Voorwaarden van de dienst

Informatie over de VS

Devskiller.com is een website ("Dienst", "Devskiller") die wordt geëxploiteerd door Devskiller S.A. ("Wij", "Wij", of "Onze"), een bedrijf geregistreerd in Polen onder bedrijfsnummer 0000472423 met als geregistreerd adres Lindleya 16, 02-013 Warschau, Polen.

Deze servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service. Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Service gebruikt en zorg ervoor dat u ze begrijpt en ermee akkoord gaat voordat u de Service gebruikt.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de Voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van de Dienst.

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via support@devskiller.com

Definities

"Overeenkomst" betekent dit document, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waaronder U gebruik maakt van onze Dienst.

"Account"betekent een account bij Ons voor het gebruik van onze Dienst.

"Bedrijf"betekent het bedrijf of andere rechtspersoon waarvoor U deze Overeenkomst aanvaardt.

"Bedrijfsleider"betekent een Gebruiker die gemachtigd is om de volledige rekening te beheren en er toegang toe te hebben zonder bijkomende beperkingen.

"Kandidaat"betekent een persoon die toegang heeft tot de Dienst om de Test Sessie te doen.

"Inhoud"betekent gegevens, tekst, software, grafische voorstellingen, berichten of ander materiaal.

"Vergoedingen"betekent het bedrag dat U aan ons moet betalen in ruil voor onze Dienst.

"Gratis proefperiode"betekent een gratis Dienst voor een bepaalde periode die wordt aangeboden om de Dienst uit te proberen.

"Betaalde proef"betekent een betaalde Dienst voor een bepaalde periode die wordt aangeboden om de Dienst uit te proberen.

"Service"betekent de webdiensten die door U worden besteld onder een gratis proefperiode of een betaald abonnement en door Ons online beschikbaar worden gesteld.

"Inschrijvingsformulier"betekent een formulier dat U moet invullen om toegang te krijgen tot de Dienst.

"Taak"betekent een enkele vraag, programmeertaak, code review uitdaging, code spagaat opdracht of SQL oefening gebruikt als onderdeel van de Test.

"Test"een reeks taken die worden gebruikt om de vaardigheden van de kandidaat te evalueren.

"Test Session"betekent een poging van de Kandidaat om de Test op te lossen.

"Gebruiker"betekent een persoon die door U gemachtigd is om een Dienst te gebruiken, voor wie U de Dienst heeft besteld en aan wie U (of Wij op uw verzoek) een gebruikersidentificatie en wachtwoord heeft verstrekt. Onder Gebruiker kunnen bijvoorbeeld worden verstaan Uw werknemers, adviseurs, contractanten en agenten en de derde partijen waarmee U zaken doet.

"Jij"betekent de Onderneming of andere rechtspersonen waarvoor u deze Overeenkomst aanvaardt.

Overeenkomst

 1. Door het invullen van het Aanmeldingsformulier of door toegang tot of gebruik van de Dienst voor enig doel, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien U het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden, dan mag U de Dienst niet bezoeken of gebruiken.
 2. Indien U deze Overeenkomst aangaat namens een Bedrijf of andere rechtspersoon, verklaart U dat U bevoegd bent om deze rechtspersoon en de aan haar gelieerde ondernemingen aan deze Voorwaarden te binden. Indien U niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, mag U deze Overeenkomst niet aanvaarden en mag U de Dienst niet gebruiken.

Rekening

 1. Wanneer U een Account bij Ons aanmaakt, dient U informatie te verstrekken die te allen tijde juist en volledig is. Het nalaten dit te doen vormt een schending van de Bepaling die kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Account.
 2. U kunt worden gevraagd om bepaalde informatie met betrekking tot uw aankoop te verstrekken, waaronder uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.
 3. Door het verstrekken van dergelijke informatie verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken met het oog op het vergemakkelijken van de voltooiing van aankopen.
 4. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de Dienst, fouten in de beschrijving van de prijs van het product of de Dienst, fout in uw bestelling of andere redenen met recht op een pro-rata terugbetaling.
 5. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren indien fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed.
 6. U bent volledig verantwoordelijk voor het bijhouden van de informatie die u voor uw account bewaart, inclusief uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden als gevolg van uw nalatigheid om deze informatie veilig en vertrouwelijk te houden. U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen opgelopen door Devskiller of enige andere gebruiker van of bezoeker aan de Dienst als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders als gevolg van uw nalatigheid om uw accountinformatie veilig en vertrouwelijk te houden.
 7. Elk account is beperkt tot het versturen van maximaal 1000 uitnodigingen per maand indien niet anders vermeld in een aparte overeenkomst met Devskiller.

Gratis proefversie

Devskiller kan, naar eigen goeddunken, een abonnement aanbieden met een gratis proefperiode voor een beperkte periode.

Het kan zijn dat u gevraagd wordt uw factureringsgegevens in te voeren om u aan te melden voor het Gratis Proefabonnement.

Als U uw factureringsgegevens invoert wanneer U zich aanmeldt voor het Gratis Proefabonnement, wordt U door Ons niet in rekening gebracht totdat het Gratis Proefabonnement is verlopen. Op de laatste dag van het Gratis Proefabonnement, tenzij U uw abonnement heeft geannuleerd, worden U automatisch de toepasselijke abonnementskosten in rekening gebracht voor het type abonnement dat U heeft geselecteerd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van het Gratis Proefabonnement te wijzigen of een dergelijk Gratis Proefabonnement te annuleren.

Onze verantwoordelijkheden

 1. Dat zullen we:
  1. de Dienst aan U ter beschikking te stellen overeenkomstig deze Voorwaarden en het toepasselijke bestelformulier,
  2. onze standaard ondersteuningsdienst voor het Betaalde Proefabonnement/Gratis Proefabonnement aan U te verlenen zonder extra kosten,
  3. commercieel redelijke inspanningen leveren om de Service 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken, met uitzondering van onbeschikbaarheid veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief, bijvoorbeeld, een daad van God, overheidsdaad, overstroming, brand, aardbeving, burgerlijke onrust, terreurdaad, staking of andere arbeidsproblemen, storing van de Internet service provider, vertraging of denial of service aanval,
  4. Het Bedrijf is verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen opdat het, zijn Bedrijfsmanager, Gebruikers of ieder ander door het Bedrijf gemachtigd persoon, met inbegrip van zijn Kandidaten, toegang hebben tot de Service en voor het onderhouden van zijn netwerkverbindingen om van de Service gebruik te kunnen maken. Bedrijf is er verantwoordelijk voor dat hun Kandidaten over de gegevens beschikken die zij nodig hebben om de Service te gebruiken. Bedrijf gaat ermee akkoord dat hun Kandidaten akkoord moeten gaan met de Voorwaarden voordat zij een Testsessie afleggen,
  5. Wij zullen ernaar streven U op de hoogte te brengen van gepland onderhoud dat een invloed kan hebben op de beschikbaarheid van de Dienst en wij zullen Bedrijven op de hoogte brengen van de Testsessies van hun Kandidaten die beïnvloed werden door een onverwachte systeemuitval.
 2. Wij hebben niet al het materiaal, inclusief computer software, geplaatst op de Service bekeken, en kunnen dit ook niet bekijken, en kunnen daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door het bedienen van de Dienst, beweren of impliceren Wij niet dat zij het geplaatste materiaal goedkeuren, of dat zij van mening zijn dat dergelijk materiaal nauwkeurig, nuttig of niet schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik door Gebruikers van de Dienst, of uit het downloaden door die Gebruikers van daar geplaatste inhoud.

Uw verantwoordelijkheden

 1. Dat zal je:
  1. verklaart en garandeert dat uw gebruik van de Dienst strikt in overeenstemming zal zijn met de Voorwaarden, Onze Privacybeleid en met alle toepasselijke wetten en voorschriften (inclusief, zonder beperking, alle lokale wetten of voorschriften in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied),
  2. verantwoordelijk zijn voor de juistheid, de kwaliteit en de wettigheid van uw gegevens,
  3. commercieel redelijke inspanningen te leveren om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Service te voorkomen en Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van dergelijke ongeoorloofde toegang of gebruik,
  4. bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van uw netwerkverbindingen om toegang te krijgen tot de Service en ervoor te zorgen dat uw netwerk en systemen voldoen aan de relevante specificaties die door ons worden verstrekt.
 2. Dat zul je niet:
  1. te beschrijven of trefwoorden toe te wijzen aan uw Test op een misleidende of onwettige manier, inclusief op een manier bedoeld om te handelen op de naam of reputatie van anderen. Wij behouden ons het recht voor om een beschrijving of trefwoord te wijzigen of te verwijderen wanneer wij van mening zijn dat dit ongepast of onwettig is, of ons op een andere manier aansprakelijk kan maken,
  2. de Dienst te gebruiken op een manier die de Dienst zou kunnen beschadigen, uitschakelen of aantasten,
  3. de Dienst te gebruiken om kwaadaardige code op te slaan of te verzenden,
  4. de integriteit of prestaties van de Dienst of de daarin opgenomen gegevens van derden te verstoren of te ontwrichten,
  5. proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Dienst of de bijbehorende systemen of netwerken,
  6. de Dienst of enig deel, kenmerk, functie of gebruikersinterface daarvan te kopiëren,
  7. toegang tot de Dienst om een concurrerend product of dienst op te bouwen.
 3. Indien U een Account beheert, Tests op de Account uitvoert, materiaal op de Service plaatst, links op de Service plaatst, of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of derden toestaat dit te doen) door middel van de Service (dergelijk materiaal, "Inhoud"), bent U volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, en enige schade die voortvloeit uit, die Inhoud. Dit is het geval ongeacht of de Content in kwestie tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware betreft. Door Content beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert U dat:
  1. het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Inhoud geen inbreuk zal maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooirecht, handelsmerkrecht of recht op handelsgeheimen van derden,
  2. indien uw werkgever rechten heeft op intellectuele eigendom die U creëert, heeft U ofwel toestemming van uw werkgever gekregen om de Content, met inbegrip van maar niet beperkt tot software, te plaatsen of beschikbaar te stellen, ofwel heeft U van uw werkgever een verklaring van afstand verkregen met betrekking tot alle rechten in of op de Content,
  3. U hebt alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud volledig nageleefd, en hebt alles gedaan wat nodig is om alle vereiste voorwaarden met succes door te geven aan eindgebruikers,
  4. de Inhoud geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud bevat of installeert,
  5. de Inhoud geen spam is, niet machinaal of willekeurig gegenereerd is, en geen onethische of ongewenste commerciële inhoud bevat die bedoeld is om verkeer naar sites van derden te leiden of de positie van sites van derden in zoekmachines te verbeteren, of om onwettige handelingen te bevorderen (zoals phishing) of ontvangers te misleiden wat betreft de bron van het materiaal (zoals spoofing),
  6. de Inhoud niet pornografisch is, geen bedreigingen bevat of aanzet tot geweld, en geen inbreuk maakt op de privacy of publiciteitsrechten van derden,
  7. de Inhoud niet wordt geadverteerd via ongewenste elektronische berichten, zoals spam-links op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden,
  8. de Inhoud niet wordt gepresenteerd op een manier die uw lezers misleidt door hen te laten denken dat U een andere persoon of een ander bedrijf bent.
 4. Als U Inhoud verwijdert, zullen wij redelijke inspanningen leveren om deze uit de Dienst te verwijderen, maar U erkent dat caching of verwijzingen naar de Inhoud niet onmiddellijk beschikbaar kunnen worden gemaakt.
 5. Zonder beperking van deze verklaringen of garanties, behouden Wij ons het recht voor, naar Ons eigen goeddunken, inhoud te weigeren of te verwijderen, of de toegang tot en het gebruik van de Dienst te beëindigen of te ontzeggen aan Gebruikers die, naar Onze redelijke mening, een van Onze beleidsregels schendt of op enigerlei wijze schadelijk of verwerpelijk is. Wij zijn niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.
 6. De Dienst kan functies bevatten die zijn ontworpen om met andere toepassingen te werken. Om dergelijke functies te gebruiken, kan het nodig zijn dat U toegang tot andere applicaties verkrijgt van hun providers en kan het nodig zijn dat U Ons toegang verleent tot uw account(s) op de andere applicaties.
 7. Als de leverancier van de andere toepassing stopt met het beschikbaar stellen van de andere toepassing voor interoperatie met de corresponderende functies van de Dienst op redelijke voorwaarden, kunnen wij het aanbieden van die functies van de Dienst staken zonder dat U recht heeft op enige terugbetaling of andere compensatie.
 8. U gaat ermee akkoord om Ons, Onze contractanten, licentiegevers, en respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en te verdedigen van en tegen alle verliezen, schade, claims en kosten, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit een claim die door een derde partij wordt ingediend met betrekking tot hun gebruik van de Service die door u of uw Kandidaat is verleend, met inbegrip van alle arbeidsbeslissingen, financiële zaken en commerciële oordelen, en handelingen of nalatigheden die u maakt op basis van hun gebruik van de Service. U stemt ermee in om volledig met ons samen te werken en ons te helpen bij de verdediging van een dergelijke claim of actie.

Vergoedingen en betaling

 1. Optionele Betaalde proef is beschikbaar op de Dienst. Door het selecteren van een proef gaat u akkoord met het betalen van de eenmalige kosten voor die Dienst.
 2. Betalingen worden vooraf in rekening gebracht op de dag dat u zich aanmeldt voor de dienst en dekken het gebruik van die dienst gedurende een bepaalde periode, zoals aangegeven. Servicekosten worden niet gerestitueerd.
 3. Tenzij u ons voor het einde van de toepasselijke abonnementsperiode op de hoogte stelt dat u de dienst wilt annuleren, zal uw abonnement automatisch worden verlengd en machtigt u ons om de dan geldende abonnementskosten voor een dergelijke dienst (evenals eventuele belastingen) te innen met behulp van een creditcard of ander betalingsmechanisme dat wij voor u hebben geregistreerd. De verlenging kan op elk moment worden geannuleerd in de instellingen van uw account op de factureringspagina.

Duur

 1. Wanneer het Bedrijf de Service opzegt, zal deze actief zijn tot het einde van de huidige factureringscyclus en daarna beëindigd worden.
 2. Wij behouden ons het recht voor om al uw gegevens te verwijderen na drie maanden zonder actief abonnement.

Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Service tijdelijk of permanent beëindigen indien Wij vaststellen dat U:
  1. de Voorwaarden of enige toepasselijke wet hebben geschonden,
  2. nalaten om een aan ons verschuldigd bedrag te betalen binnen 3 dagen na de vervaldatum,
  3. insolvabel bent, failliet, niet in staat om uw schulden te betalen,
 2. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, worden alle door Ons onder deze Voorwaarden verleende licenties onmiddellijk beëindigd en eindigt uw recht op toegang tot en gebruik van de Dienst.
 3. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht moeten blijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid, blijven van kracht.
 4. Indien een bepaling van de Voorwaarden onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Vertrouwelijkheid

Elke taak, verklaring of informatie op de Site is vertrouwelijke informatie. U stemt ermee in om niet:

 1. dergelijke informatie openbaar te maken, te publiceren of te reproduceren (met inbegrip van het plaatsen ervan op een webpagina of blog),
 2. details van Taken of Tests (met inbegrip van details betreffende de voltooiing ervan) aan anderen bekend te maken.

Veiligheid van bedrijfsgegevens

Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen gegevens die door het bedrijf aan anderen worden verstrekt. Wij kunnen algemene geaggregeerde demografische informatie delen die niet gekoppeld is aan specifieke informatie over bepaalde kandidaten of bedrijven.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen Wij, of onze leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk zijn met betrekking tot enig onderwerp van deze Overeenkomst onder een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor enige speciale, incidentele of gevolgschade; de kosten van aanschaf voor vervangende producten of diensten; voor onderbreking van gebruik of verlies of corruptie van gegevens; of voor bedragen die hoger zijn dan de vergoedingen die door u aan ons zijn betaald onder deze Overeenkomst gedurende de zes (6) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige mislukking of vertraging te wijten aan zaken buiten onze redelijke controle.

Afwijzing van garanties

De Dienst wordt geleverd "zoals hij is". Wij en onze leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Wij, noch onze leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat de Dienst foutloos zal zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat U naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten van de Dienst downloadt of anderszins verkrijgt via de Dienst. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze overeenkomst draagt geen intellectuele eigendommen van ons of van derden van ons op u over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij ons berusten.

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Dienst en op al het materiaal dat erop geschreven of gepubliceerd is. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U behoudt alle rechten op Bedrijfsgegevens of ander materiaal dat door U is geüpload of gecreëerd op of via de Dienst. Door bedrijfsgegevens en/of bedrijfscontent in te dienen, te plaatsen of weer te geven op of via de dienst die bedoeld zijn om beschikbaar te worden gesteld aan gebruikers of kandidaten, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om dergelijke bedrijfsgegevens en/of bedrijfscontent te publiceren en te verspreiden, uitsluitend in combinatie met de dienst met als doel onze verplichtingen op grond van deze overeenkomst na te komen. U verklaart en garandeert dat U over alle rechten, macht en autoriteit beschikt die nodig zijn om de hierin verleende rechten te verlenen op dergelijke Bedrijfsgegevens en/of Bedrijfscontent die U in de Dienst invoert en U bent verantwoordelijk voor eventuele claims die ontstaan als gevolg van het feit dat U inbreuk maakt op enig eigendomsrecht (bijvoorbeeld auteursrecht).

Devskiller, devskillerstg.wpengine.com, het devskillerstg.wpengine.com logo, en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die gebruikt worden in verband met devskillerstg.wpengine.com, of de Devskiller Service zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Devskiller S.A. of Devskiller's licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de Devskiller Service worden gebruikt kunnen de handelsmerken van andere derden zijn.

Uw gebruik van de Devskiller Service verleent u geen recht of licentie om enige van onze handelsmerken of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

U staat ons toe om, voor marketingdoeleinden, reclame te maken voor het feit dat u de Dienst gebruikt. Wij mogen uw naam, logo en handelsmerken gebruiken in onze publiciteit of marketing materiaal en u verleent ons alle rechten die nodig zijn om dit te doen. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door een verzoek tot intrekking te e-mailen naar support@devskiller.com

Inbreuk op het auteursrecht

Zoals Wij anderen vragen om onze intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteren Wij de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich op of gelinkt aan devskillerstg.wpengine.com bevindt uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd om Ons daarvan op de hoogte te brengen. Wij zullen op al deze kennisgevingen reageren, inclusief zoals vereist of gepast, door het schendende materiaal te verwijderen of alle links naar het schendende materiaal uit te schakelen. Wij zullen de toegang van een Gebruiker tot en het gebruik van de Dienst beëindigen indien, onder toepasselijke omstandigheden, wordt vastgesteld dat de Gebruiker een recidivist is van de auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten van anderen. In het geval van een dergelijke beëindiging zijn wij niet verplicht om enige bedragen die eerder aan ons zijn betaald, terug te betalen.

De rechten overdragen

U mag (zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming) deze Overeenkomst of uw rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet overdragen, toewijzen of op enige andere wijze behandelen.

Toepasselijk recht

 1. Deze Voorwaarden worden beheerst en opgesteld in overeenstemming met het Poolse recht.
 2. Indien een Poolse rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht.

Wijzigingen

Wij werken onze diensten voortdurend bij, en dat betekent dat wij soms de wettelijke voorwaarden waaronder onze diensten worden aangeboden, moeten wijzigen. Uw voortgezet gebruik van de Dienst zal onderworpen zijn aan de nieuwe Voorwaarden. Geschillen die vóór de wijzigingen zijn ontstaan, vallen echter onder de voorwaarden (inclusief de bindende individuele arbitrageclausule) die van kracht waren toen het geschil ontstond.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 30 oktober 2018

Beveiligingscertificeringen & naleving. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn.

DevSkiller logo TalentBoost logo TalentScore logo