DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp

HTML and CSS online tests

DevSkiller HTML and CSS online tests are prepared by our expert team, to aid in the recruitment of developers of all levels of experience. CSS and HTML tests are specially designed, making them the perfect tool to help you find the perfect candidate for your business.

All DevSkiller HTML and CSS online tests are powered by the RealLifeTesting methodology, a unique testing method that reflects the real-world scenarios developers face every day and replicates these in a controlled test environment. Finding your next developer is quick and hassle-free with our range of HTML and CSS online tests.

Teknik som omfattas:

Programmeringsspråk: HTML, CSS

Ramverk och bibliotek för HTML och CSS: Bootstrap, Foundation

Bygg verktyg: NPM

Angular 2+
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
53 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Angular2+, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Angular 2+ | Router Role Based Access Control - Prepare a simple RBAC for routes and components.

Vue.js
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Vue.js

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Vue.js | Kontaktformulär - Gör klart formuläret så att det har alla följande funktioner: användaren kan logga in, så att namn och e-post fylls i efter att formuläret har skickats ska ett "Tack"-meddelande visas.

Vue.js
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
65 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, HTML, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Vue.js | Kalenderanteckningar - Implementera en applikation där användaren kan lägga till en anteckning för ett datum som de väljer i en kalender.

JavaScript
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
57 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, HTML, CSS, Tillgänglighet

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Funktionell memotisering - Skriv de två versionerna av den generiska memotiseringsmekanismen.

PHP
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
60 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om SQL

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, CSS, HTML, WCAG 2.0, Tillgänglighet på webben

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Categories Repository - Implementera PDO-förfrågningar som returnerar giltiga resultat om filmer till användare.

HTML
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
133 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om AJAX, JavaScript, Webbutveckling, ES6, Typsnitt, CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Social Media Queries | Hitta vänner efter namn - Implementera en funktion för att hitta användarens vänner efter deras namn.

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

CSS/HTML - Flexbox-navigationsbar - Komplettera CSS-definitionen och använd Flexbox för att layouta komponenter.

PHP
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
41 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om SQL, CSS, HTML

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Faker | Grundläggande datamanipulation - Implementera alla metoder i app/Faker-klassen.

Python
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
168 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Django | Ansökan om ledighetsansökningar | Grundläggande CRUD - Komplettera en applikation för att hantera anställdas ledighetsansökningar med hjälp av Django Framework.

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Social Media Queries | Hitta potentiella likes - Implementera en funktion för att hitta böcker som anses vara potentiella likes.

Python
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
65 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Django | Valutaväxlingstjänst - Slutför genomförandet av Django ansökan om valutaväxling av modyfing CBV vyer och komplettering av servicelogiken.

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Orders analyzer | Hitta en genomsnittlig beställd kvantitet för varje veckodag - Implementera en metod som analyserar beställningsdatasetetet och returnerar en karta med den genomsnittliga beställda kvantiteten för en produkt för varje veckodag.

React
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
55 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, HTML, JS, React, Webbutveckling

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | React | Kontaktformulär - Gör klart formuläret så att det har alla följande funktioner: användaren kan logga in, så att namn och e-postadress fylls i, efter att formuläret skickats ska ett tackmeddelande visas.

JavaScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
95 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Orders Analyzer | Hitta ett genomsnittligt ordervärde för varje veckodag - Implementera en metod som returnerar en karta med ett namn på veckodagen som nyckel och ett genomsnittligt totalt ordervärde.

Programmeringsuppgift - Nivå:

HTML/CSS - Flexbox-navigationsfält - Komplettera CSS-definitionen och använd Flexbox för att layouta komponenterna

Java Script
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
80 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå:

Java | Flyghanteraren | Implementera en applikation som ansvarar för att hantera flygdata.

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | React | Kontaktformulär - Optimera ifyllnadsformuläret för webbplatsens användare

AngularJS
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
173 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML och CSS

Programmeringsuppgift

Bedömning av färdigheter i JavaScript med inriktning på grunderna för funktionell programmering.

Programmeringsuppgift

bedöma färdigheter i jQuery genom att be utvecklaren att felsöka viss jQuery-kod

Programmeringsuppgift

bedöma färdigheter i AngularJS genom att be utvecklaren att felsöka AngularJS-kod

Luckor i koden

verifiera de viktigaste färdigheterna i Git genom att be utvecklaren att utföra några kommandon.

Python
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
40 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Bokhandelsförteckning - Slutför genomförandet av CRUD-funktionen med hjälp av CBV.

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML, WCAG 2.0, Tillgänglighet på webben, CSS

Recommended roles for HTML and CSS online tests

 • Frontend-utvecklare
 • Fullstack-utvecklare
 • HTML developer
 • CSS developer
 • HTML/CSS-utvecklare
 • Junior frontend developer
 • Middle frontend developer
 • Senior frontend developer
 • Graphic designer
 • Webbutvecklare

How our HTML and CSS online tests work

DevSkiller HTML and CSS online tests are powered by the RealLifeTesting methodology, a  unique method of testing designed to provide you with a clear understanding of your applicants’ coding ability, critical thinking, and time-management skills. This can all be done during the screening process, saving you time and money on unnecessary interviews.

Viktiga funktioner

 • Rather than focus solely on academic qualifications, DevSkiller HTML and CSS online tests offer a clear insight into your applicants’ coding skills
 • Remote testing saves time and money
 • Observe HTML CSS tests in real-time
 • RealLifeTesting metodik erbjuder en bättre användarupplevelse där kandidaterna kan använda sin egen IDE, klona till GIT, köra enhetstester och få tillgång till Stack Overflow/Github/Google för forskning.
 • Stringent Anti-plagiarism tools enforced to ensure accurate testing
 • Automated, non-technical results that are clear and concise
 • HTML CSS tests for all levels of experience

 Skills covered in our HTML and CSS online tests

 • CSS
 • html
 • JavaScript
 • WCAG 2.0
 • Tillgänglighet på webben
 • ES6
 • PDO
 • Löften
 • Webbutveckling
 • GIT
 • HTML 5
 • jQuery

What to look for in HTML and CSS developers

HTML and CSS are two of the most fundamental coding languages and the majority of web developers possess at least a basic understanding of both. One might argue that while it may be easy to get to know the basics of HTML and CSS, getting to know the advanced applications of either language, requires a little more skill and understanding.

It is also important how knowledgeable and up to date your candidate is with regards to various other components of the front end tech stack, including CSS preprocessors (Sass, CSS-Crush) and HTML 5 frameworks (Skeleton, Kickstart). It will also be helpful if your developer can demonstrate knowledge of animations, including being able to demonstrate skills in Responsive Web Design (RWD) and finally, in a11y (accessibility), which has to do with the way websites are built to account for people with disabilities. The aim is to make web pages easier to digest for those who have disabilities.

Customize your own HTML and CSS online tests

You can tailor DevSkiller  HTML and CSS online tests to suit your needs. You can set the language tested, the difficulty level, and the duration. You can even monitor your applicants’ process in real-time.  HTML and CSS online tests are carried out remotely, meaning your applicants can take the HTML CSS tests anywhere.

Still unsure about our HTML and CSS online tests

If this HTML and CSS online tests sound good but you need a little convincing, have a look at the following case study:

ImpacTech develops Business Intelligence solutions driven by Big Data in combination with Artificial Intelligence.

Before turning to DevSkiller, ImpacTech’s entire recruitment process was carried out offline. It was difficult to evaluate a candidate’s skills based on an interview alone, meaning more interviews than were necessary had to be carried out. The whole process was slow and inefficient and 198 interviews were used to make only 28 hires. DevSkiller changed all that.

DevSkiller’s testing allowed ImpacTech to whittle down candidates by 83%, resulting in 39% less interviews being carried out, saving valuable time. DevSkiller’s automated evaluation process allowed Impactech to effortlessly work out which candidates possessed the right skills.

Ivana Nikolic HR-chef på ImpacTech

“DevSkiller is a time-saver for all the parties involved. We were able to improve our quality of hires, hiring diversity, and cost per hire”

"Efter att ha bytt till DevSkiller elimineras icke livskraftiga kandidater mycket tidigare i rekryteringsprocessen, vilket sparar oss värdefull tid. Dessutom har den automatiska utvärderingen som DevSkiller själv gör också sparat tid."

Vanliga frågor

Vad är RealLifeTestingTM?

RealLifeTestingTM methodology is at the heart of all DevSkiller testing, including HTML and CSS online tests. RealLifeTestingTM revolves around a principle of testing a developer’s skills by recreating the challenges they would face in their daily work. By doing this, RealLifeTestingTM can provide a more holistic view of each applicant’s skills, much more than with traditional game-like quizzes, or algorithmic puzzles.

The kind of skills each candidate is required to pass include possessing a good knowledge of coding, the ability to understand resources like Stack Overflow, and showing critical thinking.

Results are automatically generated, making the tests an efficient way to screen candidates.

How do candidates take HTML and CSS online tests?

One of the main advantages of DevSkiller is tests are accessed remotely, meaning candidates can work at a time and place most convenient to them. Recruiters can set time-limits if required progress can be monitored in real-time. Tests are then automatically evaluated.

While working, candidates can use our state of the art in-browser IDE or complete the project on their favorite IDE and then clone the project to GIT. During the test, candidates can run unit tests to ensure their solutions work.

How long does it take to set up DevSkiller for HTML and CSS online tests?

Setting up your first HTML and CSS online test takes as little as 5 minutes. DevSkiller has an extensive library of pre-defined CSS and HTML tests, meaning that all you have to do is set up your account and you can start testing candidates straight away.

Do I need to be a programmer to use DevSkiller HTML and CSS online tests?

Certainly not. We made our DevSkiller HTML and CSS online tests as simple to use and as automated as possible, doing the hard work for you. Our tests are prepared ready-to-use and are designed to allow users to verify the technical skills of the candidates screened, without requiring technical knowledge themselves. If you do have someone more tech-savvy on-site, you can even prepare a test from scratch.

Vad gör du åt plagiat?

Plagiarism is a serious matter and we treat it that way. DevSkiller tests are automatically evaluated and at the same time, scanned for any duplications in coding that may be replicated from past tests. We can also monitor tests using screen recording to make sure the candidate is looking at only one screen during testing, check a candidate’s IP address, and use live pair notifications. With all of these tools combined, we can categorically rule out the chance of deception when it comes to test results.