Java Stream API

Java Stream API online coding tests & interview questions

Java
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
120 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Front End-programmering - Nivå:

JavaScript | TypeScript | Fakturaapplikation - frontend - Implementera frontenddelen för att slå samman och aggregera fakturadata med valutakurser.

Back End-programmering - Nivå:

Java | Fakturaapplikation - backend - Implementera backend-delen för sökning och sammanställning av fakturadata med tjänsten och DAO-metoderna.

Java
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
62 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

Verifiera kunskaper om Java: Primitiva datatyper, Loggning, Miljövariabler, samtidighet, Reserverade ord, och standardvärden för gränssnitt

Programmeringsuppgift

Implementera två metoder i OrdersAnalyzer i en Java Ansökan

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp