5 affärsidéer för vilka man kan använda kodningstester, förutom för IT-rekrytering

Publicerad: Senast uppdaterad:

När du hör kodningstester är jag säker på att du tänker på IT-rekryteringsprocessen. Men våra affärsverksamheter visar på en mycket större variation av användning och tillämpning av programmeringstester online. Tack vare flexibiliteten i vårt system kan programmeringsbedömning hos DevSkiller användas för att uppfylla olika företags mål, inte bara för att rekrytera tekniska talanger. Se själv.

Naturligtvis är kodningstester fortfarande bra för rekrytering. Ta reda på hur i Den ultimata guiden till den tekniska intervjun.

1. Kodningstester som ett verktyg för att effektivisera IT-rekrytering

Programmeringsbedömning används ofta i IT-rekryteringsvärlden. Även om kodningstester främst stöder tekniska rekryterare i ett screeningskede, effektiviserar användningen av rätt programmeringstester hela rekryteringsprocessen och ger positiva effekter på alla andra rekryteringsfaser.

Vissa företag använder kodningstester som första screeningmetod - de bjuder in alla sökande att lösa ett kodningstest och beroende på resultatet fortsätter rekryteringsprocessen. Med en sådan metod kan du bedöma och filtrera kandidaterna utifrån deras programmeringsfärdigheter och förmåga att lösa programmeringsutmaningar, och inte utifrån deras CV, hittillsvarande erfarenhet eller certifikat. Detta tillvägagångssätt är en mycket mer korrekt bedömningsmetod. Det ger också andra positiva resultat som t.ex. att minska antalet onödiga intervjuer med upp till 40%, öka antalet kvalitetskandidater som får komma till teknisk intervju med IT-teamet och snabbare anställningstid, vilket visar sig vara avgörande vid IT-rekrytering.

Kodningstester kan också användas under tekniska intervjuer med ditt IT-team. Istället för kodning på vita tavlan kan kandidaten få en programmeringsuppgift att lösa under eller strax före intervjun och sedan diskutera den lösning de lämnat in.

Om du vill veta mer om hur du kan effektivisera IT-rekryteringsprocessen med kodningstester är det bara att ta en titt på e-boken "Hack-process för att rekrytera programmerare [med fallstudie]"

2. Kodningstester som en utbildningsmetod som används i programmeringskurser och utbildningar (på plats och online).

Programmering är en mycket praktisk färdighet. I utvecklarnas värld spelar det ingen roll hur mycket du vet, det viktiga är vad du kan göra i praktiken, om du kan använda dina kunskaper och färdigheter för att lösa programmeringsproblem på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Kodningstester kan vara ett utmärkt undervisningsverktyg. Å ena sidan kan du använda dem för att visa hur man tillämpar saker som du undervisar, och å andra sidan kan de fungera som ett utmärkt sätt att kontrollera om kursdeltagarna har lärt sig det som de skulle ha lärt sig. Baserat på den poäng som uppnåtts i kodningstestet kan du ge dem ett diplomcertifikat.

På DevSkiller kan du lägga till dina egna programmeringstester online så att du kan strukturera dem på ett sätt som speglar din programmeringskurs och utbildning.

3. Kodningstester som ett sätt att kontrollera programkompetens hos IT-entreprenörer.

I IT-projekt händer det ofta att du måste arbeta inom mycket snäva tidsramar och att du lider brist på programmerare. Det är då man behöver tillfällig hjälp utifrån och då kommer IT-entreprenörer in i bilden. Du kan anlita tekniska talanger via IT-personalen, IT-outsourcingföretag (t.ex. IBM, Atos, Accenture) eller leta efter dem på egen hand via portaler som t.ex. UpWork eller . Guru (om fjärrprogrammerare är en lösning som du tar hänsyn till). Oavsett vilken metod du väljer måste din teknikchef eller din ledande IT-programmerare ändå kontrollera IT-entreprenörernas färdigheter, eftersom CV, erfarenhet eller certifikat inte garanterar att programmeraren kommer att utföra det arbete du anlitar honom eller henne för. Konstigt nog tar ofta IT-konsultföretagens byråer inte ansvar för kvaliteten på dessa programmerare, de skickar bara vidare till dig och det är upp till dig att kontrollera om de motsvarar dina behov. Återigen, om du letar efter ytterligare programmerare betyder det att du är ganska upptagen så du har inte mycket tid att utvärdera IT-entreprenörernas kompetens.

Det är där våra kodningstester kan hjälpa dig. På DevSkiller låter vi dig förbereda ditt eget programmeringstest som kan baseras på ditt företags kod och på så sätt efterlikna perfekt det IT-ekosystem som programmeraren kommer att arbeta i. På så sätt kan du kontrollera om IT-entreprenören klarar av vissa uppgifter som du anlitar dem för.

Förutom att ge dem riktiga programmeringsuppgifter att lösa kan du också kontrollera deras kodningsfärdigheter med en kodgranskningsutmaning.

4. Kodningstester som ett sätt att verifiera arbetstagarens tillväxt och utveckling.

En annan intressant användning av kodningstester är att utvärdera anställdas utveckling. De resultat som en programmerare uppnådde bidrar till den totala utvärderingen och tjänar som ett bidrag till karriärutvecklingen.

5. Kodningstävlingar och utmaningar som ett alternativt sätt att använda kodningstester.

Företag använder sig av programmeringstävlingar av olika skäl. Det kan vara en rekryteringsutmaning, en möjlighet att skapa ett nytt varumärke för arbetsgivaren eller ett sätt att få en stor mängd människor att lösa ett programmeringsproblem.

Som rekryteringsutmaning - det gör det möjligt att testa många programmerare samtidigt eller inom en mycket kort tidsperiod (t.ex. 24 timmar) och välja ut de kandidater som får de bästa poängen, bjuda in dem till intervjuer och erbjuda dem ett jobb. Vissa kandidater tycker att det är mycket motiverande att delta i en sådan utmaning och se hur de presterar jämfört med toppkodare.

Kodningstävlingar kan också användas för crowdsourcing. Om du letar efter en kreativ lösning på din programmeringsutmaning kan det vara ett sätt att göra det. Du bör dock vara ganska försiktig, eftersom ett sådant initiativ kräver mycket varumärkesbyggande och PR-arbete för att leda publiken i rätt riktning och behålla rätt nivå på deras motivation. Du vill att deltagarna ska bli uppskattade och inte känna sig missbrukade.

DevSkiller unika funktioner som stöder användningen av kodningstester i olika affärsidéer

Den stora användningen och de olika tillämpningarna av kodningstester hos DevSkiller beror på flexibiliteten i vårt system som vi erbjuder. Följande funktioner i vårt system är avgörande:

a) Du kan testa inte bara färdigheter och kunskaper i programmeringsspråk, utan även vissa ramverk och bibliotek.

vilket är en mycket bättre indikator på hur programmeraren kommer att prestera i ditt ekosystem. Om en utvecklare är bekant med ramverk och bibliotek kan han eller hon använda dem som pussel för att skapa det som behövs och skriva kod endast där det är nödvändigt. Genom att göra det på detta sätt blir deras arbete mycket effektivare.

b) Du kan bygga egna kodningstester där du kan använda ditt företags kodbas..

Ditt skräddarsydda kodningstest kommer att efterlikna det IT-ekosystem som programmeraren kommer att arbeta i på ditt företag. Vi har gjort vårt system flexibelt, så att du kan implementera inte bara en sida av din kod, utan ett helt system med hjälp av ramverk och bibliotek som kandidaten kommer att använda när han eller hon arbetar hos dig. Det är ungefär som att efterlikna det vi kallar 1:a dagen på jobbet för kandidater under deras bedömning. I det fallet kan du kontrollera om programmeraren klarar av vissa uppgifter som du anställer dem för.

c) Programmering handlar om att lösa kodningsproblem i en naturlig kodningsmiljö.

Vi är starka förespråkare för öppna tentamina och för att skapa en sådan miljö under bedömningen att den liknar verkliga kodningsutmaningar (t.ex. tillåter vi programmerare att använda IDE så att de kan lösa kodningsbedömningen i en för dem bekväm miljö). Först då kommer du att se hur kandidaten kan hjälpa dig att uppnå ditt företags och dina programmeringsmål. Vi är starkt emot att använda algoritmiska uppgifter i bedömningen eftersom de inte fungerar som ett bevis på kandidatens programmeringsfärdigheter.

d) Kodgranskning som ett sätt att bedöma programmerarnas färdigheter att arbeta med kod och i IT-teamet.

Förutom att ge dem verkliga programmeringsuppgifter att lösa kan du också kontrollera programmerarnas kodningsfärdigheter med hjälp av en kodgranskningsutmaning. Det hjälper dig att utvärdera om kandidaterna är bekanta med designmönster och kodningsmetoder, vilket är viktigt för att hålla koden ren när man arbetar i team.

bedöma programmerare med DevSkiller

Dela inlägg

Läs mer om rekrytering av tekniker

Prenumerera på vår Learning Hub för att få nyttiga insikter direkt i din inkorg.

Kontrollera och utveckla kodningsfärdigheter utan problem.

Se DevSkillers produkter i praktiken.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp