Django 1.11

Django 1.11 kodningstester och intervjufrågor online

Python
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
40 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Bokhandelsförteckning - Slutför genomförandet av CRUD-funktionen med hjälp av CBV.

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML, WCAG 2.0, Tillgänglighet på webben, CSS

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp