DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp

Android Binder

Android Binder online coding tests & interview questions

android
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
195 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Android

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

Android | Task executor library - Implement the queue of long-running tasks meeting standards of Android multithreading, Android Service, Android Binder specifics and power management.