Läran

Doctrine-test och intervjufrågor för kodning online

Zend Framework
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
80 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om PHP och Läran

Programmeringsuppgift

enkel Books CRUD-applikation som använder Zend Framework 2 och Lära 2Kandidaten måste implementera tre metoder i BookController.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp