DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp

DevOps online tests

DevSkiller DevOps online tests were prepared by highly qualified specialists to test DevOps skills for different positions. Our DevOps online tests are ideal for technical screening and online interviews.

DevSkiller DevOps online tests are powered by RealLifeTesting methodology which helps you to find the best developers with the needed skill set.

Teknik som omfattas:

Uppgiftstyp: DevOps

Relaterad teknik: Puppet, Chef, Docker, GNU/Linux, Ansible, Salt, Bash

Docker
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
20 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Bash, Linux

DevOps-uppgift - Nivå:

DevOps | Ubuntu | Persistent storage for dockerized application - Syftet med den här uppgiften är att kontrollera om kandidaten vet hur man skapar och använder Docker-volymer.

Docker
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
20 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Bash, Linux

DevOps-uppgift - Nivå:

DevOps | CentOs | Persistent storage for dockerized application - Syftet med den här uppgiften är att kontrollera om kandidaten vet hur man skapar och använder Docker-volymer.

MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
98 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om AWS, DevOps, Terraform

Programmeringsuppgift - Nivå:

DevOps | Terraform, AWS | Skapa en liten AWS-miljö - Skapa en EC2-instans med specifik typ, AMI, EIP och EBS med Terraform och AWS-provider.

Ubuntu
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
60 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

DevOps-uppgift - Nivå: Svårt

DevOps | Ubuntu | Ansible Dynamic Inventory plugin - Syftet med den här uppgiften är att kontrollera hur du skriver Ansible-plugin (avancerad Ansible-kompetens). För att klara av den här uppgiften måste kandidaten kunna något programmeringsspråk.

CentOs
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
60 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

DevOps-uppgift - Nivå: Svårt

DevOps | CentOs | Ansible Dynamic Inventory plugin - Syftet med den här uppgiften är att kontrollera hur du skriver Ansible-plugins (avancerad Ansible-kompetens). För att klara av denna uppgift måste kandidaten kunna något programmeringsspråk.

DevOps
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
66 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om DevOps, Docker

DevOps-uppgift - Nivå: Svårt

DevOps | Master of Disaster Recovery (CentOS) - Återställ data från en trasig MariaDB/MySQL-databas.

DevOps
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
66 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om DevOps, Docker

DevOps-uppgift - Nivå: Svårt

DevOps | Master of Disaster Recovery (Ubuntu) - Återställ data från en trasig MariaDB/MySQL-databas.

DevOps
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
45 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Bash, Linux, DevOps, Docker

DevOps-uppgift - Nivå:

DevOps | Filesystem troubles (CentOS) - Denna uppgift testar kandidatens förtrogenhet med grundläggande begrepp för Linux/Unix-filsystem, t.ex. inodes, och testar hans/hennes förmåga att använda kommandoradsverktyg som: find, df, lsof, rm, mount, kill för att felsöka problem med filsystemet.

Linux
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
47 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Bash, Linux, DevOps

DevOps-uppgift - Nivå:

DevOps | Filesystem troubles (Ubuntu) - Denna uppgift testar kandidatens förtrogenhet med grundläggande begrepp för Linux/Unix filsystem, som inodes, och testar hans/hennes förmåga att använda kommandoradsverktyg som find, df, lsof, rm, mount, kill för att felsöka problem med filsystemet.

JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Säkerhet, DevOps, Docker

Testuppgift - Nivå:

Säkerhet | SQL-injektion | E-postläckage på e-handelswebbplats - Hitta en läcka för SQL-injektion i webbprogrammet

DevOps
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Bash, Linux, Docker

DevOps-uppgift - Nivå:

Docker-konfiguration och drift (Ubuntu) - Installera och konfigurera Docker-motorn på en testserver.

JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Säkerhet

DevOps-uppgift - Nivå:

Säkerhet | SQL-injektion | E-postläckage på e-handelswebbplats - Hitta en läcka för SQL-injektion i webbprogrammet

Jenkins
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
68 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå:

Jenkins | Job DSL | Jobbkonfiguration - Komplettera Jenkins-konfigurationer med Jenkins Jobb DSL.

Luckor i koden

verifiera de viktigaste färdigheterna i Jenkins.

Linux
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
77 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskap om Bash-argumentexpansion, fastställande av ledigt utrymme, Linux-namnområden, DNS SOA-poster, Linux IO-strömmar och beräkning av CIDR-sändningar

Luckor i koden

Utvärdering av kandidatens kunskaper om Shell-verktyg, GNU/Linux-nätverk.

DevOps-uppgift

Uppsättning av LAMP-stack (CentOS)

The best DevOps online tests to screen DevOps Engineers

Recommended roles for DevSkiller’s DevOps tests

 • DevOps Engineer
 • Senior DevOps Engineer
 • DevOps Solution Specialist
 • Sysops Engineer

How DevSkiller’s DevOps online tests help you screen candidates

Devskiller’s unique DevOps tests are powered by the RealLifeTesting methodology. In this range of online tests, a DevOps engineer is given a range of tasks, relevant to their role, be it system configuration or scripting.

Our tasks run on real virtual machines that the candidate has the complete freedom to configure as they see fit. Rather than giving your candidate access to your back-end, our range of secure coding tests means your product and database are untouched. Safely and securely test your candidate’s coding skills, problem-solving, and business logic.

Viktiga funktioner

 • Test real-life skills rather than academic abilities
 • Configure real machines in real-world conditions
 • Use existing libraries that cover a wide variety of skills and problems DevOps engineers face
 • Screen your candidates at their most convenient time, from anywhere in the world
 • Durable plagiarism controls ensure the uniqueness of your candidates’ code and skills
 • Automatically evaluate your candidate’s performance and produce a report that’s understandable by non-technical recruiters
 • Available for both junior, middle, and senior DevOps engineers

What to look for in a DevOps Engineer

A DevOps engineer’s role is between that of a software engineer and an operations engineer. The skillset is very diverse, meaning your candidate should be proficient in multiple technologies at a very high level. Configuration management is also important, as it helps automate tasks and increase your team’s agility. And just like most members of an agile team, your ideal DevOps engineer must be a team player!

Skills covered in our DevOps online test

 • Penetrationstestning
 • Systemadministration
 • Bash
 • Nätverk
 • Docker
 • CI/CD
 • Gradle
 • Jenkins
 • Job-DSL
 • Linux
 • Shell

Don’t see the test you want?

Can’t find the ideal DevOps online coding test to give to your applicants? No problem. Our task wizard lets you create your own DevOps coding test using your very own resources. See how your candidates respond to your own tasks that you’ve created, at any time, anywhere in the world.

Still unsure about our DevOps online tests?

Investing your company’s money can be a big decision and not one that should be taken lightly. If you’re interested in trying DevSkiller DevOps online tests for your business, but need a little persuasion, check out what some of our satisfied customers have to say:

Jonatan Rugarn - VD, grundare, rekryterare på Lingonberry Talent Acquisition, Engineering Manager på Avinode Group

"Rekryteringsprocessens längd har inte förändrats, men vi lägger mindre tid och kraft på varje kandidat. Vi slösar inte heller tid på fel kandidater."

Ivana Nikolic – HR Manager at ImpacTech

"Den största fördelen för kandidaterna är att de kan genomföra testerna när det passar dem bäst. Om du har en kandidat som redan arbetar och funderar på att byta karriär eller flytta till ett annat företag är det också en tidsbesparing för dem, eftersom de inte behöver ta ledigt för att delta i många intervjuer i sökandet efter en ny tjänst."

Julien Gauthiez - Talent Acquisition Manager EMEA på Criteo

"Vi använder DevSkiller på 15 platser i våra tre regioner (USA/APAC/EMEA). Vi har 7 frekventa användare i TA (rekryterare) i våra regioner, och våra tekniska rekryteringsansvariga användare roterar beroende på aktuella behov. Mer än 30 har loggat in på plattformen en gång för att granska ett uppdrag eller skapa ett test."

Vanliga frågor

Vad gör du åt plagiat?

At DevSkiller we want to be certain that our test results can be trusted, so we take plagiarism seriously.  We have been able to implement several different anti-plagiarism tools during the screening process to eliminate the problem.

All DevOps online test answers and all entered code are cross-referenced automatically with every answer in our database. By searching hundreds of past tests and cross-checking the code from all of them, we are able to identify if there is a duplicate answer and if there, we can prove that the candidate has cheated.

In addition, we implement screen recording into our DevOps online tests to check if the candidate is looking at a different screen when undertaking a test. We also use a range of social listening tools, check the candidate’s IP address, and use live pair notifications.

Måste jag vara programmerare för att använda DevSkiller?

At DevSkiller we want our screening tool to be as easy to use as possible, not just for technical recruiters, but also for recruiters who aren’t technically minded. Our aim is that any recruiter can implement DevSkiller into their screening process and significantly enhance their chances of finding the right developer for their business.

The DevSkiller platform is prepared with default DevOps online tests that are ready to send out. Once the tests are completed, results are assessed and an automatically generated report is produced that is easy to understand. If you have someone technical available you can custom build your own tests and set your own specifications, but only if you want to.

How long does it take to set up DevSkiller DevOps online tests?

Our screening tool is designed to speed up your whole recruitment process and so our experts have made DevSkiller DevOps online tests quick and easy to set up. The DevSkiller platform comes prepared with default settings for all of our tests, meaning all you need to do is set up your account and start sending out test invites.

What do candidates think of DevSkiller DevOps online tests?

We receive regular feedback from developers regarding our DevOps online tests, and the reaction is overwhelmingly positive. Candidates who have taken our tests seem to relish having the chance to prove their actual software development skills, rather than having to remember algorithmic patterns they simply don’t use every day. Developer candidates grow bored with traditional coding tests and appreciate that in our tests they get to use normal coding tools and conventions like unit testing, and cloning to GIT from a personal IDE. Our tests better reflect the work that developers actually do and they appreciate being given a chance to prove their skills in a fair setting.

On the odd occasion, a developer has been a little unsure at first, we find this is because they have been put off taking similar tests in the past, that haven’t reflected the actual development work they do. Once they see the RealLifeTesting methodology implemented into our DevOps online tests and that our approach to developer testing is different, they are usually very keen to show what they can do.