DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp

Stora data

Big Data online coding tests & interview questions

Python
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Python, Gnista

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | PySpark | Customer Preference Model - Implementera en datateknisk applikation för förbehandling av marknadsföringsdata.