Kodningsprov

DevSkillers katalog över kodningstester innehåller kodnings- och programmeringstester med exempel från det verkliga livet. Våra kodningstester drivs av RealLifeTesting™-metodiken som hjälper dig att peka ut kvalificerade utvecklare med de färdigheter som krävs.

Bläddra bland våra kodningstester som täcker över 220+ språk, resurser och färdigheter. Det har aldrig varit lättare att hitta din nästa utvecklare med DevSkillers kodningstester och intervjufrågor.

Swift
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
74 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Swift, iOS

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Swift, iOS

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

iOS | Swift | Nerd Airlines App - Build an app that is used to find the cheapest route between two given destinations. Implement a graph traversing mechanism to find the cheapest route by filling out the appropriate methods, implement a generic caching mechanism for the given two easter eggs of the app.

terraform
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
77 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om CLI, DevOps, SysOps, Terraform, Azure

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om DevOps, Terraform

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

DevOps | Terraform, Azure | Application Gateway - You've been asked to securely expose an existing resource to the Internet - after some deliberation the team decided to use Azure Application Gateway.

Application Gateway is a web traffic load balancer with some built in Application Firewall capabilities.

nunit
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
85 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om .NET, .NET Core, ML.NET, QA, Testning av, xUnit, NUnit

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om NUnit, QA

Programmeringsuppgift - Nivå:

QA | .NET | NUnit | Tester för API för dokumenthanteringssystem - Implementera ett NUnit-test som kontrollerar verksamhetskraven för ett API för dokumenthanteringssystem.

junit
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
64 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JUnit, QA

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JUnit, JUnit4, QA, JUnit 5, Java

Programmeringsuppgift - Nivå:

QA | JUnit | ATM Service | Autentisering och validering av insättningar - Skriv testfall för att verifiera programvaran för bankomater (ATM).

security
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
55 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Matematik, Sannolikhet, Mjuka färdigheter, Logiskt tänkande, Sequence, Mathematics, Cybersäkerhet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Cybersäkerhet, Nmap, Portscan, Hashing, MD5, Password

Testing task - Level: Medium

Cybersecurity | Command Injection | Router - In this challenge the contestant is given a task with a router's coniguration page. This instance is vulnerable to command injection. By finding the right syntax to invoke system commands the contestant has to leak additional information from the filesystem.

Kubernetes
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
102 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om DevOps, Kubernetes

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om DevOps, Kubernetes, YAML

DevOps-uppgift - Nivå: Svårt

DevOps | Kubernetes | CRD and API - Create Custom Resource Definition to interact with Kubernetes API.

C++
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
39 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om C++

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om C++

Programmeringsuppgift - Nivå:

C++ | Insurance Number Validator - Implement the solution that fixes errors in the code of the simple number validator.

MySQL
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
60 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Matematik, Sannolikhet, Mjuka färdigheter, SQL

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om MySQL, SQL

Uppgift - Nivå:

SQL | MySQL | Software House | Utvecklare och deras projekt - Chefen för utvecklingsteamet har gett dig i uppdrag att skapa en lista över utvecklare och deras roll i pågående projekt.

Java
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
75 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Core Java, Java, Serialization, Date and Time, Generika

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Core Java, Java, Minneshantering, Nätverkskommunikation, Lambdauttryck

Programmeringsuppgift - Nivå:

Java | Library application - Creating an application allowing the library to manage books and their borrowings. Your current task is to finish the implementation of missing service methods.

java
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
58 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Core Java, Java, Stream API, I/O system, Date and Time

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Core Java, Java, Nätverkskommunikation

Programmeringsuppgift - Nivå:

Java | Azure | Production summarizer - Create an Azure function. Your current task is to finish implementation of production summarizer returning information about how many cars were produced by a particular plant.

azur
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
89 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Logiskt tänkande, Sequence, Mjuka färdigheter, CLI, DevOps, SysOps, Terraform, AMI, AWS, EBS, EC2, EIP

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om DevOps, Terraform

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

DevOps | Terraform, Azure | AKS Json - Use Terraform azurerm provider to create json configuration of AKS cluster.

React
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
96 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript, React,

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript, React, ES6

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | React, Class Components, Enzyme | Contact Form - Finish the implementation of a simple form React application.

Swift
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
76 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Swift, iOS

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Swift, iOS, MacOS

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

iOS | Swift | Nerd Airlines App - Build an app that is used to find the cheapest route between two given destinations. Implement a graph traversing mechanism to find the cheapest route by filling out the appropriate methods, implement a generic caching mechanism for the given two easter eggs of the app.

security
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
46 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Matematik, Sannolikhet, Mjuka färdigheter, Cybersäkerhet, Vulnerabilities, Web Security

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Cybersäkerhet, Netcat, Reverseshell, Nmap, Portscan, Curl, Password, Protection

Testuppgift - Nivå:

Cybersecurity | XSS Pastebin - In this challenge the contestant is given a task with a pastebin page which is prone to the XSS vulnerability at the administrator's portal. This enables the attacker to impersonate the administrator without knowing correct credentials.

security
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
70 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Logiskt tänkande, Sequence, Mjuka färdigheter, Cybersäkerhet

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Cybersäkerhet, Hashing, MD5, Password, Nmap, Portscan, Nnetcat

Testing task - Level: Medium

Cybersecurity | SSTI Challenge - In this challenge the contestant is given a task with a microblog engine. The task is to achieve remote execution on the server. The flawed usage of templates enables that

Web Security
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
78 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Matematik, Sannolikhet, Mjuka färdigheter, Cybersäkerhet, Vulnerabilities, Web Security

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Cybersäkerhet, Nmap, Portscan, Ports, Enumeration, Windows

Testuppgift - Nivå:

Cybersecurity | LFI Challenge - In this challenge the contestant is given a task with a website vulnerable to local file inclusion attack. The attacker can load arbitrary data from the filesystem.

Web Security
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
104 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Logiskt tänkande, Sequence, Mjuka färdigheter, Cybersäkerhet, Vulnerabilities, Web Security, OAuth2

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Cybersäkerhet, Netcat, Reverseshell, Nmap, Portscan

Testuppgift - Nivå:

Cybersecurity | XXE | UAV Panel - Lverage XXE vulnerability to load external file contents.

security
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
52 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Logiskt tänkande, Sequence, Mjuka färdigheter, Autentisering, Auktorisering, Cybersäkerhet, OAuth2

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Cybersäkerhet, Netcat, Reverseshell, Nmap, Portscan, Enumeration, Windows

Testuppgift - Nivå:

Cybersecurity | Inventory Command Injection - Inject a payload and achieve command execution serverside.

JavaScript
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
46 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Office Game - Tic Tac Toe - Finish a modified version of the popular TicTacToe game.

Ruby
SENIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
127 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Ruby

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Ruby

Programmeringsuppgift - Nivå: Svårt

Ruby | Flyghanteringsapp | Platsbokning och analys av flygningar - Implementera en lösning som hanterar flygningar, genererar platser och bokar dem.

JavaScript
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
51 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om JavaScript

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om JavaScript

Programmeringsuppgift - Nivå:

JavaScript | Word search - Initialize the WordSearch object to hold the letterGrid and implement the find method that will search a given grid in all directions.

Android
JUNIOR
Testade färdigheter
Varaktighet
36 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Android

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Android, Kotlin

Programmeringsuppgift - Nivå:

Android | Kotlin | Compass - Implement the compass functionality in the location-based application.

Android
MIDDLE
Testade färdigheter
Varaktighet
41 minuter max.
Utvärdering
Automatisk
Översikt över testet

Frågor om valmöjligheter

bedömning av kunskaper om Android

Luckor i koden

bedömning av kunskaper om Android, Kotlin

Programmeringsuppgift - Nivå:

Android | Kotlin | RecyclerView | To-do List - Create a simple to-do list where each item is a list item in the RecyclerView.

Rekommenderade roller för DevSkiller-kodtester

Vi har kodningstester för en rad olika roller och befattningar på alla nivåer. Utan att nämna dem alla är det här bara en handfull positioner som du kan testa dig för med våra kodtester:

 • .NET/C#-utvecklare
 • Blockchain-ingenjör
 • C/C+-utvecklare
 • COBOL-utvecklare
 • Utvecklare av datavetenskap
 • DevOps-utvecklare
 • Gå till utvecklare
 • Groovy-utvecklare
 • HTML/CSS-utvecklare
 • iOS-utvecklare
 • Java-utvecklare
 • JavaScript-utvecklare
 • Kotlin-utvecklare
 • NoSQL-utvecklare
 • PHP-utvecklare
 • Python-utvecklare
 • QA-utvecklare
 • React Native-utvecklare
 • Ruby on rails-utvecklare
 • Scala-utvecklare
 • Säkerhetsingenjör
 • SQL-utvecklare

Hur våra kodningstester fungerar

Alla DevSkillers kodningstester bygger på RealLifeTesting Methodology™. Denna form av testning är helt unik för DevSkiller och ger värdefull insikt i kandidatens färdigheter. Den fungerar genom att testa med verkliga problem och uppgifter som de sannolikt kommer att möta på jobbet. Denna metodik ger inte bara en tydlig förståelse för kandidatens kodningsfärdigheter utan även deras kritiska tänkande, problemlösningsförmåga och tidshanteringsförmåga.

Viktiga funktioner: DevSkiller kodtester

 • Fastställ kandidatens kodningsförmåga och inte bara deras akademiska kunskaper.
 • Fjärrtestning innebär att inbjudningar kan skickas var som helst i världen, när som helst.
 • RealLifeTesting™-metodiken erbjuder en bättre användarupplevelse där kandidaterna kan använda sitt eget IDE, klona till GIT, köra enhetstester och få tillgång till Stack Overflow/GitHub/Google för forskning.
 • Strikta antiplagieringsverktyg som säkerställer testets noggrannhet.
 • Observera tester i realtid
 • Automatiskt genererade resultat som icke-tekniska yrkesverksamma kan förstå.
 • Kodningstester finns tillgängliga för lägre, mellersta och högre befattningar.

Skapa egna anpassade tester

Vill du börja testa dina utvecklarkandidater med hjälp av din egen kodbas? Inga problem! Med DevSkiller och vår uppgiftsguide online har det aldrig varit enklare att bygga dina egna anpassade tester. Välj vilka språk, resurser och färdigheter du vill testa, ställ in testets svårighetsgrad och varaktighet och mycket mer. Hitta rätt kandidat redan idag med DevSkiller och vår katalog för kodningstester.

Är du fortfarande osäker på DevSkillers kodningstester?

Vi förstår att det är viktigt att tänka efter noga innan du fattar ekonomiska beslut för ditt företag. Istället för att lyssna på oss, varför inte läsa vad en av våra många nöjda kunder har att säga om DevSkillers kodtester.

Plutora

Plutora är en ledande aktör inom värdeflödeshantering, med lösningar för release, testmiljö och analys för företags IT. Innan Plutora implementerade DevSkiller använde Plutora telefonintervjuer för att göra ett första urval av sina kandidater. De som klarade sig bjöds in till en teknisk intervju som följdes av en beteendeintervju. Bristen på automatisering i denna process innebar att det krävdes mycket manuellt arbete från deras sida. Dessutom var effektiviteten i telefonscreeningen otillräcklig, vilket innebar att många kandidater gick vidare till intervjuerna.

Beslutet fattades att införa DevSkiller-kodningstester för att automatisera den tekniska screeningprocessen, begränsa antalet intervjuer och identifiera rätt kandidater före intervjuerna. Med den framgångsrika implementeringen av DevSkillers kodtester kunde Plutora spara cirka 8 timmar per kandidat i sitt interna utvecklingsteam. Det beror på att de inte behöver lägga tid på att intervjua svaga kandidater.

"Tack vare automatiseringen av screeningfasen kunde vi minska antalet intervjuer med 50%. Samtidigt är kvaliteten på de kandidater som når fram till intervjustadiet nu mycket högre. DevSkiller lägger till ett extra kvalitetslager till vår tekniska rekryteringsprocess" - - Richard Williams - Teknisk chef på Plutora

Vanliga frågor

Vad är RealLifeTestingTM?

RealLifeTestingTM-metodiken ligger till grund för alla DevSkillers kodningstester. Denna form av testning är unik eftersom RealLifeTestingTM, till skillnad från andra screeningmetoder som spel eller algoritmiska pussel, ger en 360-graders bild av en utvecklares färdigheter. Den centrala uppfattningen i denna metod är att det mest exakta sättet att utvärdera en kandidats utvecklingsförmåga är genom tester av arbetsprover som speglar det faktiska arbete som de kommer att utföra på jobbet. DevSkillers kodningstester ger kandidaterna i uppgift att bygga hela projektprogram eller lägga till funktioner i befintliga program, precis som de kommer att göra efter att de anställts. För att lyckas måste kandidaterna visa sina kunskaper om kodning och resurser som Stack Overflow för att komma på lösningar och problemlösning för alla problem de stöter på. Resultaten kommer att ge en inblick i kandidatens akademiska kunskaper, kodningsfärdigheter, beslutsfattande, kodrenlighet och problemlösningsförmåga.

Hur utvärderas DevSkillers onlinetester?

DevSkiller-plattformen börjar arbeta så snart kandidaten har slutfört sitt test. Resultaten genereras automatiskt i en rapport som även en icke-teknisk rekryterare kan förstå. Kandidaterna betygsätts utifrån om lösningen skulle kunna köras (en viktig faktor i all mjukvaruutveckling), om det finns några fel i koden, kodkvaliteten och hur den fungerar i edge cases. DevSkillers kodningstester är också föremål för en rad robus-funktioner för plagiat som jämför resultaten med tidigare lösningar från andra kandidater.

Hur gör kandidaterna ett DevSkiller-kodtest?

DevSkillers kodtester är helt fjärrstyrda och kan skickas var som helst i världen. Allt rekryteraren behöver göra är att skicka en testinbjudan till kandidaten. DevSkiller-kodtesterna kan ställas in så att de är tillgängliga under en viss tid, till exempel inom tre dagar. Kandidaterna kan välja att starta testet vid en tidpunkt som de själva väljer, och de har möjlighet att använda vårt toppmoderna IDE i webbläsaren eller att slutföra projektet i sitt favorit IDE och sedan klona projektet till GIT. När kandidaterna gör testet kan de välja att köra enhetstester för att se till att deras lösningar fungerar som de ska. DevSkillers fördefinierade kodningstester har en fastställd tidsgräns. När tiden löper ut utvärderas kodtestet automatiskt och rapporten skickas till rekryteraren.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp