Tillgänglighet på webben

Kodningstester och intervjufrågor för webbtillgänglighet online

PHP
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
60 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om SQL

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om ES6, JavaScript, CSS, HTML, WCAG 2.0, Tillgänglighet på webben

Programmeringsuppgift - Nivå:

PHP | Categories Repository - Implementera PDO-förfrågningar som returnerar giltiga resultat om filmer till användare.

CSS
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
22 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CSS

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om HTML

Programmeringsuppgift - Nivå:

CSS | Grundläggande DIV-formgivning - Redigera CSS formatmall med hjälp av grundläggande CSS-regler och egenskaper. Observera att den här uppgiften endast kan utföras i IDE i webbläsaren.

AngularJS
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
173 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML och CSS

Programmeringsuppgift

Bedömning av färdigheter i JavaScript med inriktning på grunderna för funktionell programmering.

Programmeringsuppgift

bedöma färdigheter i jQuery genom att be utvecklaren att felsöka viss jQuery-kod

Programmeringsuppgift

bedöma färdigheter i AngularJS genom att be utvecklaren att felsöka AngularJS-kod

Luckor i koden

verifiera de viktigaste färdigheterna i Git genom att be utvecklaren att utföra några kommandon.

Python
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
40 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Programmeringsuppgift - Nivå:

Python | Bokhandelsförteckning - Slutför genomförandet av CRUD-funktionen med hjälp av CBV.

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om HTML, WCAG 2.0, Tillgänglighet på webben, CSS

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp