief bibliotheken, frameworks, StackOverflow, en zelfs Google.

Bedrijven gebruiken DevSkiller om kandidaten te testen met hun eigen codebase, waar ook ter wereld. Om het gemakkelijk te maken, biedt DevSkiller ook een aantal kant-en-klare data science vaardigheidstesten aan, zoals degene hier:

Node.JS
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
87 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van JavaScript, Node.JS

Code leemtes

beoordeling van kennis van JavaScript, Node.JS, SQL

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

Node.JS | Rest API | News backend service - Implementeer een news backend service gemaakt in Node.JS met Vanilla JS inclusief het schrijven van authorisatie en Rest APIs.

TypeScript
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
51 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Typescript

Code leemtes

beoordeling van kennis van JavaScript, Reageer

Keuzevragen

beoordeling van kennis van HTML, CSS

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

TypeScript | React Hooks | Movies State Management - Volledige film management applicatie met behulp van React Hooks door het implementeren van state management in bestaande views.

TypeScript
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
73 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van JavaScript, Typescript

Code leemtes

beoordeling van kennis van JavaScript, Typescript

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

TypeScript | NestJS | My Barista App - Coffee Recommendation - Implementeer NestJS REST service voor het beoordelen en aanbevelen van koffiesoorten.

TypeScript
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
62 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Typescript

Code leemtes

beoordeling van kennis van JavaScript, Typescript

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

TypeScript | NestJS | My Barista App - Lijst van beoordeelde koffiesoorten - Implementeer NestJS REST service voor het beoordelen en aanbevelen van koffiesoorten.

TypeScript
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
46 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van JavaScript, Typescript

Code leemtes

beoordeling van kennis van JavaScript, Typescript

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

TypeScript | NestJS | My Barista App - Fetch rating of a coffee type - Implementeer een nieuwe functie voor het weergeven van eerder beoordeelde koffietypes in de NestJS REST service voor het beoordelen van koffietypes.

Node.JS
JUNIOR
Geteste vaardigheden
Duur
41 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van JavaScript, Node.JS

Code leemtes

beoordeling van kennis van JavaScript, Node.JS

Programmeer taak - Niveau: Gemakkelijk

JavaScript | Node.JS | Bestandssysteem - Gebruik NodeJS om bestanden te lezen/schrijven in sync en async manier, recursief een lijst van mappen te maken.

JavaScript
SENIOR
Geteste vaardigheden
Duur
85 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

HTML/CSS | Home Page - Volledige CSS property definities zodat de pagina het juiste splash loader scherm toont voordat het de home page toont.

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

JavaScript | Functional memoization - Schrijf de twee versies van generieke memoization mechanisme.

Hoekig
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
101 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Hoekig, JavaScript

Code leemtes

beoordeling van kennis van Hoekig, JavaScript

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

JavaScript | Angular | Reactive forms - Maak een inschrijfformulier met behulp van Reactive forms

Reageer
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
113 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Programmeertaak - Niveau: Moeilijk

JavaScript | React, Redux | Adresboek - Implementeer ontbrekende functies van een kleine React web applicatie gebouwd op de top van Redux.

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

JavaScript | Node.js | Adresboek - Implementeer endpoints om de lijst van contactpersonen op te halen (met een fase-matching en resultaten beperking), details van een enkele contactpersoon op te halen en om de gegeven contactpersoon te verwijderen.

Code leemtes

beoordeling van kennis van MongoDB

TypeScript
MIDDEN
Geteste vaardigheden
Duur
126 maximaal minuten.
Evaluatie
Automatisch
Testoverzicht

Keuzevragen

beoordeling van kennis van Typescript

Programmeeropdracht - Niveau: Medium

TypeScript | NestJS | Coffee Recommendation API voor Mijn Barista app - Implementeer NestJS REST service voor het beoordelen en aanbevelen van koffiesoorten.

Post delen

Meer informatie over het inhuren van tech

Abonneer u op onze Learning Hub en ontvang nuttige inzichten rechtstreeks in uw inbox.

Verifieer en ontwikkel coderingsvaardigheden naadloos.

Zie DevSkiller producten in actie.

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo