Privacybeleid

Dit Privacybeleid regelt de manier waarop DevSkiller.com informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt die is verzameld van gebruikers (elk, een "Gebruiker") van de https://devskiller.com site ("Site"). Dit Privacybeleid is van toepassing op de Site en alle producten en diensten aangeboden door DevSkiller.

Door deze Site te gebruiken, verklaart u zich akkoord met dit Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, verzoeken wij u onze Site niet te gebruiken. Als u de Site blijft gebruiken nadat er wijzigingen in dit Privacybeleid zijn aangebracht, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

1.1. Persoonlijke gegevens die door gebruikers binnen de kaders van de Site worden verstrekt, worden verwerkt door DevSkiller S.A. met maatschappelijke zetel in Warschau, ul. Lindleya 16, 02-013 Warschau, KRS: 0000927603 ("DevSkiller") de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de voorwaarden die worden voorgeschreven door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna "GDPR" genoemd). U kunt contact opnemen met DevSkiller via e-mail op legal@devskiller.com.

1.2. De functionaris voor gegevensbescherming die door de verantwoordelijke voor de verwerking is aangesteld voor aangelegenheden in verband met persoonsgegevens kan worden gecontacteerd via e-mail: gdpr@devskiller.com.

1.3. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking worden bepaald door de reikwijdte van de machtigingen en de gegevens die via een daartoe bestemd formulier worden aangevuld en verzonden.

1.4. Wij kunnen persoonlijke identificatie-informatie verzamelen van gebruikers op verschillende manieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanneer gebruikers onze site bezoeken, reageren op een enquête of onze e-mails, een formulier invullen, en in verband met andere activiteiten, diensten, functies of middelen die wij beschikbaar stellen op onze site. Gebruikers kan worden gevraagd om, indien van toepassing, naam, e-mailadres. Gebruikers kunnen onze Site echter ook anoniem bezoeken. Wij zullen persoonlijke identificatie-informatie van Gebruikers alleen verzamelen als zij vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijke identificatie-informatie te verstrekken, behalve dat het hen kan verhinderen om deel te nemen aan bepaalde Site-gerelateerde activiteiten.

1.5. Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en in de volgende omvang:

1.5.1. Doel van de verwerking: het verlenen van diensten op basis van de Servicevoorwaarden

Rechtsgrondslag: punt b) artikel 6, lid 1, van de GDPR (sluiting, uitvoering en beëindiging van het contract)

De periode van verwerking van persoonsgegevens: duur van de gesloten overeenkomst

Reikwijdte van de verwerkte gegevens: E-mail van de gebruiker, voornaam, achternaam, bedrijfse-mail, bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer, IP-adres, kredietkaartnummer, de vervaldatum van uw kredietkaart, facturatieadres

1.5.2. Doel van de verwerking: deelname aan de webinar

Rechtsgrondslag: punt a) artikel 6, lid 1, van de GDPR (toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens)

De periode van verwerking van persoonsgegevens: 12 maanden vanaf de datum van het webinar, niet langer dan de toestemming wordt ingetrokken

Reikwijdte van de verwerkte gegevens: voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer

1.5.3. Doel van de verwerking: promotie- en marketingactiviteiten, met inbegrip van het verzenden van marketing- en commerciële informatie in elektronische vorm

Rechtsgrondslag: punt f) van artikel 6, lid 1, van de GDPR (verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking - marketing van eigen diensten) - met betrekking tot personen met wie de overeenkomst is gesloten of punt a) van artikel 6, lid 1, van de GDPR (toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens) - met betrekking tot personen met wie de overeenkomst niet is gesloten

De periode van verwerking van persoonsgegevens: de duur van de gesloten overeenkomst - ten aanzien van personen met wie de overeenkomst is gesloten of tot intrekking van de toestemming - ten aanzien van personen met wie de overeenkomst niet is gesloten

Reikwijdte van de verwerkte gegevens: voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer

1.5.4. Doel van de verwerking: verzending van educatief materiaal, waaronder e-boeken

Rechtsgrondslag: punt f) van artikel 6, lid 1, van de GDPR (verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking - marketing van eigen diensten) - met betrekking tot personen met wie de overeenkomst is gesloten of punt a) van artikel 6, lid 1, van de GDPR (toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens) - met betrekking tot personen met wie de overeenkomst niet is gesloten

De periode van verwerking van persoonsgegevens: de duur van de gesloten overeenkomst - ten aanzien van personen met wie de overeenkomst is gesloten of tot intrekking van de toestemming - ten aanzien van personen met wie de overeenkomst niet is gesloten

Reikwijdte van de verwerkte gegevens: voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam, functie

1.5.5. Doel van de verwerking: de nakoming van wettelijke verplichtingen in verband met de levering van de dienst

Rechtsgrondslag: punt c), artikel 6, lid 1, van de GDPR (verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen - nakoming van fiscale verplichtingen)

De periode van verwerking van persoonsgegevens: de gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven periode, met inbegrip van de periode voor het bewaren van belastingdocumenten en de verjaring van belastingvorderingen

Reikwijdte van de verwerkte gegevens: voornaam, achternaam, firmanaam, fiscaal identificatienummer, financiële gegevens in verband met de uitvoering van de opdracht

1.5.6. Doel van de verwerking: het instellen van vorderingen of het voeren van verweer tegen vorderingen in verband met de verlening van diensten

Rechtsgrondslag: punt f), artikel 6, lid 1, van de GDPR (verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking - waarborging van de mogelijkheid om vorderingen in te stellen)

De periode van verwerking van persoonsgegevens: de verjaringstermijn voor vorderingen - ten aanzien van personen met wie de overeenkomst is gesloten

Reikwijdte van de verwerkte gegevens: voornaam, achternaam, bedrijf, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, fiscaal identificatienummer, financiële gegevens in verband met de uitvoering van de opdracht

1.5.7. Doel van de verwerking: te antwoorden op vragen en/of andere verzoeken van de Gebruiker

Rechtsgrondslag: punt f) artikel 6, lid 1, van de GDPR (verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking) of punt b) artikel 6, lid 1, van de GDPR (uitvoering van het contract) of punt a) artikel 6, lid 1, van de GDPR - uw toestemming uitgedrukt door het sturen van een bericht

De periode van verwerking van persoonsgegevens: de verjaringstermijn voor vorderingen - ten aanzien van personen met wie de overeenkomst is gesloten of tot de intrekking van de toestemming - ten aanzien van personen met wie de overeenkomst niet is gesloten

Reikwijdte van de verwerkte gegevens: voornaam, achternaam, e-mail, andere vrijwillig verstrekte gegevens.

1.6. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de diensten van DevSkiller, het ontvangen van educatief materiaal, marketing en commerciële informatie.

1.7. Persoonlijke gegevens van de Gebruikers van de Website zullen worden verwerkt in de vorm van profilering op basis van het aantal sessies op pagina's van Gebruikers, activiteiten op de website: het betreden van subpagina's, het klikken op functieknoppen, deelname aan webinars, evenementen, consumptie van marketingmateriaal, gegevens verstrekt in formulieren en tijdens conversatie met DevSkiller, open rate en click touch rate. Profilering zal resulteren in het creëren van gepersonaliseerde marketingactiviteiten en content, het creëren van verkoopanalyses en prognoses. De Gebruiker kan bezwaar aantekenen tegen profilering via e-mail op gdpr@devskiller.com.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

2.1. Als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u de volgende rechten:

2.1.1. het recht op toegang tot persoonsgegevens, met inbegrip van het recht om een kopie van deze gegevens te verkrijgen,

2.1.2. het recht om correctie (herziening) van persoonsgegevens te vragen - als de gegevens onjuist of onvolledig zijn

2.1.3. het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist (het zogeheten "recht om te worden vergeten"),

2.1.4. het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens,

2.1.5. het recht om persoonsgegevens over te dragen,

2.1.6. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit,

2.1.7. het recht om de verwerking van gegevens in te trekken, indien de verwerking van gegevens op uw toestemming is gebaseerd.

NIET-PERSOONLIJKE IDENTIFICATIEGEGEVENS

3.1. Wij kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie over gebruikers verzamelen wanneer zij met onze Site interageren. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan de naam van de browser, het type computer en technische informatie over de wijze van verbinding van Gebruikers met onze Site omvatten, zoals het besturingssysteem en de gebruikte Internet service providers en andere soortgelijke informatie.

HOE BESCHERMEN WIJ UW INFORMATIE

4.1. DevSkiller neemt passende gegevensverzamelings-, opslag- en verwerkingspraktijken en veiligheidsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die op onze Site zijn opgeslagen.

4.2. DevSkiller past binnen de Site alle noodzakelijke technische maatregelen toe zoals gespecificeerd in de artikelen 25, 30, 32-34, 35-39 van GDPR, die zorgen voor een betere bescherming en beveiliging van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

4.3. Het gebruik van de Site verloopt via een beveiligde https-verbinding. De communicatie tussen het apparaat van een Gebruiker en de servers wordt gecodeerd door middel van het SSL-protocol. In het geval van inloggen via externe platforms: google.com, linkedin.com, en het niveau van beveiliging wordt voorgeschreven door https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy en https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

COOKIES

5.1. Onze Site kan gebruik maken van "cookies" om de gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de Gebruiker plaatst cookies op zijn/haar harde schijf om gegevens bij te houden en soms om informatie over hem/haar bij te houden. De Gebruiker kan ervoor kiezen zijn/haar webbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd, of dat hij/zij een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Indien de Gebruiker dit doet, is het mogelijk dat sommige delen van de Site niet naar behoren functioneren.

5.2. Cookiebestanden worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

5.2.1. aanpassing van de inhoud van de pagina's van de Site aan de voorkeuren van de Gebruiker en optimalisering van het gebruik van de pagina's; met name maken dergelijke bestanden het mogelijk het apparaat van de Gebruiker van de Site te herkennen en de site correct weer te geven, aangepast aan zijn individuele behoefte;

5.2.2. het opstellen van statistieken die helpen te begrijpen hoe de sitegebruikers sites gebruiken, waardoor de structuur en de inhoud ervan kunnen worden verbeterd;

5.2.3. het opstellen van een lijst van ontvangers en het tonen van advertenties die zijn afgestemd op hun behoeften en interesses.

5.3. Binnen de Site worden twee basistypen cookies gebruikt: sessiecookies en persistente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het apparaat van de Gebruiker worden opgeslagen totdat de Gebruiker uitlogt, een site verlaat of de software (de browser) afsluit. Persistente cookies worden op het apparaat van de Gebruiker opgeslagen gedurende een in de parameters van de cookiebestanden voorgeschreven periode of totdat zij door de Gebruiker met diens toestemming worden verwijderd.

5.4. Binnen de Site worden de volgende soorten cookies gebruikt:

5.4.1. essentiële cookies die het gebruik van de op de Site beschikbare diensten mogelijk maken, bijvoorbeeld authenticatiecookies die worden gebruikt voor diensten waarvoor authenticatie op de Site vereist is;

5.4.2. cookies met het oog op de veiligheid, bijvoorbeeld om misbruik op te sporen in het kader van de authentificatie binnen de Site;

5.4.3. prestatiecookies die het mogelijk maken informatie te verzamelen over de manier waarop de pagina's van de site worden gebruikt;

5.4.4. functionele cookies om de instellingen van de Gebruiker te onthouden en de interface van de Gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld wat betreft de geselecteerde taal of regio waar de Gebruiker zich bevindt, de lettergrootte, de lay-out van de pagina enz;

5.4.5. reclamecookie. Zij maken het mogelijk om gebruikers reclamecontent aan te bieden terwijl zij andere websites bezoeken die meer aansluiten bij hun interesses, voor zover de gebruiker daarmee instemt via de instellingen van zijn browser.

5.5. Wij gebruiken cookies van derden (zoals AdRoll, Pardot, Facebook, Google). Cookies van derden worden gebruikt om het verkeer op onze website te monitoren, anonieme gegevens te verzamelen, geaggregeerde statistieken die ons in staat stellen te begrijpen hoe gebruikers onze website gebruiken en ons in staat stellen onze diensten voortdurend te verbeteren, te controleren hoe vaak geselecteerde inhoud aan gebruikers wordt getoond, te controleren hoe vaak gebruikers een bepaalde dienst kiezen; gepersonaliseerde marketingactiviteiten te ondernemen

5.6. In veel gevallen staat software die is ontworpen om sites te bezoeken (een browser) het opslaan van cookies op het apparaat van de Gebruiker toe, voor zover de Gebruiker een dergelijke optie selecteert in de browserinstellingen. De Gebruiker van de Site kan te allen tijde de instellingen met betrekking tot cookies wijzigen. Dergelijke instellingen kunnen in het bijzonder worden gewijzigd om de automatische ondersteuning van cookies in de browserinstellingen te blokkeren of om het plaatsen van cookies op de apparatuur van de Sitegebruiker te melden. Gedetailleerde informatie over mogelijkheden en methoden van cookie-ondersteuning is beschikbaar in de software (browser) instellingen.

5.7. Cookies die op het apparaat van de Sitegebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners die samenwerken met de Sitebeheerder na voorafgaande toestemming van de Gebruiker in de browserinstellingen. De Gebruiker kan het opslaan van cookies van derden op zijn/haar apparaat uitschakelen in overeenstemming met de instructies van de browserproducent.

5.8. Het niet inschakelen van cookies van derden en andere cookies dan sessiecookies kan er niet toe leiden dat de Site, gedeeltelijk of in zijn geheel, niet beschikbaar is voor de Gebruiker.

GEGEVENSONTVANGERS

6.1. Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke identificatie-informatie van Gebruikers aan anderen, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker. Wij kunnen algemene, geaggregeerde demografische informatie die niet gekoppeld is aan enige persoonlijke identificatie-informatie over bezoekers en Gebruikers delen met onze zakelijke partners, vertrouwde filialen en adverteerders voor de hierboven beschreven doeleinden.

6.2. Uw persoonlijke gegevens kunnen voor verwerking worden overgedragen aan (ontvangers van persoonlijke gegevens): DevSkiller's accountantskantoor, de provider van hosting voor de Site, het bedrijf dat technische ondersteuning biedt, de juridische dienstverlener, de betalingsprovider, de marketingprovider, het bedrijf dat het CRM-systeem levert. De door DevSkiller verzamelde persoonlijke gegevens kunnen ook bekend worden gemaakt aan: bevoegde overheidsinstanties op hun verzoek op basis van relevante wetsbepalingen of andere personen en entiteiten in de gevallen zoals voorgeschreven in de wetsbepalingen. De entiteit die de persoonlijke gegevens van Gebruikers verwerkt op basis van de Overdrachtsovereenkomst zal de persoonlijke gegevens van Gebruikers vanaf de ingangsdatum van GDPR alleen verwerken via een andere entiteit na voorafgaande toestemming van DevSkiller.

6.3. Het is mogelijk persoonsgegevens aan een derde land door te geven in een situatie waarin een van de in artikel 6, lid 2, genoemde entiteiten gegevens verwerkt in een derde land en alleen in overeenstemming met de GDPR (wanneer aan de wettelijke vereisten is voldaan, d.w.z. de Europese Commissie een passend beschermingsniveau heeft vastgesteld, met gebruikmaking van contractuele bepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of in het geval dat er passende waarborgen zijn).

6.4. DevSkiller mag de persoonlijke gegevens van Gebruiker alleen na voorafgaande toestemming van Gebruiker bekendmaken aan andere entiteiten dan aangegeven in artikel 6.2.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY

7.1. DevSkiller kan naar eigen goeddunken dit Privacybeleid te allen tijde bijwerken. In een dergelijk geval zullen wij de datum onderaan deze pagina herzien. Wij moedigen Gebruikers aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij de persoonlijke informatie die wij verzamelen helpen beschermen. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om dit Privacybeleid regelmatig door te nemen en op de hoogte te blijven van wijzigingen.

CONTACT OPNEMEN

8.1. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of uw omgang met deze site, kunt u contact met ons opnemen via:
DevSkiller.comhttps://devskiller.com Lindleya 16, Warschau, Polen
+44 20 3876 6444, gdpr@devskiller.com

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 11 januari 2022

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo