DevSkiller TalentBoost logoDevSkiller TalentScore logoDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp

ES6

 ES6 interview questions

DevSkiller’s expert team prepares ES6 interview questions to assist recruiters in adding junior, middle, and senior-level developers to their team. Our tests are structured to accurately screen each applicant’s abilities through a series of challenges and ES6 interview questions.

DevSkiller ES6 interview questions are powered by the RealLifeTesting methodology. This unique approach to developer testing replicates real-world scenarios and presents your applicants with challenges based on the kinds of problems they would usually face. DevSkiller makes finding the right candidate for your business simple, with our range of ES6 interview questions.

JavaScript
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
57 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, HTML, CSS, Tillgänglighet

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Funktionell memotisering - Skriv de två versionerna av den generiska memotiseringsmekanismen.

JavaScript
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
46 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Funktionell memotisering - Skriv de två versionerna av den generiska memotiseringsmekanismen.

React Native
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
108 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

React Native | Movie Store - Implementera en applikation som gör det möjligt för användare att köpa alla filmer de kan tänka sig.

React Native
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
101 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

React Native | HR Companion App - Implementera en applikation för att hjälpa HR-avdelningen med att upprätthålla listan över kandidater som ska utvärderas.

React Native
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

React Native | Ultimate BugTracker - Implementera saknade funktioner och åtgärda buggar i programmet som används som en intern bugtracker i ett programvaruhus.

JavaScript
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
56 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Orders Analyzer | Hitta den totala beställda kvantiteten av en produkt för varje veckodag - Implementera OrdersAnalyzer#averageDailySales-metoden som returnerar en karta med namnet på en veckodag som nyckel och summan av den beställda kvantiteten för ett givet produkt-ID som värde.

Java
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
68 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Java

Programmeringsuppgift - Nivå:

Java | Hitta dubbletter - Implementera metoden findDuplicates som returnerar en ny lista med dubbletter som förekommit N gånger.

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, Typsnitt

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Node.JS | Websocket-server - Komplettera filen server.js för att slutföra WebSocket-servern.

PHP
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
60 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om SQL

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, CSS, HTML, WCAG 2.0, Tillgänglighet på webben

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Categories Repository - Implementera PDO-förfrågningar som returnerar giltiga resultat om filmer till användare.

PHP
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
88 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om SQL, ES6, JavaScript, AJAX, Webbutveckling

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

PHP | XML-CSV Converter - Implementera metoder för filtrering och datatransformation för att klara alla tester.

HTML
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
133 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om AJAX, JavaScript, Webbutveckling, ES6, Typsnitt, CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Social Media Queries | Hitta vänner efter namn - Implementera en funktion för att hitta användarens vänner efter deras namn.

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

CSS/HTML - Flexbox-navigationsbar - Komplettera CSS-definitionen och använd Flexbox för att layouta komponenter.

React
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
71 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, React

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

React | Simple Website Builder - This task evaluates the candidate's skills in React, Redux och redux-form.

JavaScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
54 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, Webbutveckling, Verktyg, Webb

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Social Media Queries | Hitta potentiella likes - Implementera en funktion för att hitta böcker som anses vara potentiella likes.

JavaScript
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
108 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, Typsnitt, AJAX, Webb, Webbutveckling

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Social Media Queries | Hitta vänner efter namn - Implementera en funktion för att hitta användarens vänner efter deras namn.

React
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
98 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, AJAX, Webbutveckling

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | React, Redux | Address Book - Implement missing features of a small React web application built on top of Redux.

JavaScript
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
114 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, AJAX, Webb, Webbutveckling

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

Contact Management Application - Finish existing Vue.js application for contact management by implementing search functionality together with creating query and other variables.

React
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
73 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Webbutveckling, Verktyg, Webb, ES6

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | TypeScript, React | Conference admin panel - Implement missing features of an admin panel for managing the Call for Papers process using TypeScript, React, React Router and Promises.

Angular
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
108 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om AJAX, JavaScript, Webb, Webbutveckling, ES6

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Angular 2+ | Registreringssida | Komponenter och routing - Komplettera flödet för användarregistrering genom att konfigurera routing, integrera registreringsformuläret med datatjänster och lägga till korrekt inmatningsvalidering.

React
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
68 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om React, ReactJS, ES6, JavaScript, Webbutveckling

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | React, React Router | Konferensadministratörspanel - Implementera saknade funktioner i en administratörspanel för att hantera processen för Call for Papers med hjälp av React, React Router och Promises.

JavaScript
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
58 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

Verifiera kunskaper om JavaScript: Arv, Tjänster, Rutter, Namngivningskonventioner, Beräknade egenskaper, och Ändra attributvärden

Programmeringsuppgift

Implementera de grundläggande funktionerna i biblioteket "dom".

Recommended roles for ES6 interview questions

 • web developer
 • ES6 developer
 • JavaScript developer
 • Junior ES6 developer
 • Middle ES6 developer
 • Senior ES6 developer

How DevSkiller ES6 interview questions work

DevSkiller ES6 interview questions are powered by the RealLifeTesting methodology.  RealLifeTesting allows you to analyze each applicant’s knowledge, skill set, and problem-solving ability, from within a controlled test environment. This means that recruiters can now be presented with a detailed assessment of how exactly a developer will perform in the role, while still in the initial screening stage.

Viktiga funktioner

 • Test ES6 online coding ability and not just academic ability
 • Spara tid och pengar med fjärrtestning
 • RealLifeTesting methodology offers a unique testing platform where candidates can opt to use their own IDE, clone to Git, run unit tests, and access Stack Overflow, Github, and Google for research.
 • Effective anti-plagiarism tools automatically scan content to assure test accuracy
 • E66 interview questions can be monitored in real-time
 • Automatically generated non-technical results
 • Tests range from senior-level developers down to junior ES6 developer positions.

Skills covered in our ES6 interview questions

 • Hibernate
 • API
 • JavaScript
 • TypeScript
 • Tillgänglighet
 • CSS
 • ES6
 • Funktionell
 • Funktionell programmering
 • Html
 • Angular
 • Angulära formulär
 • Reducerare
 • Redux
 • Testning av ögonblicksbilder
 • NestJS
 • Node.JS
 • REST API
 • Löften
 • JS
 • React
 • jQuery
 • React Native
 • React-Redux
 • Redux-Form
 • Angular Forms API
 • Angular reaktiva formulär
 • Angulär säkerhet
 • Angular-mallar
 • Mallstyrda formulär
 • Webbutveckling
 • ES7
 • WCAG 2.0
 • PDO
 • SQL
 • AJAX
 • Datum
 • Löften
 • Routing
 • Ember
 • Ember 2.x
 • ExpressJS
 • QA
 • Mokka
 • Verktyg
 • Vue.js
 • Rxjs
 • MEAN
 • DOM
 • Selen
 • Test
 • API
 • CSS
 • GIT
 • HTML 5
 • Gulp
 • Gulp 4

What to look for in a JavaScript developer

ES6 (ECMAScript 6) is a general-purpose programming language and a major update to JavaScript, so you will be looking for a JavaScript developer. In your search, there are a few things you should look out for:

A good JavaScript developer will need to have good background knowledge of the JavaScript language itself in order to be able to write high-quality applications. It is also important to be up to date with changes and updates in the language, like ES6.

New JavaScript frameworks are created all the time and it will be a bonus if your developer candidate can demonstrate a good knowledge of the most popular frameworks. It is perhaps more important to have a developer who can demonstrate knowledge of older JavaScript frameworks, however, as this demonstrates a deeper understanding of the language.

For a higher-level position, commercial experience will be required, but for a mid-level or junior JavaScript developer, you can hope for a good portfolio containing some well-written code.

Your developer will need to possess a different knowledge base depending on the role they are applying for. A front-end developer will require a different skill set to a full stack developer. In these cases, core knowledge of the language will be the same, but each developer should be able to demonstrate specific knowledge curtailing their field.

Want to get more from our ES6 interview questions?

Maybe you want to customize our ES6 interview questions and tailor them specifically to suit your business? Well, you can. The DevSkiller online task wizard allows you to create your own ES6 interview questions, which are fully customizable. You can choose the language you wish to assess or allocate a time limit for each test. You can set the difficulty level and even set specific time limits on each question. Did we mention that you can even monitor your applicants’ progress? You can observe each test candidate in real-time, and track their progress during the test to see how they are doing.

Want proof that our ES6 interview questions work?

Investing in something new can be a big step, no matter how good it seems. Don’t take our word on how effective DevSkiller testing is, hear what our clients have to say:

Sabu Pappu - Ledare för talanganskaffning på Veriday

"Vi har minskat den tekniska avvisningen, vilket är bra. Vi har sett en förbättring på 25% efter implementeringen av DevSkiller. Plattformen hjälper oss verkligen att bedöma kandidaternas programmeringsfärdigheter och ger oss ett logiskt tillvägagångssätt när det gäller IT-proffsens problemlösningsförmåga. DevSkiller sparade oss mycket tid när vi hade en uppstart och hjälpte oss att bjuda in kandidater av god kvalitet som har presterat bra i testet, vilket slutligen förbättrade urvalskriterierna."

Magdalena Rogóż - Biträdande marknadschef på Kodilla

"Att använda DevSkiller för att betygsätta testerna är två gånger mer kostnadseffektivt samtidigt som det ger våra studenter ett mycket bättre test och förbereder dem för framtida rekryteringstester."

Michael Gerwig - Teknisk chef på Ada Health

"DevSkiller hjälpte oss att spara dyrbar tid på plats för sökande som redan är lämpliga. Vi sparar 3 timmar per kandidat - det var den tid som vi tidigare spenderade med de sökande på en teknisk uppgift."

Vanliga frågor

Vad är RealLifeTesting?

At its core, RealLifeTestingstems from the belief that the best way to evaluate a developer’s skills is by presenting them with a work test that mirrors the actual development work they’ll do. RealLifeTesting simulates the kinds of real-world scenarios your applicants would be likely to encounter and then assesses them based on their responses to the challenges they face.

The successful candidate should demonstrate a clear understanding and knowledge of ES6, display the ability to utilize resources like Stack Overflow, and possess critical thinking to determine the quickest and most efficient solution to problems they encounter.

How are ES6 interview questions evaluated?

Evaluation with DevSkiller happens automatically, saving on countless hours of in-house assessment and evaluation. Once the candidate has completed a test, the DevSkiller platform gets to work automatically on the solutions. The results are compiled into a report that is made clear and easy to understand so that non-technical recruiters can easily follow. Candidates are assessed on whether the solution they came up with for each problem would run (an essential factor in all software development), the number of errors in the code, the quality of the code, and how it works in edge cases. DevSkiller can also ensure test accuracy by implementing a range of anti-plagiarism tools.

Hur lång tid tar det att installera DevSkiller?

Devskiller takes no time at all to set up. Once your account is up and running you can start sending out test invites straight away.  Our library is stacked with predefined online tests, including ES6 interview questions, meaning you can start screening candidates with no extra work required.

Måste jag vara programmerare för att använda DevSkiller?

No. Part of the concept behind DevSkiller testing is that you don’t have to be a developer, to hire a developer. We have made Devskiller as simple and as automated as it can possibly be. Our ready-to-use tests are prepared by IT experts to allow non-technical users to verify the technical skills of even the most advanced candidate. If you have a technical person on-site, you can prepare your own test, or simply choose one from our extensive back-catalog.