DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp

Angular Router

Angular Router online coding tests & interview questions

Angular 2+
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
53 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Angular2+, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Angular 2+ | Router Role Based Access Control - Prepare a simple RBAC for routes and components.