Förteckning över godkända underbiträden

Tillägg nr 1 - Förteckning över godkända underbiträden

Nej.Enhetens fullständiga namn
Enhetens placering
Tjänstens namn
Typ av tjänst
Plats för uppgifterna
1.Google, LLC, Google Ireland Inc.Google Cloud
Leverantör av molntjänster - databas, molninfrastruktur
EU
2.Mailgun Technologies, Inc
USA
Mailjet
Leverantör av e-posttjänster för att skicka e-post till användare
EU
3.Datadog Inc
USA
Datadog
Tjänster i samband med driften av plattformen - behandling av loggar som genereras vid användning av plattformen och hanteringspanelen för behandling.
EU
4.Atlassian Pty Ltd
Australien
Jira Service Management
Kundsupport - kommunikation med plattformsanvändare
EU
5.Salesforce.com Inc.
USA
Salesforce
CRM - stöd för försäljningsprocesser
EU
6.Custify SRL
Rumänien
Custify
CRM - stöd för användning av plattformen
EU
7.SessionStack Ltd.
Bulgarien
Sessionstack
Inspelning av TalentScore-kandidatsessioner
EU
8.Wildbit, LLC,
USA
Poststämpel
Leverantör av e-posttjänster för att skicka e-post till användare
USA

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp