html

Intervjufrågor och intervjuer om HTML-tester online
Front-end-utvecklare ansvarar för allt som har en visuell närvaro som användarna interagerar med. Traditionellt sett är de bekväma med både design och kodning, vilket innebär att de använder HTML och CSS.

Det går inte att bedöma HTML utan teknisk programvara för screening. Om du letar efter en front-end-utvecklare har du kommit till rätt ställe! DevSkiller HTML-intervjufrågor och tester testar HTML-kunskaper på ett snabbt och effektivt sätt för att säkerställa kvaliteten på den kandidat som anställs.

Starta en gratis provperiod eller logga in på vår plattform för att kontrollera de uppgifter och frågor som vi har förberett för Hypertext Markup Language.

Teknik som omfattas:
Programmeringsspråk: HTML, CSS

Ramverk och bibliotek för HTML och CSS: Bootstrap, Foundation

Bygg verktyg: NPM

TypeScript
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
51 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Typsnitt

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, React

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

TypeScript | React Hooks | Movies State Management - Komplett program för hantering av filmer med hjälp av React Hooks genom att implementera state management i befintliga vyer.

.NET
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
49 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om .NET, C#, Mönster för meddelanden, WCF, Webbapplikationer och webbtjänster, Windows Communication Foundation, Metadata

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om HTML, HTML5, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

.NET | RSA Decryption WCF Service - Slutgiltig implementering av WCF-gränssnittet som kan dekryptera och verifiera data som krypterats med RSA.

JavaScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
62 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Redux

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om HTML, HTML5, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Redux Selectors | HR Department Training - Implementera redux reducers och selectors korrekt.

JavaScript
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
85 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

HTML/CSS | Startsida - Komplettera CSS-egendomsdefinitioner så att sidan visar den lämpliga splash loader-skärmen innan den visar startsidan.

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Funktionell memotisering - Skriv de två versionerna av den generiska memotiseringsmekanismen.

QA
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
53 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om QA, .NET, C# och Selen

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om QA, .NET, C# och Selen

Programmeringsuppgift - Nivå:

QA | .NET, Selenium | Firefox Driver | Selenium-tester för inloggningssidan - Implementera selenium-tester för inloggningssidan: kontrollera HTML-komponenter, CSS-stilar, ange värdet på inmatningsfälten och klicka på knappen på sidan.

Angular 2+
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
53 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Angular2+, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Angular 2+ | Router Rollbaserad åtkomstkontroll - Förbered en enkel RBAC för rutter och komponenter.

Vue.js
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, Vue.js

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Vue.js | Kontaktformulär - Gör klart formuläret så att det har alla följande funktioner: användaren kan logga in, så att namn och e-post fylls i efter att formuläret har skickats ska ett "Tack"-meddelande visas.

Vue.js
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
65 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, HTML, CSS

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Vue.js | Kalenderanteckningar - Implementera en applikation där användaren kan lägga till en anteckning för ett datum som de väljer i en kalender.

JavaScript
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
57 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, HTML, CSS, Tillgänglighet

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Funktionell memotisering - Skriv de två versionerna av den generiska memotiseringsmekanismen.

PHP
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
60 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om SQL

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, CSS, HTML, WCAG 2.0, Tillgänglighet på webben

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Categories Repository - Implementera PDO-förfrågningar som returnerar giltiga resultat om filmer till användare.

HTML
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
133 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om AJAX, JavaScript, Webbutveckling, ES6, Typsnitt, CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

JavaScript | Social Media Queries | Hitta vänner efter namn - Implementera en funktion för att hitta användarens vänner efter deras namn.

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

CSS/HTML - Flexbox-navigationsbar - Komplettera CSS-definitionen och använd Flexbox för att layouta komponenter.

PHP
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
41 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om SQL, CSS, HTML

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Faker | Grundläggande datamanipulation - Implementera alla metoder i app/Faker-klassen.

Python
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
168 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Django | Ansökan om ledighetsansökningar | Grundläggande CRUD - Komplettera en applikation för att hantera anställdas ledighetsansökningar med hjälp av Django Framework.

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Social Media Queries | Hitta potentiella likes - Implementera en funktion för att hitta böcker som anses vara potentiella likes.

Python
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
65 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Django | Valutaväxlingstjänst - Slutför genomförandet av Django ansökan om valutaväxling av modyfing CBV vyer och komplettering av servicelogiken.

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Orders analyzer | Hitta en genomsnittlig beställd kvantitet för varje veckodag - Implementera en metod som analyserar beställningsdatasetetet och returnerar en karta med den genomsnittliga beställda kvantiteten för en produkt för varje veckodag.

React
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
55 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, HTML, JS, React, Webbutveckling

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | React | Kontaktformulär - Gör klart formuläret så att det har alla följande funktioner: användaren kan logga in, så att namn och e-postadress fylls i, efter att formuläret skickats ska ett tackmeddelande visas.

JavaScript
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
95 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS, HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Orders Analyzer | Hitta ett genomsnittligt ordervärde för varje veckodag - Implementera en metod som returnerar en karta med ett namn på veckodagen som nyckel och ett genomsnittligt totalt ordervärde.

Programmeringsuppgift - Nivå:

HTML/CSS - Flexbox-navigationsfält - Komplettera CSS-definitionen och använd Flexbox för att layouta komponenterna

Java Script
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
80 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå:

Java | Flyghanteraren | Implementera en applikation som ansvarar för att hantera flygdata.

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | React | Kontaktformulär - Optimera ifyllnadsformuläret för webbplatsens användare

CSS
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
22 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

CSS | Grundläggande DIV-formgivning - Redigera CSS formatmall med hjälp av grundläggande CSS-regler och egenskaper. Observera att den här uppgiften endast kan utföras i IDE i webbläsaren.

Python
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Gallery Application - Slutför implementeringen av CRUD-funktionen med hjälp av CBV.

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML, WCAG 2.0, Tillgänglighet på webben, CSS

Dessutom kan du kolla in dessa Jintervjufrågor om kodning med avaScript.
HTML-tester online
DevSkillers expertteam förbereder färdiga HTML-tester online för att hjälpa rekryterare att hitta de bästa front-end-utvecklarna. Varje HTML-test online är utformat för att utmana färdigheterna hos HTML-utvecklare på junior-, medel- och seniornivå.

Det som skiljer DevSkillers HTML-test online från konventionella algoritmiska tester är att vi tillämpar RealLifeTesting™-metodiken. Detta unika sätt att testa utvecklare ger kandidaterna en realistisk simulering av deras dagliga arbete och sedan ställs utmaningar upp för att testa deras svar. Ett DevSkiller HTML-test online är ett effektivt verktyg när det gäller screening av utvecklare, vilket innebär att det aldrig har varit enklare att rekrytera en utvecklare.
Rekommenderade roller som lämpar sig för ett HTML-test online

Junior HTML-utvecklare
HTML-utvecklare i mitten
Senior HTML-utvecklare
HTML/CSS-utvecklare
Front end-utvecklare 
Webbdesigner
Programvaruutvecklare
Utvecklare av hela stacken
UX/UI-designer
Webbanalytiker
Teknisk konsult

Hur fungerar ett HTML-test online?
Varje DevSkiller HTML-test online är speciellt utformat för att ge rekryterare värdefulla insikter om en kandidats HTML-färdigheter. Genom att använda RealLifeTesting™ för att replikera utvecklarens arbetsmiljö, ställer vi varje kandidat inför verkliga problem som han eller hon ska lösa. Varje HTML-test online bedöms utifrån kandidatens kodningsfärdigheter, problemlösningsförmåga, förmåga till tidshantering och kritiskt tänkande. 
Viktiga funktioner i ett HTML-test online

Ett HTML-test online mäter en kandidats kodningsfärdigheter, inte bara akademiska kunskaper.
RealLifeTesting™-metodiken erbjuder en bättre användarupplevelse där kandidaterna kan använda sin egen IDE, klona till Git, köra enhetstester och få tillgång till Stack Overflow/GitHub/Google för forskning.
Verktyg mot plagiat för att säkerställa testets noggrannhet.
Automatiserade resultat som icke-tekniska yrkesverksamma kan förstå
Ett HTML-test online kan bedöma alla erfarenhetsnivåer.

Färdigheter som täcks av ett HTML-test online

HTML
HTML 5

Vad du ska leta efter hos HTML-utvecklare
HTML är tillsammans med CSS ett av de mest grundläggande programmeringsspråken som finns. Faktum är att HTML används så flitigt att majoriteten av utvecklarna har åtminstone en grundläggande förståelse för det. Problemet med att ett programmeringsspråk är så allmänt använt är att det kan vara lätt att hitta en utvecklare som kan använda HTML, men svårare att begränsa sökandet till att hitta rätt utvecklare. Faktum är att en HTML-utvecklare ofta inte ens är en fristående befattning utan bara är en av färdigheterna hos en front-end- eller fullstackutvecklare.

Även om grunderna kan vara enkla, kräver avancerade tillämpningar i HTML djupgående kunskaper och förståelse. Ett DevSkiller HTML-test online kommer att hjälpa dig att filtrera bort de mindre kvalificerade kandidaterna, men det kommer att vara till hjälp om du vet vad du ska leta efter hos en HTML-utvecklare.

Det är viktigt att ta reda på hur kunnig och uppdaterad kandidaten är när det gäller olika komponenter i front end tech stack. Detta inkluderar HTML-ramverk som Bootstrap (v4) och Foundation (v6).

En viktig färdighet som din utvecklare bör ha är att kunna se webbsidor eller program från användarens perspektiv (UX). Kunskap om Responsive Web Design (RWD) är en annan viktig teknik som är bra att ha. Det kan också vara till hjälp om din kandidat kan ha förståelse för a11y (tillgänglighet), som handlar om hur webbplatser byggs för att ta hänsyn till personer med funktionshinder. 
Bygg ditt eget anpassade HTML-test online
Du kanske är intresserad av att införa ett DevSkiller HTML-test online i din rekryteringsprocess, men du skulle vilja få ut mer av dem. Det är inga problem. DevSkillers onlineuppgiftsguide levereras färdigpreparerad med standardtester, men om du vill kan du bygga dina egna anpassade tester. På så sätt kan du välja vilket språk du bedömer, vilka typer av teknik som omfattas och till och med svårighetsgraden. Det bästa av allt är att testerna utförs på distans, vilket innebär att du kan skicka testinbjudningar till kandidater över hela världen. 
Vill du vara säker på att ett HTML-test online kommer att fungera?
Vi på DevSkiller tror att införandet av ett HTML-test online i din screeningprocess är precis vad ditt företag behöver för att börja anställa bra HTML-utvecklare, men det är klart att vi kommer att säga det. Istället för att ta vårt ord för det, kolla in vad några av våra kunder har att säga:
Sabu Pappu - Ledare för talanganskaffning på Veriday
"Vi har minskat den tekniska avvisningen, vilket är bra. Vi har sett en förbättring på 25% efter implementeringen av DevSkiller. Plattformen hjälper oss verkligen att bedöma kandidaternas programmeringsfärdigheter och ger oss ett logiskt tillvägagångssätt när det gäller IT-proffsens problemlösningsförmåga. DevSkiller sparade oss mycket tid när vi hade en uppstart och hjälpte oss att bjuda in kandidater av god kvalitet som har presterat bra i testet, vilket slutligen förbättrade urvalskriterierna."
Patrycja Kiljańska - Specialist på talanganskaffning på Spartez
"Vi har ersatt en intern lösning som krävde mycket underhåll med DevSkiller. Vår process ser likadan ut, men produkten ger oss bättre prestanda. Resultaten är också mycket lättare att bedöma."
Richard Williams - Teknisk chef på Plutora 
"Tack vare automatiseringen av screeningfasen kunde vi minska antalet intervjuer med 50%. Samtidigt är kvaliteten på de kandidater som når fram till intervjustadiet nu mycket högre. DevSkiller lägger till ett extra kvalitetslager till vår tekniska rekryteringsprocess."
Vanliga frågor
Vad är RealLifeTesting™?
RealLifeTesting™-metodiken utgör grunden för varje DevSkiller HTML-test online. Denna unika testmetodik ger rekryterare en helhetsbild av varje kandidats HTML-färdigheter.

RealLifeTesting™ bygger i grund och botten på konceptet att det bästa sättet att utvärdera en utvecklares färdigheter är att ställa honom eller henne inför utmaningar som liknar det arbete han eller hon utför varje dag. Ett DevSkiller HTML-test online kräver att varje kandidat ska bygga hela projektprogram eller lägga till funktioner i befintliga program, som liknar det som de kommer att göra när de väl anställs. För att komma vidare måste kandidaterna visa sina kunskaper om HTML-kodning, kunna använda resurser som Stack Overflow för att hitta lösningar och visa beslutsförmåga för att hitta de bästa lösningarna på de problem de stöter på. 
Hur utvärderas ett HTML-test online?
När en kandidat är klar med sitt HTML-test online börjar DevSkiller-plattformen automatiskt arbeta med att bedöma resultaten. En automatiskt genererad rapport tas sedan fram som är utformad för att vara så lätt att följa som möjligt, så att även icke-tekniska rekryterare kan förstå resultaten. Kandidaterna utvärderas utifrån om de lösningar de har tillhandahållit skulle kunna köras, kvaliteten på den kod de har tillhandahållit, inklusive kontroll av fel, och hur lösningen skulle fungera i edge cases. DevSkiller implementerar också ett antal robusta antiplagiatverktyg för att se till att kandidaterna inte kan få en orättvis fördel och för att bibehålla testens noggrannhet.
Hur gör kandidaterna ett HTML-test online?
Varje HTML-test online kan nås på distans från var som helst i världen. Detta är en stor fördel för rekryterare, eftersom det sparar otaliga timmar och pengar som går åt till interna tester.

Med DevSkiller behöver rekryteraren bara skicka en testinbjudan till kandidaten, så kan de börja utvärderingen när de har tid. För att rekryterarna inte ska behöva vänta kan testinbjudningarna göras tillgängliga under en viss tid.

När testet genomförs har kandidaten möjlighet att använda DevSkillers eget toppmoderna IDE i webbläsaren, eller så kan han/hon slutföra projektet i sitt favorit-IDE och klona projektet till GIT. Kandidaterna kan också köra enhetstester för att se till att deras lösningar fungerar som de tänkt sig. När ett HTML-test online har slutförts utvärderas testet automatiskt och en lättöverskådlig rapport skickas till rekryteraren. DevSkiller-testerna är utformade för att göra hela screeningprocessen för utvecklare så snabb och automatiserad som möjligt.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp